torstai 30. syyskuuta 2010

Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku

Tämä pitäisi saada päättäjien ohjenuoraksi, kun on kysymys Hellin tulevaisuudesta rääkkyläläisten hankkeiden jälkeen. Hehän pyrkivät itsenäisenä kuntana irti Hellistä mahdollisimman pian.
Syitä rääkkyläläisten toimenpiteelle on riittävästi. Niitä ei enää kannata toistaa. Parempi on katsella miten tästä eteenpäin olisi viisasta ponnistella. Vyyhti on melkoinen, jonka konsultit, seutuvaliokunta, seutuvaltuusto ja viime kädessä kunnanvaltuustojen yksinkertainen enemmistö rakensivat selvitettäväksi. Innokkaimmat Hellin rakentajatkin voisi nimetä. Kaksi merkittävintä löytyy Tohmajärveltä ja kaksi seuraavaa Kiteeltä.
******
Jos hyväksytään se, joka mielestäni on tärkeintä, että Helli pannaan remonttiin, ollaan oikeilla jäljillä. Remontti ei taida riittää, vaan kyseessä lienee vanhan purkaminen ja uuden toimivan rakentaminen vanhan tilalle. Paras-laki ei sitä estä. Muutos on kokonaan keski-karjalaisten valtuutettujen käsissä. Näin yksinkertaista se on.
*******
Mitä muutoksella pitäisi tavoitella? Ensiksikin sitä, että valta ja vastuu saadaan selvitettyä. Se tietää valtuutettujen aseman palauttamista virkamiesten johdattelusta.
Lääkäripalvelut on taattava jokaiseen kuntakeskukseen ja lääkärin työkaluksi pieni vuodeosasto. Vanhusten asumispalvelut tulee olla omassa kuntakeskuksessa. Molemmat edellä mainitut palvelut ovat merkitty Hellinkin tehtäviksi selvästi, mutta niistä Helli ei ole piitannut tuon taivaallista.
******
Tähän loppuun muutama sana sopimus- ja lakitekstistä:

Keski-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveystoimien yhteistoimintasopimus
10. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
Tämän yhteistoimintasopimuksen muuttamisesta on voimassa, mitä kuntalain 79§ 1 momentissa (395/95) säädetään kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta.

Kuntalaki
79§ Perussopimuksen muuttaminen
(1.2.2002/81) Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

*******
Edellä kerrottu on yksi keino muiden joukossa, jolla voidaan edetä. Tämä lienee helpoin, kun mikään kunta ei tunnu olevan tyytyväinen Hellin toimintaan. Tässä asiassa on erotettava selvästi Hellin kenttätyötä tekevä henkilöstö hallinnosta.
Kuten lukija on saattanut huomata olen ollut jo pitkään kriittinen suhteessa Hellissä käytössä olevaan hallintoon. Olen tuonut tämän lukuisia kertoja esiin myös sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa.
Nykyjärjestelmällä on myös voimakkaat puolestapuhujansa. Näkyvimmät ja kuuluvimmat mielestäni ovat olleet kunnanjohtaja Olli Riikonen ja Tuomo Eronen, valtuustojen puheenjohtajat Jukka Kankkunen ja Matti Majoinen. Heidän toivoisin tulevan mukaan julkiseen keskusteluun ja puolustamaan kantaansa. On selvää, ettei yhtä totuutta saata ollakaan.
Allekirjoittaneelle tulee runsaasti palautetta kirjoituksistani. Näillä ei kuitenkaan saada muutosta. Siksi olisi suotavaa, että palautteen antajat suuntaisivat palautteensa sinne, missä niillä saattaa olla merkitystä muutokseen pyrittäessä.
Yksi kysymys voisi olla tarvitaanko Tohmajärven terveyskeskusta ja sen vuodeosastoa?

tiistai 28. syyskuuta 2010

Mainoksillako Helli markkinoi?

Minulle on kerrottu, että Helli on käyttänyt aikaisemmin mainostoimistoa ilmoitusten laatimiseen, joilla on pyritty hankimaan seudulle virkalääkäreitä. Yhteispalavereissä on kiinnitetty erikoisesti huomiota lehti-ilmoitusten väreihin. Että silleen.
Karjalaisen mukaan nyt Kiteellä on meneillään markkinointiviestintäsuunnitelma, jossa Helli on yhtenä mukana olijana. Hellin kohdalta mukana oloa perustellaan mm. Hellin vakiinnuttamisen takia. Mitähän se mahtaa tarkoittaa?
Ei Hellillä luulisi asiakkaista olevan puutetta. Sillä on myös osaava kunnilta peräisin oleva henkilöstö. Herää kysymys mistä on kysymys.
Ei markkinointiviestinnällä puhelinpalveluja voida korjata. Ei lääkäritilanteeseen saada parannusta. Tuskin talousasiat korjaantuvat plus-merkkisiksi.
Mielenosoittajat ovat ilmoittaneet kantansa mitä mieltä ovat Hellistä. Eikö se pitäisi ottaa huomioon?
Omana vaatimattomana mielipiteenäni suosittelen Hellin johtoa kuuntelemaan kuntalaisia ja siinä sivussa katsomaan peiliin. Josko sieltä näkyisi korjattavaa.
*******
Kiteen kaupungin valtuustolle jätettiin aloite, jossa halutaan muuttaa Hellin johtosääntöä. Erityisesti lääkäreiden asemaa halutaan parantaa organisaatiossa. Vihdoinkin.

Seuraavassa lyhyt lausuma sopimusbumahkasta.
Yhteistoimintasopimuksessa lukee: "Liikelaitoksen tehtävät ja ratkaisuvalta määritellään johtosäännössä. Liikelaitoksen johtosäännön hyväksyy Kiteen kaupungin valtuusto. Johtosäännöstä pyydetään sopimuskuntien lausunnot."

Oma jo sata kertaa julkituotu mielipitee on, että niin Yhteistoimintasopimus, peruspalvelusopimus, yhteislautakunnan ja Hellin johtosäännöt on kirjoitettava kaikki uusiksi. Nyt ne ovat ristiriitaisia keskenään ja ovat iänikuisen kiistelyn kohteina. Pumahkoista on poistettava maininnat seutuvaliokunnasta ja seutuvaltuustosta. Niiltä molemmilta puuttuu omatkin johtosääntönsä ja toimivaltamäärittelyt. Lisäksi seutuvaliokunta on ottanut itselleen tehtäviä, jotka kuuluvat selvästi luottamushenkilöille. Eivät kunnanjohtajille.
Kiteenläisten aloitteen pohjalta on ryhdyttävä kokonaisvaltaiseen terveys- ja vanhuspalvelujen uudelleen järjestelyyn, jossa palautetaan luottamushenkilöt heille kuuluviin tehtäviin. Vastuu heillä jo onkin.maanantai 27. syyskuuta 2010

Satu meni saunaan......

Rakastan satuja. Lapsena niitä minulle kertoivat vanhempani. Kaikki sadut päättyivät hyvin. Prinssi sai prinsessan ja puoli valtakuntaa. Isä lisäsi satuun tehoa lupaamalla koko valtakunnan. Hän tiesi, että kuvittelin itseni aina prinssiksi. Koskaan en saanut puoltakaan valtakuntaa, prinsessan kyllä, josta kehkeytyi ajanoloon euk.. ei kun vaimo.
Nyt tunnen, että olen taas joutunut kuuntelemaan satuja, joihin en pysty samaistumaan. Kertojina ovat olleet Hellin ja tilaajalautakunnan johtajat.
He näyttävät elävän satumaailmassa. Tosin heidän mielestään se ei ole satumaailmaa vaan palvelurakennemuutosta, joka pohjautuu valtakunnalliseen suositukseen. Siis ei reaaliseen tarpeeseen ja kun se ei perustu tosiasioihin on kyseessä satu.
Tämän lisäksi he välttelevät puhumista ihmisistä. He käyttävät mieluummin kärkikolmioita suunnasta ja prosentteja ihmisistä.
Tässä yksi sadun sisältö. Suoria lainauksia lautakunnan kokouksen esityslistasta:
"Yhteistoiminta-alueella on tällä hetkellä 160 vuodeosastopaikkaa...."
"Sairaalamaista hoitoa valtakunnallisten linjausten mukaan tällä väestöpohjalla tarviitaneen 31-35. ......
Nyt johtajat ovat lähteneet, ja ovat omasta mielestään jo pitkällä, tekemään palvelurakennemuutosta. Suomeksi ajamaan palveluja alas valtakunnallisten suositusten pohjalta. Paikalliset realiteetit eivät heille näytä merkitsevän mitään. Tukena heillä on lääkäreiden sivulla pito näistä uudistuksista. Päämäärä näyttää olevan kustannusten lasku palvelujen supistamisen kustannuksella.
Tämä satu vei meikäläiseltä unet ja saattaa olla niinkin, että jossain vaiheessa antaa ikiunen. Ja valtuutetut näyttävät tukevan menettelyä.


torstai 23. syyskuuta 2010

Kuka kusettaa ja ketä?

Uusi Kotkanpesän turvetuotantoaluetta koskeva ympäristölupahakemus on nähtävillä Tohmajärven kunnanvirastolla. Asiasta on juttu myös 24.9.2010 ilmestyneessä Karjalaisessa.
Että silleen. Lunta tupaan vaan. Entisetkään eivät ole vielä sulaneet.
Karjalaisen jutun viimeinen lause on merkittävä ja kuvannee hyvin tapahtumia, joita Tohmajärven vedenlaatua katsellessa on pohdittu vuosikymmenet.
"Vapo Oy arvioi, että turvetuotannon haittavaikutukset ovat niin vähäiset, ettei sille aiheudu niistä korvausvelvollisuutta."
Vapohan on kiistänyt aikaisemmin aiheuttamansa haitat tai esittänyt ne mitättömän pieniksi esim. Tohmajärven vedenlaatuun nähden. Vuosia kestänyt yksityisen henkilön oikeudenkäynti Vapoa vastaan on kuitenkin osoittanut, että haittoja on syntynyt ja lopulta Vapo joutuu niitä korvaamaan. Onko korvaus riittävä, onkin jo toinen juttu.
*******
Samaan aikaan, kun yritellään rakennellä 1,5 milj. euron veden korjausprojektia järven veden parantamiseksi, ollaan Luosojokea suunnittelemassa uuden turvetuotannon laskujoeksi Tohmajärveen.
Tulkoon tietoon, että Vapon edustaja on istunut jäsenenä vedenlaadun parantamisprojektin johtoryhmässä. Uudelle projektille on kuvailtu rahoitusta joka jakautuisi niin, että valtiolle 50%, kunnalle 45%, Vapolle 3%, Metsäkeskukselle 1% ja seurakunnalle 1%. Seurakunnan osuutta lisää huomattavasti se miten yleinen uimaranta asettuu seurakunnan maihin.
Jutun otsikko, kuka kusettaa ja ketä, on vähintäinkin oikeaan osunut.
*******
Samaan aikaan kun mietitte turveteollisuuden haittoja ja hyötyjä, miettikää sitä mökin vanhaa ukkoa tai akkaa, joka pannaan ahtaalle vähäisten jätöstensä kanssa elämänsä viimeisinä vuosina.
Minun kävi sääliksi ministeri Lehtomäkeä eilisessä televisio-ohjelmassa. On vaikea väittää mustaa valkoiseksi ihmisten edessä, joilla itselläänkin on aivot. Ministerin suu kyllä kävi, mutta maatiaisjärjellä varustetulle kuulijalle siitä jäi yhtä paljon kuin mitä vanha sanonta opettaa. "Tyhjät tynnyrit kumisevat eniten."

tiistai 21. syyskuuta 2010

Näin siinä taas kävi

Alla on yhden, ehkä tärkeimmän pykälän käsittely tässä kokouksessa. Päätöksellä pyritään lyömään lukkoon mitä palveluja missäkin kunnassa Helli tulee antamaan ja missä laajuudessa kuntalaisilleen.
Päätös menee vielä kuntien valtuustojen käsittelyyn, joss toivottavasti valtuutetut puuttuvat puolustamaan kuntalaisiaan.
Puheenvuoroja käytettiin yhteensä 34 kpl. Vastaesitykseni sentään pääsi äänestykseen, mutta hävisi 5-6. Vastaesityksen puolesta äänesti: Makkonen, Kylänpää, Tikkanen, Kosonen ja Tuunanen.
Myöhemmin Kosonen esitti päätösehdotuksen hylkäämistä, jota kannatin. Esityksestä äänestettiin. Nyt hylkäysesitys hävisi äänin 4-7.
Puutun myöhemmin mitä tämmöinen meininki noin yleensä merkitsee. Ei hyvältä ainakaan näytä.


Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta

Kokous 21.09.2010 klo 17,00

Esityslistan asia numero 134 ”Ikäihmisten palvelurakenteen uudistaminen Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella.”

Vastaesitys:


Ikäihmisten palvelurakenteen uudistaminen Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella palautetaan jatkovalmisteluun siten, että valmistelussa kuullaan ja siinä myös näkyy lääkärin mielipide.


Perustelut:


Kysymyksessä on merkittävä palvelurakenteen muutos suhteessa siihen, jolla on toimittu aikaisemmin.

Nyt esitetyt muutokset pohtautuvat valtakunnan tason laatusuosituksiin, eivät Keski-Karjalan kunnissa vallitsevaan ikäihmisten kuntoo ja terveyden tilaan.

Myöskin varallisuuden, välimatkojen ja julkisen liikenteen vähyyttä ei valtakunnan laatusuosituksissa ole otettu riittävästi huomioon palveluja järjestämisessä, jotka Keski-Karjalassa poikkeavat valtakunnan keskitasosta huonompaan suuntaan.

Esitettyä palvelurakenteen uudistamista ei ole ollut valmistelemassa lääkäri.

Helli-liikelaitoksen johtosäännön mukaan lääkäri yksin päättää nyt uudistuksen kohteena olevien palvelujen käytöstä asiakassijoittelussa ja palvelukohteen valinnassa.


Veijo Tuunanen.

maanantai 20. syyskuuta 2010

Helliläiset ja muut

Olen pikku hiljaa pohtinut mikä meitä keski-karjalaisia eniten jakaa omiin kuppikuntiimme. Lopputulemaksi on tullut, että kyllä se on kovalla kohinalla rakennettu Helli. 1940-luvulla näin edellisen kerran kun kansalaiset marssivat mielenosoituksessaan Vappuna. Nyt näitä mielenosoituksia on ollut jo kaksi kappaletta.
Olosuhteet entisaikojen mielenosoituksissa oli ne mitkä olivat. Nyt ei pitäisi ainakaan samoja syitä enää olla olemassa. Tai jos sittenkin olisi.
Olisiko se herraviha. Helli rakennettiin ylhäältä päin alas. Pääasiassa virkamiesten tahdon mukaan. Hellin päätarkoituksena on koko ajan ollut rahan säästö. Ei palvelujen järjestäminen kuntalaisille mahdollisimman kattavasti ja tehokkaasti.
Kun rahaa on palanut entiseen malliin, eikä luvattuja säästöjä ole tullut, on luonnollista, että viulujen maksajia alkaa viuluttaa. Virkamieskunta on samaan aikaan paisunut alkuperäisestä ja tullut entistä vaikeammin tavoitettavaksi. Lääkärit, jotka sosiaali- ,terveys- ja vanhuspalveluissa ennen olivat keskeisiä, ovat hävinneet Keski-Karjalasta huisinnevadaan.
Näyttää lisäksi vielä siltä, että kun epäkohdista tai palvelujen puutteesta valitetaan, syyllistetään valittaja tyhmäksi tai muuten väärässä olijaksi. Ei ihme, jos tällainen tilanne ei synnytä turhautumista ja herravihaakin. On selvää, ettei nykymeno voi enää pitkälle jatkua.
*******
Lukija ehkä tietää, että olen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. Huomenna on kokous ja esityslistalla on yhtenä asiana "Ikäihmisten palvelurakenteen uusiminen Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella."
Viisi sivua esityslistatekstiä ja liitteessä yhdeksän A4 liuskaa lisää. On harhaan johtamista, kun otsikossa puhutaan uusimisesta. Kysymyksessä on selvä muutos entiseen verrattuna.
Asian valmistelijoiksi on merkitty sosiaali- ja terveystoimen tilaajajohtaja Päivi Hakulinen, hallinto- ja kehittämispäällikkö Helena Majoinen, hoitotyön päällikkö Heli Pölönen, palveluasumisen päällikkö Marja-Riitta Väistö ja kotihoidon päällikkö Riitta Väistö.
Merkille pantavaa on, että valmistelijoiden joukosta ei löydy ensimmäistäkään lääkäriä. Häntä, joka yksin määrää mihin paikkaan vanhus laitetaan. Onko paikka vuodeosasto, palvelusuminen, koti vai joku muu paikka. Ja miten paljon mitäkin paikkaa tarvitaan.
Eikö olekin tuiki merkillistä. Palaan asiaan, kunhan olen käynyt kokouksessa.

torstai 16. syyskuuta 2010

Missä ovat v astuunkantajat nyt?

Lukuisat palautteen antajat kysyvät, miten nyt edetään Hellin kanssa. Tyytymättömyys on ollut esillä jo pitkään. Vasta kiteeläisten ulostulo aloitteellaan on saanut uutta vipinää Helli-keskusteluun. Muutosta tunnutaan vaadittavan.
Helli-härvelin pieni paikkaus ei tunnu riittävän. Yhtä tyhjää olisi jättää muutokset nykyisen Helli-organisaation itsensä hoidettavaksi. Tämä vain ymmärtääkseni veisi entistä sotkuisempaan tilanteeseen.
Epätietoisuus mutta halu muutokseen näyttää ainakin palautteiden osalta, joita on tullut esim. minulle ja Nelosiin, olevan laajaa.
Jotain tarttis kai tehdä. Mutta mitä?
******
Kun Hellin asioita on Tohmajärven kunnanvaltuustossa käsitelty, on toistuvasti asiaan kriittisesti suhtautuneita syyllistetty jos mistä. On kuvattu Helliä ainutlatuisen hyväksi ja halvaksi järjestelmäksi, jota ei saa arvostella. Vain Hellin kannattajat ovat vastuun kantajia ja muut kapuloiden rattaisiin asettajia.
Tekisi mieli kysyä kunnanjohtaja Riikoselta, valtuuston puh.joht. Matti Majoiselta, hallituksen puheenjohtaja Leena Väistöltä ja valtuutettu Teuvo Karjalaiselta, jotka kaikki ovat olleet Hellin toiminnan innokkaimpia kannattajia, eikö kritiikillä ole vieläkään oikeutusta.
Tohmajärven terveyskeskuksesta on toistuvasti puuttunut vastaanotolta lääkäri. Terveyskeskus ilman lääkäriä ei ole terveyskeskus. Nyt kun pyritään vuodeosastoa lakkauttamaan tai sen kokoa pienentämään minimiinsä, jää lääkärin toimilta ehkä tärkein työkalu pois. Potilaiden tarkkailu.
Onko pyrkimys, jota Hellissä ajetaan tohmajärveläisten etujen mukaista?
******
Joku voi kysyä mitä Tuunanen sitten haluaa? Sitä, että terveys- ja vanhuspalvelut säilyvät lähipalveluna Tohmajärvellä. Sama vaatimus koskee Kesälahtea ja Rääkkylää. Yhteistoimintasopimuksessa se on selvästi näin sovittu.
Paras-laki ei edellytä mitenkään palvelujen keskittämistä. Se edellyttää vain yhteistoimintaa palvelujen järjestämisessä kuntien kesken.
Kiteeläisten valtuutettujen aloite osoittaa tosiasioiden tunnustamista. Keski-Karjalan koko alueen palvelut on otettava huomioon myös Hellin toimissa. Aloitteella etsitään myös vastuun kantajia nykyiselle Hellin toiminnalle.
Kuka käyttää valtaa ja kuka kantaa vastuun vallankäytöstä? Jos minä vastaisin, niin valtaa käyttävät virkahenkilöt ja vastuu pitäisi olla valtuutetuilla. Nyt Helli-härveli on rakennettu niin, että valtuutetut eivät tiedä mistä vastaavat ja mistä pitäisi vastata.
Kiteeläisten valtuutettujen aloite on tervetullut. Sillä yritetään korjata niitä kolhuja, joita Helli-himmeli on synnyttänyt kunnalliseen demokratiaan. Toivottavasti kiteeläisten ajatusmaailmaan saadaan riittävä kannatus muista Helli-kunnista.

keskiviikko 15. syyskuuta 2010

VOI; VOI TOKKIISA

"Helli-liikelaitos Kiteen hoteisiin", otsikoi tohmajärveläinen kunnanvaltuutettu Taisto Martikainen Koti-Karjalan lukijan porinat palstalla.
Asiassa tuskin oli mitään uutta. Vain aikataulu nopeutuisi. Siihen suuntaanhan Hellin toiminta on koko toimintansa ajan pyrkinyt. Palvelut keskitetään Kiteelle.
Taisto Martikainen näyttää olevan yksi Tohmajärven todellisista alasajajista. Paitsi hänen nyt esittämänsä ajatus palvelujen luovuttamisesta Kiteelle, on häneltä tullut toinenkin ajatus, joka ei onneksi toteutunut.
Tohmajärven Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana ollessaan hän paikallislehden etusivulla esitti, että Tohmajärven kunnan pitäisi myydä Pohjois-Karjalan Sähkön osakkeet ja metsät ja elää niillä muutama vuosi ennenkuin joudutaan kuntaliitoksiin.
******
Hellin ja sosiaali- ja terveyslautakunnan arvostelussa Martikainen osuu kyllä oikeaan. Rahaa palaa ja palvelut huononevat. Asia on ollut Hellin synnytyskivuista asti tiedossa ja on kivuista taitettu peistäkin. Tuhansien kirjoitusten kautta paperilehdissä ja netissä. Mutta kuten on saatu huomata, Tohmajärvellä on voimakastahtoinen johtaja, joka on pystynyt saamaan mielipiteensä taakse tarpeeksi kannattajia. Asiat ovat nyt tilanteessa, että valtuutetut alkavat huomata tilanteen jossa nyt ollaan.
Perempi myöhään kuin ei milloinkaan. Siinä mielessä Taisto Martikaisen mielipide on tervetullut.
*******
Miten palvelut Keski-Karjalassa tullaan järjestämään, on vielä tietymättömissä. Selvää kuitenkin on, että nykyinen järjestelmä on karahtanut pahimman kerran kiville.
Helli-liikelaitoksessa on vastuu häveissä. Samaa voi todeta nykyisestä sosiaali- ja terveyslautakunnasta. Valtaa kahmitaan ja sitä siirrellään estottomasti. Valta jää virkamiehille, vastuu häviää Keski-Karjalan maantielle.
Edellä olevaa taustaa vasten on kiteeläisten valtuutettujen aloite Hellin asemasta palvelujen tuottajana enemmän kuin tervetullut. Oman mausteensa keskusteluun tuo myös Taisto Martikaisen mielipidekirjoitus.
Nyt olisi aika tulla kaapeista ulos Hellin kannattajien. Tähän asti he ovat olleet hiljaa. Valtuustoissakin he eivät juuri ole virkkaneet mitään. Ovat äänestäneet vain Hellin puolesta estottomasti. Ja ilman perusteita. Nyt olisi perusteiden aika, ennen kuin luhistuu koko järjestelmä. Olisi aika katsoa asioita myös palveluja tarvitsevien kuntalaisten kannalta. Jäädään odottamaan.

tiistai 14. syyskuuta 2010

SOTKU ON SELVITETTÄVÄ

Jos joku vielä väittää, että Hellin toiminnassa ei ole korjaamisen varaa, pitää hänen olla havaintokyvyltään vähintäinkin rajoittunut.
Viimeisin pisara kärsivällisyysmaljaan tuli kiteeläisten valtuutettujen toimesta. Valtuustolle jätetty aloite on niin kongreettinen, että sen pitäisi avata Hellin "rakentajienkin" silmät. Aloite ei, aivan oikein, syyllistä ns. kenttätyötätekeviä. Vika nähdään hallinnossa ja johdossa. Siihen vaaditaan muutoksia.
Rääkkyläläiset ovat jo aikaisemmin kiinnittäneet huomiota palvelujen heikkenemiseen. He ovat jopa lähteneet mielenosoituksiin. Marssittu on myös Kiteellä. Näillä ei ole kuitenkaan ollut mitään vaikutusta Hellin johdon toimintaan.
Kesälahti kipuilee ja saanee kärsiä edelleenkin, ellei Hellin hallintoon nytkään saada muutosta. Kumma, ettei tilaajalautakunnan puheenjohtajakaan, joka on Kesälahdelta ole saanut sikäläisiä palveluja tolalleen.
Suurin menettäjä tähän mennessä on kuitenkin Tohmajärvi. 5000 asukkaan kunnassa on aikaisemmin aina ollut vastaanotolla lääkäri. Hellin aikana ollaan toistuvasti oltu tilanteessa, että lääkäri puuttuu vastaanotolta.
Tohmajärvelle saneerataan ja laajennetaan terveyskeskusta. Nyt vuodeosasto on ollut kiistan alaisena vuosikausia. Valtuuston enemmistö on ainakin tähän asti ollut sitä mieltä, että vuodeosastoa ei tarvita.
Vai ei tarvita? Aivan äsken ystäväni tunsi rinnassaan kipua. Lääkäri suoritti tutkimuksen ja lähetti henkilön kotiin. Aamulla hän oli kuollut.
Olisiko jäänti vuodeosastolle pelastanut hänet ehkä nyt liian aikaiselta kuolemalta? En osaa sanoa. Yö vuodeosastolla olisi ollut kuitenkin hoitoa ja tilanteen tarkkailun kannalta parempi kuin kotiin lähettäminen. Näin uskon maallikkona.
Jotta Tohmajärven terveyspalvelut sotkeutuisivat vielä enemmän, ollaan terveyskeskusta ulkoistamassa. Virkamiesaloitteilla tietenkin.
*******
Kun valta häivytetään näkymätömiin tai kauas, häviää siinä vastuukin. Näin on käynyt Hellin kanssa.
Tätä kuvaa tilanne, jos kiteeläiset johtavat virkamiehet eivät tiedä, kenellä on valta muuttaa kiteeläisen Helli-liikelaitoksen johtosääntöä.
Tuntuu siltä, että viimeistään nyt on selvitettävä valta- ja vastuusuhteet Hellin toimintaan. Mielestäni kiteeläisten valtuutettujen aloite tuli viime tipassa. Jos aloite johtaa esitettyihin muutoksiin, saattaa se pelastaa vielä mitä pelastettavissa on. Hellin hengissä pysymisen, palvelujen paranemisen ja yhteistoiminnan jatkumisen.
Seurataan tilannetta. Lienee selvää, että ainakin yksi Keski-Karjalan neljästä kunnanjohtajasta nousee sinnikkäästi puolustamaan luomustaan. Nykymuotoista Helli-härveliä.

maanantai 13. syyskuuta 2010

Tätä olen odottanut

Parasta mitä Kiteen suunnalta olen kuullut vuosikausiin, tulee tänään kaupunginvaltuuston kokouksesta. Valtuustolle on jätetty aloite, jolla toteutettuna pannaan Hellin umpikujaan ajautunut toiminta raiteilleen.
En tässä hyvänmielen puuskassa pysty muuta sanomaan kuin, että lopultakin on järkevä esitys päätettäväksi. Toteutuneena aloite tuo demokratian takaisin kunnalliseen päätöksentekoon. Nythän se on ollut esim. terveys- ja vanhuspalvelujen kohdalta täysin virkamiesten käsissä. Jos aloite saa myötämielisen käsittelyn ja johtaa aloitteen mukaiseen toimintaan, tietää se Hellin elämänkaaren jatkoa. Jos aloite tyrmätään..... niin sekin nähdään kohdakkoin. Järjestelmän terveeseen tähtäävät muutokset ovat nyt Kiteen kaupunginvaltuutettujen käsissä.
Aloite kokonaisuudessaan on luettavissa Nelosen pääkirjoitussivulla.

sunnuntai 12. syyskuuta 2010

Iskikö sensuuri?

Luin 12.9 päivän Karjalaisesta päätoimittaja Pasi Koivumaan kolumnin. Samassa lehdessä kirjoitettiin, ettei juttua ole vielä kommentoitu ja kehoitettiin aloittamaan aiheesta keskustelu. Näin teinkin ja lähetin kirjoitukseni Karjalaiseen. Odotin aikani, mutta kirjoitustani ei julkaistu. Tämän jälkeen totesin saman asian mielipiteissä ja se tuli julki ennätys ajassa.
Jotta lukijalle ei jäisi mielikuvaa, että kirjoituksellani pyrin vallankumoukseen koetan muistini mukaan kirjoittaa seuraavassa mitä yritin Koivumaan kolumnista saada mielipiteenäni julki. Koivumaan kirjoitus käsitteli poikkeuksellisen härskillä tavalla kansanedustaja Esa Lahtelan toimia ja työtä kansanedustajana.
Kirjoitin jotensakin näin:
En puutu venkuiluun, mittojen täyteen tuloon SDP:n piirijärjestössä, en vahvoihin huhuihin, joita arvolehden sivuilta luettuna voi joku pitää jopa tosina Lahtelan loikkaamisesta perussuomalaisiin. Kohta, jossa kolumnin kirjoittaja toteaa kiteeläisen sopivan hyvin "Solistiyhtye Suomeen, jätän musikkimiesten arvioitavaksi. Näen tämän osan Koivumaan kirjoituksesta olevan tarkoitushakuisen. Ei musiikkimaailman suuntaan, vaan puhtaasti puoluepoliittiseen suuntaan.
Suoralainaus Koivumaan kirjoituksesta: ...."että Lahtela on koko poliittisen uransa ajan ollut populisti pahimmasta päästä." Kirjoituksen muu osa näyttää, että populiksi leimaaminen ei ole tarkoitettu Esa Lahtelan hyväksi.
Vuoden 1970 sivistyssanastosta katsoin, että populaari=suuren yleisön suosiossa oleva, kansanomainen, yleistajuinen ja, että popularisoida=yleistajuistaa, kansanomaistaa.
Näitä kaikkia ominaisuuksia ovat nykyvallanpitäjät koettaneet muuttaa hyveestä paheeksi. Eli kansaa pyritään pitämään erossa vallasta, joka katsotaan kuuluvan vain koulujakäyneille tai muuten horroittuneille.
En pitänyt Koivumaan kirjoitusta kovinkaan mieltäylentävänä suhteessa äänestäjiin. On muistettava, että Esa Lahtela on ollut Pohjois-Karjalan ääniharava eduskuntavaaleissa 1999, 2003 ja 2007. Viime vaaleissa Lahtelan äänimäärä oli lähes 11000.
Harvalla poliittisesti puolueettoman lehden päätoimittajalla on rohkeutta lähteä kirjoittamaan selvästi kansan valitsemaa kansanedustajaa vastaan. Tällä kertaa Koivumaan märkärätti räpsähti, ei Lahtelan kasvoihin, vaan häntä äänestäneiden kasvoihin.
Kirjoitin mielipiteeni tähän, kun se ei kelvannut edes karjalaisen mielipiteisiin. Luulin, että mielipide on mielipidettä vastaan. Ei niin näytä kuitenkaan tässä tapauksessa olevan. Tärkeämpää näyttää olevan kuka mielipiteen esittää. Äänestäjien mielipidettä ei näyttänyt ainakaan Koivumaa kovin korkealle noteeraavan.
lauantai 11. syyskuuta 2010

Vastaus mammamialle

Kiitokset mammamia kommentistasi. Luen kaikki palauteet, joita kirjoituksistani tulee. Mielelläni kävisin myös keskustelua kommentoijien kanssa. Esteenä on vain yksi syy. Aikani ei riitä. Kirjoitan myös paperilehtiin ja vähän muutakin. Keskustelu voisi sitoa myös liikaa yhteen asiaan ja siihen liian pitkäksi aikaa. Vastaan myös puhelinpalautteisiin ja keskustelen puhelimessa muistakin asioista kuin kirjoituksistani.
Mitä tulee sotkuiseen kunnallispolitiikkaan, niin tänä päivänä siitä ei taida saada selvää Erkkikään. En ainakan minä. Siksi siitä kirjoitan, jos joku saisi tolkun ja jakaisi tietoa sitten meille tyhmemmille.
Joku tahtoi taannoin loukata minua ja sanoi miksi kirjoitan paskaa, jota ei kukaan lue. Kiitos Mammamia, että vahvistit uskoani siihen, että ainakin yksi lukija on blogissani. Kirjoita vain kommenttejasi blogiini. Luen ne kaikki ja lukevat muutkin. En edes pysty kontrolloimaan kommentteja. On semmoinen blogi.

perjantai 10. syyskuuta 2010

Seuraava on tekstikoon kokeilua

Lukijat valittivat, että kirjoittamani teksti on liian pientä. Nyt kokeillaan riittääkö tämä koko.

torstai 9. syyskuuta 2010

Kiukutellaanko vakavilla asioilla?

Olen lehtitietojen varassa. Karjalainen otsikoi kissan kokoisilla kirjaimilla: "LAHTELA EI OLE EHDOKASLISTALLA".
Jos kysymyksessä olisi joku muu Lahtela kuin kiteeläinen Esa Lahtela, joka on ollut varsinainen ääniharava Keski-Karjalassa, tuskin olisin asiasta kirjoittamassa mitään.
Olen antanut itselleni kertoa, ettei Esa Lahtela ole ollut Pohjois-Karjalan demeripiiriläisten erityisessä suosiossa. On näet niin, ettei aina aate liitä liittämään yhteen, vaan taustalla saattaa olla henkilökohtaisia tavoitteita kamppailtaessa paikasta auringossa. Myös ns. henkilökemiat saattavat ryöpytä yli järkevän toiminnan.
Saattaa olla myös taustalla niin, ettei herroittuva demariporukka Helsingissäkään arvosta Lahtelaa tarpeeksi salonkikelpoiseksi. Ei osaa kieliä eikä pitää kippurassa pikkusormea kahvikupin rivassa. Tämä tietäen Helsingistä katsoen voidaan hyväksyä Lahtelan poisjäänti syitä kyselemättä ehdokaslistalta ,vaikka ääniä menetetäänkin. No, se ei näytä demareita haittaavan muissakaan toimissa.
*****
Lahtelan itsensä antamat kommentit listalta puuttumiseensa eivät ole tiedossani. Karjalaisen jutusta ja SDP:n piirin toiminnanjohtajan lausumista käy ilmi, että kiukuttelusta on kysymys. Kuka kiukuttelee enemmän Esa Lahtela vai toiminnanjohtaja Reijo Jeskanen, selvinnee aikanaan.
Ilman vaikutuksia kiukuttelu ei voi jäädä. Kuka häviää? Eläkkeelle lähtevä Reijo Jeskanen vai mielestäni taitamattomasti asiassa toiminut piirihallitus.
Esa Lahtelan voittoa tai häviötä on vaikea arvioida. Halusiko hän hän jättäytyä pois ehdokaslistalta ja samalla osoittaa jotain demareiden toimintakyvystä vaaleja ajatellen.
******
Spekulaatioille jää paljon tilaa. On selvää, että jos Lahtelan henkilökohtaisilla ominaisuuksilla hankitut äänet jäävät demareilta saamatta, se näkyy täällä vaalituloksessa. Ja näkyminen voi olla epämiellyttävää demareille.
Entä jos hän tekee loikan. Väärin kohdeltu, jos se on kysymyksessä, saatetaan hyväksyä äänestäjien puolelta.
Odotellaan mitä asiasta seuraavaksi kuullaan. Jo nyt on selvää, että asiassa on toimittu taitamattomasti kaikilla asiaan vaikuttavilla tahoilla. Palataan asiaan myöhemmin.

maanantai 6. syyskuuta 2010

Muistin virkistämiseksi

Paras-laki ei edellyttänyt sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittämistä.
Paras-laki edellytti yhteistoimintaa kuntien kesken.
Paras-laki antoi aikaa yhteistoiminnan suunnitteluun vuoteen 2013 saakka.
Paras-laki antoi yhteistoiminnan järjestämiseksi vapaat kädet.
Paras-laki on määräaikainen.
******
Helli-liikelaitosmallisia järjestelmiä on Suomessa kolme muuta. Nekin omin versioin.
Helli-liikelaitoksen hallintomalliin ei kuulu lääkäreitä.
Helli ei ole toimintansa aikana pystynyt ratkaisemaan miten lääkäreitä saadaan seutukunnalle.
Helli-liikelaitos ei ole tuottanut entiseen verrattuna säästöjä. Kulut ovat kasvaneet.
Hellin toiminnan aikana ovat lääkäripalvelut merkittävästi huonontuneet erityisesti sivukunnissa.
*****
Tulevaisuuden kysymyksiä:
Mikä on Kesälahden tulevaisuus Hellin huomassa. Kestääkö talous palvelujen oston ja onko palveluja kohta paikkakunnalla?
Rääkkyläläiset ovat ilmaisseet tahtonsa niin mielenosoituksella kuin kokouksissaankin. Onko helliläiset ottaneet esitetyt mielipiteet huomioon? Asumispalveluissa ei ainakaan.
Tohmajärvellä on virkamiesten toimesta valmisteltu pitkälle terveyskeskuksen ulkoistamista. Jos se toteutuu on seuraava askel helppo lopettaa koko terveyskeskus. Mitä se vaikuttaa muihin paikkakunnan palveluihin, on taitanut virkamiehiltä unohtua?
Helli on toiminut tehokkaasti tähtäimenään Kiteen asema koko Keski-Karjalan ainoana tulevana vanhus- ja terveyspalvelujen tuottajana. Se tietää sivukunnille palvelujen loppumista ja mutta maksajan osan kasvamista. Onko tämä itsenäisten kuntien tarkoitus?
*****
Erityisesti tohmajärveläisten kunnanvaltuutettujen tulisi olla hereillä. Ennen Helliä ei Tohmajärvi ollut lääkäripulassa. Ilman vastaanottolääkäriä ei päivääkään. Nyt ollaan oltu toistuvasti.
Lääkäri- ja vanhuspalvelut pelasivat hyvin omalla paikkakunnalla ja halvemmalla kuin nyt Hellissä.
Tohmajärvellä oli hyvä ja toimiva terveyskeskus. Nyt se on kohta remontoituna vielä parempi. Haluavatko valtuutetut tapahtuvan, että Helli ulkoistaa Tohmajärven terveyskeskuksen, jolloin vuodeosasto lakkautuu. Vuodeosasto on lääkärin tehokkaimpia työkaluja hoitotyössä.
Lisäksi on paljon asioita, jotka ovat juuri näinä päivinä valtuutettujen näpin alla. Antavatko valtuutetut virkamiesten ohjata toimintaa omista suppeista näkökunnistaan käsin ja unohtavat tehtävänsä luottamushenkilönä kuntalaisten puolestapuhujina?
Jos unohtavat ollaan tiellä, jossa paikkakuntalaisten palvelut alkuun supistuvat ja loppuvat pian kokonaan. Sama kauhukuva killuu Kesälahden ja Rääkkylän yllä. Aamen.

lauantai 4. syyskuuta 2010

Kunnanjohtaja Olli Riikonen ei vastannut

UutisAlasin julkaisi avoimen kirjeeni kunnanjohtaja/tuleva kansanedustajaehdokas Olli Riikoselle. Kirjeessä oli 7 selvää kysymystä sosiaali- ja terveysasioista. Kysymykset koskivat samoja asioita, joita kuntalaiset ovat minulta luottamushenkilönä kyselleet.
Otsikolla "Avoimia vastauksia" sama lehti julkaisi kunnanjohtaja Olli Riikosen vastauksen kirjeeseeni.
Lukija, joka molemmat kirjoitukset on lukenut osaa sanoa mielipiteensä kysymyksistä ja vastauksesta. Niitä on kunnioitettava.
Blogistina palaan kysymyksiin ja erikoisesti vastaukseen muutamalla mielipiteellä.
*******
Riikonen suhteellisen pitkässä kirjoituksessaan ei vastannut yhteenkään tekemääni kysymykseen. Sitä vastoin hän otti vastauksessaan ainoaksi hänen mielestään vastaamisen arvoiseksi asiaksi lääkäripulan. Ja vieritti siitä syyn valtiovallalle.
Asia, jonka olin tarkoituksella jättänyt pois kysymyksistäni. Lääkäripula on seuraus Hellin toimista, ei syy Hellin järjestämien lääkäripalvelujen heikkouteen. Pitäisi tämä tietää taholla, joka on ollut rakentamassa nyt käytössä olevaa Hellin hallintoa. No, omaa kuvaa ei ole aina helppo peilistä tunnistaa ja tunnustaa.
Asiakseen kirjoitukseensa Olli Riikonen oli ottanut taas kerran mustamaalauksen. Mitä lie tarkoittanut. Toistuvasti sitä tarjotaan syyksi Hellin palvelujen ontumiseen. Jos Hellin toimien puutteellisuudesta on Keski-Karjalassa ollut kaksi suhteellisen suurta mielenosoitusta, niin olisivatko ne mustamaalausta. Vai se, että niistä ja esim lääkärien puuttumisesta vastaanotoilta on kirjoitettu.
Olli Riikonen kirjoittaa: "Valtaosa Hellin vastuulla olevista palveluista toimii hyvin tai erinomaisesti." Se on hänen näkemyksensä omasta "luomuksestaan."
Olen samaa mieltä, että helliläiset tekevät parhaansa ns. kenttätasolla. Niistä haluan antaa myös osaltani kiitoksen. Mutta niihin kohtiin, joihin kuntalaiset haluavat puuttua ja sanoa sanottavansa, haluan luottamushenkilönä pitää esissä.
Näitä asioita ovat Yhteistoimintasopimuksessa lähipalveluksi mainitut terveys- ja vanhuspalvelut. Näyttää nimittäin vahvasti siltä, että niitä ollaan liu`uttamassa pikkuhiljaa pois Rääkkylästä, Kesälahdelta ja jopa Tohmajärveltä. Tohmajärven osalta näkemystä tukee se, että ei kunnanjohtaja sanallakaan vastannut terveyskeskuksen tulevasta toiminnasta mitään.
Eikö se olisi ollut kunnanjohtajan tehtävä kuntalaisiaan kohtaan, jotka maksavat palveluista viulut, mutta myös kunnanjohtajan palkan.
Kuntaliitokset näyttävät kunnanjohtaja Olli Riikoselle nousseet painajaisiksi. Nytkin hän vastasi ja vastusti niitä, vaikka niistä ei kysytty. Onko asiasta tullut kunnanjohtajalle dilemma?