lauantai 29. marraskuuta 2008

Nytkö kelpaa Maiju Lassila?

Tohmajärvellä vietetään parasta aikaa Maiju Lassila - päiviä. Ponsorina näyttää olevan Tohmajärven kunta.
Potsi - päiviä on vietetty neljännesvuosisata. Nekin pohjautuvat enemmän tai vähemmän Maiju Lassilaan tai hänen kirjalliseen tuotantoonsa.
Niin, enemmän kirjalliseen tuotantoon koska, tunnustetaanpa sitä tai ei, henkilönä Maiju Lassila ei ole kelvannut kaikille tohmajärveläisille.
Lassilan henkilöhistoria ei edellyttäisi häntä laitettavaksi mihinkään poliittiseen laatikkoon. Lehtimiehenäkin hän ehti toimia molempien poliittisten suuntien äärirajoilla.
Hänen kuolemistavastaankin on monta arviota. Joista jokainen on häpeäksi sivistyneelle yhteiskunnalle. Perustohmajärveläiseen tapaanhan kuuluu vaieta kiusallisista asioista tai kehittää niihin monia vaihtoehtoja, että totuus häviää niiden alle.
* * *
Lauantai seminaarissa keskusteltiin ohimennen Lassilan poliittisesta taustasta paikalliseen tapaan. Pohdittiin, miltä pohjalta Lassila teoksensa kirjoitti. Kirjoja hän julkaisi kaikkiaan 29 kpl., joita kaikki saivat kritiikkiä osakseen. Ehkä selvimmin niitä arvosteltiin Tohmajärvellä. Millähän perusteella? Kirjalliset piirit lienevät täällä olleet pienemmän puoleiset. Kateutta tohmajärveläisten mielipiteen muodostumiseen tuskin liittyi. Lassilahan ei ottanut vastaan hänelle valtion myöntämää kirjallisuuspalkintoa.
Tohmajärveläisten suhtautumiseen kielteisesti Lassilaan ei perustunut kirjallisiin ansioihin tai puutteisiin vaan siihen peri tohmajärveläiseen hienohipiäisyyteen ja heikkoon itsetuntoon.
Kirjailijan tekstistä etsittiin tikulla tonkien kohtia, jotka runsaalla mielikuvituksilla voi liittää itseensä. Pelättiin tulla naurun alaisiksi. Toinen syy oli poliittinen näkökanta. Ammuttu tai hukutettu ihminen, jonka kuolemasta ei ketään oltu rangaistu, ei voi olla hyväksytty. Sen voi näyttää vain kieltäytymällä tunnustamasta kirjaa hyväksi lukematta sitä. Salaa luku toki sopi kaksinaismoraaliin.
Sama muuten pätee vielä tämän päivän kevyempäänkin tekstiin. Sieltä rivien välistä löytyy sellaista, mitä kirjoittaja ei tiedä sinne kirjoittaneensa.
* * *
Oliko Maiju Lassila työväen-, maakunnan-, tai maailmankirjailija siitä lienee turha kiistellä. Turhaa lienee kiistellä siitäkään, miltä pohjalta hän liitti monet kertomuksensa Tohmajärveen.
Jokainen kirjailija ja kirjoittaja yleensä kirjoittanee siltä kokemuspohjalta, jonka hän tuntee parhaiten, joko omalla kokemuksellaan tai toisten uskottavana kertomuksena.
No, poikkeuksena lienee Mika Valtari.
Kannatan professori Veijo Saloheimon paneelissa esittämää näkemystä, ettei Lassilan Tohmajärveen liittyvät kirjoitukset pohjautuneet katkeruuteen, kostoon tai mihinkään ideologiaan vaan tekstit syntyivät nostalgia pohjalta suhteessa omiin kokemuksiin ja havaintoihin tohmajärveläisestä elämän menosta.
* * *
Neuvoisin ottamaan tuumaustauon ehdotukseen, että perustettaisiin valtakunnan rajat ylittävä Maiju Lassilaan liittyvä tapahtuma. Niin hyvältä kun se tuntuukin, se edellyttää asiaan paneutuvia henkilöitä. Nyt niitä ei näytä olevan riittävästi. Se näkyy siinäkin, että vetovastuu näistäkin Lassila päivistä on kunnalla.
Potsi - päiviä pitää kehittää kohti Maiju Lassilan herättämää kulttuuriperimää paikkakunnalla. Nyt päivät ovat markkinatapahtuma. Saavat ollakin, mutta jos Lassilan ympärille halutaan jotain rakentaa, se sopii Potsi-päivien yhteyteen.

Nytkö kelpaa Maiju Lassila?

keskiviikko 26. marraskuuta 2008

Röyhkeimmät ajavat mutkat suoriksi

Olen jo ensimmäistä ajokorttiani suorittaessa hyväksynyt liikennesääntöjen noudattamisen. Olen yksilönä hyväksynyt yhteisön laatimat raamit , joilla yhteisillä teillä liikutaan. Mielestäni se on taannut myös oman turvallisuuteni liikkumiseen ja hyväksynyt vastuunkannon myös kanssaliikkujista.
* * *
Samoilla periaatteilla olen yrittänyt elää myös siinä maailmassa, jossa kulloinkin on yhteisön edut olleet mukana. Luulen siinä joten kuten onnistuneenikin.
Vasta viimeiset kaksi vuotta ovat olleet periaatteeni toteuttamiselle vaikeita. Kysymyksessä on tohmajärveläisten asioiden hoito kunnallisessa järjestelmässä. Eritoten kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Yhteisesti hyväksytyt "liikennesäännöt" ovat totaalisesti unohdettu.
Kunnanhallitusta ja valtuustoa on ohjattu oikomaan kurvat suoraksi. Tärkeintä ei ole ollut hyvä ja turvallinen liikennetapa vaan kurvat suoraksi ja kuskille kunniaa ja turvattu asema tallissa.
* * *
Toteamukseen tulin kun luin tämän päivän Karjalaisesta Sote/helli uutisia. Siellä puhuttiin sellaisia asioita varmoina, joista päätöstä ei ole tehty enempää Tohmajärven kunnanhallituksessa kuin valtuustossakaan. Kysymyksessä olivat korkeat virkamiehet, jotka tulevat ulkopuolelta kunnan nykyisten ko. virkojen hoitajien.
Asioiden hoitotapoja, kunnanjohtosääntöjä ja luottamushenkilöiden vapaata harkintaa ja päätösoikeutta loukataan tällaisella menettelyllä niin rankasti, että sillä luulen olevan pitkät vaikutukset koko kunnan tulevaisuuteen, mutta ennen kaikkea myös kuntalaisten palvelujen saatavuuteen omalta paikkakunnalta.
Olen omalta osaltani yrittänyt vaikuttaa siihen, että "liikennesääntöjä" edes yritettäisiin noudattaa. Totean surkeasti epäonnistuneeni yrityksessäni. Kuin myös siinä, jolloin kuskia Tohmajärven ralliautoon valittiin.
Olen aikaisemminkin sanonut tämän. Tuntuu helpottavalta pudota kyydistä.

maanantai 24. marraskuuta 2008

Kunnanhallitus kokousti 5 tuntia

Ja siihen päälle tunti ryhmää, jonka istuin yksin. Syyslunssa oli niittänyt ryhmästämme satoa.
Käsiteltävänä oli talousarvio vuodelle 2009 ja taloussuunnitelma vuosille 2010 - 2012.
Melkoista kalvokäppyrää ja paikkausta paikkauksen päälle. Ei siinä meikäläinen pysy perässä. Hyvä, jotta äänestäjät huomasivat sen, kun oma äly ei riittänyt moista huomaamaan. Hallitukseen tulee tilalle tuoretta voimaa.
Olisihan talousarviosta voinut jotain sanoa, mutta nyt kun olin yksin edustamassa ryhmääni, ei esitystäni kukaan olisi edes kuunnellut. Semmoinen on keskustelukulttuuri kunnanhallituksessa.

* * *
Ajallisesti eniten parranpärinää käytiin liikunta- ja nuoriso-ohjaajan tehtävien yhdistämisestä yhden henkilön hoitoon.
Minäkin taisin käyttää peräti kaksi puheenvuoroa asiasta. Pidin yhteiskunnassa vallitsevan mielialan ja Tohmajärvelläkin mielenilmaisuun asti edenneen asian johdosta kyseen alaisena jättää tehtävää yhdelle henkilölle.
Kompromissina ehdotin, että etsittäisiin kunnan henkilöstön keskuudesta henkilöä, joka vapaaehtoisesti haluaisi työkuvansa muutosta niin, että siirtyisi jompaan kumpaan tehtävään. Eihän sitä kukaan kannattanut. Ei edes niin, että olisi asia siirretty tulevan hallituksen selvitykseen ja päätettäväksi.
Mitähän vasten avasin suuni kuullakseni, ettei sellainen vaan käy.

* * *
Tohmajärven kuntaan perustettiin soten tiimoilta kaksi korkeaa virkaa. Sosiaali- ja terveystoimen tilaajajohtajan päävirka. (Päävirka? En ole ennen moista tavannut) Toinen oli Hallinto- ja kehityspäällikön päävirka.
Päätösehdotuksessa oli teksti: "Palkkaus ja muut palvelusuhteen ehdot määräytyvät viranhoidon alkuvaiheessa yhteistoimintasopimuksen 4. kohdan mukaan."
Vaivauduin etukäteen tutustumaan kyseisen sopimuksen 4:teen kohtaan. Se on pitkä rimpsu tekstiä, mutta kumuloitui kohtaan, jossa siirrettävät henkilöt tulevat uusiin tehtäviinsä entisin ehdoin.
Huomautin asiasta ja pyysin, että virkaan pitäisi ehdottomasti liittää myös kelpoisuusehdot ja menettely valmistelusta ja valinnasta. Eli kuka korkean virkahenkilön valitsee. Samalla pyysin, että valinta näin korkean virkahenkilön valinnassa tulee olla Tohmajärven kunnan organisaatio johtosäännön kanssa yhdenmukainen.
Tein turhan esityksen. Ei sitä kaikki tainneet ymmärtää tai eivät halunneet ottaa huomioon. Paisti kunnanjohtaja, joka lisäsi esitykseensä kelpoisuusehdot ja poisti yllä kirjoittamani lainausmerkeissä olevan lauseen.
Jos kunnanvaltuusto hyväksyy virkojen perustamisen nyt hallituksen päätöksen mukaisesti on perälauta kyseisten virkojen hoidossa palkan osalta auki.

* * *
Mitä merkitsee sitten se, että kyseisen lautakunnan johtosäännössä sanotaan sanatarkasti näin:
" 5§. Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa.
Henkilöasioissa noudatetaan Tohmajärven kunnanorganisaation johtosääntöä lukuun ottamatta henkilövalintoja.
Sosiaali- ja terveysjohtajan valitsee Tohmajärven kunnanhallitus. Esityksen johtajan valinnasta tekee sopimuskuntien kunnanvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajalla täydennetty seutuvaliokunta."
Näyttää, että Tohmajärven kuntaan ollaan myös virkamiehiin luomassa kahden kerroksen väkeä. Alemmat päättää valtuusto ja ylemmät kunnanhallitus.
Alemmat esittelee valtuustolle kunnanhallitus. Ylemmät tässä tapauksessa seutuvaliokunta, jolla ei ole kunnanhallitukseen nähden päätösehdotuksenteko-oikeutta. Se on vain kunnanjohtajalla tai hänen sijaisellaan tai erityistapauksessa hallituksen puheenjohtajalla.
Koko sen ajan jonka seutusopimus on ollut voimassa, olen ihmetellyt millä vastuulla kunnanjohtajista kokoonpantu seutuvaliokunta on tehnyt esityksiään ja päätöksiä. Mihin niistä voi valittaa, jos aihetta ilmaantuisi. Mistään en ole löytänyt osoitetta. Pitää kai kysyä eduskunnan oikeusasiamieheltä. Hänen luulisi tietävän.

* * *
Olen antanut itselleni kertoa, että Helli-liikelaitokselta on tullut kehotus tai vaatimus kuntaan, että Tohmajärven on uusittava tietokonekantaansa terveyskeskukselle vielä tämän vuoden aikana. Kustannuksiksi on arvioitu n. 60000 euroa.
Tehokkaasti alkavat ainakin Tohmajärven maksettavaksi osoittuvat uushankinnat.
Toiminta-aikataululla ei näytä olevan enää mitään kiirettä. Tärkeäähän on sekin, että virat täyttyvät ja palkat saadaan pyörimään.
Röntgenit luovutetaan korvauksetta ja muut vastaavat kamat. Nytkö pitää hankkia uutta luovutettavaa, että kelvattaisiin liikelaitokselle?

****
Tämän kokouksen jälkeen kiitän äänestäjiäni sydämeni pohjasta. Vapautitte minut äänestystuloksen perusteella hermoromahdukselta. On tunnustettava, ettei meikäläisestä ole toimimaan nykyisen laisessa tohmajärveläisessä demokratiassa.
Kiitos.

sunnuntai 23. marraskuuta 2008

Pikku joulussa.

Se on sitä aikaa, kun isä haisee aamulla joulupukille. Yhteisöt ja yritykset viettävät yhteistä aikaa puolipakolla. Lahjat kun pitää ostaa lahjattomillekin.
Viimeisin työyhteisöni, josta myös eläkettä nautin, kutsui meikäläisen pysyvän ihmissuhteen kera ystävällisesti pikku joulun viettoon. Ilmeisesti en ollut onnistunut lähtiessäni kertomaan kaikille, mitä lähtiessäni eläkkeelle tuli mieleen.
Pöperöt syötiin Joensuussa Karjalatalolla. Ruoka oli hyvää ja riittävästi. Sorttimeno oli runsas. Vain riisipuuro puuttui. Oli luokiteltu ilmeisesti kansanruuaksi.
Ylipäällikkö piti lyhyen puheen. Jakoi pari mitalia. Kiitti ansioituneita. Sai myös vastauspuheen, jossa lyhyesti kuvattiin missä oikein ollaan menossa. Niinhän pikkujouluissa yleensä tapahtuu.
Tarjoilu ja ravintolaosuus oli lyhyt, karu mutta ei myöskään perinteitä noudattava. Ennen vanhaan saatiin sentään tappelu syntymään viimeistää narikassa.

* * *

Tilaisuuteen kuului myös toinen osio. Seurue siirtyi Areenaan katsomaan musiikki-iloittelua Smokkijätkät. Van mitenkä se oli?
Porukkaa oli paikalla runsaasti. Lipun hinta näytti olleen 40 euroa/lärvi. Muita tuttuja oman porukan lisäksi en yleisön joukosta huomannut kuin Suden Merjan ystävättärensä kanssa. Häntä kylmi. Kysyin nimittäin kuulumiset väliajalla.
Smokkijätkiä oli paljon ja orkesteri suuri. Kovaääniset toimivat tehokkaasti. Tukka kuulema hulmusi eturivillä katsomossa.
Kiitän tässä entistä työyhteisöni muistamisesta ja ystävällisestä kutsusta pikkujoulun viettoon. Kiitos.

* * *
Ketunpesien kohdilla oli tullessa poliiseilla ratsia. Eivät pysäyttäneet. Söin turhaan paxeja koko alkumatkan. Taisi siinä mennä sivussa aski Sisujakin.
En minä alkoholia nauti, jos ajan. En aina, vaikka en ajaisikaan. Pysyvä ihmissuhde sanoo, että poliisi ei tarkista autoakaan niin tarkkaan, jos henki ei haise paskalle.

perjantai 21. marraskuuta 2008

Kannattiko vimmata?

Karjalaisen nettisivuilla käydään keskustelua Hellistä. Kuka päätti, milloin ja missä päätti ja mitä on tulossa? Joku kysyy milloin Helli alkaa tuottaa palveluita j.n.e.
Tavallista ukkoa ja mummoa ja miksikäs ei myös nuorempaa ihmistä kiinnostaa vähät mitä mieltä keskustelijat ovat asioista. He puuttuvat keskusteluun, vasta silloin kun asia koskettaa heitä henkilökohtaisesti.

Henkilökohtaisesti en tässä vaiheessa puutu enää Soten ja Hellin tarpeellisuuteen. Aikanaan yritin virittää keskustelua asiasta, mutta kun se katsottiin tarpeettomaksi ja alettiin epäillä tervejärkisyyttänikin, niin annetaan Hellin näyttää nyt kyntensä.

Nyt on tullut terveyspalvelujen järjestämiseen uusi keskustelun aihe. Se on tuloillaan oleva uusi Terveydenhuoltolaki. Se mahdollistaa muutokset, jos niin halutaan myös aluillaan olevaan Helliin.
Asia ei ole uusi. Lain kehittely on ollut tiedossa koko sen ajan jona Helliä on sullottu pulloon. Ei ole pienintäkään epäilystä, etteikö myös Keski-Karjalan kunnanjohtajat ole olleet tietoisia laintulosta. Yhdelläkään sanalla he eivät ole tuoneet lain tuomia vaihtoehtoja keskusteluun. Niin kuin ei muitakaan vaihtoehtoja.

Sanomalehti Karjalaisessa tänään on juttu tulevasta Terveydenhuoltolaista ja sen mahdollisista vaikutuksista terveyspalveluihin. Kannattaa tutustua juttuun.
Muutamaan kohtaan haluan merkitä pukinsorkkani.
Kyseessä oleva terveyspiirijärjestelmä mahdollistaisi erottaa terveyspalvelut omaksi osa-alueekseen. Terveyspiiriä hallinnoitaisiin yhdestä pisteestä. Kunnissa toimisivat omat terveyskeskuksensa terveyspiirin johdossa.
Kunnat hoitaisivat vanhuksensa ja päiväkotilapsensa omissa kunnissaan erillisinä palveluina erillään terveyspalveluista.
Terveyspiiriajatteluun mielestäni mahtuu paljon asioita, jotka ovat parempia kuin mitä sote nykymuodossaan voi koskaan tarjota. Kaikkien niiden esiintuonti tässä yhteydessä on mahdoton. Eikä se minulle välttämättä kuulukaan. Odotellaan kunnanjohtajien esiintuloa asiassa. Epäilen, että odottajan aika käy taas pitkäksi.

torstai 20. marraskuuta 2008

Helepottaa

En tiedä mitä tuonpuoleisella ajatellaan. Itse en ole pyytänyt helpotusta elämänmenooni. Nyt kuitenkin tuntuu, että kohtalon käsi on ottanut meikäläisen huostaansa. Positiivisessa mielessä.
Olin eilen illalla demarien yhteistapaamisessa. Koossa oli vaaleissa menestyneet ja sitten me joilla kävi hyvin. Me, jotka emme tulleet valituiksi.
Tapaamisessa onniteltiin toinen toistamme hyvin tehdystä vaalityöstä. Työtä luottamushenkilöinä jatkavat läpimenneet ja rannalle jääneet pääsevät vähemmällä.
Joku harmitteli, että keskustan yksinkertaista enemmistöä ei pystytty vaaleissa nujertamaan. Uskalsin olla eri mieltä.
Keskusta Olli Riikosen johdolla on keittänyt sellaisen sotesopan, että saavat myös sen syöttää kuntalaisille. Nyt kysytään sitä vastuun kantoa, jota pari vuotta ovat toitottaneet torvesta jos toisesta.
On mukava odotella, mistä ne 4,5 miljoonaa euroa vuositasolla säästyvät, jota markkinoitiin kirkkain otsin soten alkuun saattamiseksi.
Yhtä hyvä olisi tietää milloin palvelut alkavat uudessa muodossa kuntalaisille. Kiire oli kova, kun ensi vuoden alkuun tähdättiin. Nyt tähtäimessä ei taida olla enää mitään alku ajankohtaa.
Uusia korkeita virkamiehiä on tulossa Tohmajärven kunnan palvelukseen soten tiimoilla. Pätevyysvaatimuksista ei ole tietoakaan, ei hakuajoista, ei ainakaan kunnan hallintosäännön edellyttämässä muodossa. Hallintosääntö edellyttää mm. sosiaalijohtajan, joksi uusi tirehtööri vallankäytön suhteen kuulunee, valitsee valtuusto. Nyt ko. virkamies pitäisi nimittää seutuvaliokunnan sopimalla tavalla kunnanhallituksessa. Kunhan ei olisi vielä kovin läheinen, jollekin esityksessä mukana olevalle.
Näyttää myös siltä, että nimitettäväksi tulevat korkeat virkamiehet tulevat maksamaan veronsa asuinpaikkakunnalleen, joka ei ole Tohmajärvi.

Nyt sanon kiitokset yläkertaan. Ei ihminen itse nähnyt eteensä katsoa. Piti ohjaus tulla ulkopuolelta. Kiitos, nyt helpottaa ja vuoden alusta vielä enemmän.

tiistai 18. marraskuuta 2008

Veroasiaa

Suomessa alhaisin kunnallisveroprosentti 16,5% on seitsemässä kunnassa.
Korkeinta veroprosenttia 21% perii kaksi kuntaa.

Vuoden vaihteessa toteutetaan 32 kuntaliitosta, jonka johdosta kuntien lukumäärä vähenee 67 kunnalla. Samalla ja samasta syystä kunnallisvero laskee 42 kunnan alueella.

Suurin pudotus on Maskuun liittyvässä Askaisissa, jossa vero laskee 3 prosenttiyksikköä 16,5:teen, mikä tekee rahassa keskimäärin 50 euroa asukasta kohti kuukaudessa.

Pohjois-Karjalassa korkein tuloveroprosentti on Kiteellä 20,75.
Alhaisin Valtimolla 18,75.
Kitee 1,25 prosenttiyksikön korotuksellaan 20,75:teen pääsee lähelle Suomen korkeinta tuloveroprosenttia 21 %, jota peritään kahdessa kunnassa; Haapajärvellä ja Oulaisissa.
Tohmajärvi korotti kunnalisveronsa 20.50:neen.

Jope Ruonansuun sketsissä herkkä mies ottaa kaikki syyt kontolleen pillahtamalla itkuun ja sanomalla: "Miun syy. Se on miun syys".

Kuka ottaa verojen korotuksesta syyn niskoilleen. En ainakaan minä ja edustamani valtuustoryhmä. Neljä kunnallisaloitetta teimme, joilla kaikilla pyrimme talouden tasapainottamiseen ja kuntalaisten palvelujen turvaamiseen omalla paikkakunnalla. Etsimään edes vaihtoehtoja nykymenolle.
Aloitteet eivät kelvanneet kunnanjohtaja Olli Riikoselle, ei kunnanhallituksen keskustalaisille, eikä lopulta keskustan yksinkertaiselle enemmistölle valtuustossa.


Jotain ihmettä kuntatalouden hoidossa täytyy olla. Korpikunta Valtimo ilman teollisia työpaikkoja pystyy hoitamaan kuntatalouttaan jopa kiitettävästi.
Vastaavasti Kiteestä ei voi sanoa samaa. Eipä juuri muistakaan Keski-Karjalan kunnista. Kun valtuutetut eivät tietotaidoltaan varmaankaan poikkea toisistaan Valtimolla ja Keski-Karjalassa herää kysymys, löytyykö ero johtajista.
Miettikääpä sitä arvoisat johtajat: Kirsi Hämäläinen, Olli Riikonen, Turunen ja Eronen. Vaikkapa siellä seutuvaliokunnassa.

maanantai 17. marraskuuta 2008

Vanhoja lupauksia paikkaamassa

Kävin männä maanantaina pysäkillä puhumassa vanhuksille (taisivat kaikki olla nuorempia kuin minä) turvallisuudesta.
Joskus pysäkin alkuaikoina olin luvannut käydä rupattelemassa. En enää muista aihetta, mutta kerkisihän tuota nytkin. Pyhäseutuun nuorten miesten voiman näyttö, autojen kaadot, olivat hyvä pohja aiheen käsittelyyn. Pääasiaksi nousi vankilat, niiden käyttö ja tarpeellisuus.
Mielestäni sain hyvän vastaanoton puheilleni. Vapautumisestani vankilasta on kulunut jo toista kymmentä vuotta. mutta vielä nuo asiat olivat muistissa.
Lupasin mennä toistekin, kunhan aiheen ensin keksivät.
* * *
Vankila-asiat ovat muutenkin olleet valtakunnassa pinnalla. Vankiloita ollaan samaan aikaan rakentamassa ja seuraavalla hetkellä sulkemassa.
Mikä tähän yhteiskuntaan on mennyt. Asioiden tarkoituksella ja tarpeella ei näytä olevan mitään merkitystä. Kaikki tuijottavat vain talouslukuja. Ei sitä, mitä niillä talousluvuilla saadaan syntymään. Pöhkökin tietää, että rahatta ei saa mitään aikaan. Varsinkaan nykyisin.
Jos sairaat, vanhukset ja vangit ovat haitaksi nykytehokkuutta ajaville päättäjille, niin sitten niiden hoito pitää epätaloudellisena lopettaa. Toivottavasti säästäjät muistavat, että itsekin tulevat takuu varmasti vanhaksi. Sairaaksikin ja mikä sen takaa, ettei pallokin tulisi nilkkaa koristamaan.
* * *
Vankila-aiheesta olen julkisen keskustelun myötä innostunut pitkästä aikaa. Joskus, aikoja sitten olen luvannut kirjoittaa vankila-aiheesta näytelmän. Silloin tällöin vankilapiireissä liikkuessani sitä on minulta kysyttykin. Tuleeko sitä näytelmää vai ei.
Nyt on asia edennyt siihen pisteeseen, että puolet näytelmästä on paperilla ja toinen puoli pääkopassa. Onko siitä näyttämölle asti, on kokonaan eri juttu. Ans kattoo nyt.
* * *
Vankilatapahtumista on kirjoitettu monta kirjaa. Virallista historiaa ja kevyempiä muisteluita. Olen muutamassa muistelussa ollut itsekin mukana.
Seuraavassa tosijuttu vankilasta kohta sodan jälkeiseltä ajalta.
Vangit olivat suolla ojankaivussa. Alue oli sen verran laaja, että jokaisen vangin taakse ei vartijaa riittänyt. Oli vain yksi vartija ja hänellä haulikko virka-aseena.
Aseenkäyttö oli jo silloin tarkoin määritelty. Piti ampua ensin tarvittavat varoituslaukaukset j.n.e.
Aamulla suolle tultua, ennen ojalle hajaantumista, vartija pisti piippuun kaksi panosta. Tömäytti ne ilmaan vankien nähden. Sanoi: "Nämä pätee koko päivän."
Ja latasi haulikon uudelleen.

Hylättävääkö?

Aina silloin tällöin yritän saada tekstejäni myös yleisönosastoissa julki. Huonolla menestyksellä ainakin Karjalaiseen. Mikä on syy, voi lukija päätellä esimerkiksi alla olevasta kirjoituksesta.
Kirjoituksen jätin 2.11.08. Luulen, että se on päätynyt jo aikoja sitten roskakoriin.
Joko kirjoitukseni sisältö ei täytä Karjalaisen itselleen asettamia tavoitteita ja arvomaailmaa tai olisiko vika vain kirjoittajan persoonassa.
No, mitäpä tuosta. Tiedoksi nyt kuitenkin.

Tätä ei Karjalainen julkaissut

Kuka muutti hoitotyön periaatteet?

Keski-Karjalassa ja koko Suomessa ovat meneillään suuret terveys- ja vanhuspalvelujen muutosjärjestelyt. Päähuomio muutoksessa on kiinnitetty hallinnon uudelleen järjestelyyn. Perusteluina muutoksen tarpeellisuudesta on esitetty kuntatalous ja säästöt.

Allekirjoittaneelle toi jo eläkkeellä oleva sairaanhoitaja opiskeluajaltaan peräisin olevan käsinkirjoitetun muistiinpanon hoitotyötä ohjaavista periaatteista. Ne olivat merkitty tärkeysjärjestyksessään seuraavasti:

1. Inhimillisyys, 2. Yksilöllisyys, 3. Kokonaisvaltaisuus, 4. Jatkuvuus, 5. Tehokkuus ja 6. Taloudellisuus.

Kuka hyvinvointi Suomessa on mennyt muuttamaan hoitotyön periaatteet käänteisiksi ennen opetetuista ja hyväksi havaituista? Nytkö taloudellisuus on ykkössijalla ja inhimillisyys viimeisenä?

Nyt näin kuntavaalien alla terveys- ja vanhuspalvelujen järjestelyssä tulevien kuntapäättäjien tulisi ottaa ohjenuorakseen vanhat, mutta edelleen ne ainoat oikeat hoitotyön periaatteet ja pitää niistä kiinni.

Sivistyneen yhteiskunnan taso mitataan siitä, miten se hoitaa sairaat ja vanhuksensa. Tämän tason mittariksi sopii edelleen ohjeeksi vanhat hoitotyön periaatteet. Ei kylmät talousluvut, liiketaloudelliset periaatteet ja tavoitteet.

Veijo Tuunanen

Tohmajärven kunnanhallituksen ja

valtuuston jäsen.

perjantai 14. marraskuuta 2008

Itsenäinen kunta, itsenäinen päättäjä.

Valtuustot on valittu. Pulinat pois. Porinat näyttävät kuitenkin jatkuvan. Nyt etsitään henkilöitä näkyville luottamuspaikoille. Toisia pitää maanitella ja toisia pitää kiinni. Halu ja kyky eivät aina ole samassa persoonassa. Yhtä vähän kuin taito ja tieto olisivat mitattavissa äänimääristä. Demokraattinen systeemi pitää edellä olevat ristiriidat sisällään. Ne on hyväksyttävä.
Aatteelle en ole nähnyt kovin paljon annettavan sijaa ainakaan Tohmajärvellä. Tai aate on sitten niin syvässä, että sitä on vaikea havaita. Ennakko luuloilla sitä vastoin pelataan paljon.
* * *
Olen jo pariviikkoa sitten "pekuloinut" Tohmajärven vaalituloksilla. Pekuloijaan nyt vähän lisää.
Puoliväkisin pidettyyn mielipide kyselyyn ei kannata paljoa uhrata ajatuksiaan. Sen vaikutus kuntalaisten elämään on sama lehmä järveen kusisi.
Tai virheettömänä tunnetulta perheen isältä kysyttäisiin: "Joko olette lakanneet lyömästä vaimoanne?" Vastaus on valittava vaihtoehdoista kyllä tai en.
* * *
Samaa kusetusta tunnen kuin sanotaan, että Tohmajärvi on itsenäinen kunta, vaikka sen vanhuspalvelut, terveydenhoito ja lasten päivähoito on annettu Kiteen kaupungin hoidettavaksi. Samalla kun kunnan henkilökunnasta 150 siirtyy Kiteen kaupungin hallinnoiman liikelaitoksen palvelukseen vieden mukanaan tarvitsemansa palkkarahat.
Asiahan ei minulle kuulu. Minä vaan kysyn, sanoi Pätkä aikanaan.
* * *
Hullun kurisen perheen seikkailut jatkuvat. Itsenäisen kunnan valtuustossa on puolenkymmentä valtuutettua, jotka tulevat olemaan Kiteen palkkalistoilla. Mitä ilmeisemmin katsomassa ja kilpailuttamassa asioita, jotka nyt koskettavat heitä itseään eri tavalla kuin oikean itsenäisen Tohmajärven kunnan aikana.
Voi käydä vielä niin, että kaksi eniten ääniä saaneista toinen johtaa kunnanvaltuustoa ja toinen kunnanhallitusta. Yhteistä heille on myös se, että ovat sairaanhoitajia ja molemmat Kiteen liikelaitoksella työssä. Molemmilla on myös käytettävinään tasaäänestyksissä "kaksi" ääntä.
Mietipä ite, sanoi Jope Ruonansuu.
* * *
Hallintohimmeli Sotesta näkyy siirtyvän myös myös pysyvästi "itsenäisiin" kuntiin. Tehokkaasti liikelaitosta perustaneet kunnanjohtajat, eivät näytä himmeleistä paljoa piittaavan.
Himmelillä he ovat entisen hyvin toimineen kokonaisuuden jakaneet kolmeen erillään toisistaan olevaan osaan. Hoitohenkilökuntaan, luottamushenkilöihin ja kunnanjohtajiin virkamiehineen.
Kuntalain mukaiseen yhteyden pitoon ja päätöksen tekoon tällä himmelillä ei päästä. Myös vastuut jäävät epäselviksi.
Valtuutettujen päätöksellä himmeli on rakennettu. Demokratia soi siihen mahdollisuuden. Vaihtoehtoja olin tarjoamassa itsekin, mutta jo vaihtoehtojen selvitys estettiin.
Eletään nyt tätä aikaa. Epäilen, ettei kauan, mutta kalliiksi se on tullut jo nyt.

keskiviikko 12. marraskuuta 2008

Haja havaintoja

Harvoin Tohmajärvi pääsee valtakunnan mediaan. Eilen niin tapahtui.
Helsingin Sanomissa oli juttu Kajaanin luvattomasta kaatopaikasta. Siellä siivottoman pihapiirin pitäjää kaupunki uhkaa 30000 euron sakolla.
Samassa jutussa kesällä 600 km pyörämarssin tehnyt Valto Ensio Heikkinen kertoo Tohmajärvellä nähneensä monenlaista roinaa metsässä.
Olisi auton "romuja" Heikkinen nähnyt pihapiireissäkin. Lie polkenut niin kovaa, ettei kaikkea huomannut.
* * *
Sivistyslautakunnan äänestyspäätöksellä 4 - 2 ei liikuntasihteerin ja nuorisotyöntekijän tehtäviä sitten yhdistetä. Asia menee seuraavaksi kunnanhallitukseen.
Luulenpa, että hallituksessakin asiasta äänestetään. Idea yhdistämisestä on kunnanjohtajan ja luulen tuntevani häntä sen verran, ettei hän anna periksi omista mielipiteistään, ellei ole viimeinen pakko.
* * *
Hellin perustaminen otsikoitaan Karjalaisen mukaan menevän Kiteen valtuustoon päätettäväksi.
Siitä vaan. Tietääköhän kaikki Kiteen valtuutetut mikä vastuu kaupungille tulee, kun ottaa tehtäväkseen neljän eripuraisen ja köyhän kunnan lakisääteiset vanhus- ja terveyspalvelut hoidettavakseen.
Se kun sattuu olemaan niin, että palvelut on hoidettava olipa tuottajana liikelaitos, kuntayhtymä tai kunta.
* * *
Samassa jutussa kummittelee edelleen mielestäni "lainsuojaton" seutuvaliokunta, joka ehdottaa henkilöitä valittavaksi nyt liikelaitoksen johtokunnan jäseniksi.
Mielestäni hallitus, oliko se 3.10.08., poisti ensi vuoden alusta seututyötä ohjaavan lain. Sen pohjalta seutusopimuksia aikanaan värkättiin.
Hallitus katsoi poistaessaan lain, ettei sillä enää ole merkitystä, eikä lain voimassa ollessakaan saavutettu merkittäviä tuloksia.
Lisäisin omana mielipiteenäni, että kyllä Keski-Karjalan elämän meno sotkettiin seutuvaltuuston ja seutuvaliokunnan avulla täysin sekaisin. Perään edelleen johtosääntöjä niin seutuvaliokunnalle kuin seutuvaliokunnallekin. Varsinkin jos niitä halutaan vielä pitää elossa ja sotkemassa kunnallista päätöksentekoa.
Seutuvaliokunta kunnanjohtajineen on saatava jollain tapaa ruotuun. Nyt valtuutetut eivät ole tehneet mitään lainmukaisen elämän menon palauttamiseksi.

maanantai 10. marraskuuta 2008

Nytkö heräävät kuntalaiset?

Pistäydyin Helsingissä. Oli juhlittava isänpäivää ja ristiäisiä. Molemmissa juhlissa pystyin esittelemään itseni suvun vanhimpana ja myös viisaimpana henkilönä. Mikä , jos tarkkoja ollaan, ei meidän suvussa paljoa edellytä.
Matkat oman paikkakunnan ulkopuolelle eivät mielestäni tee pahaa luottamushenkilöllekään. Näkee, jos haluaa katsoa ympärilleen, elettävän muuallakin. Mököttäminen omassa kämpässä supistaa näkökulmaa. Pahimmassa tapauksessa kämppä ja siinä asuva alkaa ummehtua ja haistakin.
Syntyy johtajasyndrooma. Siinähän seurataan tahdottomana yhtä ainoaa johtajaa, joka uskoo olevansa valittu ja aina oikeassa.
* * *
Kännykkä on siitä utala vehje, että sillä pääsee tykö olipa vastapeluri missä hyvänsä. Muutaman puhelun sain Helsinkiinkin. En kuitenkaan ristiäistilaisuuteen.
Tällä kertaa soittajat olivat Kiteeltä. Typistettynä puhelut koskettivat yhtä asiaa. Sotea. Kysyttiin, mitä nyt pitäisi tehdä ja onko enää mitään tehtävissäkään.
Soittajat näkivät, vaikka olivatkin liikelaitospaikkakunnalta, tulossa olevan soten huonona vaihtoehtona vanhus- ja terveyspalvelujen tuottamiseen kuntalaisille.
* * *
Kaikki on tietenkin mahdollista. Sote on syntynyt, mutta sote myös kuolee, jos se osoittautuu elinkelvottomaksi. Jos kätilöinä ovat olleet kunnanvaltuutetut niin samat valtuutetut voivat olla myös hautajaisissa kantomiehinä soten elinkaaressa.
Kuntalaki sanoo niin ja antaa valtuudet molempiin tehtäviin.
Luulen, että isää soten hautajaisissa tullaan etsimään. Nyt niin innokkaasti soten synnytyksen alulle panemiseen osallistuneet ja esillä pyörineet kunnanjohtajat saattavat välttää viimeiseen asti isyystutkimusta.
Turhaan he isyyttään pimittävät. Ruokkomaksut eivät tässä tapauksessa tule isän maksettavaksi. Maksut lankeavat suvun maksettaviksi eli veronmaksajille. Ja ne eivät tule olemaan vähäiset.
* * *
Tohmajärvellä ovat kuntalaiset osoittaneet aktiivisuuttaan ja mieltään ns. päättäjiä kohtaan. Tuo ns. tarkoittaa tässä yhteydessä, että kiistan alaiset nuoriso- ja liikuntasihteerin toimien yhdistäminen ei tietenkään ole lähtenyt luottamushenkilöistä, vaan kunnanjohtajasta. Hänen toimiaan, ainakin Karjalaisen uutisoinnin mukaan on mielenilmaisutilaisuudessa puolustanut hallituksen puheenjohtaja Tuomo Eronen. Miksi, kysyn minä, koska enempää lautakunnassa kuin hallituksessakaan ei ole tehty päätöksiä virkojen hoidosta ensi vuoden alusta eteen päin.
* * *
On mielenkiintoista nähdä onko tulevaisuudessa odotettavissa enemmänkin mielenosoituksia. Jos on, niin ne tulevat ehkä myöhään.
Liikehdintää sotea kohtaan näyttää olevan läpi Keski-Karjalan. Kesälahdella kysellään ja Rääkkylässä yritetään toimia. Kiteekin heräilee vastuustaan.
Mitä sanovat tohmajärveläiset, kun röntgen lähtee, labra lähtee ja vuodeosasto ensin supistetaan puoleen nykyisestään ja myöhemmin kohta siitä tehdään palveluasuntoja.
Siinä sivutuotteena lähtee tietenkin n. 156 työntekijää Kiteen palvelukseen ja n. 65 % kunnantaloudesta.
Se on kylmää kyytiä kuntalaisille. Ainoa mikä varmuudella jää, on itsenäinen kunta ja sillä ihka oma kunnanjohtaja. Siitähän päätettiin ensimmäiseksi. Jo ennen kuin paras-laista nähtiin Keski-Karjalassa edes unta.

tiistai 4. marraskuuta 2008

Pakkohan tätä on jatkaa

Olen ajatellut harventaa blogiin kirjoittamista. Pohdin jopa kirjoittamisen lopettamista. En tietenkään kirjoittamista sinällään, vaan kirjoituksen kohdentamista jollekin uudelle suunnalle.
Nyt näyttää siltä, kun katselen blogilla käyjien lukijamääriä, että olisi rintamakarkuruutta lopettaa blogi. Blogin pitoon näyttää pätevän sama kuin taannoin kuntavaaleihin osallistumiseeni. Osallistuin valtuustotyöhön niin kauan kuin minun uskottiin. Kun luottamus loppui, on oikea aika siirtyä sivuun. En tunne itseäni luuseriksi. On aika toisten, joihin uskotaan, ryhtyä äänestäjien puolesta työhön.
Blogin pito on siitä palkitsevampaa, että kiitos ja moite tulee joka kirjoituksen jälkeen.
Sen näkee blogissa käyjien lukumäärästä. Lukijat ovat tärkeitä, ei se ovatko he kanssani samaa- vai eri mieltä.
* * *
Amerikoissa olivat merkittävimmät vaalit kuin mitä meillä taannoin. Demokratian sanotaan toteutuneen demokratian isänmaassa.
Totuus kuitenkin lienee, että samalla kuin demokratia on kansalaisia tervehtinyt se on myös käytännössä sanonut hyvästit kansalle.
Ihmisiä hallitaan yksilöiden kautta. Johtajan henkilökohtaiset ominaisuudet tulevat esiin tehtävissä päätöksissä heti sen jälkeen kun vaaliuurnat on raivattu näkyvistä.
Näin on käynyt pienessä kunnassamme ja näin Amerikoissa. Ennen, nyt ja tulevaisuudessa.
Erojakin hallintotavoissa löytyy. Kunnissa valta säilyy entisenä vaalituloksesta riippumatta. Se on kunnanjohtajilla. Valtuutettujen valta pysyy pelloilla ja pientareilla, vaikka muuta toitotetaankin.
Valtiollisella tasolla pientä horjuntaa demokratian suhteen kansanvallan suuntaan on olemassa.
* * *
Barack Obamaa on syytä onnitella. Onnittelut olisi kylläkin parempi osoittaa häntä äänestäneille. He ovat osoittaneet, että asenteet ja ennakkoluulot on jo aika siirtää historiaan. Toivoa sopii, että vaaleissa vähemmistöön jääneet tyytyvät valintaan. Amerikoissa kun ryhdytään kovin helposti oikomaan vaalitulosta kyseenalaisin keinoin.
Toivottavasti Obama saa hoitaa tehtäviään, ilman väkivallan pelkoa.
* * *
Keski-Karjalassa on älytty yht`äkkiä oltavan äkillisen rakenneuudistuksen kourissa. Työttömyys lisääntyy, kun työpaikoilla lomautetaan ja irtisanotaan työntekijöitä. Asia on minulle ollut selvillä jo pitemmän aikaa. Olen lukenut asiasta sanomalehdistä. Tuleekohan päättäjille lehtiä lainkaan?
Ymmärrän kuntajohtajia. Heillä on ollut tarpeeksi tekemistä meneillään olevassa keski-karjalaisia enimmin koskevassa rakennemuutosohjelmassa. Sen nimi on sote. Tämä "äkillinen" rakennemuutos koskettaa myös työpaikkoja. Valitettavasti vain neljän henkilön osalta. Heidän työpaikat ankkuroituvat entistä näkyvämmin ja pysyvimmiksi.
Mitä tapahtuu uudessa äkillisessä rakennemuutoksessa niille 400 - 500 sadalle henkilölle, joiden tilipussi jää tulematta?
* * *
Keski-Karjalan kunnissa valtaa pitää ammattijakautumaltaa henkilöt, joiden toimeentulo ei perustu palkkatuloon. Riittääkö heiltä ymmärrystä "äkillisestä" rakennemuutoksen vaikutuksista.
Mielestäni ei ainakaan sote asiassa. Miten lienee työpaikkojen uhanalaisuuden hoidossa.

lauantai 1. marraskuuta 2008

Näin on valitettu

Kuntalaisilla tuntuu olevan monenlaista käsitystä asioiden kulusta. Varsinkin valituksesta, jonka demariryhmän puolesta tein Kuopion hallinto-oikeuteen.
Julkaisen alla valituksen sekä lisäselvityksen, jota hallinto-oikeus pyysi. Siitä saa käsityksen mistä oikein oli kysymys.
Valituksessa hallinto-oikeutta pyydettiin saattamaan alkuperäinen valtuustonpäätös voimaan, jonka mukaan sote olisi alkanut vuoden 2010 alusta.
Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.
Nyt sote-porukka on tullut uusiin ajatuksiin. Mikään ei alakaan ensivuoden alusta. Tietoa ei ole heillä enää itselläänkään milloin toiminta alkaa ja missä.
Semmoisen kiireen selässä tässä istutaan.
Valituksen kahdesta kohtaa olisi pitänyt tehdä kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Se oli tiedossa, mutta kun tarkoitus oli vain saada hätiköidysti tehtyyn päätökseen aikataulumuutos, ei oikeusasiamies sellaista olisi voinut ottaa edes käsittelyyn.
Eduskunnan oikeusasiamies seuraa virkamiesten oikeudellista toimintaa ja sinne voi kannella jos ketä huvittaa. Minua ei enää huvita. Eletään nyt yksinkertaisen enemmistön kunnassa ja odotetaan mitä tuleman pitää. Ja sitä tulee. Näin demokratia toimii.

Kunnallisvalitus

1/2

Veijo Tuunanen

Talluksentie 23 A 2

82600 Tohmajärvi

Puh. 050 3634340

KUOPION HALLINTO-OIKEUS

Kunnallisvalitus:

Haen kunnioittavasti muutosta Tohmajärven kunnanvaltuuston 23.6.2008 pidetyn kokouksen esityslistan asia n:o 3 päätökseen ” Keski-Karjalan kuntien yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveystoimien yhdistämisestä, sopimuksen hyväksyminen” niin, että kyseinen päätös mitätöidään ja Tohmajärven kunnanvaltuuston 21.1.2008 tekemä päätös sosiaali- ja terveystoimien yhdistämisestä perusteluineen vuoden 2010 alusta saatetaan voimaan.

Kaikki kustannuksia Tohmajärven kunnalle aiheuttavat toimet ja palkkakustannukset sosiaali- ja terveystoimien yhdistämisestä on vuoden 2009 loppuun saakka pantava toimeenpanokieltoon.

Perustelut:

Kuntalaki 53§, 90§,29§ yhteistoimintalaki 6-luku

Valtuustoasiat on puutteellisesti valmisteltu kunnanhallituksessa. Ne on tuotu PricewaterhouseCoopers konsultin valmistelemina ja seutuvaltuuston ja seutuvaliokunnan toimesta valmiina asioina kunnanhallitukseen ja edelleen valtuuston päätettäväksi niin, ettei luottamushenkilöille ole jäänyt aikaa ja mahdollisuutta vaikuttaa asioihin.

Valtuutetuilla ei ollut mahdollisuutta tehdä muutosehdotuksia valtuustossa. Kunnanjohtaja Olli Riikonen kielsi sen, kun sitä häneltä kokouksessa erikseen kysyttiin. Oli hyväksyttävä tai hylättävä päätösehdotus. Kysymyksessä on muotovirhe, joka loukkasi valtuutetun vapaata päätöksenteko-oikeutta.

2/2

Seutuvaltuustolla ja seutuvaliokunnalla ei ole ollut toimivaltaa sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisasioihin, koska kummallakaan ei ole hyväksyttyä johtosääntöä.

Sosiaali- ja terveystoimien yhdistämissopimus oli vaikeaselkoinen ja puutteellinen, ilmeisesti kohtuuttomalla kiireellä valmisteltu. Mm. perustettavan liikelaitoksen johtosäännöt puuttuivat, joten päätös tältä osaltakin tehtiin valtuustossa vajavaisin tiedoin ja siten väärässä järjestyksessä.

Tohmajärven kunnanvaltuustossa on edelleen käsittelemättä 2 puitelakia koskevaa valtuutettujen aloitetta. Toinen 10.10.2007 jätetty koskee kuntaliitosta Kiteen kaupungin kanssa ja toinen selvitysmiehen saamista ministeriöstä selvittämään kuntaliitosten mahdollisuutta koko Keski-Karjalaan. Näillä molemmilla aloitteilla on ratkaiseva vaikutus vaihtoehtojen asettelussa Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä vaihtoehdoksi liikelaitokselle.

Yhteistoimintalain edellyttämää menettelyä ei ole Tohmajärvellä toteutettu ennen valtuuston päätöstä. ( eikä vieläkään.) Valtuuston tekemä päätös siis Yt-lain osaltakin on tehty väärässä järjestyksessä.

Tohmajärvellä 21 päivänä heinäkuuta 2008.

Veijo Tuunanen

Liitteet:

Valitusosoitus

Ote kokouksen pöytäkirjasta

Jäljennös vastaesityksestä

Jäljennös eriävästä mielipiteestä

Jäljennös Keski-Karjalan seutusopimuksesta

Jäljennös: Keski-Karjalan sosiaali- ja terveystoimien yhteistoimintasopimus

Lisäliite valitukseen

1/4

Veijo Tuunanen

Talluksentie 23 A 2

82600 Tohmajärvi

Puh. 050 3634340

Vastine

KUOPION HALLINTO – OIKEUS Diaarinumero 01424/08/2299

Puijonkatu 29 A 2. krs. PL 1744

70101 Kuopio

Vastineena Tohmajärven kunnanhallituksen lausuntoon haluan tuoda tietoon seuraavaa:

Tiedotus ja asian valmistelu:

Seutukäräjien käyttäminen kuntalaisille tarkoitettuna tiedotustilaisuutena on tiedotuslumetta. Vain muutama keskikarjalainen on niihin osallistunut. Osanottoluetteloista voi todeta, etteivät luottamushenkilötkään.

Tohmajärven kunnanhallitus ja valtuusto yksinkertaisen enemmistön päättämänä hylkäsi 13.2.2007 jätetyn kansanäänestysaloitteen kerättyine nimilistoineen, jolla olisi selvitetty ja tiedotettu kuntalaisille tulevien terveys- ja vanhuspalvelujen tuottotapa ja yhteistyökumppani.

Toteutuessaan kansanäänestys olisi toiminut hyvänä tiedotustapahtumana kuntalaisille.

Kunnanhallituksen esittämä luettelo tapahtumien ja kokousten päivämääristä ilman esityslistoja, pöytäkirjoja ja luetteloa osallistujista ei kerro tapahtumasta ja tehdyistä päätöksistä mitään.

Hallituksen ja valtuuston vaikutusmahdollisuudet:

Esimerkki 1:

Hallituksen kokous 19.5.2007. § 3: ”Keski-Karjalan kuntien yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveystoimien yhdistämisestä.”

Päätösehdotus puuttuu.

2/4

Esimerkki 2 vajavaisesta käsittelystä:

Kunnanhallituksen kokous 3.12.2007 § 453

Pykälän perusteluosa kappale 4:

”Sote-hankkeen ohjausryhmänä toimiva seutuvaltuusto kokoontuu 17.12. klo 10,30 Tohmajärvellä ja tekee tuossa kokouksessaan esityksen Keski-Karjalan kuntien valtuustoille. Kaikki valtuustot ovat koolla samana päivänä 17.12.2007”

Asian valmistelija kunnanjohtaja.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy seutuvaltuustolta tulevan esityksen.

Osoituksena vajaasta ja kiireellä tapahtuvasta asian valmistelusta ja käsittelystä esimerkki 2 on hyvä.

Kunnanjohtaja ja hallitus esittävät seutuvaltuustolta tulevaa esitystä valtuustolle hyväksyttäväksi, jota ei ole vielä seutuvaltuusto edes tehnyt eikä tietenkään hallituksen jäsenet voi tietää mitä se pitää sisällään.

Seutuvaltuuston ja seutuvaliokunnan toimivalta:

Seutuvaltuuston ja seutuvaliokunnan käyttö tekemään aloitteita ja niistä päätösesityksiä sekä yleisjohtamaan ja lopulta käytännössä myös valvomaan sosiaali- ja terveystoimien ympärillä tapahtuvaa toimintaa nyt käytetyllä tavalla, sivuuttaa kunnalliset päättäjät. Erillistä päätöstä tällaisesta tehtäväannosta ei kunnanvaltuustossa ole tehty.

Seutuvaliokunta, joka muodostuu kunnanjohtajista ja joiden henkilökohtaiseen asemaan muutokset Sotessa eniten koskettavat, on muutoksen vetäjänä arveluttava.

Seutusopimuksessa mainitaan, että seutuvaliokunnalle voidaan antaa erikseen tehtäviä. Nyt kyseessä olevia tehtäviä ei kunnanvaltuusto ole erikseen seutuvaliokunnalle antanut.

Kunnanjohtajan asema:

Valtuuston kokouksissa Tohmajärvellä kunnanjohtaja edustaa korkeinta koulutuksellista ja niin muodoin myös lainopillista tietämystä. Hänen sanansa valtuutetuille kokoustilanteissa lainmukaisuusasioissa on ainoa, johon valtuutettu voi pohjata päätöksensä.

Vaikka valtuuston pöytäkirjaan olisi kirjattu kunnanjohtajan lausuma ”riittävällä” tarkkuudella, sanoi hän selvästi kysyttäessä, että kysymyksessä on ”ota tai jätä” tilanne ja muutosehdotuksia ei saa tehdä. Valtuutettu Teuvo Korpelainen yritti tehdä muutosehdotusta.

3/4

Nyt jälkikäteen on käynyt ilmi, että asian käsittelyssä on tapahtunut muotovirhe, joka on loukannut valtuutetun vapaata päätöksenteko-oikeutta ja vaatii tältäkin osin uutta käsittelyä valtuustossa.

Lisäajan saaminen vuoden 2010 alkuun:

Tohmajärven ja Värtsilän kuntaliitoksen yhteydessä Tohmajärven kunta sai valtiolta korvamerkittyä investointiavustusta n. 1,5 milj. euroa.

Raha osoitettiin käytettäväksi puoliksi vanhainkodin saneeraukseen ja terveyskeskuksen laajennukseen. Rahaa ei ole vielä kohteisiin käytetty ja käyttöaika loppuu vuoden 2009 loppuun.

Sote - sopimuksen toteutuessa vuoden 2009 alusta, ei rahaa ehditä käyttää ko. kohteisiin ja on toden näköistä, että valtiovalta perii rahat takaisin, mikä olisi kuntatalouden kannalta nykytilanteessa kohtalokasta.

Sote – sopimuksen mukaan kiinteistöjen käytöstä päättää liikelaitos, joka siten ohjaa myös rakentamista.

Muotovirheitä:

Sote – sopimuksen allekirjoituksessa on tapahtunut muotovirhe. Sopimuksen allekirjoittajina ovat olleet kunnanjohtaja Olli Riikonen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuomo Eronen, jolla viime mainitulla ei ole ollut valtuutta Tohmajärven kunnan puolesta allekirjoittaa sopimusta.

Tohmajärven kunnan puolesta sopimukset ja vastaavat allekirjoittaa kunnanhallituksen hallintosäännön mukaan kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja, ellei hallitus ole muuta päättänyt. Hallintosäännöstä poikkeavaa allekirjoitusoikeutta hallitus ei ole käsitellyt eikä myöskään päättänyt.

Kunnanhallituksen lausunto tätä valitusta koskien on lähetetty hallinto-oikeudelle ennen hallituksen pöytäkirjan tarkastusta. Samassa kokouksessa päätetyt esteellisyydet, jos niitä kunnanhallituksessa oli, olisi pitänyt koskea asian osasena myös esittelijää, joka oli kirjoittanut myös vastineen hallinto-oikeudelle.

(Liitteet N:o 1 ja N:o 2)

Lopuksi:

Kunnanhallituksen vastineesta hallinto-oikeudelle ei käy mitenkään todistettavasti ilmi, että Sote:n valmistelusta, sen etenemisestä ja loppuvaikutuksesta kuntalaisille ja luottamushenkilöille olisi kuntalain edellyttämällä tavalla riittävästi tiedotettu.

4/4

Hallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat selvästi osoittavat, että hallituksen ja valtuuston jäsenet ovat toimineet vajavaisin tiedoin, eikä heillä ole ollut mahdollisuutta riittävästi osallistua valmisteluun ja tiedon pohjalta tehtäviin päätöksiin.

Erityisesti kiinnittää huomiota miten Sote-asia on edennyt. Asiaa ovat johtaneet konsultit, kunnanjohtajat, seutuvaltuusto ja erityisesti kunnanjohtajista koostuva seutuvaliokunta.

Kokouksista ja tapaamisista, joilla tosin harvoin on ollut varsinaista päätäntävaltaa, on tehty pöytäkirjan omaisia muistiinpanoja, usein vain muistioita.

Vaaleilla valituilla valtuutetuilla vain ani harvoin, ja heilläkin valikoidusti, on ollut mahdollisuutta saada tietoa asioiden etenemisestä.

Edellä olevista syistä johtuen pidän kunnallisvalitustani edelleen perusteltuna, eikä kunnanhallituksen vastine tuo mitään uutta, joka vaikuttaisi alkuperäiseen valitukseeni.

Pyydän, että asian kauaskantoisuudesta ja vaikuttavuudesta kuntalaisille valituksesta johtuvat kustannukset määrätään kunnalle maksettaviksi, samoin kuin myös allekirjoittaneelle syntyneet kulukorvaukset yhteensä 500 euroa.

Tohmajärvellä 15 p:nä syyskuuta 2008.

Veijo Tuunanen