keskiviikko 28. huhtikuuta 2010

Nyt ovat Hellin asiat kunnossa?

Kuntoon saattamiseen tarvittiin vain pari juttua paikallislehtiin. Itsensä Hellin järjestämä ovensuu kysely, terveyspalvelujen päällikkö Sirpa Kojon selvitys puhelinpalveluista ja maksettu 720 palstamillimetriä pitkä maksettu puhelinnumeroilmoitus lehtiin, pisti asiat kuntoon.
Edellä olevat asiat saivat kunnanjohtaja Olli Riikosen iloiselle mielelle. Sähköpostiviestissään hän toteaa, että Hellin palvelut toimivat asianmukaisesti, kun ryhdytään asioita konkreettisella tasolla kysymään ja selvittämään. Kiitteli hän ja neuvoikin tulevaa asioiden hoitoa, mutta niistä kerkiän kirjoittamaan myöhemmin. Sitten kun ovat tulleet käytäntöön.
*****
Niin se on, rakkaat kanssaveljet ja -sisaret. Helli ja kunnanjohtaja todistavat, että olette olleet väärässä tuodessanne esiin ongelmia Hellin aikaisessa palvelutuotannossa. Minä olen hämmästyksen vallassa.
Miten on, uskoako näitä kahta todistajaa vai teitä kymmeniä minulle soittaneita ja ongelmianne esiin tuoneita. Entä miksi mielenosoittajat liikkuvat ja moittivat palvelujen puuttumisesta huonompaan suuntaan. Eivät ole ainakaan kiitelleet saamistaan palvelujen puutteesta.
Ihmettelen, ettei kyselyyn vastanneet, ainakaan lehtujutun perusteella, ole noteeranneet Hellin pahinta ongelmaa. Se on virkalääkärin puuttuminen ja vastaanottolääkäreiden poisjäännit työpaikaltaan.
Kuuntelen toistaiseksi soittajia ja mielenosoittajia. Mielestäni he edustavat kuntalaisen mielipidettä ja Riikosen ja Kojon omassa arviossani luen "leipäpapeiksi".
Kunnanjohtaja Olli Riikonen on jossain Helli-keskustelussa todennut, ettei hänelle ole terveyspalveluista tai niiden puutteesta kukaan valittanut tai soittanut. Hän toivoikin, että hänelle soitettaisiin.
Kehoitankin ja rohkaisen lukijoita Riikosen toivomuksen mukaan ottamaan suoraan yhteyttä häneen. Hänen puhelimensa toiminee paremmin kuin Hellin. Mistä sen tietää, jos sitä kautta vaikka löytyisi helpommin lääkärille vastaanottoaika.
******
Loppuun lyhyt lainaus Koti-Karjalan jutusta "Helli-liikelaitoksen asiakaskyselystä myönteiset tulokset". Kaksi kappaletta riittänee tähän.
"Julkinen keskustelu muokkaa ihmisten mielipiteitä kielteisiksi huolimatta siitä, että palvelukokemukset terveyskeskuksissa ovat hyvin myönteisiä."
"Kirjallisessa palautteessa suurimmiksi ongelmakohdiksi nousivat puhelinpalvelun toimimattomuus, tiheään vaihtuvat lääkärit ja yleinen tyytymättömyys Hellin toimintaan ja olemassaoloon."
Onhan se ongelma jos lääkärit vaihtuvat tiheään. Suurempi ongelma on jos lääkäriä ei tapaa vastaanotolla lainkaan. Lääkäreiden poisoloista terveyskeskuksista ei puhuta kyselyn loppuraportista mitään.
*****
Hyvää ja hauskaa Vappua! Ei tässä Helliä olla moittimassa moittimisen ilosta. Kirjoitellaanpa vain niistä asioista, jotka eivät kelpaa paperilehtiin. Jutut näyttävät kiinnostavan ihmisiä entistä enemmän. Se kannustaa kirjoittajaa. Kiitos siis kiinnostuksesta.

maanantai 26. huhtikuuta 2010

Huolenpitoa toisista; keskustalaisittain

Mitä sitä tekisi, ellei olisi puolueita, jotka pitävät huolta meidän tavallisten ihmisten hyvinvoinnista. Varsin virkistäväksi paikaksi on Tohmajärvellä muodostunut kunnanvaltuuston kokoukset.
Eilisessä kokouksessa keskusta kantoi huolta kuntademokratiasta ja demareiden laittomuudesta. Nämä kun näkivät, ettei heidän olonsa seutuvaltuustossa täytä sitä tavoitetta, joka aikoinaan seutuvaltuustolle asetettiin.
Alempana on perustelut poisjääntiin ja vastaesitys. Nehän eivät kunnanjohtaja Olli Riikoselle riittäneet. Eivätkä muillekaan keskustalaisille. Lukija tutustuttuaan asiaan, voi päätellä mikä on oikein ja mikä väärin. Voi vaikka puolisonsa kanssa äänestää asiasta. Kuin valtuustossa ikään. Lainopillista neuvoa voi kysyä, vaikka kunnanjohtajalta. Hän antoi sitä auliisti valtuustossakin. Tosin toiselta puolen aitaa katsoen.
******
Koomiseksi seutuvaltuustosta luopumisen tekee se, miten asiaa käsiteltiin valtuustossa. Keskuslaiset halusivat pitää demarit valtuustossa mukana kaikin keinoin. Ensin maaniteltiin, sitten uhottiin sitten uhattiin ja lopulta sanottiin laittomaksi.
Kysykyksessähän oli vain vallan vahvistuminen keskustalaisille. Tosin heillä oli jo entuudestaan yksinkertainen enemmistö, jolla olivat rautaisin ottein ohjanneet seutuvaltuustossa toimintaa. Herää kysymys, haluavatko keskustalaiset pitää demareita mukana vain kiusatakseen vai valtaansa peitelläkseen.
Nyt kun nuorten keskustalaisten mielestä demarit lähtivät laittomalla päätöksellä seutuvaltuustosta, pitää odottaa mitä seuraavaksi laittomuuden korjaamiseksi tehdään.
******
Demareiden lähtöpäätös ei ole ihan läpihuutojuttu muillekaan. Ei koko Keski-Karjalassa. Ottakaapa esiin seutusopimus ja tutkailkaa sitä tarkemmin. Allekirjoittaneen mielestä lähtö, olipa se laiton tai laillinen enteilee seutusopimukselle vaikeuksia. Jääräpäinen kiinnipito seutusopimuksesta tuo esiin vain lisää ongelmia. No, näille ongelmille voi jo hymyillä eilisen kokouksen ja kuultujen puheenvuorojen jälkeen.

Mitä se kuntalaki sanoo?

Alla on kuvaus millä demarit pyrkivät eroon. On perustelu ja varsinainen vastaesitys. Perusteet eivät keskustalle riittäneet. Sanoivat demareiden menettelyä laittomaksi.
Äänestää piti: Demareiden eron puolesta äänesti 12 valtuutettua ja keskusta piti demareita valtuustossa 14 äänellä. Yksi demareiten valtuustojäsen puuttui kokouksesta.
Palaan asiaan myöhemmin.

Tällä perusteltiin irtautumista

PERUSTELUOSA

Seutuvaltuusto ei ole kuntalain 77§ mukainen toimielin.
Seutuyhteistyökokeilusta annettu laki 28.6.2002 (560/2002) on kumottu ja se on tullut voimaan jo 1.1.2009.
Keski-Karjalassa seutusopimuksen pohjalta toteutettu toiminta ei täyttänyt siihen asetettuja tavoitteita. Siitä tuonnempana.
Jo edellä mainituista syistä seutuvaltuustotyöstä poisjääntiin ei voi soveltaa kuntalain 38§ ja 39§.
Hallituksen päätösehdotuksen perusteluissa se, ettei nyt seutuvaltuustotyöstä jättäytyvät ole ilmoittaneet syitä poisjääntiinsä, ei voi pitää paikkaansa.
Syyt on ilmoitettu kirjallisesti jo silloin kun SDP:n valtuustoryhmä tek aloitteen Tohmajärven irtaantumisesta seutusopimuksesta.
Kuntalain mukaan syyt voi ilmoittaa myös suullisesti ja näin on tehty ilmoituksen jätön yhteydessä. Lisäksi kaikki poisjäävät ovat mukana hallitustyöskentelyssä. Syyt eroon olisi luullut tulevan tietoon jo hallituksessa.

Seuraavassa luettelo päällimmäisistä syistä:
Valtioneuvosto on kumonnut asiaa ohjanneen lainsäädännön.
Seutusopimus on tekstiltään ja tavoitteeltaan vanhentunut. (esim. seutujohtaja)
Asioiden käsittelyn, päätös- ja ratkaisuvallan osalta seutusopimus ei määrittele toimintaa eikä vastuuta tehdyistä päätöksistä.
Kiteen kaupungin hallintosääntö 7§ kohta Seutuvaltuusto; mainitaan ainoastaan: ”Käyttää seutusopimuksessa mainittua ratkaisuvaltaa”.
Seutusopimuksessa ei ole ratkaisuvaltaa koskevaa kohtaa.
Seutuvaltuustolla ja seutuvaliokunnalla ei ole toiminnalleen johtosääntöä.
Seutuvaliokunta on käyttänyt merkittävää itsenäiselle kunnalle kuuluvaa esittely- ja virkanimityksiin ohjaavaa valtaa ilman, että tehdyistä päätöksistä on pidetty pöytäkirjaa tai laadittu muistiota.
Seutuvaltuuston ja seutuvaliokunnan päätöksistä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai valittaa. Tältä osin toiminta on epädemokraattista.
Seutusopimuksesta aiheutuu kuluja eikä toiminnasta ole ollut kuntalaisille vastaavaa hyötyä

Vastaesitys

Vastaesitys Tohmajärven kunnanvaltuuston 26.4.2010 pidetyn kokouksen asia N:o 3. ”Tohmajärven SDP:n valtuustoryhmän Keski-Karjalan seutuvaltuuston edustajien irtisanoutuminen luottamustehtävästään 15.3.2010 alkaen.”

Sen lisäksi mikä edellä on esille tuotu:

Seutuvaltuustossa työskentely on nykyisellään turhauttavaa. Jopa keskustelua valtuustossa on pyritty rajoittamaan.
Seutuvaltuusto ja erityisesti seutuvaliokunta toimii ilman johtosääntöä. Näin ollen toiminta on sattuman varaista ja myös ilman vastuuta kenellekään tai mihinkään.
Helli-liikelaitos, jonka syntyyn edellä mainitut voimakkaasti vaikuttivat on osoitus vallan ja vastuun erkanemisesta toisistaan. Lopputuloksesta, joka on huono, ei näytä vastaavan kukaan.

SDP:n valtuustoryhmä pitää jäsentensä irtaantumista perusteltuna ja tukee heidän poisjääntiä seutuvaltuustotyöskentelystä.

VASTAESITYS:

Kunnanvaltuusto hyväksyy SDP:n jäsenten eron seutuvaltuustosta.


Tämä on SDP:n valtuustoryhmän ryhmävastaesitys.

sunnuntai 25. huhtikuuta 2010

Olkaapa tarkkana valtuutetut

Huomenna on Tohmajärven kunnanvaltuuston kokous. Luulenpa pituutta taas piisaavan. En ota listalta tässä esiin kuin pari asiaa. Sitten ne ovatkin sitä tärkeämpiä.
Peruspalveluohjelma 2010-2013 on varsinaista asian vääntöä. Moni asia, joka pitäisi entisestä selvitä taitaa mennä entistä enemmän solmuun.
Aikuisten lähipalvelujen kohdalta on ohjelmaan merkitty: "Lääkärin vastaanottopalvelut jokaisen kunnan terveyskeskuksessa arkisin klo 8-16."
Lautakunnan kokouksessa esitin lauseesaeen lisättäväksi kaksi sanaa: ja vuodeosasto. Esitykseni meni äänestykseen ja hävisin sen tietenkin. Paitsi, että itse pidän vuodeosastoa lääkäripalveluihin kuuluvana erittäin tärkeänä osana, oli taustalla Tohmajärven kunnanvaltuuston voimassa oleva päätös siitä, että Tohmajärven terveyskeskuksessa tulee olla vuodeosasto.
Tohmajärven kohdalta asian tekee mielenkiintoiseksi se, että kaksi muuta tohmajärveläistä lautakunnan jäsentä, Saila Partanen ja Tuomo Eronen äänestivät vuodeosastoa vastaan.
Syntyy kysymys vertailusta koirasta ja sen hännästä. Voiko lautakunnan jäsen toimia oman valtuustonsa tahtoa vastaan?
*******
Toinen kohta johon yritin peruspalveluohjelmassa vaikuttaa koski Ikäihmisten lähipalveluja.
Ikäihmisten lähipalveluksi oli ohjelmaan kirjattu:"Pääosa palveluasumisesta ja tehostetusta palveluasumisesta."
Esitin, että sana Pääosa otetaan lauseesta pois. Ei käynyt sekään lautakunnan enemmistölle. Perusteita kannalleen he eivät juuri esittäneet tämänkään asian käsittelyssä.
Asia näet on niin, jos sana Pääosa jätetään lauseeseen se tietää samaa sanoilla kuin Coronaria sopimuksessa sanktiopykälä prosenntinumeroilla49%-51%.
Eli jos yksikin vanhus enemmän hoidetaan Keski-Karjalan yhteenlasketusta vanhusmäärästä lähipalveluna asia on peruspalveluohjelman mukainen. Se voi tietää sitä, että "Mehiläisen osasto" täytetään ensimmäisenä ja loput ripotellaan siten, että Rääkkylästä ja Kesälahdelta loppuu tai ainakin vähenee oleellisesti vanhusten asumispalvelut peruspalveluohjelman mukaiseksi. Samalla "hyväksytään" Mehiläisen sopimus. Selvää myös on, että sana pääosa saattaa Kiteen muita edullisempaan asemaan myös tässä lähipalvelussa. Kiteeläiset ovat mukana laskettaessa yhteen lähipalvelupaikkoja.
Kannattaa valtuutettujen olla tarkkana. Niin kuin siitäkin, että suunnitelmissa on, että Peruspalveluohjelma on enää tämän kerran valtuuston päätettävissä. Tulevaisuudessa se aiotaan vain saattaa valtuutetuille tiedoksi.

keskiviikko 21. huhtikuuta 2010

Kuka junan saa pysähtymään?

Kuntalainen soitti ja kertoi tapahtuman. Hän oli soittanut aamulla neljä minuuttia yli kahdeksan Helliin saadakseen lääkäriajan Tohmajärven terveyskeskukseen. Puhelu oli mennyt Kiteelle ja sieltä oli ilmoitettu, että Tohmajärven ajat ovat kaikki jaettu ja jos lääkäriin haluaa, on syytä ottaa taksi ja tulla Kiteelle.
Kuntalainen kertoi panneensa puhelimen kiinni, mutta soittaneensa heti uudestaan samaan numeroon. Nyt vastaaja oli Tohmajärven terveyskeskuksesta ja lupasi ajan kymmenen minuuttia yli kymmeneksi ja Tohmajärven terveyskeskukseen.
Käynnin jälkeisenä päivänä ei Hellin puhelimista vastannut mikään ja kukaan.
*******
Nyt kun on jo käytännössäkin osoitettu, että asiassa kuin asiassa on menty Hellissä pieleen, pitäisi kellojen soida vastuullisten korvissa.
- Coronaria-sopimus on osoittautunut täydeksi katastrofiksi. Palvelut ovat puolittuneet, mutta kustannukset pysyvät täysimääräisinä. Helli syyttää lääkärivirmaa.
- Puhelin järjestelmä on uusittu, mutta se ei toimi. Helli syyttää puhelinoperaattoria.
- Helliin ei saada virkalääkäreitä. Siitä syytetään lääkäreitä ja viimeksi valtiovaltaa.
- Helli-liikelaitos ei toimi järjestelmänä kunnolla ilmeisesti missään muuallakaan. Viimeksi kunnallisten liikelaitoksien oikeutukseen olemassa oloon on kiinnittänyt huomiota EU. Meillä Hellin pystyyn panijat eivät näe ongelmia kehitelmässään. Pystyssä pitäjiä palkitaan korkealla palkkaustasolla.
******
Suomalaiseen luonteen piirteeseen ei kuulu omien virheiden tunnustaminen. Tämä näkyy hyvin keskikarjalaisessa ihmisessä, mutta erityisen hyvin Hellin-hallinnossa.
Jokaisen sopimuksen on Hellin puolesta neuvotellut ja hyväksynyt ihmiset tai ihminen. Huonoista sopimuksista tai palvelujen häviämisistä ei vastuullista henkilöä ole löytynyt. Odotan myös kunnanjohtajien panosta nykyisen tilanteen korjaamiseen. He esiintyvät mielellään seutuvaliokunnan viitassa, mutta vastuullisina he ovat ihmisiä ja heillä on virka-asema ja nimi.

tiistai 20. huhtikuuta 2010

Tiedotustahan se on tämäkin

Minulta on kysytty miksi kaivelen vanhoja, kun kirjoittelen jo edesmenneen kuntayhtymän asioista? On kysytty sitäkin mihin kirjoituksillani pyrin?
Vastauksestani voi tulla turhan pitkä ja ikävystyttävä. Siksi on syytä karsia asioita ja yrittää keskittyä muutamaan oleellisimpaan.
Minua on jonkin verran ärsyttänyt syytökset siitä, että kirjoituksieni takia Keski-Karjalaan ei saada lääkäreitä. Tähän minua ovat syyllistäneet korkeat virkahenkilöt ja napaluottamusmiehet.
Tuomalla esiin tapahtumia muutaman vuoden takaa, yritän ihmisille kertoa tapahtumista, joilla saattaa olla ainakin yhtäsuuri vaikutus lääkäripulaan kuin vaatimattomilla sepustuksillani. Voisiko lääkäripulaan vaikuttaa kuntayhtymässä tapahtunut kantelutapaus?
Minua kiinnostaa luottamushenkilönä tilanne, joka vallitsee kunnissa kunnanvirkamiesten ja luottamushenkilöiden kesken. Kuka ohjaa ja ketä? Kuka päättää ja kuka kantaa vastuun? Mutta kuka nauttii hedelmät "työn tuloksesta"?

Lukija voi itse päätellä mitä mieltä on kuntayhtymän tapahtumista muutaman vuoden takaa. Hoitajat kantelivat lääkäristä luottamushenkilöhallitukselle. Se pyysi lausunnon muilta lääkäreiltä, joka oli vapauttava kantelun kohteelle. Hallitus pläjäytti kuitenkin enempää empimättä huomautuksen lääkärille, joka pahoitti mielensä ja nosti kytkintä. Samoin tekivät kohta muutkin lääkärit.
Tapahtumia ei näköjään yritetty selvittää työyhteisön sisällä. Selvittelyyn ei käytetty työsuojeluorganisaatiota, jotka juuri on perustettu myös kyseisiä tapahtumia varten.
Varmuudeksi asia määräteltiin ei julkiseksi, joka jos mikä on epämääräinen määritelmä, mutta paljon käytetty kunnallishallinnossa. Ei julkiseksi tai salaiseksi julistaminen näyttää vapauttavan niin virkamiehet kuin luottamushenkilötkin jopa keskustelusta asiaan liittyvästä.

Yksi kirjoitukseeni pontimenana asiana on toimimiseni luottamushenkilönä. Haluan, että yhteisön asioita hoidetaan avoimesti ja tiedotetaan yhteisön jäsenille, jotka viulutkin maksavat.
Haluan, että vastuun kantavat he, joille vastuu lailla ja sopimuksilla on määritelty. Mielestäni ei ole oikein, että epäoikeudellisellä menettelyllä aiheutetaan joillekin asiaan osallisille tarpeetonta haittaa ja kärsimystä samalla kun asian yhteydessä toista palkitaan yhtä epäoikeudellisella "palkinnolla".
Lukijalle lopuksi: Kuka kärsi ja ketä palkittiin kantelutapauksen yhteydessä? Kenestä johtuu tai keistä, ettei Keski-Karjalaan saada virkalääkäreitä? Viime mainitusta kärsijän tiedän. Se on tavallinen keskikarjalainen, jonka lääkäriin pääsy on vaikeutunut.

maanantai 19. huhtikuuta 2010

Pakko kopioida kirjoittaen

Alla on skannattuna alkuperäinen lääkäreiden vastaus kuntayhtymälle. Ettei ihmiset ryntää silmälääkärille, kirjoitan tekstin vähän suuremmilla kirjaimilla.

Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä.
Yhtymähallitus

Asia:
Kannanotto koskien Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymän yhtymähallitukselle osoitettua kirjelmää kuntayhtymän operatiivisesta johtamisesta (11.04.2007 Päivi Hakulinen ja muut)

Perehdyttyämme kyseiseen syytekirjelmään toteamme seuraavaa:
On erittäin valitettavaa, että kyseisen kirjelmän tekemiseen on päädytty ilman keskinäisiä suoria neuvotteluja ja sopimisia.
KIrjelmässä syytetään johtavaa lääkäriä kuntayhtymän hallintosääntömuutoksesta, joka on kuitenkin tehty kuntayhtymän poliittisen johdon yksimielisen päätöksen mukaisesti.
Me allekirjoittaneet tuemme hallintosäännön muutosta ja siirtymistä yhden esittelijän kokonaisvastuuseen, koska elemme havainneet, että aikaisempi hajautettu vastuujärjestelmä on ollut omiaan vaikeuttamaan kuntayhtymän perustehtävän suorittamista.
Aikaisemman hajautetun vastuujärjestelmän aiheuttamien ongelmien seurauksena taloushallintomme oli lähes kaoottisessa tilassa, mikä käy ilmi myös konsulttina toimineen Ilpo Jorasmaan raportista.
Taloushallinnon ongelmat ovat ilmenneet myös voimakkaana muutosvastarintana ja jopa suoranaisena kieltäytymisenä yhtedistyöstä uuden johtavan lääkärin kanssa.
Samalla muutosvastarinta on heijastunut myös johtoryhmän työskentelyyn, jota on ldeimannut mm. johtavan lääkärin aseman ja työn mitätöimiseen.(Tapio Hämäläisen henkilökohtainen havainto)
Ilmeisestikään kaikki johtoryhmän jäsenet eivät ole vielä sisäistäneet ja hyväksyneet uutta hallintosääntöä ja sen mukaantuomaa käytännön muutoksia.
JOhtavan lääkärin suhtautuminen henkilökuntaan on ollut mielestämme asiallista ja kiittäen on todettava, että ensimmäisen kerran kuntayhtymän historiassa virkamiesjohdon edustaja on ollut näin kiinnostunut henkilökunnan mielipiteistä ja hyvinvoinnista. Syytökset, että johtava lääkäri olisi kiusannut alaisiaan, ovat pöyristyttävän valheellisia ja ilman mitään todellisuuspohjaa.
Erityisen kiitoksen ansaitsee se, että johtava lääkäri Kirsti Anttonen on suhtautunut erittäin tasapuolisesti kuntayhtymän eri toimipisteiden kehittämiseen, mikä osaltaan on ollut lisäämässä henkilökunnan luottamusta hänen toimintaansa.
Me allekirjoittaneet annamme varauksettoman tukemme johtava lääkäri Kirsti Anttoselle ja toivomme, ettei kirjelmä huonontaisi kuntayhtymän työilmapiiriä ja vaikeuttaisi henkilökunnan yhteistyötä vaan voisimme mahdollisimman pian palata normaaliin työskentelyyn kuntalaistemme parhaaksi.

Kitee 19.04.2007.

Tapio Hämäläinen, Seija Hovi, Marja-Liisa Anttila, Galina Grekova, Igor Grekov, Marina Nenonen, Anna Mononen, Marja-Liisa Vihko-Pääkkönen, Seppo Pääkkönen, Herman Alstrich.

(Kaikki 10 ovat terveyskeskuslääkäreitä. Palataan vielä kerran tähän samaan asiaan)

Alkuperäinen tekstitorstai 15. huhtikuuta 2010

Keskustelu jatkuu lääkäripulasta

Mielenkiinto Karjalaisen jutun pohjalta jatkuu. Minulta on kysytty keitä ovat lääkäri Kirsti Anttosen kantelun allekirjoittajat. Ymmärtääkseni he eivät edusta kuntayhtymän 200 työntekijää minkään organisaation kautta. Allekirjoittajat edustavat itseään ja ovat mielipiteineen yksilöitä ja vastaavat siten vain omalta kohdaltaan esitettyjä kannanottoja, joita kantelussa esitetään.
Kantelun (11.4.2007) allekirjoittajat ovat:
Tuula Karppinen, Päivi Hakulinen, Merja Kettunen, Maarit Kyrö, Jaana Kuittinen, Eija Salminen, Päivi Laine, Eija Tiainen, Kaisu Rinkinen, Raija Venäläinen ja Annikki Väkeväinen.
Myöhemmin Raija Venäläinen on pyytänyt poistamaan nimensä allekirjoittajien joukosta.
********
Pyydettynä vastauksena lääkäri Kirsti Anttonen on antanut vastineen yhtymähallitukselle 23.4.2007., kantelussa esitettyihin asiakohtiin. Vastine on 11-suvuinen.
Vastine on hyvin seikkaperäinen. Varsinaiseen työpaikkakiusaamiseen en näe vastineessa vastattavan. Työpaikkakiusaamista kantelusta on mahdoton löytääkään, vaikka sellaiseen väitetään Anttosen syyllistyneen.
Työpaikkakiusaamisen pitäisi nähdäkseni osoittua henkilöön ja osoittaa siinäkin miten kiusaaminen on tapahtunut, kuka on kiusannut ja kuka on joutunut kiusatuksi. Kantelu tuntuu oudolta, jos se osoitetaan johtoryhmän toimintaan.
Kirsti Anttonen vastaa kanteluun kuvaamalla kuntayhtymässä ja johtoryhmässä tapahtuneita asioita. Vastauksesta näen sellaiseksi nostetun Maarit Kyrön nimikemuutospyrkimyksen. Päivi Hakulisen palkankorotus ja nimikemuutos johtavan hoitajan virasta hoitotyön johtajaksi esitykset. Aloitteet valmistelivat kohteet itse. Niin kuin Päivi Hakulisen vaatimus siitä, että johtavalla hoitajalla pitää olla esittelyoikeus kuntayhtymän hallituksessa. Edellä mainitut asiat eivät edenneet toivottuun lopputulokseen kyseisten henkilöiden taholta katsoen.
Olisiko tässä yksi syy kantelun alulle panoon?
*******
Lääkäri Kirsti Anttonen kiistää vastineensa lopussa häneen kantelussa kohdistuneet väitteet perusteettomina.
Anttonen katsoo asiankulkuun vedoten, että hän kuntayhtymän johtavana lääkärinä on joutunut työpaikkakiusaamisen kohteeksi talouspäällikkö Jyrki Ruhasen, terveysvalvonnan johtajan Maarit Kyrön, johtavan hoitajan Päivi Hakulisen ja toimistonhoitaja Annikki Väkeväisen taholta.
Lopuksi Kirsti Anttonen kirjoittaa: "Pyydän, että yhtymähallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin minuun kohdistuvat työpaikkakkiusaamizsen lopettamiseksi. Itse henkilökohtaisesti harkitsen mahdollisia toimenpiteitä kunnianloukkauksen osalta."
Tuossapa tuota juttua menneistä. Seuraavassa katsellaan mitä mieltä terveyskeskuslääkärit ovat olleet asiasta.

keskiviikko 14. huhtikuuta 2010

Todellisia syitä lääkäripulaan

Anja Itkosen kirjoittama juttu tämän päivän Karjalaisessa avaa yhden, ehkä juuri sen suurimman, syyn miksi Keski-Karjalaan ja Helliin ei saada virkalääkäreitä.
Kysymyksessä on 11.4.2007., päivätty kantelu kuntayhtymän hallitukselle lääkäri Kirsti Anttosen, lähinnä johtoryhmä työskentelystä mutta myös hänen henkilöönsä kohdistuneesta arvostelusta.
Kantelun käsittely on hallituksessa merkitty ei julkiseksi. Tosin pykälää mihin päätös perustuu on jäänyt merkitsemättä, ollen siten merkityksetön. Kuitenkin kantelu ja asian käsittely on onnistuttu näihin päiviin pitämään pois julkisuudesta.
*******
Kantelu on kolme liuskaa pitkä, ja keskittyy lähes kokonaan käsittelemään johtoryhmätyöskentelyä.
Yksilöityjä asiakohtia en kantelusta eroita. Kantelussa valitetaan ilmeisesti allekirjoittajien kokemaa tunnetilaa yleistäen sen vaikeuttavan koko organisaation toimintaa. Ristiriitojakin kantelusta löytyy. Valitetaan, ettei päätökset ole demokraattisesti tehtyjä ja seuraavassa lauseessa, että päätökset viipyvät kun niiden taustoihin käytetään aikaa.
Yksikään kantelukohta ei koske Kirsti Anttosen lääkärityötä, vaan valittajien asemaa työyhteisössä.
Kysymys herää onko kantelun oikea kohde lääkäri. Mielestäni ei vaan organisaatio, jossa niin kantelijat kuin kohdekin työskentelevät. Kysyä myös sopii, missä määrin valittajien henkilökohtaiset asemat ja vaateet ovat vaikuttaneet kantelun syntyyn. Unohtaa ei sovi myös perisuomalaista kansan piirrettä; kateutta ja pahansuopaisuuttakin. Kaikki asiat olisi kuntayhtymän hallituksen tullut selvittää ennen langettavaa päätöstään.
Tosin kantelun edellä oli suullisesti asiaa pyritty selvittämään hallituksen puheenjohtaja Jukka Kankkusen, Päivi Hakulisen, Maarit Kyrön ja Annikki Väkeväisen kesken, mutta tuloksetta.
Valituksessa Kirsti Anttosen käytöstä kuvaataan rikokseksi, (työpaikkakiusaaminen)josta voidaan tuomita rangaistus ja korvauksia. Työpaikkakiusatun nimeä en valitukzsesta löytänyt, joten kiusattu henkilö jäi tältä osin tietymättömiin.
Kuitenkin kantelun lopussa vaaditaan Kirsti Anttosen vapauttamista tehtävistään tai hänelle on järjestettävä johtajakoulutus sekä jatkuva työnohjaus.
Väkisinkin tulee mieleen järjestelmä, jossa kantelijan, syyttäjän, tutkijan ja tuomarin tehtävät yhdistetään valituksen allekirjoitajille. Se on niin harvinaista, että siihen pystytään vain järjestelmässä, jota kukaan ei hallitse.
Allekirjoittajia on yhteensä 11 henkilöä.
Erityinen huomio kiinnittyy Päivi Hakulisen (nykyinen sos.- ja terveyslautakunnan johtaja) ja Tuula Karppisen nimiin. Allekirjoittajana Päivi Hakulinen on merkitty työsuojelupäälliköksi ja Tuula Karppinen työsuojeluvaltuutetuksi.
Molemmilla edellä mainituilla on oma organisaationsa toimia. Myös molempien tehtävät siinä on määritelty. Heidän esiintymisensä kantelijain joukossa on tuiki erikoista. Sanoisin entisenä työsuojeluvaltuutettuna, että täysin asemansa väärin arvioitua.
*******
Kantelu johti kuntayhtymän antamaan huomautukseen Kirsti Anttoselle. Siitäkin huolimatta, että lääkärit olivat antaneet kantelusta lausunnon kuntayhtymän hallitukselle. Se kohta kohdalta "vapautti" Kirsti Anttosen kantelun syytöksistä. tämän lausunnon oli allekirjoittanut 10 terveyskeskuslääkäriä.
Pyrin julkaisemaan lääkäreiden lausunnon kanteluun. Palaan asiaan myöhemmissä kirjoituksissani.

maanantai 12. huhtikuuta 2010

Epätoivoista yrittämistäkö????

Tänään kokoontuivat vajaalukuiset Hellin johtokunta ja tilaajalalautakunta Kiteelle pohtimaan Hellin ympärille kerääntynyttä ongelmakimppua. Liikelaitoksen johtaja ei ollut paikalla, eikä kuntajohtajiaan muualta kuin Tohmajärveltä.
Päällimmäiseksi pohdittavaksi nousi krooninen lääkärivaje sekä se löytyykö nykyisellä hallintamallilla ratkaisua vaikeusien ratkaisemiseksi.
Kuten odottaa sopii jakautuivat paikalla olleet oitis kolmeen ryhmään. Niihin, jotka näkivät hallintomallin vaihdon tarpeelliseksi ja niihin, jotka näkivät parhaaksi jatkaa nykyisellä sekä niihin, jotka eivät virkkaneet mitään.
Sanomattakin on selvää, ettei haluttuun yhteen selvään toimintamalliin päästy edes tässä epävirallisessa kokoonpanossa. Liekö se ollutkaan kokoonkutsujien tarkoitus. Nyt pidettiin yksi kokous muiden jatkoksi.
*****
Henkilökohtaisesti olen tullut entistä vakuuntuneemmaksi, ettei Helli- liikelaitoksen hallintomallilla päästä parempaan tulokseen kuin missä nyt ollaan. Onko syy Hellin vetäjissä vai yksin "himmelissä"? Se pitäisi selvittää. Lääkäreitä ei tulla tähän järjestelmään saamaan. Se pitäisi tajuta vähemmälläkin.
Jos vielä virkamiesten tai johtavien luottamushenkilöiden taholta lääkäripulaan yritetään syyksi tätä blogi-palstaa, on ryhdyttävä tosissaan puolustautumaan ja kaivamaan esiin "todelliset" syyt.
Yhtä turhaa on syyttää Rääkkylän kunnanhallitusta, että se olisi tehnyt laittoman päätöksen. Se nyt sattuu vain olemaan niin, että jos ei Helli pysty tuottamaan sovittuja palveluja, on kunnan jo lakisääteisesti ryhdyttävä etsimään mistä niitä mahdoillisesti on saatavissa. Palveluitta ei kuntalaisia voi jättää terveys- ja vanhuspalvelujen kohdalta.
Puheet kuka tekee sopimusrikkomuksen, sekö joka lipeaa sovitusta vai se joka ryhtyy lipsumista korjaamaan, voisi lopettaa. Näkeehän sen sokeakin otsallaan ja minä uusilla silmälaseilla sen olevan Helli. Valitettavasti.

sunnuntai 11. huhtikuuta 2010

Vaikka väkisin

Yksinkertainen enemmistö yrittää pitää vähemmistöä liekaketjussa seutuvaltuustossa. Kysyä pitää onko seutuvaltuusto nykyisellää tai koskaan ollutkaan sellainen, jossa sidotaan luottamushenkilö kuntalailla tehtävään. Mielestäni ei. Alle olen kopioinut demareiden irtisanoutumis aloitteen, jolla Tohmajärven kunta esitettiin jäävän pois seutuvaltuustotoiminnasta. Eikö tuo riittäne sama myös yksityisen luottamushenkilön erityiseksi syyksi jäädä seutuvaltuuston jäsenyydestä.
Jos ei, niinpä enemmistö osoittanee miten jatkaa prosessia.
Yhteistoimintaa voidaan ja pitää harrastaa ilman nyt tyhjänpäiväiseksi osoittautunutta seutuvaltuustoa.

Eikö tämä riitä syyksi erota?

Valtuutetun aloite
SDP:n valtuustoryhmä
25.01.2010.


Tohmajärven kunnanvaltuusto
Puheenjohtaja Matti Majoinen


Esitämme kunnioittavasti, että Keski-Karjalan seudun seutusopimus irtisanotaan Tohmajärven kunnan osalta seutusopimuksen 6. kohdan mukaisessa järjestyksessä niin, että Tohmajärven kohdalta sopimus päättyy 31.12.2010.


Perustelut:
Valtioneuvosto on kumonnut asiaa ohjanneen lainsäädännön.
Seutusopimus on vanhentunut, eikä täytä enää sille asetettuja tavoitteita. Esim. sopimuksessa mainittua seutujohtajaa ei ole valittu.
Asioiden käsittelyn, päätös- ja ratkaisuvallan osalta seutusopimus ei määrittele toimintaa eikä vastuuta tehdyistä päätöksistä.
Kiteen kaupungin hallintosääntö 7 §, kohta Seutuvaltuusto; mainitaan ainoastaan: ”Käyttää seutusopimuksessa mainittua ratkaisuvaltaa”. Seutusopimuksessa ei ole ratkaisuvaltaa koskevaa kohtaa.
Seutuvaltuustolla ja seutuvaliokunnalla ei ole toiminnalleen johtosääntöä.
Seutuvaliokunta on käyttänyt merkittävää itsenäisille kunnille kuuluvaa esittely- ja virkanimityksiin ohjaavaa valtaa ilman, että tehdyistä päätöksistä on pidetty pöytäkirjaa tai laadittu muistiota.
Seutuvaltuuston ja seutuvaliokunnan päätöksistä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai valittaa. Tältä osin toiminta on epädemokraattista.
Seutusopimuksesta aiheutuu kuluja eikä toiminnasta ole ollut kuntalaisille vastaavaa hyötyä.

Tohmajärvellä 1p:nä helmikuuta 2010.

torstai 8. huhtikuuta 2010

Muutama sana kanteluista

Eduskunnan oikeusasiamies on sanonut sanansa Tohmajärven kunnanjohtaja Olli Riikosen ja entisen kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuomo Erosen toimista, joista kantelu on tehty 29.12.2008.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka valvoo mm. virkamiesten toimia, voidaan tehdä kanteluita.
Väärin menetelleelle virkamiehelle voidaan antaa huomautus.
Vain ani harvoin oikeusasiamies nostaa syytteen.
Jo se, että oikeusasiamies ottaa kantelun varsinaiseen käsittelyyn voidaan tulkita kantelijan "eduksi".
Oikeusasiamies ei muuta kantelijan vääräksi kokemaa päätöstä.

Tuossa muutama periaate miksi kanteluita oikeusasiamiehelle tehdään ja mitkä ovat hänen ratkaisunsa kanteluihin.
Paperilehdet ovat kiinnittäneet vähän huomiota oikeusasiamiehen ratkaisuihin. Siitäkin huolimatta, vaikka kantelut ovat erittäin harvinaisia ainakin näiltä seuduilta. Näyttäisi siltä, että koko kantelujen merkitystä ei ymmärretä tai se tahdotaan jostain syystä jättää sivuun.
Hurjin otsikko oli Karjalaisessa, jossa tiedotettiin: "TOHMAJÄRVELLE NUHTEITA OIKEUSASIAMIEHELTÄ." Ei nyt nuhteita anneta kunnalle, jos sen virkamiehet "tyrivät". Paikallislehtien "tiedotus" seurasi samaan tyyliin. Mistä lehdet lienevät tietonsa saaneet. Tiedän, ettei kantelijoilta, koska oikeusasiamiehen päätökset ovat tuossa edessäni. Ilmeisesti siis kantelun kohteilta. Olisiko siinä syy yksipuoliseen tiedotukseen?

Lyhyesti seuraavassa asioista, joista kanneltiin ja joista Eduskunnan oikeusasiamies vastauksensa. Kantelu kohdistui yksin kunnanjohtaja Olli Riikosen toimiin virkamiehenä.

1. Kantelu kohdistui Helli-liikelaitokselle ostettuihin tietokoneisiin. Kantelijat katsoivat, ettei laitteita olisi tullut Tohmajärven kunnan hankkia, koska sopimukset olivat päiväyksiltää sellaiset, että hankinnat olisivat kuuluneet Hellille. Myös määrärahaa budjetissa ei ollut varattu hankinnalle. (N.60000 euroa)
Oikeusasiamies ei ottanut kantaa tapahtuman kulkuun, vaan perusti vastauksensa valtuuston päätökseen, jossa se puolivuotta tapahtuman ja äänestyksen jälkeen hyväksyi 2008 kunnan tilinpäätöksen. Oikeusasiamiehen vastauksessa korostui valtuuston valta ja vastuu suhteessa kunnassa tehtäviin päätöksiin. Myös virkamiehen tekemiin.
Vastauksessa tuli vastuukysymyksiä ratkaistaessa esiin se, että päätösten tarkoituksenmukaisuudesta vastataan viime kädessä vaaleissa.
Kantelu ei tältä osin johtanut enempiin toimenpiteisiin ja oli siis "vapauttava" kantelun kohteelle.
Opetus: Kunnanvaltuutetuilla on paljon valtaa. Tietenkin vain siinä tapauksessa, jos haluavat sitä käyttää. Tässäkin asiassa valtuutetut käyttivät valtaa niin, että kantelu tuli tarpeettomaksi valtuutettujen toimesta, kun puolivuotta kantelun jälkeen hyväksyivät kunnan tilinpäätöksen ja siten virkamiehen toimet. Ja viulut maksoi veronmaksaja.

2. Toinen kantelun kohde koski Keski-Karjalan yhteistoimintasopimuksen toista Tohmajärven kunna allekirjoittajaa, joka oli Tuomo Eronen.
Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kunnan puolesta tehtävät sopimukset allekirjoittaa kunnanjohtaja ja varmentaa talous- ja hallintojohtaja. Tuomo Erosella ei ollut valtuutusta eikä asemaa allekirjoitukseen.
Oikeusasiamiehen vastaus: Menettely oli siten ollut virheellinen.
Eli langettava kantelun kohteelle.
Opetus: Pitää katsoa mihin nimensä lykkää.

3. Kolmas kantelun kohde koski kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpanoa. Kysymyksessä tilaajajohtajan virkaan valinta. Kunnanhallitus pani valtuuston päätöksen esittelijän esityksestä täytäntöön ilman, että pöytäkirjan tarkastajat olivat tarkastaneet ja allekirjoittaneet pöytäkirjaa.
Oikeusasiamiehen vastaus: Menettely oli siten virheellinen.
Siis langettava kantelun kohteelle.
Opetus: Porukka kokoustekniikan alkeiskurssille.

Tähän loppuun oikeusasiamiehen loppulausuma sanatarkasti:
Näiden virheellisten menettelyjen johdosta kiinnitän kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan huomiota vastaisen varalle asianmukaisen ja hyvän hallintomenettelyn tärkeyteen kunnallishallinnossa. Virhelliset ja väärät menettelytavat saattavat johtaa tulkintavaikeuksiin tehtyjen päätösten asianmukaisuudesta ja aiheuttaa epäluottamusta hallintoa kohtaan.

keskiviikko 7. huhtikuuta 2010

Politiikot ovat sotkeneet Hellit ja vellit

Keskusta lehden päätoimittaja sen sanoi julki, mikä Keski-Karjalassa on tiedetty koko ajan. Hellin on kyhännyt kokoon keskustalaiset julkipoliitikot. Nyt kun rakennelmaa ei saada toimimaan, mennään piiloon.
Päätoimittaja Pekka Puustinen toteaa kirjoituksessaan, että keskusta on Keski-Karjalan johtava puolue. Hän perää keskustan riveistä keskikarjalaista johtajuutta asioiden kuntoon saattamiseen. Muuten on vaarassa keskustan asema maan suurimpana puolueena ja siinä menisi myös pääministeri paikka. Lopuksi Puustinen vaatii: Jonkun on noustava eturiviin.
******
Voiko sitä enää selvemmin sanoa. Hellistä on tehty keskustan voimin rakennelma, jolla piti tulevissa vaaleissa näyttää mistä kana kusee ja tipo tirrii.
Esko Ahon johtamasta Sitrasta haettiin seutuvaliokunnan viitan suojassa malli, joka saattoi olla hyvä Amerikoissa, mutta ei täällä. Vastustusta mallille oli, mutta kovalla kurilla ja vaaltuutettujen hyväuskoisuudella himmeli saatiin kuin saatiinkin kyhättyä kokoon. Toki äänestyksiä tarvittiin. Niissää muutaman äänen enemmistöllä vastaanhangoittelijat saatiin pidettyä sivussa.
******
Helli on hyvä ja varoittava esimerkki siitä miten asioita ei pidä hoitaa. Sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevat ihmiset varallisuudesta, asumapaikasta ja poliittisesta vakaumuksestaan riippumatta. No, upporikkaat voi laskea tarvitsijoista pois.
Keskikarjalaiset kunnanjohtajat lymyävät nyt jossain. Heidän nimiään näkee vain paikan hakijoiden joukossa. Heistä ei taida löytyä Puustisen peräämään eturiviin.
Entä Jukka Kankkunen tai Matti Majoinen? Toisen olen kuullut olevan taitavan hirvimiehen. Toinen on toiminut työikänsä käskytysjärjestelmässä. Heillä on vaaleissa hankittua luottamusta. Nyt pitäisi näyttää ja täyttää luottamus äänestäjille. Vassokuu.
*****
Terveys- ja vanhuspalveluja ei pidä jättää intomielisten puoluepolitiikkojen temmellyskentäksi. Hellin kohdalta pitäisi se näkyä sokeallekin. Keski-Karjalan palvelut voidaan vielä saada kuntoon. Se tietää politiikkojen nousemista kaivamistaan kuopista ja tunnustamista, että sota Hellistä on hävitty. Edessä on tosiasioiden tunnustaminen ja yhdessä tuumin rakennettava järjestelmä, jossa tärkeimmäksi nostetaan palvelujen tarvitsija. Puoluepolitiikkaa ei tarvita tähän hommaan pätkääkään.

Kunnia menee, mutta maine kasvaa.

Otsikon sanat lausui aikoinaan huono maineinen nainen, kun oli nääntyä asiakaspaljouteen. Jotain saman tyyppistä haihailen olevan ilmassa näitten blogoikirjoitusten osalta.
Ihmiset, ainakin he, jotka rohkenevat julkisesti esiintyä arvostelijoina, sanovat, etten tiedä mitään. Nyt arvostelijoiksi olen saanut maakunnan päälehdessä kirjoittavat toimittajat. Onneksi vain muutaman heistä. Tämän ylemmäksi en usko kirjoituksillani enää pääsevän. Palaan asiaan myöhemmin. Yritän palauttaa kunnian, vaikka siinä sitten menisi maine.
*****
Rääkkylän kunta ryhtyy etsimään ratkaisua sote-pulmiinsa. Menettely liene nykytilanteen vallisessa ainoa oikea, joka johtaa tyhjiä kokouksia pitemmälle. Ihmetellä sopii, missä luuraa Hellin johdon mielipiteet Rääkkylän toimista. Tuskin enää sellaiset, ettei kunnat Hellin toimintaan mitään mahda. Turha kirjoittaa asiasta enempää, kun asiat rullaavat muutenkin. Ans kattoo nyt vähän aikaa.
*****
Muutaman sanan voisi sanoa lääkäripalveluista. Nimenomaan Hellin ja Attendo Medonen sopimusongelmista. Ei niin, että syyllistä sotkuihin ryhdyttäisiin etsimään. Se olisi lähes mahdotonta. Osallisia olisivat kunnat, Medlonet, Hellit ja vellit.
Tähän kun lisää peruspalveluohjelmat, yhteistoimintasopimukset tilaajasopimuksineen ollaan tilanteessa, jonka selvittämiseen tarvitaan enemmän konsultteja kuin mitä järjestelmää rakennataessa oli käytettävissä.
Eiköhän arvioida sitä, että henkilöitä tarvitaan asioiden sotkemiseen, mutta ennen muuta myös niiden kuntoon saattamiseen. Näyttää siltä, että järjestelmä ei toimi. Miten voidaan edellyttää, että henkilöt järjestelmässä toimisivat.
Eli olisi kaivettava esiin mitä asioita hoitaa ja päättää tilaajalautakunta ja mitä tuottaja Helli. Sitten pitäisi katsoa onko henkilökunnalla resulsseja ja kykyä selviytyä tehtävistään.
Nykymeno on poikkoulevaa. Tätä osoittaa viime aikaiset Hellin ja Attendo Medonen hätä ratkaisut lääkäripäivystysten ostossa. Tuskin olivat kovin edullisia Keski-Karjalan kunnille.

tiistai 6. huhtikuuta 2010

Hengissä ollaan

Terveisiä vaan Etelä-Suomesta. Siellä eletään toisenlaisissa ongelmissa. On ruuhkaa liikenteessä. Tehdas- ja liiketonteista kilpaillaan. Rahhoo näyttää olevan. Sen näkee jo, jos ajaa kehäkolmosen päästä päähän. Kannattaisi ainakin päättäjien silloin tällöin uskaltaa vilkaista miten muualla eletään. Nyt uskotaan mitä konsulentit kertovat.
*****
Paikallislehtiä olen lueskellut. Jäivät pyhinä rästiin. On mielenosoitusjuttua ja ihmisten mielipiteitä. Valokuviakin. Yksi kuva kertoon enemmän kuin tuhat sanaa. Varsinkin rumien kohdalla.
Ihmiset sanovat, ettei asiat ole kohdallaan. Helliä moittivat. Kiteen Jukka Kankkunen sanoo, että paljon on tullut Hellistä myönteistä palautetta. Antaa ymmärtää valittajien olevan mielipiteineen väärässä. Siltä se varmasti näyttääkin, kun katsoo kaupungin valtuuston puheenjohtajan jakkaralta käsin.
Paljoa ei Jukan mielipiteistä näytä eroavan Birgitta Muukkosenkaan ajatukset. Mitä nyt näyttävät harhailevan enemmän. Ei sekään ole ihme, kun alla on Kiteen kaupungin hallituksen puheenjohtajan jakkara. Molemmat ovat vastuussa miten Kitee hoitaa virkavastuulla Hellille uskotut sos.- ja terveyspalvelut.
******
Mutta missä on JJ? Kysyi Kyllönen aikoinaan. Minä kysyn missä ovat Kirsi Hämäläinen ja Olli Riikonen? He ovat keski-karjalaisten palvelut saattaneet nykytilaan. Nyt tarvittaisiin heitä korjaamaan omia luomuksiaan.