tiistai 26. lokakuuta 2010

Muutama henkilökohtainen kokemus

Tämän päiväinen sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous kesti klo 17,00 - 21,50 välisen ajan.
Pyysin kokouksen alussa työjärjestyspuheenvuorolla kokousmenettelyyn lupaa, että kirjalliset vastaesitykset liitettäisiin liitteenä kokouspöytäkirjaan. Esittelijälle Päivi Hakuliselle se ei käynyt. Niinpä allaolevia vastaesityksiä tuskin virallisessa pöytäkirjassa näkyy. Kun vastaesityksiä kokouksessa myöhemmin luin, ilmoitti sihteeri, ettei hän niitä ehdi puheesta kirjoittaa, vaan minun pitäisi siinä auttaa häntä.
Pyyntö oli aiheellinen. Ilmoitin kuitenkin, että minultahan juuri kirjallisen esityksen jättö kiellettiin. Eli, nyt lukija saa vastaesitykset uunituoreena ja sanasta sanaan, jotka eivät kokousväelle kelvanneet. Olin vastaesitykset tehnyt juuri sihteerin työtä helpottamaan. Totean vain, että näin meillä kokoustetaan. Luottamushenkilönä katson velvollisuudekseni tuoda näkökantani laajempaan tietoon, mitä lautakunnassa on mahdollista. Minulta hitaalta meni esityslistaa läpikäydessä tunti toisineen. Kadehdittaa miten nopeasti toiset tohmajärveläiset näkivät esitykseni turhina.
Jos löydän pöytäkirjasta tämän blogin lainauksia vastaesityksistäni, katson menettelyn loukkaavan kirjallista esitystäni. Sihteeri kokouksessa kun ilmoitti, ettei hän ehtinyt kirjata esitystäni pöytäkirjaan.
Herää kysymys mitä varten viiden tunnin kokouksia pidetään, jos vastaesityksiä ei kirjata pöytäkirjaan kokouksessa. Vastatkoon ne, jotka tuntuvat tietävän asiat paremmin.
*******
Luovutusta, ostoa, myyntiä, lainausta, vuokrausta ja muuta vemputusta Tohmajärven terveyskeskuksen röntgenlaitteilla. Jotta allaolevalle vastaesitykselleni lukija löytäisi luita lihan päälle, otan parikohtaa "röntgenkaupasta."
Sanatarkka ote sopimuksesta: "Terveyskeskuksen röntgenyksikön laitteisto ja irtaimisto siirtyvät röntgenliikelaitoksen omistukseen. Röntgenliikelaitos korvaa Helli-liikelaitokselle kuvauslaitteiston hinnan siirtymähetken arvon mukaisesti. Laitteiston hinta lasketaan alkuperäisen hankintahinnan kuoletusajan mukisesti liite....(luettelo laitteista)
Röntgenkuvalaitteiston tullessa elinkaarensa päähän, röntgenliikelaitos harkitsee toiminnan jatkamista tai siirtämistä muualle."
Ja jotta lukijalle selviäisi pelin todellinen henki, otetaan viisisivuisen sopimuksen viimeinen lause: "Sopimuksen irtisanoessaan terveyskeskus voi ostaa laitteet omakseen sen hetkisen arvon mukaan.
Eli Tohmajärvi antaa korvauksetta röntgeninsä Hellin käyttöön, joka myy ne Röntgenliikelaitokselle ja pitää rahat itsellään. Jos järjestelmä menee puihin niin kuin koko Hellikin näyttää tekevän, voi Tohmajärvi ostaa laitteet takaisin, jotka se omistaa jo nyt. Anteeksi vain tohmajärveläiset veronmaksajat.
Sopimuksen allekirjoittajat ovat Airi Turunen, Eeva Seppänen ja Päivi Hakulinen. Kukaan heistä ei asu Tohmajärvellä. Mielestäni kun toisen tontille ei saa rakentaa, on tunnettua, pitää epäillä voiko toisen omaisuutta myydä.
Kysyn taas itseltäni, onko tässä enää mitään järkeä tohmajärveläiset.

Onko kysymyksessä ruumiin ryöstö?

Liite pöytäkirjaanVastasitys.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 26.10.2010.

Asiakohta 168: ”Tohmajärven terveyskeskuksen röntgenin toiminnan siirtäminen röntgenliikelaitoksen toiminnaksi, liitteet.”Vastaesitys:

Päätösehdotuksen mukaista liikkeenluovutussopimusta ei hyväksytä, vaan se palautetaan röntgenpalvelujen osalta jatkovalmisteluun ja siitä poistetaan röntgenlaitteen omistajan vaihtuminen kokonaisuudessaan.Perustelut:

Virkahenkilöt ovat sopimusta neuvotellessaan menneet röntgenin omistaja vaihdoksen kohdalla toimivaltansa ulkopuolelle. Heillä ei ole röntgenin luovutukseen valtuutusta niin kuin ei tilaajalautakunnallakaan.


Keski-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta sopimuksen kohta ”6 Kalusto, laitteet ja kojeet” kuuluu seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen tarkoitetut ja jäljempänä luetellut muiden sopimuskuntien omistuksessa olevat laitteet ja kalusto ovat siirtyneet korvauksetta liikelaitoksen hallintaan ja omistukseen käytettäväksi yhteistoiminnan palvelutuotannossa. Siirrettyjen tuotantovälineiden arvoa ei ole lisätty yhteistoiminnan tuotantovälineiden arvoon suunnitelmapoistoja laskettaessa. Tulevista kalusto- ja laitehankinnoista vastaa liikelaitos.”


Saman sopimuksen kohta ”13 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen” sen neljäs momentti kuuluu: ”Sopimuksen päättyessä korvauksetta luovutettu kalusto ja varusteet palautuvat ilman eri korvausta sopijakunnille siinä kunnossa kuin ne sopimuksen päättyessä ovat.”
Veijo Tuunanen


Tämä vastaesitys tyrmättiin äänin 4-7. Muut tohmajärveläiset jäsenet eivät kannattaneet esitystäni.

Oikeusasiamiehelle tyly vastaus


Liite pöytäkirjaanVastaesitys: Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 26.10.2010.

Asiakohta 167. ”Eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntö koskien lääkäripalveluja Rääkkylän terveyskeskuksessa, liitteet”
Vastaesitys:

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei hyväksy päätösehdotusta vastaukseksi Eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntöön, vaan jätetään se pöydälle jatkovalmisteluja varten.
Perustelut:

Sosiaali- ja terveystoimen tilaajajohtaja Päivi Hakulinen on antanut Valviran pyytämään Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuun selvityspyyntöön (viite Dnro 223/05.01.04) 31.5.2010., allekirjoittamansa vastauksen.

Sen sisältöä ei ole lautakunnassa käsitelty eikä sitä ole edes tiedotusasiana tuotu tiedoksi lautakunnalle ennen tänä päivänä (26.10.2010) pidettävää kokousta.


Eduskunnan oikeusasiamiehelle on selvityspyyntöön (9.9.2010. Dnro 363/4/10) sosiaali- ja terveyslautakunnan annettava oma erillinen selitys 1.11.2010 mennessä, jossa huomioidaan Valviran tekemät huomiot.
Veijo Tuunanen


Tekemäni vastaesitys hävisi äänin 2-9.

Ei kelvannut esittelijälle eikä lautakunnalle

Liite pöytäkirjaanVastaesitys: Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 26.10.2010.

Asiakohta 163: ”Keski-Karjalan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksen tarkistaminen, liite.”Vastaesitys:

Keski-Karjalan kuntien muutettua sosiaali ja terveystoimien yhteistoimintasopimusta ei tässä vaiheessa lähetetä sopimuskuntien valtuustoille hyväksyttäväksi, vaan laitetaan pöydälle, jotta lautakunnan jäsenille varataan aikaa tutustua yhteitoimintasopimukseen tehtyihin muutoksiin ja tehdä siihen mahdollisesti tarvittavia muutosehdotuksia.


Perustelut:

Keski-Karjalan kuntien sosiaali ja terveystoimien yhteistoimintasopimuksen muuttamista säätelee ko. sopimuksen kohta 10, jossa viitataan kuntalain 79§ 1. momenttiin.

Sopimuksen muuttamista ei ole tehty edellä mainitun kuntalain edellyttämässä järjestyksessä. Kuntien viralliset päätökset ko. asiasta puuttuvat.

Yhteistoimintasopimuksen muutokset ovat tehneet virkamiehet.

Muutosten sisältöön ei luottamushenkilöillä ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa.

Päätösehdotuksen perusteluissa mainituilla iltakouluilla ja vajaa jäsenisellä seutuvaltuustolla ei ole toimivaltaa yhteistoimintasopimusta muutettaessa ja siitä päätettäessä.
Veijo Tuunanen

Esittämäni vastaesitys hävisi äänin 4-8. Muut tohmajärveläiset lautakunnanjäsenet ei vät kannattaneet esitystäni.

maanantai 25. lokakuuta 2010

Jokohan saadaan selvyyttä sotkuun

VALTUUSTOALOITE


Me allekirjoittaneet esitämme, että Keski-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimusta muutetaan sopimuksen ”10. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen” mukaisessa järjestyksessä.


Muutoksen kohteet perustuvat käytännössä esiin tulleisiin epäkohtiin ja koskettavat myös Hellin ja tilaajalautakunnan asemaa ja niiden johtosääntöjä sekä peruspalveluohjelmaa. Sellaisia ovat esimerkiksi:


  • Lääkärin asema ja toimivalta Helli-organisaatiossa.

  • Helli-liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano ja toimivalta.

  • Helli-liikelaitoksen esittelijöiden lukumäärä ja toimivalta.

  • Palvelujohtaja- ja päällikkövirkanimikkeiden toimenkuvien muutos.

  • Seutuvaliokunnan ja seutuvaltuuston asema ja toimivalta yhteistoimintasopimuksessa. (poisto)

  • Yhteistoimintasopimuksen kohta ”13. Siirtymäajan säännökset” poistetaan tarpeettomina.


Aloitteen tarkoitus on selkeyttää valta- ja vastuu kysymyksiä sekä palauttaa palvelujen tarvitsijat toiminnan tärkeimmäksi kohteeksi.

Aloitteella tuetaan kiteeläisten valtuutettujen aloitetta Helli-liikelaitoksen johtosääntömuutokseksi.

Aloite edellyttää Keski-Karjalan kuntien keskeisiä neuvotteluja aloitteen toteutumiseksi.


Yllä olevan valtuustoaloitteen jätti SDP:n valtuustoryhmänä 25.10.2010 pidetyssä kokouksessa, Aloitteen olivat allekirjoittaneet kaikki ryhmän jäsenet.

keskiviikko 20. lokakuuta 2010

Kuka näistä päättää.

Ensiksi tulkoon tietoon. Yhteyshenkilöiksi on merkitty: Tohmajärven terveyskeskus; tilaajajohtaja Päivi Hakulinen. Sekä Sosiaali- ja terveyskeskus Helli-liikelaitos; Aikuisten palvelujohtaja Eeva Seppänen ja Röntgenliikelaitos; liikelaitoksen johtaja Seppo Hyvärinen. (Joensuu)
Kysymyksessä on liikkeenluovutussopimus, jonka ilmeisesti ovat neuvotelleet yllämainitut henkilöt.
Kysymyksessä on Tohmajärven terveyskeskuksen röntgentoiminnan ulkoistaminen ja laitteiden omistajan vaihto kunnallisesta omistuksesta Röntgenliikelaitokselle.
Kyseistä asiaa ei ole käsitelty ja valtuutusta annettu ainakaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa.
Lautakunnan jäsenenä totean, että ennen vahdin kapallisen kirppuja kuin näitä Hellin ja Tilaajalautakunnan tehotätejä. Ei ihme, jos samaa toteaa Valvirakin edellä olevien hallinnassa olevasta organisaatiosta. Sekaisin on.
Sopimus on 5-sivuinen. Otan siitä vain sivulta 2 kohdan:
Laitteet ja irtaimisto
"Terveyskeskuksen röntgenyksikön laitteisto ja irtaimisto siirtyvät röntgenliikelaitoksen omistukseen. Röntgenliikelaitos korvaa Helli-liikdelaitokselle kuvauslaitteiston hinnan siirtymähetken arvon mukaisesti. Laitteiston hinta lasketaan alkuperäisen hankintahetken kuoletusajan mukaisesti (liite). Laitteistoon kuuluvat siirtymätilanteessa generaattori, buckypöytä, thorax-teline, ortopantomografialaite ja kuvalevynlukija.
Röntgenkuvauslaitteiston tullessa elinkaarensa päähän, röntgenliikelaitos harkitsee toiminnan jatkamista tai siirtämistä muualle."
Sopimuksen allekirjoittajiksi on merkitty Airi Turunen; Eeva Seppänen ja Päivi Hakulinen sekä liikelaitoksen johtaja Seppo Hakulinen.
*****
Eipä tuota näille allekirjoittajille sopimusten ja luovuttamuskirjojen allekirjoittaminen huolta tai tuskaa. Silloin tuotti kun Tohmajärven kunta muutama vuosi kyseiset laitteet osti. Ostohanketta tukemassa oli johtava terveyskeskuslääkäri Martti Tolvanen.
Nyt käytöstä ja luovutmisesta päättävät muut kuin lääkärit. Ei ole kuultu lääkäreiden mielipidettä tässäkään asiassa. Eikä kuulla niin pitkään kuin nykyiset johtajat ja kunnanjohtaja ohjaa toimintaa. Kysymyksessä on nyt tietenkin Tohmajärvi.
Liikkeenluovutussopimus tulee ilmeisesti päätettäväksi seuraavassa lautakunnan kokouksessa. Onko niin, että lautakunnan kolmesta tohmajärveläisestä jäsenestä vain yksi ei hyväksy sopimusta. Se voi olla juuri tämän kirjoittaja. Olin perusturvalautakunnan jäsen silloin kun nykyinen röntgenlaite ostettin. Se ostettiin terveyskeskuksen käyttöön ei muille luovutettavaksi.

tiistai 19. lokakuuta 2010

Korjataanko vanhaa.....?

....Vai tehdäänkö kokonaan uusi. Nyt kun valtakunnan korkein taho tässä asiassa; Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sanoi sanottavansa Hellin kyvyistä hoitaa vanhus- ja terveyspalveluja, pitäisi kellojen ruveta soimaan niidenkin päässä, jotka tähän asti ovat esittäneet kuuroa.
Eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntopyyntöön ovat kunnanhallitukset antaneet toisistaan poikkeavat lausunnot. Tämä osoittaa jo lähtökohdan Hellin toiminnalle olleen huteralla pohjalla. Mitä mahtaisivat valtuustot sanoa, jos pääsisivät ilman ohjausta sanomaan sanansa Hellin toimista. Eivät taida päästä sanomaan tulevaisuudessakaan, jos nykyinen meno jatkuu.
******
Hellin kannattajista ne kunnanjohtajat ja johtavat luottamushenkilöt, jotka ovat hirtoksissa aikaisempiin päätöksiinsä, ajavat valtuustoja entistä kauemmaksi Hellia koskevista päätöksistä.
Oljenkorrekseen he ovat ottaneet vallansiirron valtuustoilta sosiaali- ja terveyslautakunnalle. He ovat nähneet lautakunnan helposti ohjailtavaksi tilaajajohtaja Päivi Hakulisen kautta. Ihan viime aikaiset lautakunnassa suoritetut äänestykset ovat osoittaneet lautakunnankin heräilevän valtahorroksesta vastuullisen päätöksenteon suuntaan.
*******
Neljä kunnanhallitusta ovat siis antaneet tai antavat lausuntonsa Eduskunnan oikeusasiamiehelle Valviran sangen rankoista huomioista Hellin palveluista.
Lausunnot ovat annettu kunnanjohtajien esityksistä. Miten niitä voisi kommentoida?
Tohmajärven kunnanjohtajan päätösesitystä olen käsitellyt jo aikaisemmin. On selvää, ettei hän omassa Helli-rakennelmassaan näe mitään vikaa. Hänen kaulassaan näyttää olevan yhtäpitkään Helli-naru kuin Helli toimii.
Kesälahden kunnanjohtajan asemaa ei kannata kadehtia. Hänen vaimonsa johtaa Helliä. Rupeapa sitä arvostelemaan. Pitäisi ottaa huomioon kuntalaiset, omat mieltymykset ja eipä vaimon töitäkään uskalla arvostella. Epäilen, että sillä suunnalla odotetaan lähellä olevaa eläkettä.
Rääkkylän kunnanjohtaja näyttää eroavan muista kunnanjohtajista Helli-kannanotoillaan. Hän on lausuntoon sisällyttänyt selvän toteamuksen, että oikeassahan Valvira on omassa selvityksessään. Hänen kannanottonsa näyttävät eniten ottavan huomioon kuntalaisten näkemyksiä.
Kiteetä johtaa vs. kaupunginjohtaja. Eipä kadehdittava ole hänenkään asemansa hoitaessaan vuorotteluvapaalle lähteneet kaupunginjohtajan Helli-rakennetta. Hellin palvelut nykyisellään näyttävät keskittyvän Kiteelle, mutta samalla tyytymättömyys sivukunnissa lisääntyy. Uhkaavat jättää koko Helli-laivan. Taiteile siinä.
******
Mitä nykyiseen tilanteeseen vaikuttaa kunnanjohtajien oma asema? Jatkuvuuden suhteen pitää olla varauksellinen.
Tohmajärven kunnanjohtaja on hakenut virkoja monelta suunnalta tulematta kuitenkaan valituksi. Nyt hän pyrkii vaaleissa eduskuntaan.
Kesälahden kunnanjohtajalla ovat eläkkeelle lähdöt mielessään ja vaimon asema Helli-puntarissa. Irtiottoja mihinkään suuntaan tuskin Kesälahdelta enää tulee.
Rääkkylässä kunnanjohtajalla lienee ristipaineita hoitaa asioita, jotka ovat "helliläisten" tavoitteiden ja kuntalaisten tavoitteiden välillä. Näyttää hänen seuraavan enemmän kuntalaisten tavoitteita, mikä lienee turvallisinta aina kunnanjohtajalle.
Kiteen vs. kaupunginjohtajalla lienee selvittämistä vuorotteluvapaalle lähteneen kaupunginjohtajan tekemisistä ja tavoitteista. Rakennelmarykelmä jo Hellin osalta ja sen selvittäminen näyttää vs:llä olevan vasta alussa.
Jäädään nyt odottamaan kuka tai ketkä Keski-Karjalan sote-asioita hoitaa. Valviran lausunnosta saa selvän kuvan, ettei näin voi jatkua. Positiivista on huomata, ettei suorittavaa porrasta Valviran lausunnossa arvostella. Sitä vastoin johto, joka on sotkuiseen hallintoon osallinen saa täyden laidallisen.

maanantai 18. lokakuuta 2010

Ei ota selvää Erkkikään

Valvira tutki Hellin toimintaa. Antoi siitä selvityksen, siltä osin kun sai selvää, Eduskunnan oikeusasiamiehelle. Päällimmäisenä oli kanta, ettei saa tolkkua kuka päättää mistäkin ja vastaako kukaan mistään. Lukekaa luottamushenkilöt Valviran selvitys. Se ei ole salainen. Ei ainakaan luottamushenkilöiltä, joiden pitäisi selvitykseen ottaa kantaa ja elää sen mukaan.
*******
Sekaisin tuntuu olevan kunnanjohtajatkin. Tohmajärven Olli Riikonen katsoi muotoilemassaan Tohmajärven kunnanhallituksen lausunnossa Valviran menneen loukkaamaan Tohmajärven kunnan itsemääräämisoikeutta. Hän katsoi kunnan loukkautuneen tästä.
Harvinaista herkkua, kun kunnanvirkamies opettaa valtiovallan korkeinta ammattialan tarkastajaa ja lausunnon antajaa toimivallan rajoista.
*******
Eipä taida paljon paremmin olla Kiteenkään munat kupissa. Siellä valtuutetut tekivät aloitteen Hellin johtosääntöjen muuttamisesta.
Karjalaisen haastattelussa 15.10.2010 sanoo Vs. kaupunginjohtaja Anssi Nykänen jotensakin niin, että jäsenet Hellin hallitukseen valitaan seutuvaliokunnan esityksestä. Ja edelleen, että luottamushenkilöiden pääsy johtokuntaan ei ole mahdollista ainakaan vielä.
Jutussa esteeksi nähdään, että Hellin johtokunta on asiantuntijajohtokunta. Kysyn minkä alan asiantuntija? Sitää en ole löytänyt määritelmää mistään. Pitäisikö omaksua ajatus, ettei luottamushenkilö voi olla asiantuntija edes silloin kun asian tuntemusta ei ole määritelty.
Jo edellä olevasta voi päätellä, että yhdessä asiassa ainakin Valvira on oikeassa. Asia on perinpohjin sekaisin.
******
Muistiksi niille, jotka haluavat muistaa kuntalakia ja erityisesti voimassa olevaa Keski-Karjalan kuntien allekirjoittamaa Yhteistoimintasopimusta seuraava, Siellä lukee sivulla 3; kohdassa 3.3 Liikelaitos. Toinen momentti. LIIKELAITOKSEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA MÄÄRITELLÄÄN JOHTOSÄÄNNÖSSÄ. LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYY KITEEN KAUPUNGIN VALTUUSTO. JOHTOSÄÄNNÖSTÄ PYYDETÄÄN SOPIMUSKUNTIEN LAUSUNNOT.
Siinä se on sanottu. Ei kun johtosääntöä muuttamaan. Sopimuksen mukaan, eikä varsinkaan kuntalain mukaan edellä olevaa johtosäännön muutosoikeutta voi ottaa Kiteen kaupungin valtuustolta.
Tai no. Jos kysytte johtajilta niin sieltä tulisi toimintamalli, josta Valvira on jo antanut lausuntonsa. Eli dei saa selvää.

torstai 14. lokakuuta 2010

Mihin seutuvaltuustoa tarvitaan?

Tänään kokoontuu seutuvaltuusto Kiteellä klo 14,00. Joku voi sanoa, että päättämään asioista. Minä kysyn, mistä asioista ja kenen valtuutuksella? Keskustelemaan ja kahvia juomaan on parempi kuvaus valtuuston tehtävistä. Samaa mieltä ovat varmasti kaikki he, jotka viitsivät lukea Seutusopimuksen. Olipa kysymyksessä sitten voimassa oleva seutusopimus tai uusi, jota seutuvaltuusto näyttää itse kokouksessaan värkkäävän itselleen sopivaksi.
Kokonaan eriasia on kelpaako se kuntien valtuustoille.
Seutuvaliokunnalle näytetään keksittävän uusi nimi. Konsti, jolla vangit yrittävät peittää tehtyjä tekojaan. Mikä lie seutuvaliokunta-nimessä vikana. Sehän on koottu kunnanjohtajista ja muutamasta heitä, ainakin aikaisemmin, myötäilevästä henkilöstä.
Seutuvaliokunnan ja seutuvaltuuston ylivoimaisesti merkittävin tehtävä on ollut olla näennäisdemokraattisena välikätenä, kun Keski-Karjalan sote-asiat on sotkettu, ettei niistä Erkkikään ota selvää.
Tämän on todennut myös Valvira Hellin selvityksessään. Tohmajärven kunnanhallituksen kanta näyttää olevan, että Valvira on väärässä ja puuttuu asioihin, jotka loukkaavat Tohmajärven itsemääräämisoikeutta. Tohmajärvi on loukkautunut. Heh, heh.
Kunnanhallituksen kanta taitaa olla puhdasta Olli Riikosen tekstiä. Vastaesityksiä ei niihin sallita. Eikä tarvita nykyisillä poliittisilla voimasuhteilla. Tilanne taitaa olla niin, että Olli Riikonen ei kannata keskustaa kunnanjohtajana ollessaan, vaan itseään ja sitten keskusta kannattaa Riikosta. Otapa tuosta selvä?
******
Tohmajärven demareiden valtuustoryhmä on nähnyt tarpeettomaksi seutuvaltuuston ja on ilmoittanut ajat sitten jäävänsä pois seutuvaltuustosta. Hyvää huolenpitoa demareista osoitti kunnanjohtaja ja keskustan luottamushenkilöt, eivätkä "myöntäneet" demareille eroa seutuvaltuustosta.
Kiellosta huolimatta tai ehkä juuri sen takia, Tohmajärven demarit eivät osallistu seutuvaltuuston kokouksiin.
Onko menettely seutuvaltuustolle minkä arvoinen? Toteutuuko seutusopimuksen ehto, jossa sanotaan seutuvaltuuston jäsenten edustavuus suhteessa poliittisiin luottamuspaikkoihin.
Nyt kun on tiedossa, että "pakenemista" myös Hellin johtokunnasta on tulossa, jäädään mielenkiinnolla odottamaan onko siellä osallistumispakko voimassa.
Arvoisat seutuvaltuutetut. Olette valittu tehtäväänne ilman vilppiä ja vääryyttä. Pitäkää huolta, ettei teitä käytetä väärin. Muistakaa, ettette lopulta edusta poliittista puoluetta vaan äänestäjäänne, jonka asiat pitää hoitaa tärkeinpänä tehtävänä.
*******
Kirjoittelen Esa A. Luukkaisen pyynnöstä välillä Nelosten pääkirjoituspalstan juttuja. Esalla on syyskiireet. Tehdään juttuja tulevaisuudessakin voimavarojemme sallimissa puitteissa. Jos juttuja tulisin harvemmin, niin meitä helpottaa tieto, ettei lukijoillemme synny taloudellisia menetyksiä. Nelosen "tilausmaksut" ovat edelleen nolla.

keskiviikko 13. lokakuuta 2010

Niinpä niin.

Tapasin eilen Tohmajärven kunnanhallituksen jäsenen. Kysäisin häneltä, millaiset juhlat olivat eiliset Mahlahallin "avajaiset". Niistähän oli näyttävä juttu myös Karjalaisessa.
Yllätyin kun kuulin, ettei hän ollut juhlissa. Häntä ei oltu kutsuttu.
******
No, tänään on Mahlahallilla avoimet ovet. Kaipa se kunnanhallituksenkin jäsen sinne osailee. Hän, joka piti mahlahalli-hankkeen salassa kolmen kokouksen ajan.
Semmoista tämä kunnalliselämä on. Luottamushenkilöä tarvitaan niin kauan kuin virkamies sitä tahtoo ja asia saadaan vietyä niin pitkälle, että voidaan sanoa, ettei voida enää peruuntua.
Seuraavan kerran luottamushenkilöä tarvitaan laskujen maksuun ja verojen korotukseen. Toivottavasti ei kuitenkaan Mahlahallin tapauksessa, vaikka maksoikin kunnalle toista milliä.
Mahlahallille ja sen yrittäjille on syytä toivottaa onnistumista bisneksessään. Onnea!
*****
Liikelaitos Hellillä ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenillä äänin 6-5 on tarkoitus vähentää ikäihmisten palvelurakennemuutoksen nimissä hoitopaikkoja 100 paikalla. Nyt niitä lasketaan olevan 300.
Päätösprosessi on niin sekaisin kuin se vain nykyisellä hallintomallilla voidaan saada. Eli kukaan ei vastaa mistään. Kaikki päättävät. Ja ikäihminen ei tiedä kohta missä seuraavan yönsä viettää.
******
Minulla oli taannoin tilaisuus tavata yhtäaikaa Airi Turunen, Päivi Hakulinen, Riitta Väistö ja Heli Pölönen. Jätän heidän komeat tittelinsä sanomatta. Mielestäni niillä ei ole merkitystä. Merkitystä on sillä, mitä mieltä he ovat asiasta ja miten toimivat.
Kysyin ehkä johdattelevasti, miten menetellään vähenevien hoitopaikkojen suhteen kun ne tällaisenaankin ovat täynnä. Kysyin myös kuka määrää henkilöt hoitopaikoille.
Päivi Hakulinen ja Airi Turunen eivät ottaneet kantaa asiaan. Riittä Väistö sen sijaan, sanoi, ettei ketään jätetä hoitamatta. Paikkoja lisätään jos tarvitaan tai ostetaan yksityiseltä. Lääkäri määrää hoitopaikan, mihin hoitoa tarvitseva sijoitetaan. Tehostettuun asumispalveluun, vuodeosastolle vai keskussairaalaan.
Mielestäni Riitta Väistön mielipide on sellainen, jonka ymmärrän järkeväksi. Hoidon tarve määrää hoitopaikkojen määrän.
Heli Pölönen otti myös väheneviin hoitopaikkoihin kantaa. Hänellä oli toisenlainen näkemys. Hän näytti puolustavan hoitopaikkojen vähentämistä. Kysymykseen miten vähenevät paikat täytetään, että ne riittävät, Pölönen sanoi, että niille tullaan määräämään sellaiset kriteerit, ettei sijoitusta lääkäri määrää. Hän puhui jotain suosituksista.
Airi Turunen ikäänkuin Pölösen mielipidettä tukien sanoi, että on sellainenkin tapaus, että henkilö on maannut 11 vuotta vuodeosastolla. Kun kysyin oliko paikka tai hoito väärä, hän ei vastannut.
Tämä tällä kertaa ja Nelosten puolella lisää.

tiistai 12. lokakuuta 2010

Korvat ei kuule, silmät ei näe.

Muuta ei voi sanoa Tohmajärven kunnanjohtaja Olli Riikosen kunnanhallitukselle laatimista päätösehdotuksista. Pituutta niillä riittää, asia sisältöä ei niinkään. Oma näkemys on päällimmäisenä ja ainoana oikeana. Liekö sitten hyvä vai paha.
Asia tuli mieleeni lukiessani kiteeläisten valtuutettujen aloitetta Helli-liikelaitoksen johtosäännön muuttamisesta ja Tohmajärven kunnanhallituksen lausuntoa siihen. Eikö silmät ole nähneet niitä lukuisia valituksia, joita on tehty Hellin palvelujen tuottamisesta. Eikö korvat ole kuulleet niiden luottamushenkilöiden puheenvuoroja, joita kunnanhallituksessa, valtuustossa ja tilaajalautakunnassa on käyty Hellin palveluista kriittisessä sävyssä.
Onko kunnanjohtajalta jäänyt huomaamatta Rääkkylässä ja Kiteellä olleet mielenosoitukset.
Jos vielä edellä kerrottujen jälkeen on sitä mieltä, että kaikki on hyvin Hellissä ja sen palveluissa on täysi ........ No, en sano mikä.
*******
Kiteen valtuutettujen aloite ei saa myötätuntoa päätösehdotuksessa. Siinä alkuun kerrataan perustamisvaiheen liirum laarumia.
Sitten kerrotaan miten yhteistoimintasopimus ja peruspalvelusopimus tulee kuntien käsittelyyn, kunhan seutuvaliokunta ja seutuvaltuusto ensin käsittelevät niitä. Aloitteesta voi sen jälkeen keskustella.
On kumma se seutuvaliokunta ja seutuvaltuusto, johon aina turvaudutaan, kun ei asialle muuta voida. Kummallakaan ei ole johtosääntöä, eikä siten enempää päätösvaltaa kyseessä oleviin asioihin kuin hirviporukalla Ruppovaarassa.
Loppua en jaksa edes kommentoida. Mitään vastausta se ei anna kiteeläisten aloitteen järkevyydestä tai sen puutteesta. On vain oman luomuksensa epätoivoista puolustamista. Siksi sitä voi sanoa, kun tietää mitä Valvira on lausunnossaan sanonut Hellin toiminnasta.
Hyvää päivää ja kirvesvartta sekä hupskeikkaa.
******
Kiteeläisten valtuutettujen aloite on järkevä ja puuttuu juuri oleellisiin asioihin. Johtosäännön muutos on vapaasti Kiteen kaupunginhallituksen käsissä. Se voi vaihtaa hallituksen henkilöt mieleisikseen silloin kun haluaa kuultuaan muiden kuntien mielipiteet asiasta. Onko ne myönteisiä tai kielteisiä, sillä ei ole merkitystä.
Aloitteen muut kohdat edellyttävät mielestäni yhteisneuvottelua ja sopimuksia. Miten Kitee kuuntelee valtuutettujaan? Sitä jäädään odottelemaan.
*******
Eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntopyyntöön kunnanjohtaja väsäsi lausunnon jota lienee lupa ihmetellä. Varsinkin kun lausuntopyyntöä seurasi Valviran lausunto Hellin toimista. No, kiittävä se ei ollut. Palaan siihen tuota tuonnempana.
Lausunnossaan Olli Riikonen arvostelee Valviran lausuntoa jyrkästi. Hän toteaa Valviran loukkaavan kunnallista itsehallintoa ja menevän käsiteltävän kanteluasian ulkopuolelle.
Edelleen syyksi huonoon tilanteeseen näkee Riikonen valtiovallan ja sen toimet. J.N.E.
En tiedä voiko kunnanhallitus mennä loukkautumaan palveluja valvovan Valviran lausunnoista. Sehän tietää erikoista järjestelmää. Onkohan vastaavaa muualla? Minkä kuvan Valvira ja Eduskunnan oikeusasiamies saa päätösehdotuksen tekijästä ja sen hyväksyjästä kunnanhallituksesta.
Omana mielipiteenäni totean vain, että on aikoihin eletty.

Korvat ei kuule, silmät ei näe.

maanantai 11. lokakuuta 2010

Pitääkö kunnanjohtajan sotkea tämäkin

Kysymyksessä on ikäihmisten palvelurakenneuudistus. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asian ja sai sen tunnetuilla äänestyksillä kuntiin hyväksyttäväksi. Tähän asti homma kesti kasassa, vaikka sisällöstä voidaan olla monta mieltä.
Asia tuli Tohmajärven kunnanhallituksen käsittelyyn. Päätösehdotuksen laati, kuten tavallista Olli Riikonen, mahdollisimman monisanaiseksi. Päätösehdotuksessa hän merkityttää lautakunnan hyväksyttäväksi lähettämän asian hallitukselle tiedoksi ja edelleen valtuustolle tiedoksi.
Kysymyksessä on törkeä vallankaappaus kunnilta lautakunnalle. Vahingossa se tuskin on tullut päätösehdotuksiin.
Koska: Keski-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksessa kohdassa 3.2. Yhteislautakunta sanotaan selvästi; TEHDÄ SOPIMUSKUNNILLE TARVITTAESSA ESITYKSIÄ UUSISTA PALVELUTARPEISTA JA TARVITTAVISTA RAKENNEMUUTOKSISTA.
Tällainen hallintokulttuuri, jota Tohmajärvellä nykyisin harrastetaan vie luottamushenkilöiltä halut tehtäviensä hoitoon. Aamen.

sunnuntai 10. lokakuuta 2010

Tohmajärveläistä hallintokulttuuria

Huomenna on Tohmajärven kunnanhallituksen kokous. Tänään sunnuntaina ei vielä näy kokouksen esityslistaa netissä.
Kokouksessa käsitellään kuntalaisen kannalta erittäin tärkeitä asioita. Ikäihmisten palvelurakenne muutosta, Rääkkylän irtautumista Hellistä, kiteeläisten valtuutettujen aloitetta Hellin johtosäännön muutokseksi, palvelusopimusta sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kunnan kesken ja Vapon Kotkanpesänsuon ympäristölupahakemusta.
Koska esityslistan poisjättö viittaa tarkoituksella tehdyksi, näyttää, että kunnanjohtajan ote kantansa puolustamiseen kovenee ja saa muotoja, jotka näyttävät jättävän luottamushenkilöt entistä enemmän sivusta seuraajiksi.
Kokouksessa ilmeisesti annetaan kunnan (lue kunnanjohtajan) lausunto Eduskunnan oikeusasiamiehelle Hellin palveluista. Valvira niistä onkin antanut näkemyksensä, joka ei Helliä helli.
Keski-Karjala on joutunut tilanteeseen, jossa entistä enemmän voidaan vaikuttaa asioihin vain aloitteilla. Tosin nekin virkamiehet tyrmäävät. Vain vaaleilla näyttää olevan vaikutusta, jos muutoksia halutaan.
Ollaan tilanteessa, jossa virkamiehet ovat saaneet vallan sosiaali- ja terveyslautakunnassa, Hellissä ja ainakin Tohmajärven kunnassa.

torstai 7. lokakuuta 2010

Alkaako kaikki taas alusta?

Kysymys on turpeen nostosta ja siitä johtuvien vesien laskusta Tohmajärveen. Muistin virkistämiseksi asian tiimoilta lyhyesti.
Jotkut muistavat millainen Tohmajärven veden laatu on ollut ennen veden laskua. Useimmat muistavat millainen se oli ennen turvetuotannon alkua Valkeasuolla. Nyt 41 vuotta myöhemmin voi käydä katsomassa missä kunnossa järvi ja sen vedet tällä hetkellä.
*******
Valkeasuon ojitus alkoi 1969. Turpeen nosto 1973. Muistutus noston haitoista laskuvesiin tehtiin 1996. Siitä voi katsoa alkaneen oikeusprosessi vahingoista ja niiden korjaamisesta. 13 vuotta on yksityinen rannan- ja maanomistaja käynyt oikeutta Vapoa vastaan sen aiheuttamista haitoista ja vahingoista. Asiaa koskeva paperipino lienee laskettavissa metreissä, kun valittajallekin sitä on kertynyt yli puolimetriä.
Sinnikkyys vei valittajan kuitenkin lopulta voittoon. Vapo velvoitettiin ruoppaamaan Vääräälahtea n. 1,5 ha alalta. Ruoppausaika päättyy 30.4.2011. Pian siis nähdään mitä Vapo saa Väärällälahdella aikaiseksi ja mitä se vaikuttaa Tohmajärveen.
******
Meneillään on muistutusten jättäaika Vapon ympäristölupahakemukseen, joka koskee Kotkanpesänsuon ottamista turpeennostoon. Muistutusaika päättyy 20.10.2010.
Viime vuoden loppuun päättyi hanke, jolla kartoitettiin järven kuntoa ja etsittiin korvaavia keinoja järven ennaltamiseksi. Projekti maksoi lähes 200000 euroa. Vapon edustaja istui jäsenenä projektin ohjaustyhmässä. Vapo osalistumisellaan täten myönsi aiheuttamansa haitat järvelle. Mitään Vapon edustaja ei maininnut siitä, että muutaman kuukauden jälkeen ollaan aloittamassa sama toiminta, jolla järvi on saatu nyky kuntoon.
Edellisen projektin jatkoksi ollaan nyt rakentamassa toteuttamisprojektia. Sen ensimmäinen osa maksaa n. 1,5 milj. euroa.
Kysyn vaan onko tässä mitään järkeä. Turpeen nostosta haitat järvelle ovat selkeät. Ainakin kiintoaineen puolesta. Sitä todistavat Vääränlahden n. 4 metrin paksuinen möhöaine. Mitä sitten lieneekään.
Ollaanko nyt ruoppaamassa uudelle möhölle tilaa laskutilaa Vääräänlahteen?
Niin tai näin. Järvenveden tila ei huoleta näköjään ketään. Ei ainakaan niitä, joiden pitäisi siitä jo virkavastuulla huolehtia.
Onko niin, että tavallista kuntalaista ei kuuntele kukaan. Vaikutusmahdollisuus on rakennettu kyllä kuulemista varten, mutta mitään sillä ei näytä olevan merkitystä. Kokemukset ovat kohdaltani lähinnä tohmajärveläisiä.
Käykää nyt kirjoittamassa nimenne Kaivon ahressiin. Aikaa on vain tämä päivä, siksi että adressi luovutetaan kunnalle sen toimenpiteitä varten. Omille muistutuksille on aikaa 20.10.2010 saakka. Ohjeet saa kunnanvirastosta arkistonhoitajalta.
Jos Vapo saa hakemansa ympäristöluvan turpeennostoon Kotkanpesänsuolta, on se lopullinen kuolinisku Tohmajärvelle järvenä. Mitä kannattaa käydä sotaa tuulimyllyjä vastaan. Samalla tulee osoitetuksi puheiden ja toiminnan ero todellisuuteen. Siinä ei näytä olevan järkeä.

maanantai 4. lokakuuta 2010

Vanhusten viikko Keski-Karjalassa

Helli-liikelaitoksen johtaja Airi Turunen ja tilaajajohtaja Päivi Hakulinen avasivat Vanhusten viikon antamalla seitsemän palstan "hyvän uutisen" Karjalaiseen, jonka julkikirjoitti toimittaja Sirpa Suomalainen.
Otsikko oli komia: "Vanhusten hoito." "Sata paikkaa pois." Ja vielä: "Keski-Karjalassa vanhusten tehostettua palveluasumista on kolmannes liikaa".
Jutusta sai vähemmän asiaa seurannut kuvan, että otsikon mukainen tilanne on tosi tai, että siitä on vastuulliset päättäneet. Näin ei ole.
Vastuullisia terveys- ja vanhuspalveluista ovat kuntien valtuutetut. Virkamiehet, Helli-liikelaitos tai tilaajalautakunta ei voi mennä tekemään jutussa mainittuja rakenteellisia muutoksia ilman, että valtuustojen päätöksiä.
Valtuuksia ohjaa tällä hetkellä Yhteistoimintasopimus ja Peruspalveluohjelma. Kumpikaan ei anna valtaa, vallankaan virkamiehille, mennä rakenteita muuttamaan.
Onko Hellin johto intoutunut muutoksiin, kun kilpailutuksella sai Rääkkylän lähipalveluksi Peruspalveluohjelmassa merkityn vanhusten asumispalvelun lopetusuhan alaiseksi. Asia taitaa olla vielä Markkinatuomioistuimessa.
Jutussa rääkkyläläisiä hellitään tiedolla, että asukkaita voidaan pitää edelleen. Uusia ei vaan saa ottaa. Mikä helpotus asukaspalveluja tarjoajalle. Jos 20 paikaisesta yksiköstä poistuu luonnollisen poistuman kautta 5, tietää se lopuille 15 luonnotonta poistumaa. Vain julkisella rahoituksella palkkanssa saava voi rakentaa tuollaisen liiketaloudellisen laskelman.
Juttu kokonaisuudessaan oli ns. yhden totuuden juttu. Toimittaja Sirpa Suomalainen on kirjoittanut näitä aikaisemminkin.
Nyt hän haastatteli vain tiettyjä "virallisen tiedon" antajia eli johtajia. Olisi ollut mielenkiintoista kuulla mitä mieltä asiasta ovat "vastuulliset" luottamushenkilöt. Entä mitä mieltä lääkärit. Hehän määräävät missä vanhus tai sairas saa hoitonsa. Olisiko juttu saanut silloin toisenlaisen sisällön?
En puutu tässä sisältöön. Mielipiteeni voi lukea Matti Kososen blogista.
******
Olen pahoillani, että vanhukset, jotka ovat tämän päivän hyvinvoinnin rakentaneet saavat kunniakseen tarkoitetun merkkiviikon alkajaisiksi ämpärillisen lokavettä supistusten muodossa niskaansa.
Tuntuu kuin koko juttu on tarkoituksen hakuinen. Onko virkamiehet vai jopa toimittaja Suomalainen pyrkineet jutulla muuhun kuin uutiselliseen päämäärään?
Kaikki kolme jutuun vaikuttanutta eivät voi olla tietämättä Eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntopyyntöä Hellin toimista. Tai siitä, mitä Valvira on lausunut Hellin palvelujen järjestämisestä.
Ajattelepa kuntalainen sitä, mitä lehtesi kirjoittaa. Tai jättää kirjoittamatta.

perjantai 1. lokakuuta 2010

Kuka pimittää tietoja?

Lukekaa hyvät ihmiset 30.9.2010 ilmestyneen Kotiseutu Uutisten pääsivun juttu. Lehti on Liperin ja Rääkkylän puolueeton paikallislehti. Jutussa Eduskunnan oikeusasiamies kyselee Hellin toiminnoista. Valvira omassa lausunnossaan antaa myös pyyhkeitä, joita Hellin hallintokaan ei voi jättää huomiotta.
Palataan asiaan tuonnempana.