lauantai 28. marraskuuta 2009

Mahdoton yhtälö

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa toimii tilaajakeskuskus. Sen muodostaa tilaajajohtaja, hallinto- ja kehityspäällikkö, terveyssuunnittelija ja toimistosihteeri. Siis 4 henkilöä.
Ensimmäisen toimintavuoden tilaajakeskus on toiminut vajaalla henkilöstöllä. Hallinto- ja kehittämispäällikön jakkara on ollut tyhjillään. Neljän kunnan sosiaali ja terveyslautakunnan virkamiestyöt on tehty 3 henkilön voimin. Tehtäviä lautakunnan johtosäännössä on lueteltu 10 eripykälän verran. Mittaviakin tehtäviä.
Vastuu lautakunnan ja tilaajakeskuksen tehtävien onnistumisesta on Tohmajärven kunnalla.
*******
Olen virallisissa kokouksissa perännyt moneen otteeseen edes avoinna olevien virkojen hoitoon henkilöitä. Turhaan. Hellin ensimmäinen vuosi on takana ja hallinto- ja kehityspäällikön virka täyttämättä.
Miten tämä on mahdollista? Uskoisi, että alkuun on töitä liikaakin. Niin onkin. Jotta hommat hoituisivat on asioita pantava tärkeysjärjestykseen tai siirrettävä tuota tuonnemmaksi. Tällä tapaa pää tulee ennen pitkää vetäjän käteen.
Vai olisiko mahdollista, että hallinto- ja kehityspäällikön tehtävät ovat "ulkoistettu". Niitä hoitaakin joku, "oman toimensa ohella." Virallisia kunnanorganisaatioon kuuluvia tehtäviähän hoitaa jo seutuvaliokunta. Omalla tunnetulla tavallaan, joista ei pöytäkirjamerkintöjä juuri jää.
*******
Mitä vaikutusta hallinto- ja kehitysjohtajan virantäyttöön on menettelyllä joka Kiteen kaupunginhallituksen esittämänä tuli tohmajärveläiseen hallintokulttuuriin? Siinä tilaajakeskuksen johtaja valitsee ja nimittää alaisensa virkamiehet ja työntekijät. Oma omituisuutensa on, että tilaajajohtajankin valinta, ehdolle asetus valintaprosessi muutenkin on kadonnut tohmajärveläisten käsistä.
Mitäkö tässä talitan? Sitä, että olen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, jolla ei ole mitään valtaa vaikuttaa lautakunnan alaisiin virkamiesten virkoihin, henkilöiden valintaan ja virkojen täyttöön. Valta on tehokkaasti "ulkoistettu" virkamiehille. Kysyä sopii, miksi ei myös lautakunnan vastuu?
Tiedän, että hallinto- ja kehitysjohtajan virka on ollut hakumenettelyssä. Senkin tiedän, että hakuaika on mennyt umpeen. Sitä en tiedä montako hakijaa virkaan on ollut. Millä perusteella ja mitä painottaen henkilö virkaan valitaan, on tietymättömissä. Kaipa siitä tulee aikanaan tieto lautakuntaan.
Olen ollut mukana kymmenissä, ellen sadoissa työhönottohaastatteluissa. Yleensä niissä vallitsi kaksi päälinjaa. Niissä valittiin joko esimiehelle mieluista alaista tai organisaatiolle osaavaa ja tehokasta työntekijää.
Jaa, sitten on tämä tohmajärveläinen "sekavalinta", jossa poliittinen sitoutuneisuus ylittää muut kriteerit.

torstai 26. marraskuuta 2009

On kysymys vuodeosastosta.

Tähän asti on edetty kunnanjohtaja Olli Riikosen askelmerkkien mukaan. Kolme kyläkoulua on valtuuston yksinkertaisen enemmistön turvin lakkautettu.
Nyt ollaan lakkauttamassa terveyskeskuksen vuodeosastoa. Kunnanvaltuustossa äänestäen se olisi haluttu säilyttää vuodeosastona, mutta päätös ei kelvannut kunnanjohtaja Olli Riikoselle. Hän jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. Sekään ei hänelle riittänyt, vaan yrittää vielä estää kunnanhallitusta panemasta täytäntöön valtuuston päätöstä.
Omituisia ovat kunnanjohtajan aatokset. Vuodeosasto lakkautetaan ja samaan aikaan rakennetaan terveyskeskuksen vastapäätä kunnan velkarahalla miljoonahallia, jonka työllistävä vaikutus supistuu vuositasolla yhteen henkilöön.
Vuodeosaston lakkauttaminen sopii niihin ajatusrakenteisiin, joita kunnanjohtajamme on ollut ajamassa rakentaessaan Helliä ja sen hallintohimmeliä. Näyttää siltä, että ensin lakkautetaan vuodeosasto, sitten lääkäreiden vastaanotto ja lopulta koko terveyskeskus.
Tulkoon tietoon, että Tohmajärven terveyskeskuksen koko toiminta oli sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistalla jo alkuvuodesta. Siinä Helli kysyi lupaa ulkoistaa Tohmajärven terveyskeskus. Lupa onnistuttiin estämään.
*******
Palaan myöhemmin Olli Riikosen hallinnonkäyttöön vuodeosastoasiassa. Se on näpertelyä ja lakipykälien tulkintaa, ei noudattamista, kunnanvaltuuston päätöstä vastaan.
Kaiken kaikkiaan on kysymys yksinkertaisesta asiasta. Pidetäänkö Tohmajärven terveyskeskuksessa vuodeosasto vai ei. Päätös tästä on yksin valtuutettujen mielipiteen varassa. Päätösvaltaa ei mikään Hellin hallinnossa voi valtuustolta vuodeosastosiassa viedä.
Tehdyllä päätöksellä valtuutetut ovat osoittaneet sen, että vuodeosasto Tohmajärvellä säilyy. Jos valtuutetut pysyvät kannassaan, päätöstä ei nykyisellä lainkäytöllä voi miksikään muuttaa. Näin se vaan on.
Valta on valtuutetuilla.

keskiviikko 25. marraskuuta 2009

Kaikki perustuu mielipiteeseen

Suomessa saa vapaasti ilmaista mielipiteensä. Vapauteen kuuluu myös vastata mielipiteestään. Näihin kahteen asiaan mielestäni perustuu koko inhimillisen elämän järjestelmä. Elettiinpä sitten perheyhteisössä, kunnassa tai käsittääkö yhteisö sitten koko valtakunnan.
Mielipiteellä tiedetään olevan vaikutusta. Kuka hallitsee mielipiteitä, hänellä on valtaa ympäristöönsä. Hän voi mielipiteellään ohjailla toisten toimintoja mieleisekseen. Monesti omaksi tai lähipiirinsä eduksi.
Suomessa mielipiteen ohjailuun on käytetty tehokkaasti tiedotusvälineitä. Televisiota, radiota ja lehtiä. Kenellä ovat nämä käytettävissä ja hallinnassaan, käyttävät valtaa enemmän kuin ne joilta nämä välineet puuttuvat. Tämä on mahdollistanut yhden totuuden varassa elämisen esim. vaalitilanteissa aivan viime aikoihin asti.
Nyt näyttää tiedotusmonopoli murtumisen merkkejä. Tämän on mahdollistanut "netti". Hyvänä esimerkkinä blogit ja vaikkapa meitä lähellä oleva KeskiKarjalanNeloset- nettilehti.
Parasta edellä olevassa kehityssuunnassa on sanan vapauden toteutuminen ja mielipiteen vapaus. Blogeista tai nettilehdistä ei löydy yhtä ainoaa oikeaa totuutta. Sieltä parhaimmillaan voi löytyä vaihtoehtoja yhdelle ainoalle totuudelle, jonka aiemmin olemme saaneet suodatettuna ja monesti tarkoitushakuisena tietoomme perinteisestä mediasta.
KeskiKarjalanNelosten vaikutusmahdollisuus mielipiteiden välittäjänä näyttää saavan jalansijaa. Sitä osoittaa laajeneva lukijakunta, mutta ennen kaikkea mukaan tulleet uudet kirjoittajat. Tämä haastaa myös itse "julkaisun" kehitykseen mukaan. Onko se ulkomuodon kehittämistä vai jotain muuta? Mielipiteen ohjailuun en usko puututtavan.
Lehdestä vastaavat tekevät "työtään" korvauksetta ja muun toimensa ohella. Tästä syystä heiltä ei voi vaatia liikoja.
Tervetuloa blogistit ja uudet kirjoittajat mukaan mielipiteen ilmaisuun. Mukaan tulemalla osoitatte olevanne mukana toiminnassa, joka voi mullistaa koko tulevan mediamaailman.
Yhteen ainoaan totuuteen emme pyri. Tiedämme sen olevan mennyttä aikaa. Parasta olisi, jos kirjoitus herättäisi lukijassa tunteita ja tarjoaisi ehkä ratkaisun lukijan johonkin "ongelmaan".

tiistai 24. marraskuuta 2009

Nyt vakuutellaan ja toivotaan

Riittääkö se, että Hellin lääkäripalvelujen toimivuudesta vakuutellaan ja toivotaan niiden toimivan. Karjalaisen lehtijutun mukaan liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Vesa Korpelainen vakuuttaa ja Hellin johtaja Airi Turunen toivoo. Saanen liittää tähän listaan oman tuntemukseni. Minä pelkään, etteivät lääkäripalvelut näillä ratkaisuilla ole turvatut palvelun tarvitsijan kannalta katsoen.
Muutama henkilökohtainen näkemykseni uudesta lääkäripalvelutilanteesta. Kysyä sopii, mitä vaikuttaa lääkäripalvelujen vaihtunut ostopalvelusopimus Medonasta Coronarfiaan?
Ainakin sitä, että orastavina olleet lääkäri/potilassuhteet taas kaatuvat. Syntyy muutokseen liittyvää lyhytjännitteistä toimintaa, joka näkyy yleensä erikoissairaanhoidon enenevänä käyttönä.
Uuteen ostosopimukseen liitetyt sanktiopykälät eivät ainakaan lehtitiedon mukaan esitetyssä muodossa takaa palvelun paranemista. Jos viikon voi toimia puolella palvelulla ilman mitään sanktiota, on se mielestäni enemmän palveluja "laillisesti" heikentävä pykälä. Jos tämän jälkeen yritystä varoitetaan, ei se palvelun tarvitsijaa juuri lämmitä.
Eniten uhanalla, niin kuin lehdessäkin epäiltiin ovat Kesälahden ja Rääkkylän lääkäripalvelut. Erityisesti Rääkkylän. Onhan siellä lääkärinä Medonan palveluksessa oleva Tapio Hämäläinen. Nyt näyttäisi Hämäläisen Rääkkylän työpaikka olevan uhattuna. Heikennys mielestäni ei kohdistu Hämäläiseen lääkärinä. Hän löytää töitä. Heikennys kohdistuu suoraan rääkkyläläisiin.
Helli-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Vesa Korpelaisen muistutus lehdessä, että sote lautakunta (mitä sillä tarkoittaneenkaan) määräsi palvelut kilpailutettaviksi reunaehtoineen, on minulle käsittämätön. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimivalta ei yllä moiseen määräykseen. Helli tuottaa palvelut ja sillä on valta tuottaa palvelut parhaalla mahdollisella tavalla. Ne taas on määritelty sopimuksissa. Johtokunnan itsenäisenä ei pitäisi yrittää piiloutua lautakunnan seläntaakse.

sunnuntai 22. marraskuuta 2009

Projektilla puhtaampaa vettä.

Olen seurakunnan edustajana mukana yhtenä 12 jäsenisessä taustaryhmäläisenä "Tohmajärvi-vedenlaadun ja virkistysarvojen parantaminen-suunnitteluhanke", nimisessä projektissa. Ryhmän jäsenistä 7 on palkkaa nauttivia virkahenkilöitä ja 5 luottamushenkilötaustan omaavaa jäsentä.
Projekti alkoi 1.8.08 ja päättyy 31.12.09. Taustaryhmän kokouksia on ollut 3 kpl. Projektin kustannukset ovat jonkin verran yli 200000 euroa. Suurin kustannuserä tulee Pöyry Environment Oy:n suorittamista Tohmajärveen laskevien vesien tutkimuksista ja parannusehdotuksista. Projektista tulee tarkempi loppuselvitys, joten siitä ei tässä enempää.
******
Jotain tulevaisuudesta voinee sanoa. Jos ja kun suunnitelmia pannaan täytäntöön, edellyttää se toisen projektin perustamista. Sen kustannukset lienevät n. 1 milj.euroa. Eu-rahoitusta on parhaimmillaan saatavissa 75% kustannuksista. Kunta on mukana 10% osuudella ja seurakunta 2,6% osuudella. Euroja se tietäisi kunnalta 100000 ja seurakunnalta 2600.
Vesikasvillisuuden niittoa pitäisi suorittaa 60 ha alueelta. Hehtaarin niitto ja kasvien poisto vedestä maksaa tämän hetkisen tiedon mukaan n. 2500-3000 euroa /ha.eli n.150000 euroa/niittokerta. Kun niitto pitää suorittaa 3 kertaa kertyy kustannuksia n. 1/2 milj.euroa. Summa työhön nähden allekirjoittaneesta tuntuu kohtuuttoman suurelta.
******
Virkistysarvojen parantamisesta voisi kehitellä parranpärinää. Meikäläisen aivoilla ajateltuna virkistysarvot tulevat esiin vasta sitten, kun veden laatu on saatu paranemaan. Se vienee vuosikymmeniä. Valitettavasti.
Projektissa nousi virkistyskohteina esiin kaksi paikkaa, seurakunnan kirkkoranta yleisenä uimarantana ja Selkäsaari vapaa-ajan viettokohteena. Kohteista ei ole maanomistajien kanssa tehty sopimuksia.
Seurakuntalaisten kanssa käytävässä keskusteluissa näyttää lasten uimaranta saavan kannatusta osakseen. Yleinen uimaranta siihen tarvittavine rakennuksineen aivan hautausmaan ja kirkon lähellä näyttää arveluttavan. Uimarannan rakennuskustannuksiksi on arvioitu n. 86000 euroa.
******
Lillutaan nyt toistaiseksi Tohmajärven sameassa vedessä. Veden laadun parantaminen jokien latvavesiltä käsin tuntuu järkevältä. Heitä tai heidän perillisiään, joiden toimesta Tohmajärveä viimeksi ruopattiin ja laskettiin ei ole tässä projektissa mukana. Se on tämmöistä tämä elämä.

torstai 19. marraskuuta 2009

Olen nöyrästi yllättynyt

Pohjois-Karjalassa eletään yhteisössä, jossa ei kiitoksia ja tunnustuksia hevillä anneta. Varsinkaan henkilölle, joka ilmaisee itseään puhuen tai kirjoittaen. Moitetta, uhkailua ja väheksyntää näyttää olevan helpompi jakaa.
Tunnen kuuluvani hölöttäjien ja kirjoittajien epäpyhään joukkoon. Karjalainen taannoisessa verojutussaan antoi minulle uuden tittelin; mielipidekirjoittaja. Ehkä uusi nimike on oikea. Jos tittelin saa 480 blogikirjoituksesta ja muutamasta tuhannesta pakinasta, niin ok. Varsinkin kun jokainen tekemäni juttu perustuu vain omaan mielipiteeseeni. En omaa taustajoukkoja, joiden mielipiteitä minun pitäisi tai saisin edustaa. Ihmisiä ja heidän mielipteitään on miljoonia, olen yksi heidän joukossaan.
*******
Ehkä lukija ymmärtää millaisessa yhteisössä mielipidekirjoittaja toimii. Varsinkin täällä päin Suomea.
Otsikossa luki; olen nöyrästi yllättynyt. Voin jatkaa; olen nöyrästi kiitollinen saamastani huomiosta KeskiKarjalanNeloset verkkolehden mielipidekirjoituksesta. Erityisen ylpeä olen siitä, että mielipidekirjoituksen alla oli kirjoittajan nimi. Se on harvinaista herkkua tällaisessa yhteydessä kohdallani.
Lukijan on syytä tietää, että minua on kielletty kirjoittamasta. Kieltoja on tullut kokouksissa ja yksityisesti. Paperilehdet ovat suhtautuneetkin kirjoituksiini, sanoisiko varautuneesti. Ymmärrän. Lehdillä on omistajansa, taustaryhmänsä ja poliittinen linjansa.
Edellä olevista syistä kirjoitan glogiin. Lukijoita on kiitettävästi. Ei kirjoittajaa kannusta kiitokset. Hyvää se kuitenkin tekee. Ei moitteetkaan. Paras kirjoittajan kannustin on kirjoituksen lukija.
Hyviä pyhiä! Nyt alkuun. Ja tietenkin Kiitos.

keskiviikko 18. marraskuuta 2009

Pitäisi ajatella, jos on aivot

Kunnassa on autokorjaamo. On ollut kymmeniä vuosia. Mukava ja ammattitaitoinen mönttööri on korjaillut paikkakunnan autot liikennekuntoon. Elämä on jatkunut mukavissa raameissa. Kaikki olivat korjaamon palveluihin tyytyväisiä.
Sitten tulivat uudet autot kuvioihin. Tosin alkuun niitä ostivat vain napamiehet. Heidän autojaan ryhdyttiin huoltamaan kaupungissa. Omalla korjaamolla ei ollut vehkeitä, joilla olisi ollut mahdollisuutta päästä edes muttereita avaamaan. Tietokoneista ja testereistä puhumattakaan. Kaikki hyväksyivät menettelyn. Kyllä auton on saatava paras huolto. Se saadaan sieltä, missä on hyvät huoltohallit ja laitteet vikojen etsintään ja korjaukseen. Oma korjaamo mönttööreineen sai mennä. Lada-miehet vain jäivät kaipaamaan. Mitäpä heistä. Kävelkööt, jos eivät pysty kunnon autoja ostamaan. Tämä on pelin henki markkinataloudessa. Jes, jes ja hiphurraa.
******
Vertaan seuraavassa terveyskeskusta autokorjamoon ja lääkäriä mönttööriin. Molempia tarvitaan ihmisten terveyden tarkastuksessa ja hoidossa. Asia on vanhanliiton aikana tunnustettu jopa tärkeimmäksi asiaksi paikkakunnalla.
Tehtävää varten on rakennettu vuodeosastot. Aina eivät mönttöörin luona käynnit hoidu yhdessä päivässä. Pitää tarkkailla ja seurata. Tätä tapahtuu vain tiloissa, jossa kyseistä työtä voi tehdä.
Mönttöörillä pitää olla myös kunnolliset käsityökalut. Ilman huippu testereitäkin voidaan vielä tutkia ja hoitaakin sairauksia. Huoltohallia kuitenkin tarvitaan, jotta työ voisi onnistua. Vuodeosasto on se huoltohalli, jota ilman lääkäri on työkyvytön monessa tapauksessa. Ovenpieli tutkinta lisää vain kaupunkihuoltamon testereille työtä.
******
On kysyttävä kumpi on tärkeämpi, ihmisen huolto vai auton huolto. Näyttää, että auto voittaa vielä toistaiseksi ihmisen. Ainakin niin kauan kun ihminen, joka tukee autoa tärkeämmäksi, sairastuu itse.
Lopettakaa virkamiehet ja luottamushenkilöt järkevän terveyspalvelun alas ajo. Talouden kanssa sillä ei ole näköjään mitään tekemistä. Se on nähty, säästöjä ei synny. Syntyy vain katkeruutta ja turhaa kärsimystä. Ja kustannusten nousua.
Nykyiset terveyskeskukset on sopeutettava tähän päivään. Toimintaa ja kuluja voidaan ohjata niin, että talouskin tulee huomioitua. Se ei vaadi vuodeosastojen lakkauttamisia.
******
Lääkäri tarvitaan jokaisella paikkakunnalla. Niin myös lääkärille toimintatilat ja työkalut tehtävän hoitoon. Myös lystin maksajalle pitää löytyä vastinetta. Se on vuodeosasto. Juuri sen kokoinen, joka paikkakuntalaiset tarvitsevat.
Autokorjaamotta voidaan paikkakunnalla elää, vaikka onkin tärkeä autollisille. Ilman lääkäriä, hänelle tiloja ja työkaluja toimiva kunta on hoitanut perustehtävänsä poikkeuksellisen huonosti. Syytä asioiden huonoon tilaan ei voi etsiä maailman taloudesta. Ei edes Suomen. Syy löytyy peilistä. Hankitaan sellainen kunnanvirastoon ja toinen valtuustosaliin.

tiistai 17. marraskuuta 2009

Vangit vaihtoivat nimiä

Toimissaan epäonnistunut ihminen haluaa päästä eroon menneisyydestään. Vankilassa se ilmeni nimen muuttamisella. Oliko nimemuutoksella mitään vaikutusta ympäristöön? Ei ainakaan minun kohdalla. Minulle Toropainen oli Toropainen alkuperäisellä nimellään, vaikka papereissa lukikin Töttersrömmi. Huomion arvoista on myös, että Töttersrömmi sai linnatuomioita siinä kuin Toropainenkin.
******
Asia tuli mieleen kuin silmäilin uutta Hellin peruspalveluohjelmaluonnosta. Siinäkin nimike näyttää nousevan korostetusti esiin. Samaa olin haistavani myös Kesälahden kunnanvaltuuston kokouksesta. Sielläkin nappuloitiin palvelunimikkeillä.
******
Ikäihmisten palvelut näyttävät tulevan kuntoon selkeällä eriyttämisellä Hellissäkin.
Siihen tarvitaan akuuttihoitoa, kuntouttavaa hoitoa ja hoivahoitoa. Kotiin annetaan palveluja ja ennalta ehkäistään. Yhteistyötä harrastetaan kolmannen sektorin kanssa.
Olen muutaman kerran käynyt terveyskeskusten vuodeosastoilla ja vanhainkodeilla. Miten sosiaalitädit ja sosiaalisedät kirjoituspöydillään osaavat jakaa vanhukset oikeisiin hoitolokeroihinsa, että kustannuspaikka olisi oikea?
*******
Eivät he osaakaan. Tätä varten on kehitetty tehostettu asumispalvelujärjestelmä. Vanhukset siirretään sinne. Tai jos tehostettuun ei sovi, lähetetään vanhus kotiin. Kustannukset kunnalle ainakin pienenevät, joskin kuolleisuus saattaa lisääntyä. Siitä ei huolta tilastoihin. Kuolleisuus kun tahtoo pysyä 100% muutenkin.
******
Apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen (kok) Helsingissä ilmoitti n. 1500 vanhuksen siirtyvän vuodeosastoilta kotiin ja tehostettuun asumispalveluun vuodenvaihteeseen mennessä. Vuodeosastot samalla lakkautetaan. Ilmoitus tapahtui television välityksellä ja melko ilmeettömin kasvoin.
Pariviikkoa myöhemmin sama henkilö ilmoitti lehtihaastattelussa, ettei suunnitelmaa panna käytäntöön. Kaikki jatkuu kuten ennenkin. Vuodeosastot vain siirtyvät terveyskeskuksen alaisuudesta sosiaaliviraston alaisuuteen ja vuodeosastoja ryhdytään kutsumaan VANHUUDEN KODEIKSI.
Mikä muutoksen sai aikaan? Olisiko Kokkonen tehnyt vierailun vuodeosastolle.
******
Onko meidän tiemme Helsingin tie? Tilaajajohtaja Päivi Hakulinen on eilisessä Kesälahden kunnanvaltuuston kokouksessa maininnut, että hänen mielestään vuodeosastohoidolle olisi oikea nimi TERVEYSKESKUSSAIRAALA.
Että semmosta tänään näin.

maanantai 16. marraskuuta 2009

Mistä niitä äänestyksiä sikiää?

No, Hellistäpä tietenkin. Viimeksi eilen Kesälahden kunnanvaltuuston kokouksessa äänestettiin Hellin tarvitsemasta lisämäärärahasta. Lehdet uutisoivat äänestystulokset ja siihen se yleensä jääkin. Joskus joku uskalikko toimittaja verhoaa omaa mielipidettään äänestystuloksen.
Eikö voitaisi etsiä syitä miksi äänestetään? Ei kukaan niin yksinkertainen liene, että ilman pätevää syytään asettaa mielipidettään mitattavaksi julkisesti äänestyksissä. Varsinkin, kun äänestystulos on ennakoitavissa.
Anteeksi vain pätevät ja ammattitaitoiset toimittajat. Miksi äänestetään, olisi mukava myös lukijan tietää. Se on yhtä tärkeää kuin jokin rahasumma, josta äänestetään.
Kesälahdella, niin kuin taannoin Tohmajärvellä äänestettiin samasta asiasta. Toimittaja Anja Itkonen uutisoi Tohmajärven äänestysperusteet mielestäni kiitettävästi. Toivottavasti ei tule kiitoksista ylpeäksi. Kiitoksia pitää antaa silloin kun tuntee onnistumista. Olipa kysymys sitten itsestä tai toisesta.
Yksikään valtuutettu ei ymmärtääkseni Kesälahdella tai Tohmajärvellä vastustanut Hellin kulujen korvaamista. Kysymys äänestyksissä oli siitä miten rahaa Hellin kuluihin siirretään. Siirretäänkö sopimusten mukaisesti vai niitä rikkoen. Enemmistöt valtuustoissa antoivat piupaut kunnanjohtajien ja tilaajajohtajan allekirjoittamille palvelusopimuksille. Eritoten sopimuksissa olleelle lauseelle: "Määrärahat ovat sitovia." Äänestystulokset vapauttivat virkamiehet vastuusta.
Näin menetellen ollaan allikossa, jossa rypemistä riittää. Sosiaali- ja terveyslautakunta on laatinut vuoden 2010 budjettiehdotuksensa voimassa olevien sopimusten pohjalta. Sanomattakin on selvää, etteivät rahat riitä. Äänestyksiä tulee taas vuoren varmasti. Jotkut kun pitävät kiinni sopimuksista.
On turhaa odottaa Hellille rauhallisempia aikoja, jos sopimuksista ei pidetä kiinni tai niitä muuteta. Näyttää siltä, että niin Hellin johto kuin kunnanjohtajatkin ovat haluttomia muuttamaan itse tekemiään sopimuksia. Onko syy, ettei myönnnetä omaa mokaa, vai se, ettei uutta sopimusta ehkä saataisikaan helposti syntymään .

lauantai 14. marraskuuta 2009

Gallupeissako kehityksen suunta?

Kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoisen (Tohmajärven kunnanvaltuuston puh.joht. Matti Majoisen sisko)mielestä kunnalliset kansanäänestykset tulisi korvata mielipidemittauksilla. Kantansa hän on ilmoittanut Turun Sanomien haastattelussa. Mielipiteen oli huomioinut myös Karjalainen pikku jutussa.
Kirjoitin Karjalaisen nettimielipiteisiin oman kantani. Siitä tuli julki vain otsikko-osa. Korjaus taas julkaistui kolmikertaisena. Semmoisia nämä tietokoneveitikat.
******
Koska Kaija Majoinen edustaa kuntaliittoa, on hänen mielipiteelleen annettava tulevaisuutta ajatellen tietty painoarvo.
Onko gallupilla enemmän merkitystä kuntaa johdettaessa kuin kuntalakiin selvästi merkityillä kansanäänestysaloitteella tai kuntalaisen aloitteella? Molempien viime mainittujen kohdalta kuntalaki määrittelee myös toimenpiteet miten aloitteiden kanssa on toimittava.
Gallupeilla vaikutetaan kuntien päättäjiin yhtä paljon kuin pierasulla ilmaan. Jotta gallupille saataisiin merkitystä pitäisi kuntalakiin tehdä muutoksia. Eli vaihtaa aloite-sanan paikalle gallup-sana. Sekö antaa merkitystä ja osoittaa kehitystä?
*******
Useimmat tietävätkin miten Tohmajärvellä on käynyt kansanäänestysaloitteelle. Sen tyrmäsi ensimmäisenä kunnanjohtaja. Lopulta valtuusto yksinkertaisen enemmistön turvin.
Samoin kävi kuntalaisen aloitteelle tutkia kunnanjohtajan nimetyt toimet ja mitata tämän jälkeen kunnanjohtajan luottamus valtuustossa.
Asian käsittelyä johti valtuustossa puheenjohtaja Matti Majoinen. Käsittelyn kulku on kuvattu valtuuston pöytäkirjassa.
Olisi vähintäänkin toivottavaa, että kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen sanoisi painavan sanansa tohmajärveläisestä kuntademokratiasta suhteessa kuntalaisten aloitteisiin. Gallupeilla ei sitä korjata.
Uskon, että kirjoitukseni sisältö kiirii myös Kaija Majoisen tietoon. Toivoisin hänen mielipidettään kansalaisen aloitteista suhteessa niiden käsittelyyn ja arvostukseen päätöksiä tehdessä. Erikoisesti toivon kehitysjohtajan sanovan selvästi, meneteltiinkö kuntalain edellyttämällä tavalla käsiteltäessä Tohmajärven kunnanvaltuustossa viimeistä kuntalaisen aloitetta.
Jään odottamaan vastausta tohmajärveläisenä entiseltä tohmajärveläiseltä. Henkilökohtaisesti tai esim. KeskiKarjalanNeloset sivuilla.

keskiviikko 11. marraskuuta 2009

Havaintoja valtuuston kokouksesta

Alempana olen julkaissut demarien tekemän vastaesityksen kokonaisuudessaan. Siitä ei sen enempää. Äänin 14-13 valtuutetut päättivät lisätä määrärahan tämän vuoden budjettiin. Jos äänestys olisi mennyt toisin päin, olisi maksut siirtyneet tuota tuonnemmaksi, mutta samalla olisi noudatettu tehtyjä sopimuksia. Missään tapauksessa Hellin kuluja ei voi kieltäytyä maksamasta. Sellainen ei vastaesitykseen sisältynytkään.
* * *
Määrärahan käsittelyn yhteydessä käytettiin n. 15 puheenvuoroa. Mielenkiintoisimman ja harvinaisen puheenvuoron käytti tällä kertaa kunnanjohtaja Olli Riikonen, joka myönsi sopimuksissa ilmenevät ristiriitaisuudet ja kritiikin oikeutuksen niitä kohtaan.
Toisen laisen puheenvuoron käytti varavaltuutettu Tuomo Eronen, joka ei nähnyt sopimuksissa mitään virhettä tai sellaista joka asettaisi lisämäärahan myöntämisen kyseenalaiseksi. Hänen kantansa ymmärtää, kun ottaa huomioon, että hän on toinen yhteistoimintasopimuksen allekirjoittajista. Allekirjoituksen prokuurasta on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle.
* * *
Verojen korotukseen toi oman lisänsä demareiden Martti Haaranen. Hän oli laskenut verojen korotuksen vaikutuksen omaan talouteensä.
o,25 % korotus äyriin maksoi hänen tuloluokassaan n. 9 euroa kuukaudessa. Kiinteistövero nykyisellään 0,30 maksoi hänelle 275 euroa vuodessa. Jos kiinteistövero nousisi 0,50 niin kuin on esitetty, maksaisi se Haaraselle 450 euroa vuodessa. Tätä hän piti liian korkeana korotuksena kerralla.
Demarit olivat ryhmäkokouksessaan päättäneet vetää välistä. Niinpä heidän vastaesityksensa 0,40 meni keskustalaisten tuella läpi äänin 16-11.
Taisi olla allekirjoittaneen muistin mukaan ensimmäinen kerta, kun keskustan piirissä ilmeni itsenäistä ajattelua ohi ryhmäpäätösten. Tosin tämäkin vaati taukoa kokoukseen.
* * *
Mielestäni valtuuston puheenjohtaja Matti Majoinen onnistui tehtävässään kokousta johtaessaan tällä kertaa hyvin.
Vähän aikaa meni selvitellessä viisikosta tullutta "lisäselvitys" pyyntöä lisämääräraha pykälässä. Oliko esitys siirtoesitys vai vastaesitys? Henkilökohtaisesti olisin tulkinnut esityksen siirtoesitykseksi niin kuin Majoinenkin alkuun. Hyvä kompromissi tulkinta oli yhdistää viisikon esitys demareiden selvään vastaesitykseen ja kaikki olivat tyytyväisiä. Myös viisikkolaiset, kun saivat esityksensä luokitelluksi vastaesitykseksi.
Saman pykälän keskustelun yhteydessä Vuokko Väistö kysyi Tuomo Erosen voimakkaan sopimusten hyvyyttä ja selvyyttä puolustavan puheenvuoron jälkeen Tuomo Erosen jääviyttä hänen ollessaan yksi yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaja. Puheenjohtaja jätti kysymykseen vastaamatta, eikä virkamiehetkään vastanneet mitään. Vaitiolokin riitti tällä kertaa.
* * *
Oman sivujounteensä verokeskusteluun toi Antero Nenonen. Hän kannatti kunnan talouden tässä tilanteesa ryhdyttävän myymään metsää maineen. Myyntiin voisi panna "puskureita". Sellaisia olisivat myös PKS:n osakkeet.
Ajatusta kannatti lämpimästi kokoomuksen Taisto Martikainen. Hän sanoi olevansa ylpeä esityksestä, joka lienee lähtenyt "elämään" hänen alulle panemanaan.
Taisin olla ensimmäisenä kyseenalaistamassa moista esitystä. Eipä keskustastakaan hurrattu myyntiasialle, demareista puhumattakaan.
Virkamiehet "höristivät" myyntiasialle heti korviaan. Olivathan he jo oma-aloitteisesti aloittaneet metsänmyynnin ilman julkista myyntiinpanoa. Valtuutettujen tulee olla tarkkana mitä kunnan omaisuudelle tässä valtuustossa tulee käymään.
Kunnalla on metsämaata yhteensä 1479 ha. Josta hyvässä hoidossa ja tuotossa on 1344 ha. Tasearvoltaan 2071000 euroa.
Tässäpä tämä. Kirjoitusvirheet tulevat lukupalkkiona. En lue omia juttujani.

Vastaesitys lisämäärärahaan

Liite pöytäkirjaan
SDP:n valtuustoryhmä
11.11.2009.


Vastaesitys Tohmajärven kunnanvaltuuston 11.11.2009 pidetyn kokouksen asiakohtaan 3. Kuntien palvelusopimusten tarkistaminen vuodelle 2009 – lisämääräraha Helli – liikelaitoksen palvelujen ostamiseen.

Vastaesitys:
Tohmajärven kunnanvaltuusto ei hyväksy vuoden 2009 talousarvioon lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen ostopalveluihin (433383 euroa) Helli - liikelaitokselta.

Perustelut:
Helli - liikelaitoksen toiminnassa ei vuonna 2009 ole tapahtunut sellaisia yhteistoimintasopimuksen kohdassa 3.1 mainittuja ennakoimattomia muutoksia, jotka vaatisivat palvelusopimukseen tarkennuksia kesken ensimmäisen toimintavuoden.

Yhteistoimintasopimuksen kohta ”5. Taloudenohjaus ja rahoitus” momentti 6 kuuluu:
”Tilikauden kertynyt yli- tai alijäämä kirjataan liikelaitoksen taseeseen yli- tai alijäämätilille. Liikelaitoksen talous on tasapainossa suunnitelmakaudella.” ( Kitee 1+4 v. ?)

Tohmajärven kunnan ja Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunnan keskinäisessä palvelusopimuksessa, joka on vahvistettu 22.12.2008 kunnanjohtaja Riikosen ja hallintojohtaja Ikosen allekirjoituksilla, on kohdassa 4. maksuosuuksista merkintä: ”Määräraha pitää, ei ylityksiä”.

Mikäli lisämääräraha tässä vaiheessa myönnettäisiin, se olisi ennenaikainen ja vastoin voimassa olevia yhteistoimintasopimusta ja palvelusopimusta.

tiistai 10. marraskuuta 2009

Sen maksaa, mitä tilaa

Näinä päivinä pähkitään Keski-Karjalan kunnissa Hellin kustannuksia kuluvalta ja tulevalta vuodelta. Helli ratkoo asioita konsulenttien kanssa. Miten sitä ennen pärjättiin ilman heitä?
Valtuustoissa raavitaan kassanpohjaropoja. Kynnet siinä vaan kuluvat. Hellin perustaneet seutuvaliokuntalaiset, mitä he tekevät? Etsivät syyllisiä syntyneeseen tilanteeseen. Kuka veisi heille peilin.
*******
Lehtitietojen mukaan Rääkkylässä ollaan huolissaan riittääkö ensi vuoteen budjetoituraha. Kesälahdella ollaan sitä mieltä, että rahan on riitettävä ja palveluiden pysyttävä. Kitee lyö lukkoon yöpäivystyksiä. Tohmajärvi ottaa kantaa rahoitukseen tämän iltaisessa valtuustonkokouksessa.
*******
Yksinkertainen totuus on Hellin toimintaa ohjaavissa sopimuksissa. En ryhdy niitä tässä selvittämään yksityiskohtaisesti. Sopii vilkaista Keski-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveystoimien yhteistoimintasopimusta ja kuntien yksilöityjä palvelusopimuksia, jotka on tehty Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunnan kesken.
Kunnan luottamushenkilöiden on mietittävä suhdettaan tehtyihin sopimuksiin. Annetaanko rahaa ohi sopimuksien vai muutetaanko ensin sopimuksia käyttökuntoon. Sopimuksien ohittaminen voi synnyttää rikkojilleen henkilökohtaista taloudellista vastuuta.
******
Nykyisillä sopimuksilla voidaan jatkaa. Helli tuottaa palvelut nykytasollaan päiväkohtaisilla kustannuksilla. Kirjaa tilikauden yli- tai alijäämät taseeseensa. Hellin talous laitetaan tasapainoon sunnitelmakaudella. Mikä on Hellin suunnitelmakausi? Onko se 2 vuotta vai Kiteen 1+4 vuotta. En ole tilimies.
******
Kuntalaisten tuskin kannattaa olla huolissaan lehtikirjoittelusta. Lakisääteiset palvelut tullaan takaamaan jokaiselle ja sovituistakin selvitään. Rahaa kaivetaan kyllä turhemmista palveluista, eivätkä ne kuullu sosiaali- tai terveyspalveluihin.
Rahoitussotkut ovat syntyneet hätäisten konsulenttien ja virkamiesten toimesta. Viime mainituista nousee esiin kunnanjohtajat kaupungin johtajalla lisättynä. Nyt pitäisi olla nöyryyttä korjata tehdyt virheet.
******
Kesälahti on oma lukunsa sopimusasioissa. Siellä palvelusopimuksen ovat allekirjoittaneet Jorma Turunen kunnanjohtajana ja Airi Turunen tilaajajohtajana. Viime mainittu pyytää nyt lisärahaa Helli-liikelaitoksen johtajana. Mitenkähän ne jääviysasiat menevät aviopuolisoiden kyseessä ollessa?

maanantai 9. marraskuuta 2009

Kuka saa kirjoittaa ja mitä?

Kohta voitaisiin kysyä; kuka saa puhua ja mitä? Pohdinta tuli mieleen, kun luin juttua tämän päivän Hesarista: " Tutkija kuoppaisi Julkisen sanan neuvoston." Tutkija Sakari Huovisen mukaan median muutos on ajanut ohi Journalistin ohjeista.
Pohdintaa oli käyty Helsingin Sanomain Säätiön järjestämässä seminaarissa "Sananvapauden uudet ulottuvuudet".
Alan itsesääntelyä vaikeuttaa Huovisen mukaan se, että oikeiden toimittajien rinnalle ovat tulleet tiedottajat, mainostajat, bloggaajat ja mediapersoonat. Näillä ei ole mitään tietoa Journalistin ohjeista.
Syyllistyikökän seminaarin alustaja yleistykseen. Näin uskon käyneen ainakin omalta kohdaltani. Hylly on täynnä jos jonkin laista jornalistin ohjetta. On kokonaan toinen asia osaanko niitä kaikkien mieliksi noudattaa.
Journalistin ohjeiden tilalle Huovinen tarjosi verkossa julkaistavia talokohtaisia ohjeita, joilla viestimet kertoisivat lukijoilleen, millaisia pelisääntöjä ne toiminnassaan noudattavat.
*******
Uskooko tutkija Sakari Huovinen todella, että lehdet suostuisivat ilmoittamaan julkisesti millaiset todelliset ohjeet niillä on toimittajilleen.
Ilmoittaisiko sitoutumattomaksi maakuntalehdeksi itsensä julistanut lehti, että meidän lehdessä saa kirjoittaa vapaasti, kunhan ei loukkaa omistajan tavoitteita kerätä lehdellä rahaa ja jättää kokoomuspuolue moittimatta.
Saisi sellaistakin tietoa paikallislehden netistä etsiä, jossa paikallislehti julistautuu kaikkien paikkakuntalaisten äänitorveksi, kunhan kaikilla toimittajilla on vain saman poliittisen puolueen jäsenkirja kuin omistayhtiön johtokunnan jäsenillä.
Tuskin julkisuuteen paikallislehdet panisivat tietoa siitä, että meidän toimittajat saavat kirjoittaa vapaasti, kunhan muistavat jättää kritiikeissään rauhaan pankit, kauppaliikkeet ja paikallisen kunnanvaltuuston enemmistöön kuuluvat jäsenet.
Jokainen vähänkin ajatteleva tietää, mitkä ovat minkin lehden taustalla ohjaavat toimitukselliset periaatteet ja tavoitteet. Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Jos et tähän alistu, olet blogikirjoittaja. Näin se on.

torstai 5. marraskuuta 2009

Herää kysymys, mistä on kysymys?

Tulevana keskiviikkona kokoontuu Tohmajärven kunnanvaltuusto päättämään asiakohdassa 3 "Kuntien palvelusopimusten tarkistaminen vuodelle 2009 - lisämääräraha Helli-liikelaitoksen palvelujen ostamiseen."
Tässä vaiheessa en tiedä mitä asia todellisuudessa pitää sisällään. Hallintokulttuuri on nykyään sellainen.
*******
Sen sijaan tiedossani on, kun olen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, että lautakunta on pyytänyt yhteistoiminta-alueen kunnilta lausuntoa 15.12.2009 mennessä "Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueen Peruspalveluohjelma 2010-2013" luonnoksesta. Siitä myöhemmin.
******
Valtuuston kokouksessa esitetään lisärahaa Helli-liikelaitokselle tohmajärveläisiltä 433383 euroa vuoden 2009 palveluista. Esitys perustuu Hellin esityksiin ja selvityksiin.
Viime mainitusta suora lainaus:... " Ostopalvelujen menojen lisäys johtuu lääkäripalvelujen ja tehostetun palveluasumisen ostojen lisääntymisestä ja yksityisten palvelujen maksujen korotuksista."....
Näinkö se meneekin? Eikö Helli pysty tai aiokaan itse tuottajana tuottaa yhteisiä palveluja. Minä uskoin niin tapahtuvan.
Saahan sitä rahaa antaa, jos sitä on. Tohmajärvellä viimeisten investointien perusteella näyttää olevan.
Rahan käytöstä sanoo Keski-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveystoimien yhteistoimintasopimus mm. seuraavaa: "Tilikauden kertynyt yli- tai alijäämä kirjataan liikelaitoksen taseeseen yli- tai alijäämätilille. Liikelaitoksen talous on tasapainossa suunnitelmakaudella."
Mitä kirjaus merkinnee? En ole tilimiehiä. En kuitenkaan työntäisi lisärahaa Hellille kesken ensimmäisen tilivuoden.

keskiviikko 4. marraskuuta 2009

Tänään näinkin

Tänään ne sitten tulivat. Nuo koivussa helisijät. Iloisesti pihlajan ja koivunlatvan väliä pyrähtelijät. Upeat sulkapäät. Tilhet.
Olen niitä odotellut. En ole bongari. On minulla kiikarikin. Harvoin sillä tiirailen. On venäläinen ja painava. Muuten hyvä.
Minulle riittää luomu katselu. Tilhet antavat siihen riittävät mittasuhteet. On muutaman tuhannet linnun parvi.
Tilhestä tiedän, miksi en ole saanut sulkaa hattuuni. En sitä tosissani ole haaveillutkaan. Luoja on asettanut sulat oikeaan paikkaan. Tilhien päähän.
*******
Tulipa tuossa tunteiltua.
Kerrotaanpa muutama asia seurakuntaisille. Tohmajärven seurakunta on nostamassa hautapaikka maksuja. Hintoja korotetaan myös hautauspalveluista.
Miksikö näistä kirjoittelen? Olen yksi maksujen korotuksen takana olevista luottamushenkilöistä. Pitää tiedottaa ja vastata huudostaan seurakuntalaisille. Siinä syy tähän tähden väliin.
25 vuoden hautapaikka nousee 20 eurosta 25 euroon.
50 " " " 40 " 50 "
Ulkopaikkakuntalaisille maksut ovat nelinkertaisia.
Muut hautauspalvelut seurakuntalaisille nousevat 70 eurosta 100 euroon.
" " ulkopaikkakuntalaislle " 300 " 400 " .
********
Virallinen tiedotusosa loppui ylläolevaan. Nyt seuraa kommenttiosa.
Tohmajärvellä on korotuksista huolimatta seurakunnalla halvat maksut vertailussa naapureihin. Takkiin tuppaa tulemaan korotetuillakin hinnoilla.
Valinnan varaa on hautausmaissakin. On viisi hautausmaata. Kirkon lähellä ja ihan korvessa.
Voi sanoa, että jos eläminen paikkakunnalla tulee kalliiksi, niin kuolemalla täällä säästää. No, ainakin perikunnalle.
********
Suhtautuminen 260 tohmajärveläisen allekirjoittamaan kuntalaisen aloitteeseen oli valtuustokäsittelyssä ihmeellinen. Siinähän pyydettiin selvittämään kunnanjohtajan toimia virkatehtävässään ja lopulta vastaamaan kysymykseen nauttiiko kunnanjohtaja valtuuston luottamusta. Olen jossain kirjoituksessa maininnut käsittelyn lähennelleen farssia. Siihen ei ole paljon lisäämistä.
Äänestyskäyttäytymisestä voi jotain sanoa. Tohmajärven valtuustossa on kolme sairaanhoitajaa, jotka ovat työssä terveyskeskuksessa. Suhteensa kunnanjohtajaan ja hänen toimiinsa ei voi sanoa ainakaan johtuvan ammatillisesta näköhdista lähtöisiksi.
Jokainen äänesti "omalla" tavallaan. Yksi "puolesta", yksi "vastaan" ja yksi "tyhjää".
Eläköön tohmajärveläinen yhteistyö ja levitköön koko Keski-Karjalaan. Jaa, sehän siellä taitaa jo ollakin.

maanantai 2. marraskuuta 2009

Kuka tästä tykkää?

Pienillä lapsilla on käyttäytymissäännöt. Vähän isommat osaavat sääntöjen johdattamina pelata esim. pallopelejä. Aikuisia pitää kaidalla tiellä laki. Sitten on tämä vihonviimeinen porukka, politiikot. Nämä eivät noudatata mitään. Ei sääntöjä, ei ohjeita, ei edes lakia. Tämä on nähty vaalirahasotkussa viimeiseksi.
Järjestöelämässä mukana olleena ja nyt Tohmajärvelläkin kunnallista päätöksen tekoa seuranneena, joutuu ihmettelemään, miten tämmöinen elo on mahdollista.
Yksi syy voi olla täkäläinen luottamushenkilöjärjestelmä. Vaaleilla valitaan esim. syrjäkylän pystymetsästä luottamushenkilö, jolla ei ole aikaisemmin ollut kiinnostusta kyseisiin tehtäviin. Niinpä hän ei ole hakenut tietopohjaakaan luottamustoimeen. Hänestä tulee moneksi vuodeksi äänetön yhtiömies virkamiehille ja puoluetovereille. Niin sanottu joomies tai tyttö.
Henkilö on ihmisenä ihan jees, eikä syrjäkylässäkään mitään vikaa ole. Sama malli toteutuu monen luottamushenkilön kohdalla taajamissakin. Nämä joo pojat ja tytöt olen havainnut hyviksi bulvaaneiksi puolueiden nokkahenkilöille ja valtaa käyttäville virkamiehille. Heidät asetetaan usein hallitukseen.
*******
Tohmajärvellä ja koko Keski-Karjalassa olisivat asiat toisin, jos ennen mukaantuloa päätöksentekoon olisi edes "keulaporukka" käynyt jonkin järjestötyönkurssin, jonka ohjelmaan olisi kuulunut kokoustekniikan alkeet.
Tuskin olisi syntynyt tilannetta, joka nähtiin viimeisessä Tohmajärven kunnanvaltuuston kokouksessa.
En halua olla valtuuston puheenjohtaja Matti Majoiselle ilkeä. Hänen kokousjohtamiseensa viime valtuustossa on pakko puuttua. Jos olen väärässä olen valmis pyörtämään sanani ja pyytämään häneltä anteeksi.
Hänen äänestysjärjestys "tulkintansa" oli väärä. Ei valtuuston luottamusta kunnanjohtajaan mitata kahden asian välillä, joista toinen oli esitys perustaa Tilapäinen valiokunta ja sen kanssa "yhteismitalliseksi" äänestykseen asettaa hallituksen puheenjohtajan selonteko. Sehän ei ollut edes esitys valtuustolle.
Jos edellä tavalla mitataan kenen hyvänsä luottamus, ollaan tilanteessa hyvää päivää kirvesvartta. En usko Olli Riikosenkaan ilahtuneet kokousmenettelyn suomasta luottamuksesta.
Se, että lehdistö otsikoi kunnanjohtaja Olli Riikosen saaneen valtuuston luottamuksen tai nauttivan valtuuston luottamusta, on heidän häpeänsä. Yhdellä kysymyksellä esim. joltain Tilapäistä valiokuntaa esittäneeltä valtuutetulta, olisi ylimitoitetuilta otsikoilta vältytty. Vai olivat otsikot "politiikkaa"?
Toinen moka, vielä suurempi tapahtui, kun puheenjohtaja Mattti Majoinen kieltäytyi antamasta äänestysehdotuksensa jälkeen Tilapäistä valiokuntaa ehdottaneelta valtuutetulta työjärjestyspuheenvuoron.
Asiaan kuului, etteivät lehdistön edustajat kiinnittäneet menettelyyn huomiota lainkaan. Eikö osaaminen riittänyt vai sivuutettiin tarkoituksella? Mene tiedä. Lehdistö hoitakoon hommansa niin kuin parhaaksi näkee. Tiedon välitys niille, jotka seuraavat paikkakuntansa tapahtumia, horjuu.
Summa summarum. On vaikea uskoa, että Keski-Karjalassa nykymenon jatkuessa päästään yhteistyöllä ratkaisemaan edes pieniä saati suuria asioita. Täällä näytetään odotettavan ajopuun tapaan, mihin virta meitä vie. Valitettavasti.