lauantai 26. tammikuuta 2008

Kysymyksiä vastattavaksi

Miten ja missä syntyvät sotessa konsultin lupaamat 4 milj. euron vuotuiset säästöt?

Missä on annettu valtuudet uusien sote-virkojen aukijulistamiseen?

Kuka ne on antanut?

Kuka valitsee ko. henkilöt virkoihin?

Kuka maksaa näiden sote-virkamiesten palkat?

Miten luottamushenkilöt (valtuutetut ja hallitusten jäsenet) ovat näitä asioita päättämässä?

Kuka on verrannut Soten, terveyskeskuskuntayhtymän ja yhden yhteisen kunnan vaihtoehtojen toimivuuden ja taloudellisuuden paremmuuden toistensa suhteen kuntalaisen kannalta?

Luottamushenkilönä minulla on oikeus ja velvollisuus kysyä yllä olevat kysymykset ja saada myös niihin johtajilta vastaukset. Olen asioista kysynytkin, mutta vastaukset ovat olleet, että sote on ainoa vaihtoehto ja olen kysymyksineni kehityksen este.

Kysykää nyt tekin, arvoisat kuntalaiset. Teille on sama oikeus kysyä ja saada myös vastaukset kunnan ja kaupungin johdolta. Te maksatte heille palkankin.

torstai 24. tammikuuta 2008

Elon mainingit korkeina käyvät

Ensiksi on sanottava kiitokset saamastani palautteesta. Sitä on tullut kuin lunta tupaan. Toisin sanoen olen huomioinut palautteen. Niin kiittävän kuin ohjaavankin. En sano moittivan. Kirjoittajalle moite on yhtä tärkeä kuin kiitos. Palautteesta huomaa lukeeko kukaan kirjoituksia.
Tällainen nettipalstan pitäjä kun elää siitä tiedosta, lukeeko kukaan sepustuksia.
Voin tässä ilmoittaa, että kirjoittaminen jatkuu.
* * *
Mielenkiinnolla olen seurannut myös toisten kirjoituksia. Kuinkas muuten.
Erityisesti Karjalaisen nettimielipidepalstalla on ollut vipinää. Kuuluisasta sotestakin on karkean laskentani mukaan ollut jo yli 600 mielipidettä. Ja kirjoittelu jatkuu.
Ihmettelen miksi paikallislehdet Koti-Karjala ja Uutisalasin ovat ottaneet sivustaseuraajan roolin sote-asiaan. Onhan se sentään vuosisadan tärkein muutos kuntalaisten elämässä. Oli lopputulos mikä hyvänsä.
Kuntien- ja kaupunginjohtajien suorastaan piilottelun soteen ymmärrän. Kysymyksessähän ovat asiat, jotka suoraan vaikuttavat heidän tulevaan asemaansa. Tavallaan heidän pitäisikin olla jäävejä vetämään sote-asioita. Tai heidän tulisi kuulla enemmän valtuutettuja ja ottaa heidän mielipiteensä huomioon. Esim. Tohmajärvellä puolet valtuutetuista on pidetty tarkoituksella sivussa ja loppuja on ohjattu ylhäältä päin.
* * *
Sanoisinko, että "ulkoparlamenttaalista" osallistumista Keski-Karjalan asioihin on ollut havaittavissa.
Melkoisen mylläkän Karjalaisen nettipalstalle aiheutti kannanotollaan Kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen. Hän kiitti kunnanjohtaja Olli Riikosta erinomaisesta valmistelutyöstä sote-asiassa. Samalla hän otti voimakkaasti kantaa Tohmajärven kunnanvaltuuston tekemään päätökseen lisätä yksi vuosi Soten alkamisajankohtaan. Hän näki lisäajan tarpeettomana.
Erästä aikaisempaa tapahtumaa siteeraten hän sanoi myöhemmin esiintulonsa tapahtuneen "ennalta tilaamatta ja omasta tahdostaan."
Lukijalle tulkoon tiedoksi Kaija Majoisen olevan Matti Majoisen sisko. Matti Majoinen on puolestaan keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja ja liputtaa voimakkaasti nopeaa siirtymistä soten toteuttamiseen.
Olen pohtinut Kaija Majoisen asemaa hänen kannanotolleen julkisuudessa. Kuntaliitto on kuntien yhteinen järjestö ohjaamaan ja opastamaan kunnallisen päätöksenteon tehokasta ja demokraattista toteutumista.
Majoinen on väitöskirjassaan paneutunut mielestäni erinomaisesti valtuustojen tehtäviin ja päätösvaltaan. Juuri siihen mitä Tohmajärven valtuustokin tekemässään lisäaikapäätöksessä toteutti.
Oliko Kaija Majoisen mielenilmaus sopusoinnussa "teorian" ja käytännön välillä? Vai ohjasiko sitä joku muu tavoite? En tiedä kun olen oppimaton.
Miettinyt olen myös sitä, tekikö juuri nyt esiin tuotu mielipide Kaija Majoisesta jäävin jutkijana ja ohjaajana mahdollisesti Keski-Karjalan terveys- ja sosiaalialan asioiden myöhempään käsittelyyn? En tiedä, kun olen oppimaton.
* * *
Tänään on Puavon päivä. Vanhat sanovat talven olevan puolessa välissä Puavona. Tiijä häntä. Ainakaan miusta tuntuu, jotta talavi ei oo kahtena viime vuonna vielä alakanakaan. Eukkokultakaan ei nuku kunnolla. Mitä häntä 14 tuntii yössä. Ja yskii vielä.

keskiviikko 23. tammikuuta 2008

Sillisalaattia sotesta

VALTION PAKKO LOPETTAA LIIKELAITOKSENSA, otsikoi Kauppalehti.
Lehti jatkaa. Muutospaineet käynnistyivät jo joulukuussa, kun EU-komissio antoi tyrmäyslausuntonsa valtion liikelaitoksista.
Komission mukaan konkursilta suojattu toimija ei voi kilpailla markkinoilla aidosti.
* * *
Miten käy kuntien liikelaitoksille? Vaikea on uskoa, että ne saisivat erikoiskohtelun. Jäljelle jää uskoakseni mahdollisuus palata entiseen kuntien omaan palvelutuotantoon tai yksityistää kokonaan terveys- ja vanhuspalvelut. Viime mainittua pitäisi kavahtaa jokaisen, ellei ole miljönääri.
Tämmöinen asia pitäisi selvittää ennen kuin perustetaan uusia liikelaitoksia. Tuossapa yksi pähkinä, joka vaatii vaikkapa valtuutettu Reino Löppösen paneutumista asiaan. Hänhän on aktivoitunut kirjoittamaan ajatuksiaan Soten erinomaisuudesta ja aikatauluista yleisönosastoihin.
* * *
Niin paikallislehtien sivuilla ja pääkirjoituksissakin kysellään mikä on seutuvaltuuston arvovalta ja onko seutuvaltuuston päätöksillä mitään virkaa.
Oman kokemukseni perusteella voin sanoa, että arvovalta ansaitaan. Se ei tipahda taivaasta. Ei edes seutuvaltuuston puheenjohtajalle. Vaikka rukoilisi, anna arvovalta ja kyky, kun annoit tehtävänkin.
Seutuvaltuuston päätöksistä en tiedä, kun niistä ei mainita edes seutusopimuksessa. Nykyisellään seutuvaltuusto voi päättää tai olla päättämättä mistä haluaa. Yksi asia on selvä, seutuvaltuustossa tehdyt päätökset eivät sido kunnanhallituksia ja valtuustoja. Tämä pitäisi olla ainakin kunnanjohtajien tiedossa. Niin kuin sekin, että sama pätee seutuvaliokunnankin tekemiin päätöksiin. Seutuvaliokunnanhan muodostavat kunnanjohtajat.
Seutuvaltuuston ja seutuvaliokunnan valtuudet esityksien tekoon ja päätöksiin, oli yksi selvityksen kohta ennen sote-aiesopimuksen alkamista.
Seurataan mitä virkamiehet valtuuston päätöksen edellyttäminä saavat aikaseksi.

tiistai 22. tammikuuta 2008

Tietoa valtuuston kokouksesta

Julkaisen jäljempänä pitämäni puheenvuoron ja sitä seuranneen vastaesityksen. Ovat lukijaan nähden blogissa väärässä järjestyksessä, vuan haitannooko tuo mittää.

Karjalaisen mielipidenettipalstalla oli 24:ssä eri osiossa yhteensä 492 mielipidettä sotesta tai siihen liittyvästä asiasta. Luvut osoittavat ihmisten kiinnostusta omista asioistaan.
Toivottavasti kunnallispolitikot alkavat ymmärtää, ettei ihmisten mielipiteitä saa tyystin unohtaa. Niitä pitää vastustaa tai kannattaa. Vasta silloin toimii vastuullisesti luottamushenkilönä. Ja tietenkin omalla nimellä.

Vastaesitys 21.1.2008.

Vastaesitys
Valtuuston kokous 21.1.2008.
Asia 5.

Arvoisa Rouva puheenjohtaja

Aiempaan ryhmäpuheenvuoroomme viitaten, sekä aiesopimuksen kohtakohdalta käydyn keskustelun pohjalta esitämme kunnioittavasti seuraavaa:

Kokonaisuutta ajatellen ja asian merkittävyyden johdosta on harkittava, onko tarkoituksen mukaista tai juridisesti kestävää valtuuston hyväksyä tai hylätä nykymuodossaan päätettäväksi esitetty aiesopimus.
Aiesopimus on parempi työstää ensin valmiiksi sopimukseksi ja tuoda vasta sitten valtuuston päätettäväksi.

Edellä olevista syistä johtuen ja lisäajan saamiseksi selvitystyöhön esitämme seuraavan vastaesityksen kohtaan 10 aiesopimuspäätösehdotukselle:

Vastaesitys: Toimintamallin mahdollinen käyttöönotto siirretään vuoden 2010 alkuun. Purkupykälä ehdottomasti aiesopimukseen. On kyseessä itsenäiset kunnat.

Valtuuston kokouspuheenvuoroja

Liite pöytäkirjaan
SDP:n valtuustoryhmän puheenvuoro
21.1.2008.

Arvoisa Rouva puheenjohtaja
Hyvät valtuutetut

Meillä on tänään tässä kokouksessa päätettävänä kunnalliselämän tärkein asia kymmeniin vuosiin. Ehkä vuosisataan. Miten tulevaisuudessa tullaan järjestämään tohmajärveläisten, tai ehkäpä koko keski-karjalaisten terveys- ja vanhuspalvelut.

Valittavana on ohjaako palveluita luottamushenkilöjärjestelmä vai liikelaitokseen pääasiassa perustuva viranhaltijoihin hallitsema järjestelmä.
Siinä ovat kaksi ydintä, joiden kesken valinta on tehtävä.
Tai sitten ratkaisua siirretään yhdellä vuodella eteenpäin, kunnes aiesopimuksessa olevat puutteellisuudet ehditään selvittää.

Nyt päätettävänä olevalla aiesopimuksella ei ole mitään kiirettä. Vaikka sellaista kuulee väitettävän. Tosin kiirettä mitenkään asiapohjaisesti perustelematta.

Ministeriön sotesta pyytämään lisäselvityksen antoaikaa on huhtikuun loppuun. Ministeriö ei siis kiirehti.

Kuntaliitto haluaa kuulla Kiteen kaupunkia terveys – ja vanhuspalvelujen järjestämisasiasta. On syytä odottaa keskustelun lopputulosta.

Omien palveluittemme päättäminen ja järjestäminen on omissa käsissämme, kunnes toisin päätetään. Aikaa järjestelyihin on ymmärtääksemme varattu vuosikausia.

Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä on ensin saatava joko toimimaan tai hallittuun purkuun.

Kiteen kaupungin ja Rääkkylän kunnan on saatava kuntaliitosselvityksensä päätökseen.

Seutuvaltuuston ja seutuvaliokunnan toimivalta ja asema sote - toimijana on selvitettävä.

Itse aiesopimus on valtuuston päätettäväksi pahasti puutteellinen.
Kuntalaki edellyttää, ettei vajavaisin tiedoin tehty päätös ole oikeudellisesti kestävällä pohjalla.

On toivottavaa, että valtuutetut tekevät päätöksensä harkiten ja muistaen, että päätökset koskettavat eniten sairaita ja vanhuksia. Toissijaisesti myös heitä, joiden työpaikat ja tehtävät muuttuvat. Unohtaa ei saa myöskään tavallisia kuntalaisia, joiden asumisympäristön palvelutarjonta voi muuttua merkittävästi ja muutoksen kustannukset jäävät heidän maksettavakseen.

Arvoisa Rouva puheenjohtaja tässä muutamia asiakohtia, jotka nousivat keskusteluun SDP:n valtuustoryhmän kokouksessa.
Yksityiskohtaisessa aiesopimuskeskustelussa ryhmämme jäsenet tuovat tarkemmin esiin asioita, jotka vaativat lisäselvitystä tai lisäyksiä aiesopimukseen.

torstai 17. tammikuuta 2008

Valtuutetuilla on harkinnan aika

Ensi maanantain Tohmajärven kunnanvaltuuston kokouksessa on päätettävänä kuntahistorian merkittävin asia. Miten tulevaisuudessa tullaan järjestämään tohmajärveläisten, tai ehkä koko Keski-Karjalan terveys- ja vanhuspalvelut.
Ohjaako palveluita luottamushenkilöjärjestelmä vai liikelaitokseen perustuva pääasiassa viranhaltijoiden hallitsema järjestelmä.
Siinä ovat kaksi ydintä, joiden kesken valinta on tehtävä. Tai ratkaisua siirretään yhdellä vuodella eteenpäin, kunnes aiesopimuksessa olevat puutteellisuudet ehditään selvittää.
* * *
Sote-päätöksellä ei ole mitään kiirettä, vaikka sellaista väitetään. Tosin kiirettä mitenkään järkisyillä perustelematta.
Ministeriö pyytää sotesta lisäselvitystä huhtikuun loppuun. Ministeriökään ei kiirehdi.
Kuntaliitto haluaa keskustella sotesta Kiteen kaupungin kanssa. Sille ei ole selvillä aikataulua.
Omiin palveluista päättämiseen ja toimeenpanoon on aikaa vuosikausia.
Kiteen kaupungin on ensin saatava kuntayhtymänsä joko toimimaan tai hallittuun purkuun.
Kiteen kaupungin ja Rääkkylän kunnan on saatava kuntaliitosselvityksensä päätökseen.
Itse aiesopimus on päätettäväksi pahasti puutteellinen. Kuntalakihan edellyttää, ettei vajavaisin tiedoin tehty päätös ole oikeudullisesti kestävällä pohjalla. Ainakin 10 kohtaa lisäselvitykseen.
Seutuvaltuuston ja seutuvaliokunnan toimivalta ja asema sote-toimijana on selvitettävä.
* * *
Toivon, että valtuutetut tekevät päätöksensä harkiten ja muistaen, että päätökset koskettavat eniten sairaita ja vanhuksia. Toissijaisesti heitä, joiden työpaikat ja tehtävät saattavat muuttua sekä tietenkin myös tavallisia kuntalaisia.
Poliittiset tavoitteet ja intohimot eivät kuulu näin tarkeän asian päättämisen yhteyteen. Vielä vähemmän poliittiset ryhmäpäätökset. Jokaisen on saatava päättää ja toimia oman näkemyksensä ja vapaan tahtonsa mukaan julkisesti valtuustosalissa. Vastuullisesti luottamushenkilönä kuntalaisen edessä vastaten toiminnastaan.
Vain näin menetellen voidaan tehdä päätöksiä, jotka kestävät tarkastelun kuntalaisten edessä.
Mennään valtuustoon. Kannatan sote-asialle yhden vuoden lisäaikaa asioiden selvittämiseen.

tiistai 15. tammikuuta 2008

Seutuvaltuuston valta?

Viime aikoina yhä tiuhempaan tahtiin, varsinkin Sote asioissa, on tullut julki seutuvaltuusto, milloin seutuvaliokunta. On puhuttu ja kirjoitettu mitä nämä "instituutiot" ovat esittäneet tai päättäneet.
Kaivoin esiin Keski-Karjalan seutusopimuksen vuodelta 2004, jota on uudistettu 6.11.2007. Muuta eroa en sopimuksista löytänyt kuin, että uudessa määritellään miten puheenjohtaja seutuvaltuustolle valitaan. Valinnan suorittaa seutuvaltuusto itse ja puheenjohtajien toimivaltakausi on kaksi vuotta.
Seutuvaltuusto antaa nimellään ymmärtää enemmän kuin onkaan. Tosiasiassa se on osa Kiteen kaupungin organisaatiota ja kuntalaki määrittelee sen lautakuntaa vastaavaksi elimeksi.
Mukana olevien kuntien demokratiataulukossa seutuvaltuusto edustaa korkeintaan toista astetta. Sitähän ei valita suoralla kansanvaalilla.
Seutuvaliokunnalla on lähes olemattomat yhteydet suoraan poliittiseen sidokseen. Seutuvaliokunnan muodostavat kunnanjohtajat vahvistettuna elinkeino-organisaation johtajalla sekä seutujohtajlla. Siis puhdas virkahenkilökokoonpano.
Viimemainitusta kokoonpanosta voi ymmärtää miksi asiat sosiaali- ja vanhuspalvelujen järjestämisessä etenevät Keski-Karjalassa niin kuin etenevät. Sote-projektia junailevat samat henkilöt kahdella tasolla, joilla on vain ohut yhteys kunnallisiin päättäjiin.
Seutusopimuksessa on osallistumistasoja kaikkiaan neljä: seutuvaltuusto, seutuvaliokunta, seutufoorumi ja seutukäräjät. Miltään tasolta en löytänyt niiden esittelyoikeutta tai päätäntävaltaa määrittelevää tekstiä. Ihme olisikin ollut jos olisi löytynyt.
Ministeriön ilmaiseman tiedon mukaan seutusopimukset ovat laadittu ennakoimaan ja viemään kuntia yhdistymisen suuntaan.
Kun viimeaikaisia tapahtumia tarkastelee, herää kysymys, toimiiko seutusopimus ja sen organisaatio alkuperäistä tarkoitustaan vastaan.
Mietipä sitä ite.

lauantai 12. tammikuuta 2008

Kuntaliitto puuttuu Sote-suunnitelmiin

Kitee ja Juuka on kutsuttu arvioimaan palvelurakenne uudistusta. Kitee on valittu arviointiin perusterveydenhuollossa tapahtuneen syventyneen kuntayhteistyön vuoksi. Juuka päin vastaisesta syystä. Arvioinnin tekee kuntaliitto.
Henkilökohtaisesti voin todeta, että vihdoinkin. Olen paasannut vaihtoehtojen puutetta Sote-hankkeelle. Mielestäni hyvää ja parasta ei löydy, ellei ole vaihtoehtoja joihin verrataan Sotea.
On ollut masentavaa kuulla Tohmajärven kunnanjohtajalta ja hallituksen puheenjohtajalta, että sote on ainoa vaihtoehto. Se ei ole ainoa. Paras se saattaa olla, mutta vasta sitten kun sitä on verrattu muihin vaihtoehtoihin.
* * *
Pitkään uutispimennossa ollut Sote on vihdoinkin päässyt keskusteluun mediassa. Ainakin Koti-Karjala on antanut Porinapalstallaan tilaa kriittisillekin kirjoituksille.
Eniten kirjoituksia ja mielipiteitä on julkaistu Karjalaisen mielipide-palstalla netissä. Laskin äsken niitä olevan jo lähes 300 kpl. Hyvä juttu. Kuntalaiset alkavat herätä unestaan.
Tuleva terveys - ja sosiaalipalvelu-uudistus on ehkä vuosisadan merkittävin muutos, joka koskettaa kaikkia kuntalaisia. Muutosta ei saa jättää muutaman asiaan vihkiytyneen ajamaksi ja päätettäksi ilman keskustelua.
* * *
Tohmajärven kunta on myös saanut selvityspyynnön ministeriöltä Sote-hankkeen tiimoilta. Kiirettä se ei aiheuta. Vastaus tulee jättää 30.4.2008 mennessä.
Tätä taustaa vasten ei Tohmajärven kunnanvaltuuston päätös ole kiireellinen tehtäväksi, ennen kuin katsotaan mitä mieltä kuntaliitto on meidän touhuista. Ja pitää se ministeriöllekin tehtävä vastaus olla selvillä. Muuten saatetaan ajaa pää petäjään.
* * *
Sikäli kuin ymmärrän, suunniteltu Sote vie palvelut huomompaan suuntaan kaikissa Keski-Karjalan kunnissa. Ne hajautuvat. Byrokratiaa tulee lisää ja se tietenkin maksaa. Tynkäkunnat jäävät virkamiehineen ja luottamushenkilöineen sivuun perinteisestä kuntatyöskentelystä. Toiminnasta ja taloudesta Sote vie 70%. Sote estää tehokkaasti 10 milj.euron yhdistymisavustuksen tulemisen seudulle. Kuntalaisille se jättää velat maksettaviksi. Se tapahtuu vain palveluja supistamalla ja maksimaalisilla veron korotuksilla.
Terveisiä kaikille Keski-Karjalan kunnanjohtajille ja eturivin luottamushenkilöille.

tiistai 8. tammikuuta 2008

Onnea tänään itselleni

Tänään on nimipäiväni. Viisainta on onnitella itseään, kun voi. Vähältä piti, ettei nimipäiväni tänään olisikaan.
Asia juontaa vuosikymmenien päähän. Kysymyksessä olivat omat ristiäiseni. Tapahtumaa en itse muista, mutta perimätieto on minulle kertonut.
Pappi Jääskeläinen tuli taloon. Alkuseremonioissa tuli selväksi, että nimekseni aiottiin Henry. Pappi Jääskeläinen vähän muikisteli, ja kysyi miksi juuri Henry. Eihän moiseen kysymykseen kukaan syrjäkulmalla osannut vastata. Tilanteen laukaisemiseksi ehdotti pappi, että annetaan pojalle nimi Veijo. Kun tätäkään vaihtoehtoa ei kukaan vastustanut tuli nimekseni Veijo.
Onnea siis itselleni.
* * *
Tällä nimellä olen pärjännyt näihin aikoihin asti. Luottamustehtävissäkin niin maallisella kuin kirkollisella puolellakin. Tutuksikin luulen tulleeni tekstieni kautta.
Olen toki kirjoittanut muillakin nimillä. Sitä sanotaan nimimerkkikirjoitteluksi. En siksi, että häpeäisin nimeäni tai haluaisin mennä salanimen taakse piiloon.
Asia on niin hupaisa, että tuntunee joidenkin mielestä epäuskottavalta. Nimimerkit nykyään suojaavat enemmän päätoimittajia kuin jutun kirjoittajia. Nimen omaan pienillä paikkakunnilla.
Kokemuksesta tiedän, että päätoimittajat joutuvat nimimerkin kirjoittelusta tuleviin palautteisiin vastaamaan enemmän siihen kuka on kirjoittaja kuin mitä kirjoitus sisälsi.
Tällaiset blogit nykyisin poistavat edellä olevaa ongelmaa. Minäkin saan meuhkata täällä omalla vastuulla kuin se mies vaimonsa luokse hiilirikkasihvelin kanssa pyrkiessään.
* * *
Viime aikoina olen kirjoitellut omalla nimelläni myös Karjalaisen nettimielipide-palstalle. Nimenomaan siksi, että se on helppoa ja nopeaa mielipiteen ilmaisua. Toinen vaikuttemeni on tietenkin, että juuri nyt on esillä esim. kunnallisella puolella merkittäviä asioita, joita on tärkeä saada keskusteluun.
On arvailujen varassa, lukevatko ihmiset ja kuinka paljon netin kautta. Uskoisin, että vähän ns. tavalliset ihmiset. Päättäjien ainakin pitäisi lukea. Se on heidän velvollisuutensa. Pitää tietää minipuolisesti asioista, ennen päätöksiä.
* * *
Paluumuuttajana taidan olla kolmatta kautta valtuutettuna. Aikaisemmin en ole toiminut kunnallispoliitikassa, enkä vieläkään puoluepolitiikassa.
Hämmästyksekseni olen huomannut. miten vahva täällä on poliittinen sidonnaisuus. Yllätys on vielä suurempi, kun tiukimmat solmut löytyvät vahvimmasta poliittisesta ryhmästä. Siellä solmut ovat tiukimmassa. Naru ei anna löyttä.
Onko tällainen käytäntö hyvä vai huono, jääköön arvioimatta. Omalta kohdaltani voin sanoa tiukkapipoisuutta huonoksi. En saa keskusteluja syntymään asioista ns. "vastustajien" kanssa kun "ryhmä" ei anna siihen lupaa.
Siinä on yksi syy, miksi pidän yllä tätä blogia. Minusta on oikein, että ihmiset saavat tietää mitä heidän äänestämänsä luottamushenkilöt ajattelevat ja toimivat.

maanantai 7. tammikuuta 2008

Kysymys vastattavaksi

Keski-Karjalan kuntien aiesopimukseen tiimoilta olen hionut älynystyröitäni tuntitolkulla. Tulematta juuri hullua hurskaammaksi. En voi lakata ihmettelemättä miten ihmiset sanovat ymmärtävänsä Sote hienoudet paremmiksi, halvemmiksi ja toimivimmiksi kuin juku muu vaihtoehto palveluihin.
Otan yhden kohdan sote-raportin liiteosasta sivulta 5 sen neljäs kappale kuuluu sanatarkasti.

"Yhteinen toimielin on nimestään huolimatta yhden sopimuskunnan valtuuston ja hallituksen alainen toimielin. Samoin yhteisen toimielimen hallinnonalaan kuuluva palveluja tuottava yksikkö on yhden sopimuskunnan tulosyksikkö tai liikelaitos. Yksikkö on hallinnollisesti osa sitä kuntaa, jonka toimielin yhteislautakunta on. Myös yhteislautakunnan hallinnonalaan kuuluvat virat ovat yhden sopimuskunnan virkoja ja niiden haltijat ovat tuon kunnan viranhaltijoita."

Pohtikaa nyt arvoisat päättäjät mitä ylläoleva teksti tarkoittaa. Katsokaa organisaatiokaaviota.
Sijoittakaa sinne paikoilleen kaikki organisaatiosta käytettävät nimikkeet. Katsokaa ja määritelkää mitä kukin kunta hallinnoi ja minkä kunnan palveluksessa henkilöt toimivat.

Oma käsitykseni on, että halvemmallakin olisi päästy samaan tulokseen kuin mitä sote nyt meille tarjoaa. Kysymyksessähän vanhan kuntalain tarjoama isäntäkuntamalli. Lisättynä mausteilla, jotka eivät vielä ole minulle avautuneet. Muuten kuin luottamustoimen heikentämisellä ja virkamiesaseman vahvistumisella samassa suhteessa.

Iltakysymys: Ovatko yhteislautakunnan jäsenet luottamushenkilöitä vai virkamiehiä? Minkä kunnan alaisia he ovat? Miten heidät valitaan tehtäväänsä? Ovatko Kiteen kaupungin liikelaitoksen johtokunnan jäsenet virkamiehiä vai luottamushenkilöitä. Miten heidät valitaan?

Tuossapa kysymyksiä. Pohtia myös sopii mitä jää jäljelle Kesälahdelle ja Tohmajärvelle jos ja kun kuntien toiminnasta ja taloudesta lähtee n.70%. Jo nyt uskaltaa väittää, että Sote-mallin toteutuessa näihin kuntiin ei terveys- ja vanhuspalvelujen tuottamiseen jää mitään sellaista, jolla voitaisiin niihin vaikuttaa. Kuntalaki nykyisellään vaikutusmahdollisuuden vielä takaa luottamushenkilöille, jos ollaan saman kunnanjäseniä.
Näin tänään.

lauantai 5. tammikuuta 2008

Härkäviikot alkavat

Ennen vanhaan loppiainen tiesi ylimääräisten pyhien eli vapaa päivien loppumista. Piti ryhtyä keskittymään työntekoon. Työttömyyttähän ei juuri ennen ollut, tai siitä ei ainakaan puhuttu.
Tämmöisen kotipalstan pitäjälle ei paljon eroa ole onko pyhä vai arki.
Lehtiä lukiessa ja ajatuksiaan silloin tällöin naputellessa menevät ajatukset ja askareet samaan nyyttiin.
* * *
Koti-Karjalan "Lukijan porinat" palstalla kokoomuksen pitkäaikainen kunnanvaltuutettu Pentti Holopainen toi kiitettävällä rehellisyydellä esiin sen mitä kunnallispolitiikassa on tuloillaan. Hän näki parhaat kunnallispoliittiset päätökset tehtävän pikku seuroissa ja seminaareissa, poissa kuntalaisten näkyviltä ja valtuustojen käsittelyistä. Hyväksi esimerkiksi hän otti meneillään olevan Sote - hankkeen.
Valitettavasti edustan hänen näkökantansa suhteen vastakkaista näkökulmaa. Niin kauan kuin veroilla kerätään kuntalaisilta varat palveluihin, ovat asiat julkisia ja niistä ovat vastuussa kuntalaisten valitsemat luottamushenkilöt.
Sote toteutuessaan tukee Holopaisen näkemystä ja on uhka keski-karjalaisen demokraattisen päätöksenteon toteutumiselle. Mutta pyrkiminen päätösten teon salailuun, virkamiesvaltaan ja kaiken yksityistämiseen, voi johtaa yhteiskunnan romahtamiseen. Yhteiskuntaa, joka ei huolehdi vähempiosasista, ei ole oikeutusta kutsumaan itseään yhteiskunnaksi.
Minun ajatusmaailmasta katsottuna näyttää ihmeelliseltä, että pitkään valtuutossa olleena henkilönä ja vieläpä itse sinne pyrkineenä Holopainen väheksyy valtuutetun asemaa yhteisten asioiden hoidossa. Onko tämä tunnustus siitä, että hän on itse tehnyt parhaat saavutuksensa kunnallispolitiikssa hämärissä kapineteissa? Mielenkiintoiseksi asian tekee seurata onko Holopainen ehdokkaana seuraavissa kunnallisvaaleissa.
Mopoja karkailee silloin tällöin itse kultakin. Onko Holopaisen mopo myös karkuteillä?
* * *
Joensuun seudun kuntaliitosselvitys maksoi 58000 euroa. Keski-Karjalan Sote on kustantanut konsulttikuluja vuodessa jo yli kolmesataatuhatta 300000 euroa.
Palvelut yhtyvät Joensuussa ja porkkanarat sitä tukevat.
Palvelut yhtyvät Keski-Karjalan sotessa, mutta porkkanarahat jäävät saamatta.
Mämmöistä tulevaisuutta ajavat kunnanjohtajat näille seuduille.
* * *
Maaherra Pirjo Ala-Kapee- Hakulinen ei syyttä ollut huolissaan alueensa tulevaisuudesta uuden vuoden puheessaan.
Hän sanoi, että palvelut voivat heiketä terveys- ja vanhuspalveluja järjesteltäessä ja kustannukset voivat kuitenkin nousta.
Hän pelkäsi kunnista tulevan pelkkiä tilauskeskuksia. Samalla hallintokustannukset saattavat nousta.
Näitä samoja asioita on syytä pelätä erityisesti Keski-Karjalassa. Kuka ryhtyy todella kysymään mitä täällä ollaan tekemässä.

keskiviikko 2. tammikuuta 2008

HYVÄÄ KULUVAA VUOTTA 2008.

Täsä sitä taas ollaan. Yhtä vuoden vaihdetta viisaampina. Viestejä, vinkkejä ja palautetta on tullut menneinä pyhinä reippaasti.
Ei ne kaikki kiitoksia ole olleet. Kunnon haukut kuuluvat tietenkin kuvaan. Taustalta löytyvät tonttikaupat, sote-hankkeet ja tottahan toki äpämiellyttävä henkilöni.
Viime mainitusta asiasta on vaikea meikäläisen puhua ja vielä vaikeampi puolustautua. Pitää kuunnella vaan. Asiasta keskustelisin, mutta kukas se aasin kanssa puheisiin ryhtyy.
No, ei haukku haavaa tee, eikä kiitoksilla ainakaan kehity.
* * *
Seuraavassa lyhyt tietoisku puitelain etenemiseen.
Ministeriön tietojen mukaan 72 kuntaa Suomessa täyttää puitelain vaatimukset.
253 kuntaa tarvitsee lisäselvityksiä puitelain täyttymisvaatimuksista.
13 kunnan kanssa ministeriö käy erillisneuvotteluja tilanteesta.
Ministeriö odottaa kunnilta lisäselvityksiä tilanteesta 30.4.2008 mennessä.
Siis ei mitään kiirettä aiesopimuksille eikä muillekaan päätöksille. Höyrypojat voisivat vetää vähän aikaa henkeä
Vai onko todella sellainen kiire hylkäämään seudulta 10 milj. euroa. Sehän onnistuu vain jos sote saadaan aikaseksi.
Semmoinen tieto tällä kertaa.