lauantai 30. elokuuta 2008

Salailu puoleltani saa loppua nyt

Koko sen ajan, jonka luottamushenkilönä olen toiminut, minua on risonut se salailukulttuuri joka kunnallisessa päätöksenteossa hallitsee ja vallitsee. Erityisesti tämä on näkynyt viimeiset neljä vuotta kunnanhallituksen työskentelyssä.
Päätösehdotukset ovat jossain hyväksytty ennakkoon, eikä hallituksen enemmistöryhmä juuri käytä päätettävästä asiasta puheenvuoroja. Muuta kyllä höpistään.
Heti hallituskauden alussa allekirjoittaneelle luettiin "käyttäytymisohjeet ja kirjoituskielto lehtiin".
Uppiniskaiseksi oppineena en kieltoa ottanut totellakseni. Kirjoitusrajoitukset tulivat voimaan kyllä myöhemmin muuta kautta. Ilmeisesti samojen "opettajien" toimesta.
Ymmärrän, ettei terveystiedoista tai liikesalaisuuksista saa kertoa, mutta ettei tavallisista kuntalaisia koskevista asioista saa puhuakaan, on meikäläisen ajatusmaailmalla mahdoton ymmärtää. Kuntalaisethan veromarkoillaan maksavat koko lystin. He ovat myös luottamushenkilöt vaaleilla valinneet asiaansa puolestaan hoitamaan. Heiltäkö asiat pitää salata niin, ettei niistä voi puhuakaan.
Nyt salailu ja puhumattomuus on kohdaltani ohi. Kerron kaikki sen mitä kuulen ja koen kertomisen arvoiseksi ja nimen omaan heille keitä asiat koskevat. Tarpeellisessa määrin teen sen myös julkisuudessa. Käsiteltiinpä asioita missä kokouksessa hyvänsä.
Tämä ei ole uhkaus, vaan sanan vapauden puolustus, jonka perustuslaki myös minulle suo.
Tietäen "sensuurin" voiman, voi olla, että mielipiteitäni ei lehtiin saa luettavaksi. Onneksi on tämä blogi, jota toistaiseksi sensuroin itse. Omalla vastuullani julkisensanan neuvostoon, niin kunta- ja rikoslakiin kuin perustuslakiinkin nähden.
Tämä ei ole uhkaus, vaan lupaus tulevaan.

torstai 28. elokuuta 2008

Lunta tupaan

Sain juuri postista Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen valitukseen, joka tehtiin siitä syystä kun valtuuston yksinkertainen enemmistö ei antanut mahdollisuutta kysyä Joensuun kaupungilta, olisi Joensuu halukas yhteistyöhön järjestämään vanhus ja terveyspalveluja yhdessä Tohmajärven kanssa. Valtuusto äänin 20 - 14 esti kyselyn.
Valitus tehtiin 6.11.2006. Siis ihan ikälopun ei kannata valittaa. Maallisen oikeuden odotukseen ei saada riittää ikä.
Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja räimäisi perään 82 euron laskun lystistä. Toinen toteamus on, ettei valitus ole köyhän hommaa.
Aikaa on kulunut mukavasti ja Luosojoessakin virtaama on tummennut sikäli kun Valkeasuolta vettä irtoaa.
Lukasin juuri Tohmajärven kunnanvaltuuston laatimat perustelut valitukseemme. Niissä sanotaan, että kaikissa kuntaliitosvaihtoehdoissa Tohmajärvestä tulisi reuna-aluetta ja tohmajärveläisten päätösvalta omiin asioihin ja alueen kehittämiseen menisi ja että näistä syistä kuntaliitosselvityksiin ei lähdetä.
Vastineen tekee mielenkiintoiseksi se, että ensimmäinen kohta aloitteessamme kuului kysyä, onko Joensuulla kiinnostusta yhteistyöhön. Emme sitä kiinnostaako heitä kuntaliitos.
Semmoista on kuntapolitiikka. Hyvää päivää kirvesvartta.
Nyt voi kysyä samalta valtuustolta, kun n.70% kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä henkilökunnasta rapiat 150 ihmistä siirtyy Kiteen liikelaitokselle, mutta perushallinto ja itsenäisyys pysyvät, ovatko onnistuneet kehittämään kunnan aluetta.
Tämmöistä peliä on kunnallispolitiikka. Jotkut siitä hyötyvät, jopa saavat elantonsa ja pystyvät järjestelemään työtehtävänsäkin tahtonsa mukaan.
Perhana, ei meikäläistä lyö leiville tämä yhteisten asioiden hoito.

tiistai 26. elokuuta 2008

Kierrokset kovanevat ennen kuntavaaleja

Meikäläinen on taas päässyt Karjalaisen nettimielipidepalstalle. Ja vähällä vaivalla, niin kuin lukija on voinut blogistani lukea. Mielipiteet ovat halveksivia ja vähätteleviä, samoja joita olen saanut kuulla kokoustilanteissakin. Tosin sekaan mahtuu kannustaviakin. Voin vakuuttaa, etteivät kannustavat nimimerkkikirjoitukset ole omia kirjoituksiani.
Harva, jos kukaan kirjoittaa omalla nimellään. Se tuntuu puskasta ampumiselta, kun itse koetan kertoa kaiken julkisesti kannanotoistani ja mielipiteistäni. Nimimerkin kanssa keskustelu ei ole lukijan kannalta mukavaa. On tyyliä: "Hyvää päivää kirvesvartta.
* * *
Tohmajärven kunnanhallituksen kokoustapahtumista ei voi vielä keskustella. Pöytäkirjaa ei ole tarkastettu, eikä julkipantu. Asiaan palaan myöhemmin.
Omalta kohdaltani toki voin mielipiteeni kertoa.
Aiemmin olen blogissani vastaesitykseni julkaissut. Kohta, jonka esitin kunnanjohtajan laatimasta vastineesta poistettavaksi kuuluu kokonaisuudessaan:
"Tohmajärven kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä eikä päätös mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi. Valitus on kokonaisuudessaan hylättävä ja valtuuston päätös asiassa pysytettävä. Toimeenpanokieltoa hankkeelle ei tule asettaa, eikä sille ole perusteita."
Miksi vastaesityksen tuossa muodossa esitin, on se, että kunnanhallitus vastineessaan menee ohjeistamaan hallinto-oikeutta. Mielestäni se on tarpeetonta, kun omassa valituksessani pyysin hallinto-oikeudelta kantaa siihen, onko Tohmajärven kunnanvaltuuston päätös lainmukainen täytäntöön pantavaksi.
Muuten en vastineeseen puuttunut. Sehän olisi ollut täysin turhaa, kun saan vastata siihen aikanaan suoraan hallinto-oikeudelle.
* * *
Se, että kunnanhallitus puheenjohtajan esityksestä jääväsi ja poisti minut kokoushuoneesta sen jälkeen kun olin saanut häneltä puheenvuoron ja jättänyt kirjallisen vastaesitykseni sihteerinä toimineelle hallintojohtajalle, on kokousteknillinen ratkaisu, jota en ennen ole tavannut. Se pitää selvittää myöhemmin.
Mihinkä lainkohtaan jääviyteni vastoin tahtoani toteutettuna perustui, ei minulle tähän päivään mennessä ole kerrottu. Kaksi lakia menettelyä ohjannee. Toinen on kuntalaki ja toinen hallintolaki, joka viimeksi mainittu käsitykseni mukaan on kuntalaille alisteinen. Kumpaisestakaan en itse ole jääviyteeni johtavaa lakikohtaa löytänyt.
Itse asian käsittelyyn jääviydelläni ei ole mitään merkitystä. Hallinto-oikeus katsoo itse asiaan ratkaisunsa ja sillä sipuli.
Henkilökohtaisesti katson silloin tällöin toistuvat episodit kunnanhallituksen kokouksissa allekirjoittaneen kyykytysyrityksiksi. Viime aikaiset johtunevat lähestyvistä kuntavaaleista.
Se, että tehdystä jääviyspäätöksestä saa valittaa, niin kuin se oli uutisoitu julkisuuteen, ei pidä paikkaansa.
Esteellisyysratkaisun virheellisyydestä voidaan valittaa haettaessa muutosta pääasian ratkaisun yhteydessä.
Lopuksi on todettava, että väkisin keitetty sote-soppa ei tule maistumaan muillekaan kuin minulle. Nyt sote on vain käytännöllisistä syistä liitetty minuun. Odotetaan tulevaisuutta ja pelätään pahinta, kunhan sote ryhtyy järjestämään kuntalaisille palveluja liikeperiaatteihin nojautuvalla toiminnalla.

maanantai 25. elokuuta 2008

Kuumaksi menee valtataistelu

Alempana on pari vastaesitystäni tämän päiväiseen hallituksen kokoukseen. Kuopion hallinto-oikeusvastineeseen ei ollut kummoinen vastaesitykseni. Parin kolmen rivin poisto kunnanjohtajan lausunnosta, poisti minut muka jäävinä hallituksen kokouksesta.
Lukija voi päätellä mistä on kysymys.

Mielipidekyselyyn vastaesitykseni puhukoon puolestaan, tai jos joku haluaa sitä vastaan. Äänestää tästäkin piti ja ennakkoon kokouksen läsnäolijoista voi päätellä, että vastaesitys hävisi äänin 2 - 5.
Palaan näihin asioihin myöhemmin. Sen voin sanoa, että nykyisellä menolla seinä tulee vastaan aikaisemmin kuin uskotaankaan.
Nykymenon voi muuttaa vain tulevat kunnallisvaalit. Silloin ei ole kyse mielipidetiedustelusta, vaan siitä ainoasta tavasta, jolla kuntalainen ilmaisee mielipiteensä aikuisten "oikeesti."

Tämä hävisi äänin 2 - 5

Liite pöytäkirjaan

Vastaesitys kunnanhallituksen 25.8.2008 pidetyn kokouksen asiakohtaan 10; ”Mielipidekyselyn järjestäminen kuntalaisille koskien kunnan itsenäisyyttä jatkossa.”

Vastaesitys: Mielipidekyselyä ei järjestetä esitetyssä muodossa ja ajankohtana.

Perustelut:

- Järjestelytyöryhmän mielipiteet kyselylomakkeen sanamuodosta olivat erilaiset ja yksimielistä ehdotusta kyselylomakkeen sisällöstä ja sanamuodosta ei työryhmä voinut esittää.

- Mielipidekysely ei täytä kansanäänestykselle edellyttämiä vaatimuksia ja tarkoitusta, jotka on kuntalaissa määritetty.

- SDP:n ym valtuutettujen kansanäänestysaloite, joka perustui tarkastettuihin äänioikeutettujen allekirjoituksiin hylättiin valtuuston enemmistön taholta, vaikka siihen aikaan sillä olisi ollut valtuutetuille ohjaavaa merkitystä. Kansanäänestys ja mielipidekyselyt nyt myöhässä suoritettuina väheksyvät tuolloin kansanäänestystä allekirjoituksillaan vaatineiden tahtoa.

- Mielipidetiedustelu nyt suunnitellussa muodossa on ajallisesti valtuuston jäljellä olevaa toimikautta ajatellen turhaa. Sote-sopimus, jonka tämä valtuusto on hyväksynyt, vie kunnan toiminnasta ja taloudesta n. 65 – 70 % Kiteellä toimivan liikelaitoksen suoritettavaksi. Mielipidetiedusteluilla ei enää voi olla vaikutusta tehtyihin päätöksiin. Todellisen tahtonsa kuntalaiset voivat esittää vain kuntavaaleissa, jolla on vaikutusta tulevaisuuteen.

- Mielipidetiedustelun yhteydessä ei äänioikeutta voi luotettavasti tarkistaa ja se häirinnee varsinaista vaalin suoritusta.

- Kysyttäessä kuntalaisilta kunnan tulevaisuutta itsenäisenä pysymisen suhteen, on ennakkoon kuntalaisille annettava tarpeelliset tiedot kunnan todellisesta taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Nyt sellaista tietoa ei ole jaettu riittävässä määrin edes luottamushenkilöille.

- Mielipidetiedustelun järjestäminen ei ole vastaus Martti Haarasen ym. tekemään valtuutetun aloitteeseen ja on siltä osin myös tässä vaiheessa täysin tarpeeton ja turhaa kuluja aiheuttava.

Veijo Tuunanen

Tämä ei kelvannut

Vastaesitys ja liite pöytäkirjaan sekä Kuopion Hallinto-oikeudelle lähetettävään vastineeseen.

Vastaesitys Tohmajärven kunnanhallituksen 25.8.2008 pidetyn kokouksen asia kohtaan 9; ”Veijo Tuunasen kunnallisvalitus Kuopion hallinto-oikeudelle kunnanvaltuuston 23.6.2008 §:ssä 44 tekemään päätökseen koskien Keski-Karjalan yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä, vastineen antaminen valituksen johdosta.”

Vastaesitys:

Esitän, että kunnanjohtaja Olli Riikosen valmistelemasta päätösehdotuksesta poistetaan viimeinen kappale (Tohmajärven kunnanhallitus katsoo…j.n.e.) ja muu osa lähetetään vastineena Kuopion hallinto-oikeuteen tiedoksi.

Veijo Tuunanen

perjantai 22. elokuuta 2008

Tietoa valituksesta

Olen ottanut tavakseni informoida tekemisistäni luottamushenkilönä. Siksi alempana julkaisen tekemäni valituksen seurakunnan maakaupasta.
Kirkkohallituksen virastokollegio kahdeksan sivuisen selitysosan jälkeen tehnyt valituksesta hylkäävän päätöksen. Päätöstä seurasi oikaisuvaatimusohje.
Asia ei kohdaltani etene enempää. Kysymys oli kaupasta, jonka hinnan muodostuksesta ja tavasta määritellä "yhteisen" omaisuuden luovutus yhteisöltä yksityiselle aiheutti valituksen.
Vähemmällä melskaamisella olisi päästy, jos kauppa-asia olisi käsitelty uudelleen kirkkovaltuustossa ilman turhaa valituskierrosta. Siitähän valituksessa oli kysymys, niin kuin valituksesta voi todeta.
Tulkoon tässäkin todettua, että tiedän niin kirkko- kuin kunnanvaltuustojen suvereenin vallankäytön, eikä sitä vastaan valituksia kannata tehdäkään. Valitusten tarkoitus on pitää niin virkamiehiä kuin valtuutettujakin hereillä.
Tohmajärven kirkkovaltuusto päätti, että 5,50 euroa/m2 on sopivampi hinta kuin toisen ulkopuolisen arvioijan ja kiinteistö- ja ympäristötyönjohtokunnan esittämä yksimielinen 9,50 euron hinta neliömetriltä.
Siinä tanner tömisee kun kaksi rikasta tekee kauppaa. Siinä vähäpätöinen luottamusmies jää kyytipojaksi yrittäessään soklata välissä.
Tohmajärveläisenä olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Niin myös osuuteeni asian hoidossa.

Seurakunnan maakauppa valitus

Veijo Tuunanen

Talluksentie 23 A2

82600 Tohmajärvi

Puh. 050 3634340

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli

Kirkkohallitus

Haen kunnioittavasti muutosta Tohmajärven evl. seurakunnan kirkkovaltuuston 10.12.2007 pidetyn kokouksen 57 § päätökseen ”Määräalan myyminen Kirkkomäki 8:100-tilasta” niin, että kauppaa ei hyväksytä esitetyssä muodossa, vaan palautetaan kirkkovaltuuston uuteen käsittelyyn.

Perustelut:

Valtuuston kokoukseen 57 § tuotu kauppaa koskeva valmistelu, esittely ja päätösehdotus olivat sekavat ja puutteelliset.

Valmisteluvaiheen Kiinteistö- ja ympäristötyön johtokunnan kauppaa koskevat päätökset puuttuivat. ( 30.10.2007. liite 1. 65§ )

Valmisteluvaiheen kirkkoneuvoston kokouksen asiaa koskeva päätös puuttui ( 31.10.2007. liite 2. 148 §)

Päätösehdotuksen ainoana perusteena ollut kirkkoneuvoston kokouksen 21.11.2007 kauppa-asia oli tuotu päätettäväksi ns. lisälistalla kohdassa Muut asiat: kohta 2. ( liite 3. 178 § ).

Valtuutetuille ei tullut selväksi edes keskustelussa, miksi ja mistä syystä sekä kenen toimesta aiemmin päätetty kauppahinta oli muuttunut ja tullut päätösehdotukseksi.

Esittelyn tekijä ei ole tullut näkyviin esittelyissä.

Edellä olevista puutteellisista valmisteluista johtuvista syistä kirkkovaltuuston päätös syntyi vajavaisin tiedoin ja on tehty virheellisessä järjestyksessä, sekä toteutuessaan ei ole seurakunnan edun mukainen.

Tohmajärvellä 3 p:nä tammikuuta 2008.

Veijo Tuunanen

Kirkkovaltuuston jäsen

Liitteet: 1-3 perusteluissa Kiinteistö- ja ympäristötyön

4 vastaesitykseni johtokunnan puheenjohtaja

5 kirkkovaltuuston päätös

6 valitusosoitus

maanantai 11. elokuuta 2008

Valitus sotesta

1/2

Veijo Tuunanen

Talluksentie 23 A 2

82600 Tohmajärvi

Puh. 050 3634340

KUOPION HALLINTO-OIKEUS

Kunnallisvalitus:

Haen kunnioittavasti muutosta Tohmajärven kunnanvaltuuston 23.6.2008 pidetyn kokouksen esityslistan asia n:o 3 päätökseen ” Keski-Karjalan kuntien yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveystoimien yhdistämisestä, sopimuksen hyväksyminen” niin, että kyseinen päätös mitätöidään ja Tohmajärven kunnanvaltuuston 21.1.2008 tekemä päätös sosiaali- ja terveystoimien yhdistämisestä perusteluineen vuoden 2010 alusta saatetaan voimaan.

Kaikki kustannuksia Tohmajärven kunnalle aiheuttavat toimet ja palkkakustannukset sosiaali- ja terveystoimien yhdistämisestä on vuoden 2009 loppuun saakka pantava toimeenpanokieltoon.

Perustelut:

Kuntalaki 53§, 90§,29§ yhteistoimintalaki 6-luku

Valtuustoasiat on puutteellisesti valmisteltu kunnanhallituksessa. Ne on tuotu PricewaterhouseCoopers konsultin valmistelemina ja seutuvaltuuston ja seutuvaliokunnan toimesta valmiina asioina kunnanhallitukseen ja edelleen valtuuston päätettäväksi niin, ettei luottamushenkilöille ole jäänyt aikaa ja mahdollisuutta vaikuttaa asioihin.

Valtuutetuilla ei ollut mahdollisuutta tehdä muutosehdotuksia valtuustossa. Kunnanjohtaja Olli Riikonen kielsi sen, kun sitä häneltä kokouksessa erikseen kysyttiin. Oli hyväksyttävä tai hylättävä päätösehdotus. Kysymyksessä on muotovirhe, joka loukkasi valtuutetun vapaata päätöksenteko-oikeutta.

2/2

Seutuvaltuustolla ja seutuvaliokunnalla ei ole ollut toimivaltaa sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisasioihin, koska kummallakaan ei ole hyväksyttyä johtosääntöä.

Sosiaali- ja terveystoimien yhdistämissopimus oli vaikeaselkoinen ja puutteellinen, ilmeisesti kohtuuttomalla kiireellä valmisteltu. Mm. perustettavan liikelaitoksen johtosäännöt puuttuivat, joten päätös tältä osaltakin tehtiin valtuustossa vajavaisin tiedoin ja siten väärässä järjestyksessä.

Tohmajärven kunnanvaltuustossa on edelleen käsittelemättä 2 puitelakia koskevaa valtuutettujen aloitetta. Toinen 10.10.2007 jätetty koskee kuntaliitosta Kiteen kaupungin kanssa ja toinen selvitysmiehen saamista ministeriöstä selvittämään kuntaliitosten mahdollisuutta koko Keski-Karjalaan. Näillä molemmilla aloitteilla on ratkaiseva vaikutus vaihtoehtojen asettelussa Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä vaihtoehdoksi liikelaitokselle.

Yhteistoimintalain edellyttämää menettelyä ei ole Tohmajärvellä toteutettu ennen valtuuston päätöstä. ( eikä vieläkään.) Valtuuston tekemä päätös siis Yt-lain osaltakin on tehty väärässä järjestyksessä.

Tohmajärvellä 21 päivänä heinäkuuta 2008.

Veijo Tuunanen

Liitteet:

Valitusosoitus

Ote kokouksen pöytäkirjasta

Jäljennös vastaesityksestä

Jäljennös eriävästä mielipiteestä

Jäljennös Keski-Karjalan seutusopimuksesta

Jäljennös: Keski-Karjalan sosiaali- ja terveystoimien yhteistoimintasopimus

Hallitus kokousti

Vauhti sen kun vain hurjenee valtuustokauden loppua kohti. He, jotka ovat olleet vallassa haluavat näyttää loppuun asti kuka päättää ja mitä.
Kunnan terävin johto oli palannut Ydren matkaltaan ja oli valmis panemaan työpanoksensa Tohmajärven tulevaisuuden puolesta.
Kokouksen työjärjestystä ei liene syytä tässä käydä läpi. Kunnan virallinen tiedottaja tehnee sen paremmin kuin minä. Muutamaan mielenkiintoiseen kohtaan haluan tässä kiinnittää huomiota. Siksi, että esityslistan kyseisissä kohdissa tulee esille nimeni.
* * *
Ensimmäinen kohta koski tekemääni kunnallisvalitusta hallinto-oikeudelle. Valituksen sisältöä moitittiin kokouksessa vääristellyksi. Kuvaus on sanatarkka.
Katsoin, että moite vääristelystä on kohtuuton ja loukkaa minua luottamushenkilönä. Ilmoitin, että kouluttamattomana ja vailla lainopillista ohjausta voin olla taitamaton ja tyhmäkin, mutta en vääristelijä. Valituksen tekooikeus on taattu kuntalaissa ja sitä oikeutta olen vain käyttänyt. Olen aina tyytynyt oikeuden päätöksiin ja niin tulen tekemään tulevaisuudessakin. En arvostele vastineen antajia, enkä päätöstä, joka aikanaan oikeudelta tulee.
On mielenkiintoista katsoa pöytäkirjasta miten kokoussanailu on merkitty pöytäkirjaan, vaan onko merkitty lainkaan.
Koska valitukseni kokonaisuudessaan ei kokousmateriaalina tule kuin valikoiduille ihmisille tietoon, ja koska se on omaa tekstiäni olen pannut sen blogissani julki. Kunnanhallitus antaa siitä lausunnon hallinto-oikeudelle 29.8.2008 mennessä. Kunnanjohtaja Riikonen valmistelee vastineen.
* * *
Nyt tekisi mieli kysyä, kannattaako rypistää kun kakka on jo lahkeessa. Hallituksessa ryöpsähti keskustelu siitä kannattaako kuntalaisille järjestää mielipidetiedustelu asiasta, jolla ei ole enää muuta kuin näennäisdemokratian merkitys.
Kysymyksessä oli 23.6.2008 tekemä valtuuston päätös. Se puolestaan syntyi pöytäkirjan mukaan kunnanjohtajan päätösehdotuksesta hallituksessa vastauksena Martti Haarasen aloitteeseen selvityksen aloittamiseksi kuntaliitoksesta Kiteen kanssa.
Valtuusto päätti esityksen pohjalta järjestää kuntalaisille mielipidetiedustelun. Kysymyksiä ei vielä ole julkaisumuotoon laadittu. Kuitenkin uumoilisin kysyttävän haluaako kunta säilyttää itsenäisenä ja jos ei niin mihin suuntaan pitäisi kallistua. Mielipidekysely ei tietenkään ole ohjaava ja vielä vähemmän sitova.
Kun itsekin olen ollut mukana lukuisissa aloitteissa, ennen surullisen kuuluisaa sote-päätöstä liikelaitoksesta, joissa pyrittiin esittämään ja saamaan selvitykseen muita palvelutuotantovaihtoehtoja, ja jotka kaikki yksinkertaisen enemmistön puolelta tyrmättiin, kysyn miksi nyt kun päätökset on tehty kysytään kuntalaisten mielipidettä.
Erityisesti muistan miten muutamien vapaaehtoisten kanssa kiersimme helmikuun pakkasessa 2007 ovelta ovelle keräten nimiä kansanäänestysaloitteen saamiseksi siitä haluavatko kuntalaiset Tohmajärven tukeutuvan ensisijaisesti palvelujen järjestämisessä Kiteeseen vai Joensuuhun.
Saimme aloitteen tueksi 7,66 % äänioikeutetuista, kun vähimmäisvaatimus oli 5%
Valtuusto ei katsonut tarpeelliseksi silloin kuulla kuntalaisia, vaan äänin 20-15 hylkäsi kansanäänestysaloitteemme. Silloin olisi ollut aika kuunnella mitä mieltä kuntalaiset ovat valintavaihtoehtoista. Silloin vaihtoehtoja vielä olisi ollut. Nyt kun liikelaitoksesta Kiteelle on päätetty, en kyselylle näe mitään mieltä.
Pelkään, että meille nauretaan. Pelkoni ilmoitin myös hallituksessa.
Valtuusto on päätöksensä tehnyt, joka pohjautuu kunnanjohtajan päätösehdotukseen. Aikaisemmat samaa asiaa koskevat aloitteet ovat luottamushenkilöiden, pääasiassa demareiden tekemiä, mutta mukana on ollut sitoutumattomia, kokoomukselaisia ja kristillisiä.
Mielipidekysely palaa ilmeisesti vielä valtuuston käsittelyyn. Missä muodossa? Se nähdään aikanaan.
Oma juttunsa on, onko mielipidetiedustelu vastaus valtuutettu Martti Haarasen aloitteeseen selvityksen aloittamiseksi kuntaliitos mahdollisuudesta Kiteen.
kaupungin kanssa.
Mihin mennään tohmajärveläiset? On pakko kysyä. Taloudesta tai palveluista ei puhuta vieläkään.

lauantai 9. elokuuta 2008

SATAA KUN SATAA

Kun tänään sataa ja huomenna sataa, tekee se kaksi sataa. Sataa ei autoni mittari näytä tuskin koskaan. No, sateen takia tulin mökiltä kuivattelemaan vaatteita ihmisten ilmoille. Tuossapa sateen sadattelua kerrakseen.
Kunnanhallituksen kokous on huomenna. Meikäläisen nimi näyttää koreilevan kolmen pykälän kohdalla. Aikuisten oikeesti olen kuitenkin vain yhden pykälän kohdalla omana aloitteenani.
Se on "Valtuustoaloite koskien Tohmajärven neljän osakaskunnan (ent. kalastuskunta) liittämiseksi yhdeksi osakaskunnaksi."
Aloitteessa pyydän, että Tohmajärven kunta ryhtyisi aloitteelliseksi osakaskuntien yhdistämiseksi. Eli kutsuisi osakaskunnat yhteiseen kokoukseen asian tiimoilta.
Perusteeksi mainitsi mm. järven pienen koon, nykyisten vesirajojen epätarkkuuden, järven kunnostuksen hallinnoinnin helpottumisen, virkistyskalastuksen yhdenmukaistumisen ja lupakäytännön ja istutusten helpottumisen.
Saa nähdä miten asia lähtee etenemään.
* * *
Toinen pykäläkohta, jossa nimeni mainitaan on aloite, jolla demarien valtuustoryhmä esittää ministeriöstä selvitysmiestä nyky soten vaihtoehdoksi. Tämäkin aloite on tehty ennen sotesopimuksen hyväksymistä ja selvitettäneen joskus vaikkapa hallinto-oikeudessa.
Kolmas pykäläkohta on valitus hallinto-oikeuteen tehdystä sotesopimuksesta. Hallinto-oikeus kysyy valituksesta Tohmajärven kunnan kantaa.
Mielestäni tavallisen kuntalaisen kannalta tärkeitä kysymyksiä. Lehdistö ei niistä ole liikoja kirjoitellut. Mikä lie syy? Ja mikä lehdistön kanta tiedottamisessa kuntalaisille?
* * *
Pistäydyin pitkästä aikaa selailemassa Karjalaisen mielipidesivuja netissä. Joku suri siellä, kun meikäläistä haukutaan valitusten tekemisestä.
Ensiksikin sanon, ettei haukku haavaa tee. Toiseksi kaikkien tekemieni aloitteiden ja valitusten takana on lukuisa määrä valtuustoryhmämme jäseniä ja onpa siellä muitakin. Minä olen vain asiat saattanut paperille. Teknillisestä syystä nimeni näkyy omasta mielestänikin turhan usein "haukuttavana."
Näillä haukkujille on vaikea vastata oikeastaan mitään. Näyttää kun heille riittäisi se, kunhan saavat meikäläistä tyhmäksi sanoa. Varsinaisen asian he jättävät huomioimatta tai sitten he eivät ole perehtyneet koko juttuun.
Taidan tosiaankin olla tyhmä, kun en älyä edes pahoittaa mieltäni. Toiselta puolen saan kyllä riittävästi ymmärrystä ja kannustusta. Ei sitä muuten varmaan loputtomiin jaksaisikaan.
* * *
Valituksista puheen ollen. Ei niillä kunnallista elämää saada tolalleen. Ei niitä sitä varten tehdäkään.
Valitus ei korjaa tyhmää päätöstä. Niitä tehdään lisää valtuustoissa tulevaisuudessakin. Valituksen tarkoitus on enemmänkin herättää kuntalaiset huomaamaan, mitä heidän valitsemansa valtuutetut oikein puuhailevat. Sama huomio pitäisi kiinnittää myös virkamiehiin.
Kuntalaisten asioiden hoito on loppukädessä kuntalaisilla. Vaaleilla valitaan henkilöt ja aina valitut eivät ole vastanneet äänestäjien odotuksiin.
Silloin voi valitus olla paikallaan jarruttamassa liika vauhtia.

lauantai 2. elokuuta 2008

Sote-sopan nykytilanne

Näyttää siltä kuin sote-taistelu Karjalaisen nettimielipidepalstalla alkaisi uudelleen kiihtyä. Valtuustothan ovat äänestäen lähteneet perustamaan terveys- ja vanhuspalveluihin liikelaitospohjaista palvelujärjestelmää. Meneillään on tarkasteluvaihe kestävätkö tehdyt päätökset myös hallinto-oikeudessa. Valituksia on tehty ainakin kolmessa kunnassa.

Minultakin on kyselty miksi vastustan liikelaitoksen perustamista. Syitä on monia, mutta jokunen tulkoon tässä mainittua.

Ensimmäiseksi en näe tarvetta markkinatalouden tulemista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen. Liikelaitos on ensi askel amerikkalaismalliseen palvelutuotantoon, jossa palvelua tarvitsevan varallisuus määrää palvelun laadun ja määrän. Jos liikelaitokset tarvitaan, niin niiden aika ei ole vielä Suomessa. Täällä on vielä köyhyyttä ja syrjäseutuja, jotka eivät hoidu markkana talouden keinoin.

Kiteelle suunniteltu liikelaitos on tarkoitettu hoitaa ilman luottamushenkilöitä ja lääketieteellistä asiantuntemusta hallinnossa. Lääkäreille ja luottamushenkilöille ei ole ”jyvitetty” paikkaa liikelaitoksen johtoon eikä johtokuntaan.

En usko, että johtoportaan nimeämisessä välttämättä voi onnistua esittelijänä Kiteen kaupunginjohtaja ja valitsijana kaupungin hallitus. Valintajärjestelmä on keskittynyt liikaa eikä anna vaikutus mahdollisuutta tarpeeksi laajalle pohjalle.

Kokonaan oma juttunsa liikelaitoksen vastustamiseen on sote-sopimus. Se on sekava ja monille asioille liikaa tulkinnan varaa antava. Uskaltaisiko sano vanhaa vertausta käyttäen: ”Se on kuin juosten kustu.” Eikä ihme kun ottaa huomioon sen tarpeettoman kiireen, jolla se on kasaan kyhätty.

* * *

Joku voi aprikoida, miten tästä eteenpäin.

Nyt pitää odottaa, mitä hallinto-oikeus sanoo valituksista. Jos ne eivät tuota tulosta ja toimenpidekieltoa, niin sote-juna jyskyttää kohti tuntematonta.

Jos tohmajärveläisten valitus menee läpi, niin asioiden puntarointiin saadaan lisä aikaa vuoden 2010 alkuun.

Jos valitukset hylätään on kuntalaisilla mahdollisuus sanoa sanottavansa tulevissa kunnallisvaaleissa. Jos he kannattavat liikelaitosmallia, niin pitää äänestää valtuustoon henkilöitä, jotka selvästi sanovat kannattavansa nyky-sotea.

Jos äänestäjä katsoo sote-mallin nykymuodoissaan sopimattomaksi Keski-Karjalaan, niin pitää äänestää henkilöä, joka selvästi vastustaa sotea.

Niin yksinkertaista, mutta myös tehokasta juuri tässä tilanteessa on kuntalaisen vaikutusmahdollisuus ehkä vuosisadan tärkeimpään tavallista kuntalaista koskettavaan asiaan.

Kun äänestystulokset ovat tiedossa jää jäljelle yksi vaihtoehto. Se on pulinat pois.