sunnuntai 7. heinäkuuta 2013

MINNE TUULI MEITÄ KULJETTAA ? ? ?

Ihmeelliset ovat nämä kunnan kiemurat. Harvan kunnan virkamiehet lähtevät taistelemaan oikeuslaitosta vastaan. Ja harvan kunnanhallituksen jäsenet yhtyvät tähän taisteluun mukaan. Tohmajärvellä näyttää onnistuvan kaikki.
Kysymyksessä on tietenkin taistelu valtuuston puheenjohtajavaalista, jossa Antero Nenonen valittiin puheenjohtajaksi ja jonka päätöksen Kuopion hallinto-oikeus totesi kuntalain vastaiseksi.
******
Koko asia on kaluttu luu julkisuudessa. Kysymyksessä on virkamiesten alulle panema prosessi. Miksi? Mikä on motiivina siihen, että tuhlataan aikaa ja panostetaan sellaiseen asiaan, joka kuuluu poliittisille päättäjille ja valtuuston toimivaltaan.
Lopputulos on kaikissa tapauksissa, että valtuutetut valitsevat puheenjohtajiston. Jäljelle näyttääkin jäävän syyksi se, että valituksella halutaan jarruttaa ja voittaa aikaa lopulliselle valinnalle. Toimintaan ei näytä vaikuttavan mitään se, että valtuuston arvovaltaa hallitus valituksellaan nakertaa, väheksyy oikeuslaitoksen päätöstä ja pitää Antero Nenosta löysässä hirressä.
Vaikka korkeimpaan oikeuteen valitus on lähtöisin kunnan virkamiesjohdosta, on kunnanhallituksen puheenjohtaja Marketta Sairanen juridisessa vastuussa siitä, toimiiko päätäntäprosessi lain mukaan, vaan jossain muussa ohjauksessa.
*******
Tohmajärvellä räpelletään toisarvoisissa asioissa kuntalaisen kannalta katsoen. Edessä olevat kuntaliitosasiat. Niistä ei hiiskuta mitään, vaikka juuri nyt pitäisi olla käynnissä keskustelut mahdollisesta kuntakumppanista.
Onko niin, että valtuuston puheenjohtajavalitus liittyykin kuntaliitos prosessiin?
Antero Nenonen on valtuuston kokouksessa selvästi tuonut esiin kantansa, että hän liitosten kyseessä ollessa kannattaa liitosta Kiteen kanssa. Hänen voimakas tukihenkilönsä Reino Löppönen on  nähdäkseni "kallellaan" samaan suuntaan.
Kuntajakoselvityksessä Tohmajärven johtoryhmä koostuu puheenjohtajistosta. Sen työvakiokunnan muodostavat kunnanjohtaja sekä kaksi kunnan nimeämää luottamushenkilöä. Tähän konklaaviin kun liittää vasta perustetun Keski-Karjalan yhteistoimintaryhmän kokoonpanon ja kunnan käyttämän valintaprosessin niin ihmeenä voi pitää, jos Tohmajärveä ei edusta kuntajakoselvityksessä samat henkilöt. Eli kunnanjohtaja Olli Riikonen, valtuustonpuheenjohtaja Antero Nenonen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Marketta Sairanen.
Jos ketä kuntajako kiinnostaa niin kehoittaisin kääntymään edellä mainittujen henkilöiden puoleen. Tai voihan olla niinkin, että henkilöt ennen jakoselvitystä vaihtuvatkin.
Kiteen sekoilu virka- ja luottamushenkilöpaikoilla voi tarttua tohmajärveläisiinkin.