keskiviikko 30. syyskuuta 2009

Lyhyesti sadonkorjuupäiviltä

Sote ja Helliväki oli kutsuttu Tohmajärvelle 30.9.2009 sadonkorjuuseen. Seminaariin, jota kutsuisin mieluimmin käyntiinlähtöpäiviksi. Ne, jotka jotain todellista tietävät ja tunnustavat tosiasiat sanovat, että ollaan edelleen alkuaskelmillä Hellin palveluportailla.
Valitettavasti en voinut osallistua sadonkorjuuseen kuin muutaman tunnin verran alkuun. Jouduin poistumaan paikalta rasittamaan erikoissairaanhoitoa. Ei mitään vakavaa ja homma on hoidossa.
Seuraavassa lyhyesti kuulemani muistiinpanon pohjalta.
******
Avauksessaan Päivi Hakulinen totesi, että uuden peruspalveluohjelman aikataulua joudutaan siirtämään myöhemmäksi.
Omana kommenttinani olen merkinnyt muistiin: "Onko kysymys hoipertelusta vai järjen sanelemasta pakosta?" Aika näyttää.
*******
Olli Riikosen alustus alkoi uutisella, jota se oli vain niille, jotka eivät seuraa tapahtumia Keski-Karjalassa. Riikonen kertoi, että tulevaksi tilaajajohtajaksi esitetään yksimielisesti Päivi Hakulista.
Omana kommenttinani totean. Tilaajajohtajan valitsee Tohmajärven kunnanhallitus. Päätösehdotuksen henkilöstä tekee kunnanjohtaja Riikonen. Jo ennakkoon oli luultavaa, että hän on yksimielinen itsensä kanssa. Odottaa sopii milloin päätösehdotuksia tehtäessä ryhdytään käyttämään monikon ensimmäistä persoonamuotoa: Me.
Muun osan esityksessään Riikonen keskitti "tolppasulkeisiin". Hän on erittäin taitava näyttämään tolppia, vertailulukuja, tutkimuksia ja tekemään niistä haluamiaan päätelmiä. Tilinpäätös- ja kustannustolpat ovat Riikosen erityisessä käytössä.
Omana kommenttinani totean. Näyttää kuin toiminta- ja kustannustolpat olisivat pakko saada yhtäpitkiksi koko Keski-Karjalan alueella. Se on iso homma. Syrjäkylä on syrjäkylä ja kirkonkylä on kirkonkylä. Kysynkin itseltäni voidaanko tolpilla ja tilastoilla uskottavasti kuvata toimintaa ja sen tehokkuutta tai tehottomuutta? Vastaan, että ei. Tolpissa piilee usein tilastoharha tai niiden perusteella voidaan salata asioita.
Riikonen näytti Tohmajärven tilastotolppaa lastensuojelukustannuksista. Taisi olla kaksikertaa pitempi kuin Kiteen, jossa on asukkaita puolta enemmän. Hän kysyi mistä johtui kalleus Tohmajärven kohdalta. Mihin Riikonen pyrki kysymyksellään, jonka vastauksen hän tiesi yhtä hyvin kuin minäkin ja moni muukin salissa.
Mahtava tolppa johtuu Tohmajärvellä löperösti hoidetusta huostaanottoasiasta. Mistä se johtui, ei kunnassa haluttu selvittää, vaan mieluimmin kulut maksattaa kuntalaislla.
******
Alustusta, jonka piti Nordic Healthcare Group:n Olli Tolkki, en ehtinyt kuulla loppuun saakka. Muutaman muistiinpanon kuitenkin siitä tein.
"Nykyisillä tiedoilla ei kannata lähteä priorisoimaan palveluja."
"Muutokset tarpeessa on nähtävä muutoksena palveluissa."
"Tarjonta ohjaa kysyntää."
Tilaajan ja tuottajan vallan, vastuun, työjaon ja päätöksenteon selkeyttäminen.
"Kuntien valtuustojen asema ja vastuu selvitettävä suhteessa tilaajaan ja tuottajaan."
Omana kommenttinani voin todeta, että kaikki ovat asioita, jotka tulee saattaa kuntoon tulevaisuutta ajatellessa.
Kuntien valtuustojen asema selkiää, kun seutusopimus lakkautetaan. Seutuvaltuusto ja seutuvaliokunta ilman päätäntävaltaa ja johtosääntöjä vain sotkevat asioita.
PS. Kannattaa lukea KeskiKarjalanNelosista kolumnipalstalta ansiokas päätoimittajan juttu mahlatutkimuksista Suomessa.

lauantai 26. syyskuuta 2009

Ollaanko asiallisella tiellä?

Keskustapuolueen nokkamiehet tulevat esiin voimakkaasti tämän päivän Koti-Karjalan Lukijan porinat palstalla. Lainaan siitä sanatarkasti yhden kappleen. Muun osan voi lukea ko.lehdestä. Kuin myös allekirjoittajien nimet ja puoluekantansa.
* * *
"Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet ovat tärkeässä asemassa tiedonvälittäjinä lautakunnan ja peruskunnan välillä. Tällä hetkellä suurin osa kokousajasta menee muutamien luottamushenkilöiden puuttumiseen operatiiviseen toimintaan yksityiskohtaisesti, kyseenalaistamalla ja epäilemällä kaikkea tehtyä työtä."
* * *
Olen kyseisen lautakunnan jäsen. En tunnista moista väitettä todeksi. Ja jos sellaista ilmenisi, tulisi se tuoda tietoon lautakunnan jäseniltä, esittelijältä ja tietenkin ennen muuta lautakunnan puheenjohtajalta yksilöidyllä huomautuksella ja mieluimmin asia ja asiattomasti käyttäytynyt henkilö esiintuoden.
Nyt arvovaltainen keskustalainen puheenjohtajisto alentuu yleisönosastokirjoitukseen. En lähde siihen mukaan. Jotta muita asiallisesti käyttäytyviä lautakunnan jäseniä ei syyllistettäisi, tunnustan seuraavassa puuttumiseni "operatiiviseen" toimintaan. Katson seuraavassa olevani "tärkeässä asemassa tiedonvälittäjänä" kuntalaisten suuntaan. Kunnansuunnastahan huolehtivat kuntien puheenjohtajisto ja kunnanjohtajat olemalla kokouksissa mukana. Sitä tiedotusta näytetään hoidettavan yleisönosastojen kautta.
* * *
Lautakunnan kokouksessa 8.9.2009., esitteli Eeva Seppänen peruspalveluohjelman luonnosta 2 vuosille 2010-2013. Luonnosta kirjalliseen muotoon lautakunnanjäsenille olivat koonneet Päivi Hakulinen ja Pirjo Rinne.
Eeva Seppäsen esityksen lopussa kysyin häneltä oliko lääkäreiden asiantuntemusta käytetty hyväksi luonnosta tehdessä. Terästin kysymystä vielä näkemykselläni lääkäreiden mukana olon tärkeydestä, koska valtaosa palveluista menee terveyspuolen asioihin.
Hetken mietittyään vastasi Eeva Seppänen reilusti, että ei. Kysymys ja vastaus vei kokousajasta arviolta n. 2 minuuttia.
Mutta sitten tapahtui se, josta yleisönosastossa syytetään lautakunnanjäseniä. Ensimmäisenä puheenvuoronsa käytti kunnanjohtaja Olli Riikonen. En sano siitä mitään. Hän vastatkoon puheistaan. Seuraavaksi otti asiaan "voimakkaasti" kantaa Matti Majoinen. Sitten muutama muu ei lautakunnan jäsen.
Jotta se siitä ajankäytöstä. En uskokaan, että ajankäyttö on ongelma tai puuttuminen operatiiviseen toimintaa. Yhtäkään vaippaa ei lautakunnassa ole vaihdettu edes jäseniltä. Eikä rokotettu ketään.
Kysymys on enemmänkin siitä, mitä saa puhua ja kuka.
* * *
Loppuun sopii tietoisku sosiaali- ja terveyslautakunnan poliittisesta jakautumasta:
Lautakunnassa on 7 keskustalaista; 2 demaria; 1 PerusSuomalainen; 1 vasemmistoliittolainen ja 1 sitoutumaton. Siis keskustalainen vahva enemmistö. Ei pitäsi siellä suunnalla olla huolestuneita.

perjantai 25. syyskuuta 2009

Mikä meidät on muuttanut

Meille tulee Helsingin sanomat tilattuna. On tullut yhtämenoa pian 50 vuotta. Viimeiset kaksi kuukautta joka numerossa on pari aukeamaa vaalirahasotkuja. On ollut mielenkiintoista seurata mistä niitä senttejä tulee.
Surkuhupaisaa samaan aikaa on ollut seurata ministerien ja kansanedustajien koottuja selostuksia "laillisesta" toiminnasta ja huonosta muististaan. Hupaisaa niin, mutta ärsyttävää myös. Selostuksillaan, joita eivät usko itsekään he aliarvioivat meitä, jotka olemme heidät valinneet edushenkilöiksemme.
Eikö heillä ole samanlainen oikeudentunto, rehellisyys, luotettavuus, kunniantunto ja vastuullisuus tehtävistään kuin meillä tavallisilla kansalaisilla. Näyttää kuin he olisivat toisesta maailmasta.
Ymmärrän, ettei ihminen eikä politiikkokaan (tuossa on piilovitsi) ymmärrä ja osaa kaikkea. Ei ministerikään. Joutua kaikki tietäväksi ministeriksi, joskus ilman tehtävään tarvittavia edellytyksiä, on haaste, joka kysyy kypsyyttä ja nöyrää mieltä. Tämän tietävät ja ymmärtävät kansalaiset ja eivät pane pahakseen. Miksi eivät edushenkilömme, vaan ovat jotain muuta mihin eivät resulssit riitä.
Alkeellisin ominaisuus kansanedustajalla ja ministerillä on olla rehellinen ja puhua totta. Tämä ominaisuus näyttää nyt puuttuvan liian monelta.
Sama pätee myös kunnallisiin luottamushenkilöihin ja virkahenkilöihin. Heillä usein esteeksi nousee enemmän osaamattomuus kuin muunnetun totuuden puhuminen.
Hyvää pyhäseutua.

tiistai 22. syyskuuta 2009

"Van mitenkä se oli?"

Palataanpa asiaan, kun on kysytty. Eräitä faktoja kuntalaisten aloitteesta ja siitä johtuvista toimenpiteistä.
Aloiteessa lukee: "Tahdomme, että Tohmajärven kunnanvaltuusto selvittää onko kunnanjohtaja Olli Riikonen hoitanut virkatehtäviään niin, että tehdyt ratkaisut terveydenhuollon, vanhuspalvelujen, päivähoidon ja koulutoimen osalta ovat olleet kuntalaisten tahdon ja etujen mukaisia."
"Selvityksessä tulee käydä ilmi nauttiiko kunnanjohtaja Olli Riikonen valtuuston luottamusta tehtäviensä hoitoon."
* * *
Edellä olevasta käy ilmi, että asia on kunnanvaltuutettujen selvitettävä ja sen perusteella punnittava kunnanjohtajan luottamus. Miten se tapahtuu, käy ilmi kuntalain 22§:stä. Se kuuluu kokonaisuudessaan:
22§. TILAPÄINEN VALIOKUNTA
" Valtuuston on asetettava keskuudestaan valiokunta valmistelemaan 21§:ssä tarkoitettua luottamushenkilöiden erottamista koskevaa sekä 25§:ssä tarkoitettua kunnanjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskevaa asiaa. Valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista ja hallinnon tarkastamista varten."
* * *
Ei pitäisi olla kohtuuton vaatimus hoitaa kuntaisten tekemä aloite (260 allekirjoittajaa) kuntalain edellyttämällä tavalla.
Kunnanjohtajan asema virkamiehenä on sidottu tiiviisti valtuustolle. Niin myös hänen tehtävänsä. Vain valtuusto päättää kunnanjohtajan luottamusasemasta ja siitäkin on määrämuoto säädetty tilapäiselle valiokunnalle.
Kun aloitteessa kysytään kunnanjohtajan luottamusta tehtäviensä hoitoon, on sen selvittämiseksi kuntalain mukaan ainoa tie perustaa tilapäinen valiokunta, jonka selvityksen pohjalta valtuusto tekee päätöksensä.
Kunnanhallitus on sivuosassa tässä prosessissa. Tilapäinen valiokunta voi kysyä hallituksen kantaa asiaa. Miten ja mistä asioista, on valiokunnan asia.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Väistö on sivuuttanut kuntalain ja varsinkin sen 22§ lähtiessään esiitelemään valtuustolle asiaa, joka ei kuulu hallituksen toimivaltaan.
Yksi vaihtoehto, joka varsinkin Tohmajärven valtuuston ollessa kysymykseessä on, että valtuusto ei perusta tilapäistä valiokuntaa. Se olisi rätti vasten kuntalaisten kasvoja ja osoitus ylimielisestä suhtautumisesta hyväksyttäviä menettelytapoja kohtaan. No, se ei olisi sekään ensimmäinen kerta yksinkertaisen enemmistö omaavalta valtuustolta. Päätös olla perustamatta valiokuntaa olisi ainakin vähintä mitä valtuustolta edellytetään.
Jäädään odottelemaan mitä tulee seuraavaksi. Juridisesti luulisin äänestyspäätöksestä johtuen tulevan hallitukselle ainakin oikaisuvaatimus tehdystä päätöksestä.
* * *
Sanomalehti Karjalaisessa 21.9.09 uutisoitu: "Valiokunta voidaan asettaa kahta tarkoitusta varten, joko luottamushenkilön tai kunnanjohtajan erottamiseksi", on harhaan johtava. Sen voi todeta "ylempää" kuntalain 22§:n viimeisestä lauseesta.
Eiköhän tämä tällä kertaa riitä tästä asiasta. Asiaan uskon palattavan kuin ikään vaaliraha-asiassa. Saman aatteen voimat ovat kysymyksessä. No, lievennetään. Yhden aatteen ja uskon poliitikot.

maanantai 21. syyskuuta 2009

Eipä hyvältä näytä

Kuntalaisten mielipiteille ei Tohmajärvellä anneta paljoakaan arvoa. Se nähtiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Väistön selonteosta, joka tuli päätökseksi äänin 4-2 ja lähetettäväksi valtuuston kokoukselle.
Se onko kunnanhallituksella toimivaltaa ja Leena Väistöllä kanttia jättää kuntalaisten aloite tutkimatta kunnanjohtajan toimista terveys- ja vanhuspalveluissa sekä koulutoimen ja päivähoidon ratkaisuissa, jää myöhäisempään ajankohtaan.
Kuntalaisen aloite oli osoitettu kunnanvaltuustolle ja siinä erityisesti pyydettiin selvittämään ja josta tuli käydä ilmi nauttiiko kunnanjohtaja Olli Riikonen valtuuston luottamusta tehtäviensä hoidossa.
* * *
Kunnanjohtajan valitsee, hänen työpanostaan arvioi ja luottamuksesta päättää kunnanvaltuusto. Luottamuksen puuttumisesta päättää myös valtuusto, joka äärimmillään voi johtaa kunnanjohtajan toimenkuvan muuttumiseen tai jopa "potkuihin."
Kaikkea tätä varten on kuntalaissa selvät ohjeet toimia. En ryhdy niitä tässä sanallisesti selostamaan. Luettelen kuntalain pykälät, joista menettely selviää.
Pannaan ne tähän lukujärjestykseen: Kuntalaki 28§; 55§; 53§ ja 22§.
Näille kuntalain kohdille kunnanhallituksen keskustalaiset jäsenet antoivat piupaut. Valtuustossa semmoinen voi onnistuakin, mutta hallituksessa pitäisi olla jokin roti laillisuusasioiden huomioimiseen.
* * *
Olen antanut itselleni kertoa, että hallituksen kokouksessa olisi pöytäkirjaa pitänyt henkilö, joka oli ilmoittanut itsensä esteelliseksi samaa pykälää käsitellessä toiseen tehtävään. No, haitanneeko tuo. On hänellä samassa asiassa kolmaskin tehtävä. Tiedottajan.
* * *
Oma lukunsa on valtuuston puheenjohtaja Matti Majoinen. Miten hän suhtautuu valtuustolta vallankaappaukseen hallitukselle? Vai haluaako hän väistää vastuuta?
Se taitaa olla kunnanjohtajan asemaa arvioitaessa ainoa merkittävä asia, joka kuuluu yksin valtuuston toimivaltaan.
Luulen kuntalaisen aloitteeseen vielä palattavan useampaan kertaan. Näin, niin kuin nyt edetään ei voi olla oikein kuntalain eikä kuntalaisten kannalta.

sunnuntai 20. syyskuuta 2009

Taasko mutkat suoriksi?

Tohmajärven kunnanhallituksen esityslistalla on tänään kuntalaisen aloite, jonka on allekirjoittanut yli 2% äänioikeutetuista kuntalaisista. Aloitteessa kysytään valtuutetuilta onko kunnanjohtaja Olli Riikonen toiminut tehtävässään kuntalaisten parhaaksi ja nauttiiko hän valtuutettujen luottamusta. Jotain tämmöistä se käsitteli.
Karjalainen on ylimalkaisesti uutisoinut aloitetta. Viimeksi tänään kunnanjohtajan valokuvan kera.
* * *
Luin esityslistalta päätösehdotuksen ja sille perusteet. Ja hämmästykseni oli taas suuri, mutta ei todellakaan ensikertaa.
Päätöstä tehdään puheenjohtaja Leena Väistön selonteon pohjalta. Ensimmäinen hämmästys. Miksi ei hallintojohtaja Matti Ikosen päätösehdotuksen pohjalta? Mielestäni hän ei ole esteellinen.
Kunnanhallituksen luottamusta kunnanjohtajan toimiin ei ole kysynyt kukaan. Sitä ei tässä vaiheessa tarvita. Se on täysin turhaa. Yhtä kuntalain vastaista on esittää nyt esitetynlaisella päätösehdotuksella valtuustolle asiaa loppuun käsitellyksi.
* * *
Koko kuntalaisten aloitetta on lähdetty kunnassa viemään omituisella tavalla. Miksi?
Eikö hallituksen puheenjohtaja Leena Väistö ole tutkinut kuntalakia, kun on moiseen tehtävään ryhtynyt. Onko hänet asetettu bulvaaniksi hankalassa asiassa. Vai mitä hän selonteollaan hakee.
Katsotaan mitä hallituksen kokouksessa tänään päätetään. Jos asia etenee selonteon pohjalta pyyhitään sillä kuntalakia pahemman kerran. Toinen vielä suurempi loukkaus moisesta päätöksestä osoittuu kuntalaisia kohtaan. Heitä ja heidän mielipiteitään eivät luottamushenkilöt tahdo kuulla.
Palaan asiaan hetimiten hallituksen kokouksen jälkeen.

perjantai 18. syyskuuta 2009

Toiminnan painopistealueet ovat laajalla.

Tapanani on puuttua tällä palstalla asioihin joita kannatan tai vastustan. Joskus kysyn lukijoilta mitä mieltä he ovat asioista. Joskus vain ihmettelen. Kaikki kuitenkin lähtevät ikiomasta pääkopastani. Seuraavassa jätän pyhäseuduksi mietittävää.
* * *
Helli ilmoittaa tarvitsevansa tänä vuonna lisärahaa 1,7 milj.euroa. Kesällä lisärahan tarpeeksi arvioitiin 2,5 milj.euroa. Suunta lisärahan suhteen on oikea, mutta onko se uskottava.
Otan esimerkiksi Rääkkylän. Kevät kesän rahoitustarpeessa ilmoitettiin Rääkkylän saavan palautusta n. 25000 euroa. Nyt ilmoitetaan Rääkkylän maksettavaksi 138600 euroa. Melkoinen palvelumaksujen muutos muutamaan kuukauteen. Tekisi mieli kysyä, kuka niitä senttejä laskee.
* * *
Mitä johtajat edellä sitä lökkähatut perässä. Onko Hellin taloudellinen tilanne ja toiminta sellaisessa kunnossa, että johtaja Airi Turunen voi lähteä viikoksi tulevaisuusseminaariin Espanjaan liikelaitoksen kustannuksella? Varsinkin kun seminaari tähtää vuoteen 2030. Onko vajaan vuoden ikäistä Helliä ja tulevaisuudesta kertovaa johtajaa silloin palveluista vastaamassa? Kuka niitä ulkomaan matkamääräyksiä antaa?

keskiviikko 16. syyskuuta 2009

Härskiä peliä johtopaikoilla.

10.1,2008 päivätyllä ilmoituksella haettiin projektipäällikköä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistämishankkeeseen.
Plät, plät plää = teksti tehtäväkuvauksesta.
Projektipäällikön toimikausi kestää syyskuun loppuun 2009.
Sanatarkka lainaus hakuilmoituksesta: "Tarkoituksena on, että valittava jatkaa hankkeen päätyttyä tilaaja-tuottajaorganisaation johtotehtävissä."
Projektipäälliköksi valittiin Arja Pöntinen-Heinonen, jolle ei nyt osoitetakaan johtotehtäviä eikä tietääkseni hanttihommiakaan.
*******
Miten tässä näin pääsi käymään? Pöntisen-Heinosen työpanokseen ollaan tietääkseni oltu tyytyväisiä. Se on näkynyt mm. hänen palkkauksessaan. Siis kyvytön hän ei voi olla.
Jääkö jäljelle ainoaksi syyksi, että hän onkin liian viisas Sote/Hellijärjestelmään. Sehän on tyypillinen syy syrjäyttämiseen järjestelmässä, jota kehitetään ja ohjataan sisäsiittoisesti. Toisin sanoen ulkopuolisia itsestä viisaampia ja kyvykkäämpiä ei ote hiekkalaatikolle. Ei edes suostuta kuuntelemaan heidän mielipiteitään.
*******
Miten tämä sitten käytännössä hoidetaan? Sote/Hellissä niin, että epädemokraattinen seutuvalikunta tekee esityksiä ja pätevyysvaatimuksia virkoihin ja työsuhteisiin. Kunnanhallitukset nielevät ne semmoisenaan, kun esittelijä ne lipevästi ainoana vaihtoehtona esittelee.
Näin on syntynyt ja ylläpidetään järjestelmä, ettei ulkopuolelta nykyisten viranhaltijoiden pääse edes hakemaan paikkoja. Sisäpiiriläisesti ne jaetaan sullemullejärjestelmällä. Tästä näkyy esimerkit Sote/Hellin paikkahaku ja nimitysrotaatiossa. Onko tämä paras tapa hoitaa ja johtaa kymmeniämiljoonia euroja käsittelevää Helliä? Edes esteellisyyskysymykset eivät ole kiinnostaneet ketään.
******
Asia minulle on periaatteellinen ja näen siinä syrjivää ja tasa-arvoasioita loukkaavaa menettelyä. Se, että poliittiset päättäjät antavat kaiken tapahtua, osoittavat heidän kyvyttömyyttään virkakoneistoa vastaan.
Tuleva tilaajajohtaja olipa hän kuka hyvänsä saa ja pitää osoittaa kykynsä tehtävää hoitaessaan. Se, että Tohmajärven kunnanhallitus rajasi hakijat hyväksyttäviin ja sivuun jätettäviin sillä, että oliko hakijalla vakinainen virka tai toimi, ei mielestäni ole kestävä peruste pätevän henkilön hakuun tai sivuun jättämiseen. Airi Pöntinen-Heinosen työsuhde oli määräaikainen.

Härskiä peliä johtopaikoilla.

tiistai 15. syyskuuta 2009

Jälkipuhetta tulee piisaamaan.

Terveisiä ulkomailta. Kävin hakemassa tuomisia itselleni. Oli sopiva hinta niin toin sopivan määrän. Oli B-luokan matka luxusluokan hytissä. Vaimo oli mukana.
******
Tohmajärvellä on taas kerran tehty kunnallispoliittisia päätöksiä äänestäen. Toteutettu kunnanjohtajan haave täytäntöön pantavaksi. Rakennetaan teollisuushalli, johon tulee jopa yksi-kaksi uutta työpaikkaa. Hintaa alustavien haaveiden perusteella tulee hallille reilut miljoona euroa. Ainakin.
******
Olen aikaisemmin kirjoittanut kaikki tietämäni hallihankkeesta. Luullakseni se on enemmän kuin mitä valtuutetut tehdessään hallipäätöstä. No, sekin luottamushenkilöille riittää. He toimivat tittelinsä mukaan. He luottavat virkamiehiin. Niin muuan Teukka oli kokouksessa sanonutkin.
******
Luettuani lehdestä kokousselostusta ja kuunnellut muutamaa kokouspaikalla ollutta, näyttää taas kerran mopo karanneen ja muuro sekä vellitarpeet menneen sekaisin.
Sattuu vain olemaan niin, ettei yrittäjän hallitarvetta ja kunnan rakentamishanketta pidä sekoittaa toisiinsa. On päivän selvää, että yrittäjä haluaa kunnan rakentavan heille hallin. Syynkin siihen he osaavat kertoa niin, että esitys kunnalle näyttää parhaalta mahdolliselta.
Kunnan lähtiessä omalla riskillään rakentamaan hallia, pitäisi ajatuksia pitää sen verran kasassa, että pystyttäisiin arvioimaan kunnan taloudellinen tila, ajankohta ja mahdolliset jälkiseuraukset todellisina.
Yrittäjä on onnistunut omassa tehtävässään, mutta kunnan kohdalla asioiden painotuksissa on epäonnistuttu. Miksi? Onko niin, että on lähdetty sokeasti toteuttamaan kunnanjohtajan näkemystä asiassa.
*******
Halli on päätetty rakentaa. Jälkipuheita asioiden hoidon tärkeysjärjestyksestä tulee varmasti. Varsinkin siitä, mentiinkö hallirakentamisesta taas kerran liian pitkälle ennen valtuuston päätöstä. Tarkkaa seurantaa varmasti on myös siitä, pelastaako yritys Tohmajärven maineen ja talouden, niin kuin muutamat valtuustossa olivat ilmaisseet. Minäkin seurannen.
******
Huuhaatakin valtuuston kokouksessa oli esitetty. Tai sitten se voi olla suurta viisautta. Nuori valtuutettu Saikkonen oli yltynyt kutsumaan vastustajia taantumuksellisiksi. Se on paljon sanottu henkilöltä, joka istuu esimmäistä valtuustokauttaan luottamushenkilönä. Tuskin omilla avuillaan tai saavutuksillaan.
Asioista päätettäessä kun puheet pitäisi keskittää päätettävään, ei vastustavien päättäjien arvosteluun. Tämmöisenkin asian oivaltaminen näyttää nuorilta päättäjiltä unohtuneen.
*******
Talous- ja hallintojohtaja Matti Ikonen on pitänyt matalaa profiilia hallihankkeessa. Tarkoituksella tai tahattaan.
Sen sijaan ihmettelen hänen ottamaansa kantaa kunnan ja yksityisten välisiin maakauppoihin ilman julkista myyntiin panoa. Sekin mielestäni olisi vaatinut metsämaan kyseessä ollessa erillisen valtuuston päätöstä. Valtuustolla oli voimassa oleva päätös olla myymättä kunnan metsämaita. Ikonen puhui kokouksessa myynnin puolesta ilman julkista myyntiinpanoa.
Nyt maiden myynti ilman julkista myynti-ilmoitusta loukkaa kansalaisten yhdenvertaisuutta julkisenhallinnon päätöksien edessä.
Vantaan kaupungista asiasta on hallinto-oikeuden vai oliko se korkeimman hallinto-oikeuden päätös tältä vuodelta. Tonttikauppa meni purkuun. Valituksen perusteena oli käytetty perustuslain 6 §. Ihmettelen, jos joku ei valita kaupoista tällaisen ennakkotapauksen tiedossa ollessa.

tiistai 8. syyskuuta 2009

Kuka uutta hallia tarvitsee?

Koko halliprojekti olisi jäänyt vähälle huomiolle ilman Sampo Rauman kirjoitusta. Allekirjoittanutkin tuskin tätä juttua naputtelisi, ellei Rauma olisi tuonut näköpiiriin uutta lähestymisnäkökulmaa. Kuntataloutta ja kunnan tarvetta uudelle hallille. Ne ovat ainoat asiat, joita luottamushenkilöiden tulee päätöksissään pitää etusijalla.
Jätän halliin käyttäjäksi suunnitellun yrityksen tarinani ulkopuolelle. Se ei voi olla kunnallisiin päätöksiin vaikuttava kuin korkeintaan sekundaarisena asiana.
* * *
Päättäjien keskuudessa kuohuu. Sen verran palaverien pidosta on vuotanut tietoa. Kuohunnan on synnyttänyt kunnassa pitkään salaisena viety hallihanke. Se on tyypillistä vanhaan perimään pohjautuvaa menettelyä. Asia viedään ennen lopullista valtuuston päätöstä niin pitkälle, että valtuutetuille sanotaan, ettei nyt voida peruuntua. Siitähän syntyisi kuluja kunnalle.
Jää nähtäväksi katkaisevatko valtuutetut epäterveen salailuun pohjautuvan menettelyn vai menevätkö kiltisti vetäjiensä perässä. Tietoa heillä tiedän olevan. Ja itsenäistä harkintakykyä. On eriasia haluavatko he tietoaan käyttää itsenäisenä valtuutettuna. Se nähdään valtuustossa.
* * *
Kirjoitin aikaisemmin hallihankkeesta yrittäjän näkökulmasta. Joku sanoi, että kovin myötämielisesti. Samaa mieltä olen edelleen. Yrittäjä tarvitsee hallia. Ei tarve liene miksikään muuttunut.
Yritän seuraavassa nähdä hallihankkeen luottamushenkilön ja sitä kautta tavallisen kuntalaisen näkökulmasta.
Ensiksi on sanottava tietopohjani olevan täysin toinen kuin mitä hallihanketta ensimmäisen kerran julkisuudessa "markkinoitiin". Syykin vajavaiseen tietopohjaani on selvä. Asia salattiin tarpeettomasti erittäin tehokkaasti. Omana näkemyksenäni sanoisin, että lakikaan ei velvoita salaamaan kunnan investointisuunnitelmia. Eikä sitä, kuka hallin käyttäjäksi tulee. Nämä tiedot eivät mitenkään liity yrityksen salassa pidettäviin tietoihin. Sellaisia ei tarvitse hallisuunnittelussa edes käsitellä.
Menettelyssä näen kunnanjohtajan esittelijänä toimineen taitamattomasti.
* * *
Näkemykseni pitänee perustella.
Kunnanhallituksessa niin hallihankkeessa kuin muissakin tehtävissä päätöksissä päätökset tehdään esittelijän esityksestä. Tätä varten hyvän esittelijän on tuotava luottamushenkilöiden tietoon kaikki se mitä päätös edellyttää. Ja mitä esittelijä itse tietää asiassa.
Hallihankeen kyseessä ollessa yrityksen tilinpäätöstietoja ja tase-erittelyä ei hallituksen jäsenille ole tuotu tietoon. On sanottu, että ne olisi annettu, jos luottamushenkilöt olisivat vaatineet. Luottamushenkilöt luottivat kun esittelijä esitteli, että asia on hyvä ja kaikki hyvin. Kyseessä olevat yrityksen tilinpäätöstiedot ovat julkisia ja nyt kiertävät päättäjillä. Ne olisi pitänyt tuoda hallituksen jäsenten tietoon.
Menettelikö esittelijä hyväksyttävästi jättäessään tiedot tuomatta päätösvaiheessa kunnanhallituksen jäsenten tietoon. Ja vaikuttiko se tehtyyn päätökseen? Lukija päättäköön.
* * *
Muita hallihankkeeseen vaikuttavia tekijöitä, jotka valtuutettujen pitäisi huomioida määritellessään kantaansa hallihankkeeseen.
Kunta on velkainen ja hallihanke vaatii lisävelan ottoa.
Samaan aikaan on meneillään terveyskeskuksen saneeraus. Sekin velkarahalla.
Molemmat kokemuksen perusteella eivät tulle pysymään budjetissaan.
Kunnassa on tarjolla yrityskäyttöön kolme tyhjillään olevaa koulukiinteistöä. Ja muutama on tulossa lisää. Tarvitaanko kuntaan lisää seiniä?
Uusi halli ei suunnitellussa käytössä tue työllisyyttä paikkakunnalla. Julkisuudessa on puhuttu vajaasta yhden henkilön työllistämisestä kahden oman lisäksi.
Halliin suunniteltu yritys on ilmoittanut toimintasuuntansa muuttamisesta alihankintoihin perustuvaksi. Muutoksen vaikutuksesta tulevaan toimintaan ei kellään liene kokemuksia.
* * *
Tiedän kokemuksesta, että valtuutettuja tullaan pelottelemaan. Jos hanketta ei hyväksytä syntyy kunnalle tappioita. Tappiot siitä nyt tiedettäisiin. Päätöksen taloudellisuutta tai tappioiden määrää ei tiedetä, jos hallirakennetaan.
Näin se menee. Puhuivatpa "analyytikot" mitä tahansa.
Samalla kun valtuutetut pohtivat hallin rakentamista voivat pähkäillä miten suhtautua uuteen menettelyyn kunnan metsämaan myynnissä. Niistäkään ei nykyisin ilmoitella lehdissä. Kunnassa on voimassa valtuuston tekemä päätös, ettei metsiä myydä maineen. Niin on, mutta sitä ei nykyinen johto näytä kunnioittavan.
Välipalaksi sopii varautua päättämään mammuttikeittiöstä, joka rekennetaan Kiteelle. Siitäkin on niin hiljaista, että suunnitelmat lienevät kohta kypsät valtuutettujenkin tietoon.
Minä lähden nyt reissuun. Viikon olen häveissä, mutta seuraan kyllä elämänmenoa reisussakin. Se on, moro.

lauantai 5. syyskuuta 2009

Mistä niitä senttejä säästyy ja mihin menee?

Ajattelin, etten enää palaa kerran kaluttuun luuhun. Mutta kun se uudestaan ja uudestaan heitetään eteen niin pitänee sitä ainakin käännellä.
Kaupan eteisessä vetäistiin hihasta ja kysyttiin; mitä siellä kunnassa oikein tapahtuu. Ajattelin väistää vastauksen, mutta kun tarkennettiin kysyjän tarkoittavan koulujen sulkemista, velkojen anteeksi antoa ja uuden hallin rakentamista lisävelalla, piti pysähtyä juttelemaan. Maidon viimeinen käyttöpäiväys ei juttelun jälkeen enää pitänyt varmastikaan paikkaansa.
* * *
Niin onhan siinä ihmettelemistä. Suljetaan kyläkouluja kohinalla ja äänestäen, jotta syntyisi säästöjä. Esitetään Jetina ry:lle veloistaan anteeksi antoa ja seuraavassa hallituksen kokouspykälässä esitetään otettavaksi velkaa uuden hallin rakentamiseksi. Ennen kuin jatkan, olisi huomioitava, ettei kunta ole mikään semmoinen automaatti, joka itsessään suoltaa päätöksi. Kyllä jokaisen päätöksen takana ovat virkamiehet ja luottamushenkilöt, joilla on myös nimet. Ja tietenkin sen myötä vastuu tekemisistään tai tekemättä jättämisistään.
* * *
En enää ole sellaisessa asemassa luottamushenkilönä, että minulla olisi kaikkea tietoa mitä Tohmajärven kunnassa tapahtuu ja suunnitellaan. Tietoni perustuvat pääasiassa lehtitietoihin ja julkisiin pöytäkirjoihin päätöksistä.
Vaikea meikäläisen tietojen pohjalta on luoda mielipidettä esim. uuden hallin rakennustarpeesta ja siihen johtaneista perusteista. Asiaa näytetään käsitellyn hallituspiireissä epävirallisesti jo maaliskuussa ja salaisesti ensin huhtikuussa ja sitten vielä kesäkuussa ennen myönteistä päätöstä lähteä hankkeeseen.
En näe mitään syytä käsitellä salaisena kunnan rakennushankkeita. Kunta voi rakentaa tai olla rakentamatta. Siihen ei tarvita salaista käsittelyä. Investoinnit erityisesti luulisi olevan asioita, joita kuntalakikin kehoittaa tiedottamaan kuntalaisille jo suunnittelu vaiheessa.
Mahdollisesti vuokralle tulevan liikesalaisuuksia ei hallin rakennusvaiheeseen liity mitenkään. Ellei olla yliherkkiä tai taustoissa ole jotain sellaista, jota ei haluta kaikkien tietävän.
Uuden hallin rakentamiseen tai rakentamattomuuteen vaikuttavat eniten virkamiesten ja eritoten esittelijän kunnanjohtajan toimenpiteet. Ovatko he tuoneet riittävästi tietoa käsiteltävästä asiasta ennen päätösten tekoa luottamushenkilöille. Sitä minä pohdin.
* * *
Jetina ry on rymistänyt yli varojensa toistasataatuhatta euroa. Tohmajärven olisi pitänyt antaa velkoja anteeksi 13621 euroa. Kunnanjohtaja esittikin tätä kunnanhallitukselle. Vuokko Väistö teki vastaesityksen, ettei anteeksiantoa tule hyväksyä. Vastaesitys voitti äänestyksessä äänin 5 - 2.
Mitä merkitsee kokousteknillisesti, kun vastaesitykselle hävinnyt kunnanjohtajan päätösesitys merkitään äänestyksen jälkeen hallituksen esityslistalta poisvedetyksi?
Päätös: Esittelijä veti asian pois esityslistalta.
Mitäkö merkitsee? Ei mitään. Tai sitten sitä, että kunnanjohtaja ja hallituksen jäsenet Leena Väistö ja Reino Löppönen, jotka kannattivat anteeksiantoa säilyttävät kasvonsa. Asiaa ei ikään kuin olisi käsiteltykään. Tai asia otetaan kohta uudelleen käsiteltäväksi. Mene tiedä. Kunnanjohtaja ei hevillä ota "tahroja" nuttuunsa.
* * *
Tämän päivän Karjalaisen tekstiviesteissä joku ihmettelee Leena Väistön ja Reino Löppösen käyttäytymislogiikkaa kunnan säästöjen ja velan anteeksiannon suhteen. Sitä minäkin tässä aprikoin. Joukkoon lisäisin myös kunnanjohtaja Olli Riikosen. Hän se laatii päätösehdotukset, joita jotkut hallituksessa kannattavat ja jotkut vastustavat.
Vastustus sinällään ei kokouksissa ole itseisarvo. Vasta perusteltu vastaesitys on todellinen vaihtoehto päätösehdotukselle. Tämä tieto ei ole sisäistynyt vielä käyttöön Keski-Karjalan terveys- ja sosiaalilautakunnassakaan. Keski-Karjalan kunnissa näytetään elettävän kokouskäytännöissäkin sangen eritasoista päätöskulttuuria.
* * *
Joku helsinkiläinen virkamies totesi Hesarissa Rääkkylän taloutensa puolesta ongelma kunnaksi. Kiteen olevan samassa jamassa pian. Tohmajärvi näyttää tulevilla päätöksillään pääseekö samaan kerhoon Rääkkylän ja Kiteen kanssa.
Jään odottelemaan tulevaisuutta uteliaana.
Odottelen myös kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläisen kannanottoja Kiteen taloudesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Pitäisi saada ylimmältä tasolta tietoa, mitä mahdollinen läheinen yhteistyökumppani suunnittelee ja toimeksi panee.

keskiviikko 2. syyskuuta 2009

Löylyä lisää kylmille kiville

Kokoomus meinaa panna yksin maan asiat kuntoon. Veroprokression se on onnistunut kääntämään alassuin. Toivoa täynnä se on yksityistänyt pian kansanedustuslaitoksen omille jäsenilleen. Nyt peruspalveluministeri on esiittänyt ainakin omasta mielestää veret seisauttavan muutoksen terveys- ja sosiaalipalveluihin. Jos Paula Risikon muutokset terveyspalveluihin onnistuvat, voi joiltain potilailta verenkiertoon tullakin pysyviä katkoksia. Potilaat uskon silloin olevan kansanosan köyhimmästä päästä.
* * *
Risikon esitykselle ei olla keksitty vielä omaa nimeä. Jos Paras-hankkeen pohjalta saatiin syntymään hallintohimmeleitä, uskon Risikon esityksen vain pahentavan hallinnon sekavuutta. Sillä siihen esitys vain näyttää puuttuvan. Olkoon siis peruspalveluministerin esitys nimeltään hallintorisukko.
* * *
Seuraava sitaatti on suoraan Helsingin Sanomien tämän päivän pääkirjoituksesta, joka koskettelee Risikon esitystä:
"Miten taataan se, että kuntayhtymän sisällä sosiaali- ja terveyshoitoa kehitetään tasapuolisesti niin, etteivät sosiaali- ja terveyspuolen ammattiryhmät kaivautuisi syvälle poteroihinsa puolustamaan omaa toimintaansa?"
Vastaan kysymykseen ihan ite. Ei mitenkään. Asia on käytännössä havaittu. Poteroita koulutuksessa on eriyttämällä opinnot toisistaan vahvistettu ja lopusta huolehtii palkkaus ja ihmisen keskinäinen kilpailu työelämässä omasta asemasta.
* * *
Keski-Karjalan asemaa ei Risikon esityksellä paljon paranneta. Meillä riittäisi se kun perusterveyden- ja erikoissairaanhoito yhdistettäisiin. Hallinto voisi olla Joensuussa keskussairaalan liepeillä.
Kuntiin jätettäisiin pienet terveysasemat ja vuodeosastot. Lääkärit ja hoitajat olisivat keskushallinnon alaisia. Menettelyllä taattaisiin näin myös vaikeat sijaisuusongelmat.
Vanhuspalvelut olisivat erillään terveyspalveluista omana kunnallisena palveluna. Uskon, että näin menetellen kuntaliitoksiin ei olisi niin suurta painetta kuin Paras tai Risikon esityksissä uskon olevan.
* * *
Helli alkaa näyttää siltä miltä se tulee näyttämään. Elinkaarimalli, jossa lapsi-, terveys- ja vanhuspalvelut pakotetaan yhden organisaation alle (lue henkilön) ei tule onnistumaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Toivottavasti ihmishenkien menetyksiin asti ei vaikeuksissa tarvitse mennä. Rahallisia menetyksiä uskon tulevan riittämiin. No, ne maksetaan yhdessä.