tiistai 26. kesäkuuta 2012

Virkamiehet virkeinä Outokummussa

Outokumpu hamuaa Joensuun kainaloon. Ainakin virkamiehet ovat olleet aloitteellisia. Hyvä näin. Jos siltä näyttää.
Outokummun ja Joensuun kaupunginhallitukset ovat päättäneet virittää yhdistymisselvitykset aluilleen. Valtuustojen mielipidettä ei asiaan ole katsoneet tarpeelliseksi. Ovat katsoneet sen verran pikku jutuksi. Eipä kuntalaiskeskusteluakaan ole asiasta liiemmälti käyty. Eli ei ollenkaan.
On ilmeistä, että virkamiehet ovat keskenään pohtineet ja hyväksi havainneet mahdollisen kuntaliitoksen. Puuttuu vain, että ovat uudet virat keskenään jakaneet.
Se, että kuntajakolaki edellyttää yhteen liittyvien kanssa yhteistä kuntarajaa, ei ole katsottu esteeksi. Mitäs pienistä.
*******
Outokummun ja Joensuun liitosaikeissa lienee kysymyksessä rusinoiden poimimisesta pullasta. Tai sitten pelottelu Liperin ja Kontiolahden suuntaan. Tai ministeri Virkkusen pelko. Ei tiedetä mitä sieltä tulee.
Kuntaliitoksia tarvitaan ja siinä mielessä selvitysten teko on paikallaan. Olipa virikkeelle pano syy mikä tahansa. On parempi aloittaa liian aikaisin kuin liian myöhään.
Muuten saattaa käydä kuin Keski-Karjalassa. Ollaan kaikissa muutoksissa vuosia myöhässä. Siitä päävastuun saavat kantaa kuntienjohtajat. 
Tohmajärvi touhuaa kunnanjohtajansa pystyyn järjestelmiä, joista muualla Suomessa aktiivisesti pyritään eroon. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen keikkavirmoilla on osoittautunut paitsi tehottomaksi myös älyttömän kalliiksi. Tämä tieto ei ole saavuttanut yksinkertaista enemmistöä Tohmajärven valtuustossa.
Tohmajärvellä on osoittautunut mahdottomaksi kääntää kunnanjohtajan päätä siitä minkä hän on hyväksi yksin havainnut.
Tulevissa kuntavaaleissa on äänestäjillä mahdollisuus saada valtuutettujen mielipiteet muuttumaan esim. sote-asioista. Äänestämällä valtuustoon henkilöitä, jotka kuuntalevat myös veronmaksajien melipiteitä. Entinen enemmistö tässä asiassa on osoittautunut kuuroksi. Vai mitä mieltä olette Hellistä?
 

tiistai 19. kesäkuuta 2012

Operaattorivaikeuksia

Kuten lukija tietäneekin, olen kesämökillä. Siitä taas johtuu, ettei juttuja juuri blogiin ole tullut. Netti ei aukene. Tai aukenee silloin kun katsoo sen itselleen sopivaksi. Aikaa siihenkin kuluu kohtuuttomasti.
Harmi on joka kesäinen, mutta tänä kesänä erityisen paha. Joku sanoi sen johtuvan itikoista. Tiedä häntä.
Kirjoitan tätä Kemiessä. Eipä juuri parempi tilanne näytä olevan täälläkään. Hitaammalla nopeudella täälläkin näytetään madeltavan.
Toivotan lukijoilleni HYVÄÄ  JUHANNUSTA !  Palaan kirjoituksiin kunhan DNA antaa siihen paremmat mahdollisuudet. Vai pitäisikö turvautua Kone - Mattiin. Annetaan Juhannusrauha hänellekin.
                           Eipä muuta kuin Heippa !

maanantai 11. kesäkuuta 2012

Keskusta hegemonia jatkuu Tohmajärvellä

Keskustan tuki kunnanjohtaja Olli Riikosen päätösehdotukselle ulkoistaa sosiaali- ja terveyspalvelut jatkui voimakkaana valtuuston kokouksessa. Perusteluja ei juuri kannatukselle esitetty. Näytti siltä kun keskusta ei edes vikise, kun kunnanjohtaja vie porukkaansa kuin pässejä narusta. Äänin 17 - 10 valtuusto päätti ulkoistaa sosiaali- ja terveyspalvelut. 
Demareilla oli vastaesityksenä ensin siirtää asia takaisin kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Kustannuslaskelmat puuttuivat ulkoistamisesityksestä, eikä omana toimena hoidettavaa vaihtoehtoa oltu käsitelty mitenkään. Saati, että niitä olisi vertailtu keskenään. Siirtoesitys hävisi äänestyksessä äänin 17 - 10. 
Molemmissa demareiden vastaesityksissä Marketta Sairanen keskustasta ja Vilja Laurila Kokoomuksesta äänestivät demareiden esityksien puolesta. 

Kaikkiaan ulkoistamispykälän käsittelyssä käytettiin yhteensä 38 puheenvuoroa. Demarit koettivat saada asiapohjaista keskustelua vaihtoehdoista käyntiin vaan huonolla menestyksellä.
Keskusta tyytyi yleistyksiin ja vetosipa nuori valtuutettu useamman kerran Suomen hallituksen ja Jyrki Kataisen toimiin. Minut nimeltä mainiten olisi pitänyt vastata hallituksen toimista, jotka eivät mitenkään liittyneet ulkoistamisasiaan.
Valtuutettu Juha Varonen puheenvuorossaan kertoi ensimmäiseksi kannattavansa ulkoistusta tässä asiassa ja laajemminkin. En tiedä mitä hän lie tarkoittanut, kun sanoi sitten, ettei asiaa ole valmisteltu valtuuston päätöksen mukaisesti ja siten perusteet päätökselle ovat vajavaiset. Ryhmäpäätöskö oli takana, joka sitoi laajemman arvostelun.
Valtuutettu Jukka Haaranen kysyi mikä on Hellistä palaavien työsuhdeturva ensin kunnassa ja sitten ulkoistettuna.
Olli Riikonen vastasi niin pyöreästi, että katsoin sanoa asiaan oman näkemykseni.
Yhteistoimintasopimuksella on sovittu, että Hellistä palaavat Tohmajärven kunnan palveluksessa olleet  entisiin tehtäviinsä kunnassa ns. vanhoina työntekijöinä entisin ehdoin. Jos heistä jotkut siirtyvät  tai yleensä pääsevät töihin yksityiseen palvelujen tuottajaan menevät he sinne uusina työntekijöinä. Niillä työehdoilla, joita kyseinen firma noudattaa. Kuntatyönantajan edut he menettävät. Tämä aiheuttanee pohdintaa ja ammattijärjestöjen mukaan tuloa työoloja järjestettäessä.
Valtuutettu Otto Saikkosen mukaan hän on kummastellut asiasta käytävää keskustelua. Hän sanoi asiaa naurettavaksi. Saikkosen mielestä kunnanvaltuutettujen on asetuttava työnantajan asemaan ja katsottava asioita siltä kannalta.
Astetta pitemmälle henkilökunnan asemasta ja työehdoista meni puheenvuorossaan valtuutettu Teuvo Karjalainen. Hänen mielestään henkilökunta voidaan sanoa irti. Kun ei ole työtä. Ja sillä selvä.
Edellä kerrotun perusteella voi päätellä, että nyt se vasta kylmä kyyti alkaa. Niin kuntalaisille kuin Hellistä palaaville. Valtuutettu Antero Nenonen joka aina monisanaisesti esittää viisikon näkemykset toi mahdollisuuden, että mennään vielä takaisin Kiteen sosiaali- ja terveyspalveluihin. Mikä vatkaus ja vemputus onkaan esissä, jos Nenosen näkemykset pääsevät toteutumaan.

Tehty päätös tietää sitä, että keskusta on ottanut haltuunsa ja vastuulleen Tohmajärven sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitamisen.
Demareiden ääntä ja näkemyksiä ei ole kuultu tässä asiassa eikä muutenkaan valtuustokauden aikana.
Demareiden jättämä eriävä mielipide vapauttaa heidät osallistumasta ulkoistamispäätöksen toteutukseen.

Yritän liittää tähän loppuun kokouksessa käyttämäni puheenvuoron. 

 
Veijo Tuunasen puheen vuoro Tohmajärven kunnanvaltuuston kokouksen 11.06.2012., sen 3:teen kohtaan.

Kun lähdetään heikoille jäille ja upotaan, pyritään pelastautumaan yleensä palaamalla lähtörannalle. Tällainen pelastautuminen pohjautuu elämän aikana saatuun kokemukseen.
Ei yltiöpäisesti lähdetä jatkamaan matkaa kohti edessä olevaa tuntematonta, yleensä vieläkin heikompia jäitä kohti.
Kun pelastaudutaan lähtörannalle, kannattaa miettiä miten jatketaan matkaa.  Sanotaan, viisas oppii virheestä, tyhmä tekee virheen uudelleen.

Edellä olevat kansanviisaudet sopivat Helli-seikkailuun ja nyt päätösehdotukseen, jossa ulkoistettaisiin samalla tavalla, jossa Helli-liikelaitos epäonnistui sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana.
Kun Helliin liityttiin luvattiin vuosittaiset miljoona säästöt. Tuli miljoona lisäkulut ja palvelujen heikentyminen. Tämä on koettua elämää.
Helliin liityttäessä käytettiin ulkopuolisia konsultteja. Niitä on käytetty myös nyt, kun kunnanjohtaja esittää sote-palvelujen ulkoistamista. Esitysten taustalla ovat samat tahot, jotka johtivat palvelut ja kuntatalouden kaaoksen partaalle. Voiko heihin luottaa? Mielestäni ei.
Näyttää siltä, että ulkoistamalla palvelut ollaan menossa ojasta allikkoon. Valtuutetuille, jotka vastuun päätöksistä kantavat, ei ole annettu minkäänlaisia laskennelmia yksityistämisen kustannuksista. Puhumattakaan, että niitä olisi vertailtu hintaan, joka omana tuotantona palvelut maksaisivat.
Kuntalaki määrää kunnalle vastuun lakisääteisten palvelujen tuottamisesta. Siihen ei tarvita kuin kunta ja henkilöt, jotka käytännön työn suorittavat. On jotenkin järjen vastaista uskotella, että lisäporras välissä toisi tehokkuutta tai kustannussäästöjä. Varsinkaan nyt kun kuulee muualla Suomessa pyrittävän eroon pörssiyhtiöiden palveluista.

Päätöksiä voidaan tehdä juridisin perustein tai puoluepoliittisia päämääriä tavoitellen. Kunnallisia päätöksiä tehdessä pitäisi muistaa kuntalaiset ja vahva moraali. (moraali=yksilöiden ja ryhmien hyvät tavat.)
Mikäli sote-palvelujen yksityistäminen jatkuu pörssiyhtiöiden tuottamiksi, on pelättävissä, että terveys- ja vanhuspalvelut palaavat aikaan, jossa kaikki mitataan vain rahassa. Onko edessä paluu huutolaisaikaan ja huutokauppoihin?
Henkilökohtaisesti en voi olla tukemassa tällaista kehitystä, jota ulkoistaminen tässä tapauksessa tarkoittaa.

keskiviikko 6. kesäkuuta 2012

MUISTIN PALAUTUSTA

23.06.2008., pidetyssä valtuuston kokouksessa seuraavat hankilöt kannattivat äänestyksessä yhteistoimintasopimusta ja perustaa siten Helli-liikelaitos:
Ahlgvist Raili, Eronen Tuomo, Forsblom Outi, Haaranen Jukka, Hasunen Jarmo, Ihanus Erkki, Karjalainen Teuvo, Kontiainen Markus, Korpelainen Teuvo, Kuittinen Matti, Kuosmanen Esko, Kuronen Taisto, Könönen Anne, Salminen Arto, Löppönen Reino, Majoinen Matti, Nenonen Antero, Hämäläinen Hannu, Tittanen Raimo, Varonen Juha, Väistö Leena.
Yllä lueteltujen voi sanoa olevan vastuussa siitä, mitä Helli on saanut menneinä vuosina aikaan tohmajärveläisessä terveys- ja vanhuspalveluissa. Ja tietenkin siitä mitä se on maksanut.
Kymmenen valtuutettua heistä on päättämässä ulkoistaa terveys- ja vanhuspalvelut börssiyhtiölle. Päättämässä voi olla enemmänkin, jos entisiä varavaltuutettuja osallistuu kokoukseen.

Yhteistoimintasopimuksen hylkäämistä ja Hellin perustamista vastustivat äänestyksessä seuraavat valtuutetut:
Gröhn Matti, Haaranen Martti, Hakkarainen Pauli, Heinonen Lauri, Simonen Ritva, Koljonen Anu, Laasonen Aarne, Lihavainen Kauko, Ehrukainen Reima, Ollikainen Kaija, Pusa Seppo, Silventoinen Aki, Tuunanen Veijo, Väistö Vuokko.

Hylkäämistä perustelivat edellä luetellut 8:lla eri asiakohdalla. Mikään niistä ei herättänyt Hellin kannttajien mielenkiintoa. Hellin hylkäämisen puolesta äänestäneet jättivät pöytäkirjan eriävän mielipiteensä. Heitä siis ei voi vaatia vastuuseen Hellin epäonnistuneesta toiminnasta.
Ulkoistamisesta päättämässä tuon ajan valtuutetuista Helli vastustajista on 7 henkilöä ja mahdolliset varavaltuutetut päälle.

Erittäin voimakkaasti Hellin perustamisen puolesta toimi tietenkin kunnanjohtaja Olli Riikonen. Paljoakaan hänestä ei jäänyt jälkeen Tuomo Eronen. Edellä olevia peesasi kunnanhallituksen jäsenet Raili Ahlgvist, Reino Löppönen, Teuvo Karjalainen, Juha Varonen ja Leena Väistö.
Pöytäkirjoista näkee, että kunnanhallituksessa Hellin jarrumiehinä toimivat Lauri Heinonen, Anu Koljonen ja Veijo Tuunanen.

Jos jotain kiinnostaa vastuun kanto, josta silloin kuuli ja nyttemmin enää Hellin seikkailun jälkeen vähemmän, voi edellä olevasta tutkailla vastuun kantajia. Kuka teki silloin mitä? 

sunnuntai 3. kesäkuuta 2012

Kapallisen kirppuja

on helpompi vahtia, kuin virkamiesten vaihtuvia mielipiteitä. Näin on ainakin Tohmajärvellä.
Kolme vuotta sitten vannottiin Hellin nimiin. Kuntaliitosta virkamiehet vastustivat kiivaasti. !0,5 milj. euron yhdistymisavustus ei ollut 2 milj. euron vuotuisten säästöjen rinnalla mitään. Kaksi milliä luvattiin joka kunnalle. Ja vuodessa. Joku taisi uskoa. Ainakin enemmistö valtuutetuista, koska tukivat Helliin menoa. Minä en uskonut. Eikä moni muukaan vähemmistöön jäänyt. Nyt tiedetään miten Helli-seikkailussa kävi.
Samat virkamiehet, kunnanjohtaja Olli Riikonen ensimmäisenä, ovat nyt ulkoistamassa Tohmajärven sosiaali- ja terveyspalveluja. Ainakin siltä näyttää kunnanhallituksen 4.5. kokouksen esityslistaa lukiessa. Jarrun voivat lyödä hankkeelle vain luottamushenkilöt.
Kun Helliä perustettiin käytettiin konsulttitoimistoja. Nyt on käytetty myös konsulttitoistoja. Niitä käytettiin myös Hellin toiminnan aikana. Surullisen kuuluisin tuloksin. Hommahan kaatui hyvästä ja kalliista konsultoinnista huolimatta. Lunnaita maksetaan vielä pitkän aikaa.
******
Kunnanhallituksen esityslistan luettuaan voi todeta, että Tohmajärven kunnanjohtajalta on sosiaali- ja terveystoimenhoito lipsahtanut täysin käsistä.
Hän näyttää uskovan kaiken sen minkä maksetut konsultit kertovat. Missä on se oma ammattitaito ja usko omaan asiantuntemukseen ja päätöksen tekoon.
Konsultit kertovat sen mikä heidän puoleltaan on yleensäkään kerrottavaa. Jos heidän ohjeensa eivät tepsi niin siitä ei sen enempää. Vastuu pitäisi jäädä omille virkamiehille, mutta näyttää luisuvan luottamusmiehille ja sitä kautta veronmaksajille.
Jos ja kun, niin kuin kunnanjohtaja Olli Riikonen esittää päätösehdotuksessaan, sosiaali- ja terveyspalvelut ulkoistetaan, astutaan nykytilanteessa ojasta suohautaan.
Mitä järkeä on tehdä ulkoistamissopimuksia neljäksi vuodeksi, kun hallitus on selvästi ilmaissut kantansa miten se tahtoo muuttaa terveyspalveluja. Lakihan on parhaillaan muotoutumassa ja kiisteltävänä eduskunnassa.
Jos kerran on polkaissut paskaan, niin se on yleensä vahinko. Jos toisen kerran polkaisee ja vielä samaan läjään on tyhmä.
Tohmajärven juuri nyt on sopiva aika ottaa palvelut omana toimintana hoidettavaksi.
******
Helliltä siirtyvän henkilöstön on syytä lukea hallituksen esityslistan asia N:o 6:den perusteluosan toiseksi viimeinen kappale tavallista tarkemmin. Luulen tietäväni mitä siinä tarkoitetaan. Siinä lukee sanatarkasti:
Ulkoistamismallissa Hellistä siirtyvä henkilöstö siirtyy Tohmajärven kunnan henkilöstöksi säilyttäen kunnallisen palvelusuhteen, mutta siirtyy työlomajärjestelyn turvin palveluiden tuottamisesta vastaavan yrityksen palvelukseen. Kunnan palvelukseen tulevan henkilöstön rekrytointi on käynnistettävä välittömästi sen jälkeen, kun tiedetään tarkasti kunnan omana tuotantona hoidettavat tehtävät. 
Siinäpä se. Kysykää virkamiehiltä tai luottamushenkilöiltä mitä teksti todella tarkoittaa kenellekin.