sunnuntai 23. kesäkuuta 2013

Mihin pyrkii kunnanjohtaja?

Kuten tunnettua nyt ja ennakoitavissa jo silloin kun kunnanvaltuuston puheenjohtajia viimeksi valittiin, Kuopion hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut puheenjohtaja vaalin tuloksen.
Päätös perustuu kuntalain 9 §:n 2 momenttiin ja 60§:n 4 momenttiin. Perusteluissa mainitaan myös kuntalain 90§.
Päätöksen on allekirjoittanut kolme tuomaria.
Asia pitäisi olla pläkki. Niin valtuutetuille kuin kunnanjohtaja Olli Riikosellekin. Mutta kun ei ole viime mainitulle. Hän on "uhannut" sähköpostiviestillään valtuutetuille lähteä valittamaan hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Miksi, nousee heti kysymys. Asia kun ei mitenkään kuulu virkamiehelle. Ei edes Olli Riikoselle. Sen voi tarkastaa kuntalain 12 §:stä.
Mitkä ovat Olli Riikosen motiivit aktiiviseen toimintaan asiassa, joka on puhtaasti luottamushenkilöiden päätettävissä. Esittelijällä ei puheenjohtajiston vaalissa ole mitään sijaa.
Helpoin, nopein ja halvin tie päästä eteenpäin olisi valita seuraavassa valtuuston kokouksessa puheenjohtajat. Entiset tai uudet. Miten valtuutetut tahtovat päättää.
Olli Riikosella on ollut taipumus omiin tulkintoihinsa, jotka ovat olleet monesti vallitsevan käytännön ja laintulkinnan vastaisia. Muistuu mieleen surullisen kuuluisat Hellin ajat. Silloin kuitenkin kysymyksessä ovat olleet asiat. Nyt henkilövalinnat.
Nykyisessä tilanteessa ei voi välttyä ajatukselta, että valituksella Olli Riikonen haluaa pitää Antero Nenosen tai ainakin valituksella viivyttää häntä pysymään valtuuston puheenjohtajana.
Antero Nenonenhan nostettiin valtuustovaalin 20 sijalta puheenjohtajaksi "poliittisella" vempautuksella". Nyt mahdollinen valitus tukee ajatusta myös kunnanjohtajan olleen ainakin myötämielinen "vempautukselle".
Näyttää kuitenkin siltä, että rakentavaa yhteistoimintaa ei Tohmajärvelle saada syntymään niin pitkään kuin nykyiset virkahenkilöt sotkeutuvat luottamushenkilövalintoihin. Kiteellä kaupunginvirkahenkilöt tekivät omat ratkaisunsa. He jättivät virkapaikkansa. 
Olisiko aika pohtia mikä ratkaisu olisi Tohmajärvelle paras.
******
Valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen kunnankin valituksena on outo. Voiko kunnanhallitus puuttua ohjaamaan päätöksiä, jotka ovat puhtaasti valtuuston päätettävissä.
Miksi kunnanjohtaja on aktiivinen valituksen laadinnassa. Asia ei vähäisimmässäkään määrin kuulu hänelle virkatehtävänä.
Nyt nouseekin kunnanhallituksen puheenjohtaja Marketta Sairanen hänelle kuuluvaan asemaan. Miten hän suhtautuu Olli Riikosen aloitteellisuuteen? Lähteekö kunnanjohtajan "juoksutytöksi" vai tekeekö puheenjohtajana oman ratkaisunsa. Ymmärtääkseni puheenjohtaja määrää tällaisessa tapauksessa ottaako hän edes valituksen laadintaa kokouksen esityslistalle.
Kunnanjohtaja voi valittaa, jos tahtoo minne hyvänsä. Ja hänhän tahtoo, kuten on opittu tietämään vuosien saatossa.
Olipa lopputulos mikä hyvänsä Antero Nenosen asemaa ja arvovaltaa valtuustonpuheenjohtajana ei näin menellen ainakaan nosteta. Tuskin kunnanjohtajankaan.
Keskustan ryhmäpäättäjät pistävät luullakseni päänsä pensaaseen ja seuraavat kunnanjohtajaa hamaan loppuun. Mihin suuntaan hän viittaa.

tiistai 18. kesäkuuta 2013

VOIKO ENEMPÄÄ ENÄÄ TUNAROIDA?

Tohmajärven kunnanvaltuuston puheenjohtajavalinta menee uusiksi. Kuopion hallinto-oikeus on kumonnut Antero Neneosen valinnan listavaaleilla valtuustonpuheenjohtajaksi.
Listavaali menee ohi kuntalain. Vaalissa tulee saada äänestää henkilöä.
Päätös tietää puheenjohtajiston uutta valintaa tulevalla syksyllä. Valitaanko samat henkilöt, on toistaiseksi tietämättömissä. Vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jossa äänestetään henkilöä. Se tietää ainakin jännitystä.
Valituksen Hallinto-oikeuteen teki demareiden Pauli Hakkarainen, jolla on pitkä kokemus kuntapolitiikasta.
Jos kuka listavaalista on vastuussa, niin ne ovat Keskustan valtuustoryhmän johtaja ja kunnan korkeimmat virkaiehet.
*******
Tunaroinniksi lasken senkin, kun eilisessä valtuustonkokouksessa myytiin Onkamon koulu äänestyksen jälkeen yhdistykselle 15000 eurolla. Yhdistyksellä oli koulusta virallinen päätös ja tarjous 12000 euroa.
Miten kaupanvahvista tulkinnee asiaa ja miten a?siaa käsitellään lainhuutoa haettaessa? 
Palaan valtuuston kokoukseen myöhemmässä kirjoituksessani.
Ainoa lohtu näitä asioita kirjoitettaessa on, että Kiteen valtuusto taitaa tunaroida vielä enemmän.
Miten on selitettävissä päätös, johon valtuuston enemmistö jättää eriävän mielipiteen. Kysykää kiteeläisiltä valtuutetuilta.
 

tiistai 11. kesäkuuta 2013

Tohmajärvi siirtymässä salailulinjoille?

Kaksi ja puoliviikkoa sitten piti kunnanhallitus "sisäisen" kokouksen Nymanin talon tiloissa. Viikko sen jälkeen piti kunnanvaltuusto talousseminaarin Joensussa Kimmelin tiloissa. Tilaisuuteen oli kutsuttu ulkopuolinen asiantuntija. Seminaaria juhlistettiin yhteisellä lounaalla. Tilaisuuden merkitystä korosti valtuuston puheenjohtaja viimeisimmässä valtuuston kokouksessa määräämällä montako varavaltuutettua kukin ryhmä saa mukaan seminaariin. Ihmettelen sitäkin. Eikö ryhmä voi puuttuvien valtuutettujen paikan täydentää niin monella varavaltuutetulla kun on tarpeen? Kuntalain mukaan kyllä.
****** 
Mielenkiinto herää mitä talousseminaarissa oikein käsiteltiin. Tiedän kuuluvani ainakin toistaiseksi demareiden valtuustoryhmään, vaikkakin varavaltuutettuna. Kukaan ei ryhmästäni ole puhunut mitään seminaarissa käsitellyistä asioista. Kysyessänikin ovat olleet vaivautuneita ja epäilleet voisivatko asiasta mitään minulle kertoa. Semmoinen on ryhmähenki, kun se määritellään ryhmän ulkopuolelta.
Näen kysymyksessä olevan selvän salailun ja luottamuspulan henkilöäni kohtaan, joka puolestaan johtuu taipumuksestani julkistaa kuntalaisille asioita, joita heidän tulee tietää.
Toistaiseksi olen onnistunut erottamaan salaiset asiat julkaistamista.
*******
Seminaarissa keskusteltiin mahdollisuudesta vemputtaa laillisesti kuntataloutta niin, että kunnan joutuminen kriisikunnaksi siirtyisi muutamalla vuodella. Vemputuksella ei kuntaa pelasteta. Se pitäisi jokaisen ymmärtää.
Kysymyksessä olivat Pohjois-Karjalan Sähkön osakkeet, jotka ovat kunnan omistuksessa. Ne pyritään nyt yhtiöittämään omaksi kunnan omistamaksi yhtiöksi. Sitä kautta kunta sataisiin näyttämään taloudeltaan vahvemmaksi kuin onkaan ja vältettäisiin kriisikunnaksi joutuminen joksikin aikaa.
Olen omia teitäni tutkinut mahdollisuutta vemputukseen. Koska valtuutetut ovat "alistuneet salailuun" niin en tässä ryhdy asiaa selkokielelle kääntämään. Sen saavat tehdä virkamiehet ja valtuutetut.
Kuntalaisten on syytä kysyä heiltä mitä yhtiöittminen merkitsee. Asia ei ole miltään kannalta salainen.
Onkin syytä ihmetellä, miksi uudet puheenjohtajat Marketta Sairanen ja Antero Nenonen ovat lähteneet hoitamaan kokouskäytäntöjä, seminaareja ja vastaavia tavalla, joka on ristiriidassa julkisuuden ja sitä säätelevien säädösten mukaan? 
******
Lopuksi. On köyhä poika, jolla on muutama ropo vasemmassa housun taskussa. Hän siirtää rovot rintataskuun, jolloin tasku pullistuu ja näyttää täydeltä. Poika näyttää rikkaalta ulkopuoliselle. Mitään muuta todellista ei pojan taloudessa ole tapahtunut.
Tässä lyhyesti mistä on kysymys. Jos on halua vain näyttää.