lauantai 31. lokakuuta 2009

Hyvää pyhäinpäivää, lajitoverit

Tässä on mennyt muutama päivä tapellessa näitten saat.... mokkuloiden kanssa. Milloin kaatuu ohjelmat, milloin maitomuki ja olen horjunut itsekin.
En ole kuitenkaan niin sekaisin kuin paperilehtien toimittajat. Hehän ovat kissan kokoisilla kirjaimilla toitottaneet: kunnanjohtaja Olli Riikonen nauttii milloin kunnan luottamusta, milloin valtuuston lujottamusta ja milloin kansalaisluottamusta.
Asia suottaa olla niinnii, mutta suotta olla toisinnii. Minä en ole ollut sellaisessa tilanteessa, edes kuunteluoppilaana, jossa luottamuksesta olisi päätetty. Viimeksi olin kunnanvaltuuston kokouksessa, tosin varavaltuutettuna, johon valtakirjani juuri ja juuri riittää.
Kokouksessa ei voitu päättää Riikosen luottamuksesta, koska kokoukselle ei esitetty siitä edes päätösehdotusta.
Kuntalaisen aloitteen pohjalta SDP:n valtuustoryhmä esitti perustettavaksi Tilapäisen valiokunnan. Sitä kuntalain 22§ tämmöisen aloitteen teko edellyttää. Vastaesitystä SDP:n esitykselle ei kukaan esittänyt.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Väistö toi oman selontekonsa, jota hän oli esitellyt hallituksessa aina äänestykseen saakka. Kysyin kokouksessa, mihin hän selontekonsa perustaa. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja on niin hiljainen, ettei tähänkään vastannut mitään. Edustiko vaitiolo suurta viisautta vai tietämättömyyttä?
Omaa logiikkaansa toteutti valtuuston puheenjohtaja Matti Majoinen äänestytti näistä kahdesta. Lopputulema oli, että paperilehdet julistivat kunnanjohtajan nauttivan luottamusta. Majoisen toimintaan kuului, ettei hän antanut äänestykseen vaikuttaa valtuutettujen. Hän ei antanut työjärjestyspuheenvuoroja.
Kysyn vaan. Ollaanko demokratiassa enää Tohmajärvellä? Tunteeko kunnanjohtaja valtuuston kokouksen päätöksen jälkeen nauttivansa luottamusta? Mielestäni luottamuksesta ei äänestetty. Ei perustettu edes Tilapäistä valiokuntaa, jonka olisi pitänyt asia valmistella valtuuston päätettäväksi.

keskiviikko 28. lokakuuta 2009

Seuraavassa julkaisen SDP:n aloitteen.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja tulkitsi SDP:n esityksen vastaesitykseksi, eikä antanut työjärjestyspuheenvuoroa. Miten tulkinta on oikea? Hallitukselta ei ollut mitään päätösesitystä. Matti Majoinen "tulkitsi" SDP:n esityksen vastaesitykseksi, jota ei ollut olemassa.
Älkää kuntalaiset tämän valtuuston aikaan kerätkö nimiä mihinkään listaan. Valtuuston yksinkertainen enemmistö pyyh...ei kun ei anna niille mitään arvoa.

260 allekirjoittaneelle tyly vastaus

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, Hyvät valtuutetut

SDP:n valtuustoryhmän puheenvuoro

SDP:n valtuustoryhmä 25.10.2009 pitämässään kokouksessa on käsitellyt kuntalaisen nyt valtuustokäsittelyssä olevaa aloitetta laajasti ja toteaa siitä mm. seuraavaa.

SDP:n valtuustoryhmä antaa 260 allekirjoittamalle aloitteelle suuren painoarvon.

Valtuuston on vastattava aloitteessa esitettyihin asiakohtiin ja kysymyksiin selkeän yksiselitteisesti.

Aloite on osoitettu koko valtuustolle. Ei yksin jollekin valtuustoryhmälle. Olisi aloitteen allekirjoittajien aliarvioimista, jos aloite sivuutettaisiin valtuustossa ohimennen ilman riittävää keskustelua ja käsittelyä esim. äänestäen.

SDP:n valtuustoryhmä näkee aloitteen käsittelyn tähän mennessä vajavaisena. Tämä näkyy erityisesti kunnanhallituksen valmistelussa ja käsittelyssä. Kunnanhallituksen puheenjohtajan selonteossa keskitytään päätöstenteon kuvaukseen kuntaorganisaatiossa. Sitä aloitteessa ei kysytä.

Kuntalaisen aloitteessa kysytään kunnanjohtaja Olli Riikosen toimista ja ratkaisuista päätösehdotuksia tehdessään. Ovatko ne ja mahdolliset hänen muut toimensa olleet kuntalaisten tahdon ja etujen mukaisia.

Puheenjohtajan selonteossa todetaan valtuuston tehtäväksi arvioida kunnanjohtajan luottamusta.

Kuitenkin selonteossa tosin äänestyksen jälkeen, hallitus ilmoittaa kunnanjohtaja Olli Riikosen nauttivan hallituksen luottamusta ja esittää kuntalaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Aloitteen sisältö ja tarkoitus sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan selonteko ovat ristiriidassa keskenään. Erityisesti siltä osin kun selonteolla sivuutetaan kunnanvaltuuston vapaa keskustelu, selvitysoikeus ja päätöksenteko kuntalaisen aloitteeseen.

Voi perustellusti kysyä mihin kuntalain pykälään tai yleisesti hyväksyttyyn menettelyyn perustaa hallituksen puheenjohtajan selontekonsa sisällön?

On merkille pantavaa, että valtuustoon tuodulta kuntalaisen aloitteen käsittelyltä puuttuu hallituksen päätösesitys.

Edellä esitetyillä perusteilla SDP:n valtuustoryhmä tekee esityksen. Sen voi nimetä valtuutetun aloitteeksi tai vastaesitykseksi.

SDP:n valtuustoryhmä esittää, että kuntalaisen aloitteen jatkokäsittelyä varten perustetaan kuntalain 22 §:n mukainen Tilapäinen valiokunta.

SDP:n ryhmä tähdentää 22 §:n viimeistä lausetta.

Valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista tai hallinnon tarkistamista varten.

Tohmajärvellä 28 p:nä lokakuuta 2009.

Sotkeutuuko perhesuhteetkin

Helli kinuaa Kesälahdelta 500000 euroa toimintansa lisärahoitukseen. Hellin johtaja on Airi Turunen.
Kesälahden kunnanhallitus ei antanut lisää rahaa. Kunnanjohtajana ja hallituksen esittelijänä on Jorma Turunen.
Airi Turunen ja Jorma Turunen ovat aviopuolisoita keskenään. On syntynyt tilanne, jossa Airi Turunen pyytää ja Jorma Turunen haluaisi antaa, mutta luottamushenkilöt ovat erimieltä Jorma Turusen kanssa rahan annosta.
Sanomalehti Karjalaisesta seuraava sitaatti:
"Jos valtuusto ei myönnä tarvittavaa lisärahaa, se itse syyllistyisi sopimusrikkomukseen. Luottamushenkilöt ovat tässä asiassa täysin hukassa, Turunen harmittelee."
Sitaatista ei käy selville kumpi Turunen lausuman on antanut. Etunimi puuttuu.
*******
Olipa kumpi hyvänsä. Asiaa se ei muuta miksikään. Karkeasti sanottuna luottamushenkilöt, varsinkaan valtuutetut eivät ole hukassa tehdessään päätöksiä.
Marssijärjestys on vain sellainen, ettei valtuutetut toimi käskytysalaisina. Ei kunnanjohtajaan eikä Hellin johtajaan nähden.
Sopimusrikkomus, jos sellaista halutaan kaivaa, on yhtä syvällä kuin levälläänkin. Ensin pitää laittaa syngrooniin sopimukset, johtosäännöt, hallintosäännöt sun monet muut paperit. Nyt eletään tilanteessa, jossa jokainen käyttää mieluistaan sopimusta tai paperia haluamaansa päämäärään pääsemiseksi.
Kirjoitin tästä tänään lyhyen mielipiteen myös Karjalaisen nettiin.

tiistai 27. lokakuuta 2009

Niinhän siinä kävi

Sikalunssa iski ensimmäisenä. Nimittäin tähän kompuutteriin. Jouni paranteli konetta Jet-mikrossa pari päivää. Virus oli varmasti kasvanut melko kookkaaksi kun kaatoi koko vempeleen. Just kun sain pystyyn, oli kohta kanttuvei.
No, nyt pitää totutella vehkeen käyttöön. Moni paikka on näyttöruudulla vaihtanut paikkaansa. Eiköhän se siitä.
******
Tekstiä rupeaa tulemaan koht`sillään. Aiheita tuppaa liiaksi asti. Huomenissa pääsen taas edustamaan itseäni kunnanvaltuustoon. Sehän menee niin, että jos asioita ei riitä, niin sotketaan entiset. Siitä pitäävät huolta virkamiehet ja lopun hoitaa edustavimmat luottamushenkilöt. Meikäläinen on niissä hommissa pikku tekijä.
******
Talousasiat eivät keskikarjalaisia häiritse. Eivät tohmajärveläisiäkään. Ennen velkaa koetettiin kaihtaa. Nyt kun velkaa sanotaan elvyttämiseksi, niin mehän elvytetään oikein kunnolla.
Mielenkiintoisin asia voi huomenna valtuustossa ollakin 260 kuntalaisen aloite, jossa kysellään kunnanjohtajan toimista ja oliko se myös valtuutettujen luottamuksesta kunnanjohtajaan.
Hallituksen puheenjohtaja Leena Väistö on ratkaissut luottamuksen jo selonteossaan. Luottamusta kunnanjohtajalle annettiin hallituksessa äänin 5-2.
Oisko tuo mittään jos valtuustokin saisi sanoa jotain, kun sille oli kysymyksetkin esitetty vastattavaksi.
Pitkälle on kansanvalta mennyt Tohmajärvellä. Enää ei vaalit oo mittää. Lyhyellä aikaa ovat kuntalaiset puuttuneet kaksi kertaa asioiden hoitoon. Eivät ole päässeet. Saa nähdä miten käy huomenna.
Palaan asiaan. Jos tämä vehje kestää kunnossa.

perjantai 23. lokakuuta 2009

Eilisen kuulumiset

Olin eilen Kiteelle järjestetyssä yhteispalaverissa. Kokoonkutsujana oli Helli ja osanottajat olivat tilaajalautakunnasta, Hellin johtokunnasta, kunnista ja helliläisiä.
Alustajina toimivat konsultit Olli Tolkki ja Eero Väistö. Viimemainittu edusti Kuntamaisema OY:tä, joka on perustettu 2008 jatkamaan Sitran Terveyshuollon ohjelmaa Maisema-hankeissa aloittamaa työtä.
Kuntamaisema Oy:n perustajina ilmoitetaan Cooglessa Sitra, Raision kaupunki ja Nordic Healthcare Group Oy.
Tällä porukalla mentiin kuusituntia. Seuraavassa henkiökohtaisia havaintoja tapahtumasta. Lyhyesti nekin.
*****
Olen aikaisemmin vain vieripöydästä kuullut kuntamaisemasta. Nyt tiedän, että se on konsulttivirma. Mitä se vaikuttaa Hellin toimintaan Eero Väistön esityksen jälkeen on myöhemmin nähtävissä.
Hellin ylinjohto tuntui saavan siitä paljonkin irti. Ainakin sen aisti heidän puheistaan. Itse aion taputtaa vasta sitten, kun näen käytännön tulokset.
*******
Kuntamaisema, olkoon se tässä yhteydessä luennon sisällön nimi, on numeraalinen seurantaohjelma kuluista. Voi olla, että sillä voidaan hyvinkin seurata missä rahat liikkuvat. Hyvä niin. Palvelujen tuottamiseen ja niiden saatavuuteen ei numeroita seuraamalla vaikuteta paljoakaan.
Kuntamaisemaa ei päästä rakentamaan, ellei tulot ja menot ole ajallisesti käytettävissä. Siinä on "maisemoimista" meille alkuun.
*******
Mielenkiintoisin osa "seminaarista" taisi sittenkin osua keskusteluun. Siinä koetettiin selvittää tilaaja/tuottaja työjakoa. Oli monenlaista mieltä ja miestä, jos kohta naistakin. Nähdäkseni selvitettävää jäi seuraavaankin seminaariin.
Hellin, tilaajalautakunnan ja peruskuntien tehtäväjako nähtiin ongelmalliseksi. Sitä sekoittaa vielä yhteistoimintasopimus, peruspalveluohjelma ja kuntalakikin. Yleinen mielipide näytti olevan, että asia tulee saattaa kuntoon muuttamalla "paragraaffeja."
******
Joku rohkea oli sitä mieltä, että näillä "eväillä" voidaan jatkaa. Sanoi takamuksensa kestävän. Miten lie kun tosiasiat tulevat esiin. Ryhmässä on helppo olla. Sieltä ei yksi ihminen helpolla erotu vastuuseen.
******
Kuntamaisema taulukosta näkyi, että Tohmajärven perhepäivähoito ja esiopetus olivat poikkeuksellisen edulliset vertailussa muihin kuntiin nähden. Alustaja oli merkinnyt sen kohdalle kaksi sanaa: On selvitettävä. Kevensin tähän väliin, että toivottavasti löydätte virheen. Olisihan se kumma, jos tässä porukassa nähtäisiin jokin asia olevan hyvin Tohmajärvellä.
******
Paikalla olleet Hellin johtokunnan jäsenet olivat tyytyväisiä itseensä ja työilmapiiriin johtokunnan kokouksissa. Sama tyytyväisyys kun välittyisi helliläisille yleensä ja kuntalaisille erityisesti. Työjaosta lautakunnan ja heidän välillään en huomannut heidän ottavan kantaa mihinkään suuntaan. Heillä näyttää kaikki olevan hyvin.
******
Joissain puheenvuoroissa mainittiin negatiivisesta näkökulmasta. Mitä negatiivista puhuja tarkoitti, en saanut selvää. Ilmeisesti Hellissä ja osassa tilaajalautakuntaa koetaan kritiikki, rakentavakin, negatiiviseksi asiaksi.
Näyttää siltä, ettei sotesta ja Hellistä saisi sanoa mitään. Korkeintaa kiittää ja ylistää kuin eräissä kirkollisissa tapahtumissa. Eikö nähdä sellaisen olevan mennyttä aikaa.
Onneksi alustajat tukivat kritiikin esittäjiä. Kritiikki on jopa kannustavaa toiminnalle. Hyssyttely tai hiljaisuus ei vie asioita tehokkaasti parempaan suuntaan.
Kritiikki silloin kun se esitetään omalla nimellä on sitä avoinmuutta, jota Hellissäkin hoetaan. Kritiikin estäjät ovat ilmeisestikin heikolla itsetunnolla varustettuja yksilöitä. jotka seisovat tukevasti pystyssä nimettöminä ryhmänsä keskellä.
*****
Joku kysyi selvän kysymyksen. Mitä ja kenellä on Airi Turusta vastaan. Suoraan kysymykseen on helppo vastata. Vastasin jotensakin seuraavasti.
En tiedä onko kenelläkään. Minä en ole ainakaan sellaista huomannut. Airi Turunen on toiminut ja toimii Hellin johtajana niillä valmiuksilla ja taidoilla jotka hänellä on. Suomessa toimitaan perinteisesti yhteiskunnassa, jossa annetaan poikkeuksellisen paljon arvoa ammattiosaamiselle. Ammatttiosaamista omalta alaltaan tarvitaan ja kunnioitetaan onpa henkilö suutari, autonasentaja, nokikolari tai sitten lääkäri. Kuka meistä veisi autonsa korjattavaksi ei ammattihenkilölle.
Hellissä lääkäreiden ammattiosaaminen hallinnossa on järjestelmällisesti syrjäytetty. Niin kauan kuin tällainen asiantila jatkuu, katson, että Hellin johtajana Airi Turunen ei täytä tätä puutetta, eikä terveyden ja sairaanhoitoa ole tarpeellisessa määrin huomioitu Hellin piirissä.
Vika tuskin on Airi Turusen. Hellin johtajana hänen tulisi asiaan kiinnittää huomiota ja pyrkiä korjaamaan asia. Kenelläkään tuskin on syytä mennä ketään moittimaan toista huomommaksi henkilönä. Sekin tulisi toki kestää. Joskus toinen voi olla parempi toista. Airia nyt ei ole kuitenkaan verrattu kehenkään.
Turha herkkä hipiäisyys voisi olla vähemmän esissä myös ns. paremmissa piireissä.
Hyviä pöhiä. Kirjuutus vikeät voipi korjaatta ite kukin.

keskiviikko 21. lokakuuta 2009

Lyhyesti ilman aikojaan

Helsingissä on tarkoitus sulkea vuodeosastoja. Noin tuhatviisisataa vanhusta odottaa muutto tuntemattomaan. Kukaan ei tunnu tietävän minne. Vuodeosastot lakkautetaan vuoden vaihteessa.
Vanhukset makaavat vuoteissaan avuttomina. Eivät pysty olemaan pystyssä, eivät tietenkään liikkumaan ja hoitamaan päivittäisiä tarpeitaan.
Apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen ei myöskään tiedä mihin vanhukset sijoitetaan. Hän sanoo, että päätökset on tehty ja vuodeosastot lakkautetaan. Vuodeosastoilla hoidetaan vain sairaita vanhuksia. Kuka erottaa liikuntakyvyttömästä sairaan liikuntakyvyttömän? Paula Kokkonen tuskin kuitenkaan.
Kylmää kyytiä Helsingissä. Tieto on poimittu telkkkarista. Järkyttävää kuvamateriaalia.
******
Samaa voi kysyä kohta meiltä Helliläisiltä. Vapaaehtoisia valitsijoita tuskin löytyy ainakaan virkamieskunnan piiristä. Eikä luottamushenkilöistäkään, jotka ovat jakamassa vuodeosastojen "makaajia" terveisiin ja sairaisiin hyväksyessään tulevan järjestelmän käyttöönoton.
Valinta jäänee lääkäreille, muutahan tehtävää tälle ammattikunnalle ei Helli-järjestelmässä ole juurikaan annettu. Epäilen, että vuodeosastot eivät tyhjene meilläkään. Ei raamatullisia ihmetekoja niin vain synny Keski-Karjalassakaan. Ei edes seutuvaliokunnassa.
******
Tilaajalautakunta lähetti yksimielisen luonnoksen peruspalveluohjelmasta kuntiin käsiteltäväksi ja päätettäväksi.
Yksimielisen siksi, että se on myös yhdentekevä. Sanoin sen myös lautakunnan kokouksessa. Mitä hyödyttää tehdä paperi, joka ei voi toteutua. Edes talouden osalta. Talous on vain numeroita. Luulisi se saatava kuntoon ensin. Sitten on mahdollisuus yrittää sovittaa toimintoja käytäntöön.
Kunnilla on edelleen suvereeni oikeus päättää terveys- ja sosiaalipalveluista. Sen laajuuden takaa yhteistoimintasopimus. Ei palveluja voi mennä muuttelemaan ohi yhteistoimintasopimuksen. Ei Helli eikä tilaajalautakunta.
Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että peruspalvelut säilyvät nykyisissä kuntakeskuksissa. Sanonta on epäselvä, mitä sillä tarkoitetaan. Nyt kuntien valtuutettujen tulee päättää selvästi mitä peruspalvelut ovat. Kuuluuko peruspalveluihin paikalliset vuodeosastot ja mitä saman tasoisia palveluja tuotetaan kuntakeskuksissa vanhuksille.
Vastuu näin syvää luotaavasta palvelumuutoksesta ei kuulu Hellille eikä tilaajalautakunnalle. Vastuu on valtuutetuilla. Tehkööt he päätöksen. Sen pohjalta on sitten selvä toimia.
Peruspalveluohjelmaa rustattaessa on muistettava, että se on alisteinen seutusopimukselle. Ei ole syytä lisää rakentaa hallintohimmeliä. Entisestäkin selviämisessä on työtä.
Palaan keskusteluun herätettyyn seutusopimukseen myöhemmin. Siinä riittää kirjoitettavaa ja puhuttavaakin.

Mitä, mitä tämä on?

Mitä ne keskustanuoret tahtoo?

Kirjoitin blogissani Tohmajärven keskustanuorten puoluekokousaloitteesta jo 16.10.2009. Siinähän näyttävästi vaadittiin sulkemaan Niiralan rajaylityspaikka.
Asia oli minulle käsittämätön. Jopa niin, etten aikonut asiaan enää palata. Nyt kun julkisuudessa on aloitteesta ryhdytty keskustelemaan, pitänee jokunen sana kirjoittaa lisää. Asiahan on tietodettu myös kansanedustajille. Siltä kannalta katsoen aloite on otettava vakavasti.
Mistä näitä aloitteita tulee ja kuka niitä väsää? Onko Tohmajärvellä tällaista mielipidettä ja kuinka laajaa se on, että suurella vaivalla saatu yhteys Venäjälle pitää sulkea? Aloite on niin ulkopoliittinen kuin vain voi olla. Lapsikin jo ymmärtää, ettei siihen pitäisi lähteä kevein kengin ja huumorilla. Saattaa olla, etteivät kaikki tämmöistä huumoria ymmärrä. Taidan kuulua heihin.
Tohmajärven keskustaa johtaa rajavartiostoa ikänsä palvellut everstiluutnantti Matti Majoinen. Mikä on hänen vastuunsa puolueensa nuorten toiminnasta? Onko kunnallisjärjestö käsitellyt aloitetta ja hyväksynyt sen. Keskustanuorista näyttävin osa on myös kunnanvaltuustossa. Ymmärtääkseni he tukevat, tai ainakin ovat ennen tukeneet Värtsilän kehittämistä niin intran kuin muidenkin palvelujen suhteen juuri rajanylityspaikkaan tukeutuen.
Voiko kunnanvaltuutettu toimia samaan aikaan puolesta ja vastaan. Odotan keskustanuorilta jonkin laista vastausta kaksijakoiseen toimintaansa. Samaa toivoisin myös Pohjois-Karjalaisilta keskustan kansanedustajilta. Asian luulisi olevan tarpeeksi vakava. Kunnanjohtajalta on turha pyytää kannanottoa.

maanantai 19. lokakuuta 2009

Keski-Karjalaista haikailua

Kiteelle oli kasattu joukko ihmisiä keskustelemaan ja etsimään seutukunnan tulevaisuudelle parempaa tulevaisuutta. Löytämään innovaatiota. (uudistus, uutuus)
Tutustuin tapahtuman kulkuun Karjalaisen välityksellä.
Osallistujat olivat lähes kaikki ns. vanhoja tekijöitä. Ei siis ihme, jos samaa noudatti heidän ajatusjuoksutuksensa. Ei sieltä uusia asioita tullut esiin. Toiveita, haaveita ja muisteluita sitäkin enemmän. Tältä pohjalta tuskin paljoa on luvassa tulevaisuudelta. Ei innovaation etsiminen ole vanhassa piehtaroimista. Rohkea uusi selvä avaus olisi tervetullut juuri nyt Keski-Karjalaan.
*******
On turha muistella menneitä "loiston" aikoja. Jos menneestä jotain tahtoo muistaa olisi se tehdyt virheet. Tai toteutumatta jätetyt mahdollisuudet. Opiksi eletty elämä kelpaa. Saman uusiutuminen harvoin toistuu. Muistelupuheet pidetään yleensä hautajaisissa. Ollaanko nyt jo Keski-Karjalassa hautajaistunnelmissa?
*******
Keski-Karjala tarvitsee iskun, jotta meidät huomioitaisiin. Lepsuttelulla ja pään silittelyllä ei päästä eteenpäin. Ei ainakaan tällä menolla, jossa ei tehdä mitään suunnan muuttamiseksi.
Ainoa terävä mielipide, joka tapahtumassa annettiin tuli Hexionin toimitusjohtaja Erkko Kajanderilta. Hän arvioi, että kuntaliitos parantaisi seudun imagoa ja toisi yhtenäisyyttä.
Tämäkin mielipide piti torpata tuoreeltaan. Kunnanjohtaja Olli Riikonen sanoi kannattavansa liitosta, jos sen ansiosta seutukunta saataisiin uuteen nousuun.
Tuossapa farisealaisin melipide, jota en aikaisemmin Riikoselta ole kuullutkaan.
Tiedän ja tunnen Olli Riikosen jyrkimpänä itsenäisen kunnan kannattajana koko Keski-Karjalassa. Mielipiteeni perustuu hänen kanssaan käymiini keskusteluihin kunnanhallituksessa. Samaa mielipidettäni tukee se, että Riikosen toimesta ja esityksistä on estetty kuntaliitosmielipidettä selvittävä kansanäänestysaloite ja lukuisat valtuutettujen aloitteet kuntaliitosselvityksien aloittamisesta.
Mihin Riikonen perustanee omat mielipiteensä, kun järjestelmällisesti estää kuntalaisten asiaa koskevat selvitykset ja valtuutettujen tekemät selvitysaloitteet.
Riikosen tukena on valtuustoryhmä, jonka pitäisi ohjata kunnanjohtajaa. Nyt taitaa olla päin vastoin.
Näyttää siltä, että näin jatketaan Keski-Karjalassa. Se tietää sitä, että lähestytään tilannetta, jossa horisontissa näkyy Joensuu.

lauantai 17. lokakuuta 2009

Ei äiti olisi uskonut

Tänään tuli sähköpostiin viesti. Siinä kysyttiin ymmärsinkö kirjoituksestani mitään. Samalla annettiin osoite, jota voisin vilkaista.
Toden totta. Kun avasin osoitteen, niin yllätys oli melkoinen. Tänään näin palstahan sieltä löytyi valokuvineen kaikkineen. Ja kaikki englanniksi.
Eikä tässä vielä kaikki. Yhdellä napin painalluksella kääntyi blogini mille muulle kielelle hyvänsä, joita laskin olevan rapiat 50 kpl.
*******
Turhaan kävin oppikoulua ja pänttäsin Ruotsia pakon alla. Kirjoitin; jag är en åsna kun piti kirjoittaa jag har en åsna. Kunpa äiti eläisi. Saisi nähdä, että olin kaukaa viisas. Että viidelle kymmenelle keilelle kirjoittelen?
Apuun tosin tarvitaan Googlen Kääntäjä. Mutta kuitenkin.
******
Tämän päivän Hesarin sunnuntaidebattisivulla Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Pentti Hyttinen kirjoittaa viisaita otsikolla: "Pakkoruotsin vaihtoehdoksi otettava pakkovenäjä." Ja alaotsikolla; "Venäjän kielen asemaa Suomen kouluissa on parannettava kilpailukyvyn vuoksi."
Ketä kiinnostaa lukekaa juttu. Täyttä asiaa se on ja perusteltua. Ei kieltä tarvita sen takia, että ollaan kaksikielisiä. Tai paremminkin ollaan joskus oltu. Kieltä tarvitaan ihmisten kesken kanssakäymiseen, mikä nykyaikana tarkoittaa yleensä kaupankäyntiä. Kielitaidon puutteen huomaa täällä itärajalla. Kutaata ei venäläinen ymmärrä. Eikä Tohmajärvellä Nymanin jälkeen kukaan muukaan.
******
Ja eihän pakkoruotsin kannattajia saa äänettömiksi. Eikä Hesarikaan uskalla sivuuttaa.
Hyttisen jutun sivuun oli annettu Anna-Maja Henrikssonille tilaa sanoa sanattotavansa. Henriksson on kansanedustaja (r) ja Folktingetin puheenjohtaja. Siellä tahoilla tiedetään mikä vieraskieli meille itärajalla on tärkeintä osata. Sehän on Ruotsi, jos ei vapaa ehtoisesti, niin sitten pakolla. Otsikko oli muodossa: "Ei joko-tai, vaan sekä-että.
******
Hoidin 20 vuotta Helsingissä virkaa, johon vaadittiin Ruotsin kielen taito. Se olisi pitänyt näytteellä pitänyt osoittaa. Kukaan sitä minulta ei vaatinut. Virkaan tulin nimitetyksi ja palkastakaan ei mitään vähennetty.
Lihakaupassakin myyjä oppi Suomea, kun sanoin, etten osta köttiä. Tulin lihan ostoon.
Samaan aikaan Tohmajärvellä posti- ja keskusneitejä ja rouvia pakotettiin suorittamaan keskikoulu ja antamaan näyte Ruotsin kielen taidosta. Kovasti pinnistäen he siitä selvisivät, päästäkseen muutaman vuoden kuluttua irtisanottavaksi.
Se siitä Ruotsin kielen autuaaksi tekevästä voimasta näillä rajapinnoilla. Härrekuu sentään.

perjantai 16. lokakuuta 2009

Harkintaa mukaan keskustanuoret

Tohmajärven Keskustanuoret ovat tehneet puoluekokoukselle aloitteen, jossa esitetään Niiralan raja-aseman sulkemista.
Että sillä lailla. Keskustanuorten puheenjohtaja Otto Saikkosen mukaan sillä aiottiin panna velivenäläisen puuntuonti kondikseen. Eli käytännössä vauhdittaa Enon sellutehtaan sulkemista. Venäjän puun, kun sanotaan olevan tärkeä tehtaan pyörittämiselle.
Saikkonen selittää aloitetta puolivakavaksi ja ajatuksen tasolla käsiteltäväksi. Kunpa se ajatuksen tasolla olisikin pysynyt. Nyt se on julkisuudessa ja keskustan piirin toiminnanjohtaja selittelee asiaa myönteisenä ja huumorin keinoin esillä pidettävänä. Niin oikein. Huumorin keinoin, mutta että onko puoluekokous oikea paikka?
Kunnanjohtaja Olli Riikonen ei kommentoi aloitetta. Toteaa sen ulkopoliittiseksi asiaksi. Hän huomauttaa kuitenkin, että Niiralan raja-asema on erittäin tärkeä Tohmajärven kunnalle. Tiedot olen poiminut Karjalaisen kotimaa sivulta 15.10.09.
*******
Olisi ollut mielenkiintoista tietää mitä mieltä valtuuston puheenjohtaja Matti Majoinen on nuorisonsa ajatusmaailmasta.
Onneksi raja vain kiinni, ei sentään rautaa rajalle. Jo tällä valtuustokaudella on kunnanvaltuuston lehtereillä kuullut valtuuston nuorten siiven esiintuloa. Räväkkyttä ei ole puuttunut. Vähemmän harkintaa tai realismia. Intoa ja uskoa poliittiseen valtaan sitäkin enemmän. Äänet antavat valtaa, mutta valitettavasti ei viisautta. Se pitäisi nuortenkin malttaa hankkia. Nyt ei siltä näytä. Valitettavasti.
******
Mielenkiintoista olisi tietää, miten paljon aloitteen takana olevat tietävät ja käyttävät Venäjän palveluita. Käyvätkö ostamassa pensaa, tuovatko tupakka tai muita tuomisia. Onko Volna tuttu ja sen palvelut? Jos ei itselle, niin entä isälle. Minä en halua selvitystä edes niistä parista kolmesta Venäjän vierailustani. Onko sitten niin, että "pojat" tietävät ja haluavat pistää rajan kiinni "sisäpoliittisista" syistä. Eikö siinä tapauksessa olisi ollut reilua puhua oikeilla nimillä ja asioilla eikä puukauppaa käyttää keppihevosena.
Tosiasia lienee, että ajattelettomuus on aloitteen takana.

keskiviikko 14. lokakuuta 2009

Turhaa tynnyrin kolistelua

Tämän päivän Karjalainen otsikoi: "Vuodeosastot tehostetuiksi palveluasunnoiksi." Uutinen on yhtä paikkansa pitävä, kuin kuolinilmoitukseni, jos se olisi ollut tämän päivän lehdessä.
En tässä ryhdy toistamaan itseäni. Olen kirjoittanut jo mielipiteeni Karjalaisen nettimielipiteisiin. Voi katsoa sieltä, jos jotain asia kiinnostaa. Palaan asiaan myös KeskiKarjalanNeloset pääkirjoituksessa myöhemmin.
Jotain tolkkua Helli-hommiin ja sen ympärillä tapahtuvaan päätöksentekoon pitäisi saada. Tuskin kukaan on erimieltä siitä.
Nyt Haukiputaalla kipuillaan samanlaisen elinkaarimallin tulemisesta. Jospa herra varjelisi heitä sotkeutumisesta elinkaareen.

tiistai 13. lokakuuta 2009

Aikaa tärväytyy kuunnellessakin

Otsikko on terveiset Keski-Karjalan keskustalaisille puheenjohtajille, jotka taannoin kiinnittivät huomiota sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousten ajankäyttöön.
Eilinen kuuntelu alkoi klo 13,30 ja päättyi klo 18,25. Hyvin se kestettiin. Mitä mieltä lienevät puheenjohtajat. Odotellaan yleisönosastokirjoituksia.
*******
En tässä ryhdy tekemään kokousselostusta. Jotain yleistä voisi kaiketi sanoa eilisestäkin kokouksesta.
Kyllä se niin vain näyttää olevan, että hätäisesti rakennettu Hellin hallintohärveli aiheuttaa toistuvasti ongelmia käytännön toimintaan. Ei näytetä tietävän mikä asia kuuluu tilaajalautakunnalle, mikä Hellille ja mitkä asiat ovat itsenäisten kuntien päätettävänä.
Oman turhan sotkunsa aiheuttaa seutusopimus. Seutuvaltuuston asema ja erityisesti omaa elämäänsä ohjaava seutuvaliokunta on enemmän kuin kapula demokraattisen toiminnan rattaassa.
Ellei selkiytymistä aleta saada valta- ja vastuusuhteisiin riittää Hellillä ongelmia. Turha papperin pyöritys ei ole kuntalaisia palvelevaa toimintaa. Vaikka pyörittäjällä olisi millainen titteli ja miten korkea palkka hyvänsä.
*******
Kokoustauolla kysäisin Hellin johtaja Airi Turuselta lääkäri tilanteesta. Lyhyt ja selvä vastaus; ei yhtään hakijaa. Jatkoin; entä nyt? Mikä edessä? Ei tietoa, vastattiin.
Kerroin olleeni useammankin lääkärin kanssa puheissa Keski-Karjalan tilanteesta. Minulle on kerrottu, ettei kysymys ole rahasta. On sanottu huonoista työolosuhteista ja suuresta vastuusta. Loppu on ollut epämääräistä väistelyä, josta kotipsykologialla olen päätellyt lopulliseen syyhyn olevan muutakin kuin julkisuuteen annettu.
Kysyin eikö sitä rahaa, jota nyt käytetään ostolääkäreihin voisi käyttää virkalääkäreiden "houkutteluun". Tarjottaisiin parempia joustavia työaikoja. Soviteltaisiin ja otettaisiin käyttöön toimintatapoja, jotka poistaisivat niitä esteitä, joita lääkärit sanovat olevan Hellissä. Hellin johtaja Airi Turunen ei sanonut lähtevänsä tälle tielle. No, se riitti minulle. Oli oikeastaan vastaus syyhyn, miksi virkalääkäteitä Keski-Karjalaan ei saada.
*******
Haukiputaalla eilen osa kunnanvaltuutetuista marssi ulos valtuuston kokouksesta. Syy oli tapa, jolla ajettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen elinkaarimallia. Eli sitä samaa, joka on meillä käytössä.
Lukijahan tietää, että elinkaaressa kaikki palvelut on ajettu yhden hallinnon alle. Yleensä tämä tietää myös sitä, että yhden ihmisen hallintaan.
Lääkäri Martti Tolvanen sanoi lähtönsä syyksi, ettei hän kannata elinkaari mallia. Onko muidenkin lääkäreiden vieroksuntaan Helliä kohtaan syy elinkaarimalli? Tässähän ei ole annettu lääkäreille päättävissä elimissä juuri sijaa. No, paikalla saavat olla ja puhua, jos lupa annetaan. Kuuleminen on jo sitten kokonaan toinen juttu ja päättäminen siitäkin eteenpäin.
Kehoittaisin arvon kunnanjohtajia ja luottamushenkilöitä miettimään mitä ovat päätöksillään aikaan saaneet. Mutta ennen kaikkea sitä, miten nykytilanteesta päästään selville vesille. Pallo on heillä.

maanantai 12. lokakuuta 2009

Erittäin lyhyesti Tohmajärveltä

Tämän päivän Karjalaisessa oli otsikko: "Haussa 350:lle kotikunta." Lehtikuvassa ministeri Astrid Thors seisoi "kapula kädessä" ja kunnanjohtaja Olli Riikonen oli vaipunut omiin ajatuksiinsa paperit sylissään.
Jutun viimeinen kappale kuului: "Tohmajärvellä, joka on Suomen venäläisin kunta, yhteiselo pelaa kunnanjohtaja Olli Riikosen mukaan kitkatta. Maahan muuton ja kotouttamisen haitat ovat olleet mitättömiä."
Näinhän asia on. Mutta voisiko se olla vielä paremmin? Onko Tohmajärvi pyrkinyt tai tehnyt mitään nykytilan saavuttamiseksi? Olisiko venäläisistä tulevaisuudessa voimavaraksi kunnan kehittymiselle?
Mielestäni olisi. Olisi etsittävä yhteiskunnasta ne keinot, joilla päästäisiin ensimmäisenä hyödyttämään ja kehittämään nykytilaa kaikkien osapuolten eduksi.
Kunnan terveyspalvelujen ollessa Tohmajärven itsensä tuottamina, puhuttiin perusturvalautakunnassa mahdollisuutta maksua vastaan tarjota palveluja myös Venäjällä asuville venäläisille. Asia oli yksi ajatus, mutta mielestäni yritys kehittää yhteiseloa naapurin kanssa. Samaa ajatusta voisi kehitellä koulutoimen puolelle esim. rajan läheisyyteen Värtsilään.
Raja tulee tarjoamaan mahdollisuuksia. Tiedän myös, että ongelmia. Ne ovat kuitenkin ratkaistavissa. Tarttes tehdä jotain.

sunnuntai 11. lokakuuta 2009

Jatketaan tästä

Piipahdin päiväselti Helsingissä. Junalla, ainakin vielä toistaiseksi, näinkin lyhyt reissu on mahdollinen.
Olin kutsuttuna "Sörkän sulattamo" historia kirjan julkistamististilaisuudessa. Historian, joka käsitteli pääasiassa 1970-luvun jälkeisiä Helsingin Keskusvankilan tapahtumia, oli kirjoittanut Risto Kettunen.
Näin siinä kävi. Meikäläinenkin näyttää olevan historiaa. Etelän media on tehokas. Sitä ei voi paeta edes Tohmajärvelle.
*******
Julkistamistilaisuuteen oli saapunut toistasataa historian ja osa nykyisyydenkin edustajaa. Meikäläisistä monet lynkäten ja vavisten. Mutta myös pirteitä ja terveitä oli runsaasti joukossa. Kampaa eivät kaikki enää tarvinneet.
Virallisten puheiden jälkeen kahvituksessa parasta oli vaihtaa muisteluita menneestä ajasta. Kaikilla näytti olevan vain myönteistä muisteltavaa. Oliko aika kullannut muistot vai oliko vankilakulttuuri sitonut työaikana henkilökunnan niin tiukasti yhteen, että side piti vielä nytkin.
*******
Jokaisessa työpaikassa on oma kulttuurinsa. Vankilassa kulttuureja oli monta. Vankikulttuuri, vartijakulttuuri, työtoimenkulttuuri ja virkamieskulttuuri. Tunnettua on, että nämä kaikki olivat, ainakin ennen, enemmän tai vähemmän ristiriitoissa keskenään. Kamppailtiin oman ryhmän eduista.
Päällimmäisenä oli kuitenkin jako kahteen. Henkilökunta oli yhtenäinen ja sillä oli yhteinen tavoite. Samaa voi sanoa vankien osalta. Näitä kulttuurijakoja varjeltiin tarkasti eikä niitä rajoja saanut ylittää kukaan ilman rangaistusta.
Rajan ylittäjälle henkilökunnan puolella se tiesi lopputiliä. Vankien puolella pääsi turpaanotolla tai pahimmassa tapauksessa hengestään.
*******
Jos kulttuuri on tapa tehdä työtä, niin nykykulttuuriin kuntapuolella en voi olla tyytyväinen. Liekö kukaan?
Vankilassa olivat kiveen hakatut säännöt toiminnasta minkä puolesta työtä tehdään. Ei oltu määritetty miten työtä tehdään, mutta selvästi oli kaikilla tiedossa miten sitä ei saa tehdä.
Keski-Karjalassa ollaan työ- ja tehtäväkulttuurin suhteen sekavassa tilassa. Se on näkynyt miten täällä nykyisin toimitaan. Vanha työnteko ja päätöksentekokulttuuri on hylätty. Tilalle ovat tulleet pesserifisserit, joilla ei ole malttia edetä rauhallisesti.
He tietävät kaikki ja pitävät mielipiteistään mustasukkaisesti kiinni. Heillä ei näytä olevan käsitystä siitä yhteisöstä jota ovat virkamiehinä tulleet palvelemaan. Heiltä puuttuu kulttuurin kunnioitus.
Tätä taustaa vasten tunnen ylpeyttä siitä, että olen saanut työaikanani kuulua yhteisöön, jossa tunnettiin yhteinen päämäärä ja johon yhdessä pyrittiin. Siihen kuului myös vastapuolen kulttuurin kunnioitus.
Milloin samaa voisi havaita myös kunnalliselämässä?

keskiviikko 7. lokakuuta 2009

Missä niitä ristiriitoja oikein on.

Ensin niistä vouhottivat paikallislehdessä keskustan johtavat luottamushenkilöt. Tämän päivän Karjalaisessa ristiriidoista on huolissaan Helli-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Vesa Korpelainen. Kukaan edellä mainituista ei kerro mitä ristiriitoja on, missä ja ketkä riitelevät. Ilman asiaa ja henkilöitä ristiriidoista puhuminen on huitaisi tyhjään.
******
Vesa Korpelainen sanoo Karjalaisessa. Sanatarkka lainaus. "On tullut tunne, että jotkut heittävät tarkoituksella kapuloita rattaisiin."
Siis huitaisu tyhjyyteen. Kysynkin, kuka heittää kapuloita rattaisiin ja mistä asioista. Vai onko niin, ettei johtokunnan puheenjohtaja siedä edes kuntalaisille oikeutta osalistua keskusteluun.
Helli on itsenäinen palvelun tuottaja ja sen toimintaan nykyisellä hallintomallilla ei ulkopuolisilla ole sanan sijaa. Tämän pitäisi tietää ainakin Hellin johto.
******
Kritiikkiä parlamenttarismin kaventumisesta ei Korpelainen hyväksy alkuunkaan. Olisi ihme jos hyväksyisi nykyistä tehtäväänsä hoitaessa. Sehän olisi kuin ampuisi omaan nilkaansa. Parlamenttarismin vajeesta olen kirjoittanut Karjalaisen nettimielipiteisiin. Joten se jääköön tässä.
******
Sitten mielestäni tärkeimpään asiaan. Johtokunnan puheenjohtaja Vesa Korpelainen sanoo lehtijutussa, että tilaajalautakunnan ja johtokunnan roolit ovat selvät. Tosin hän seuraavassa lauseessa sanoo, että niitä hiotaan tässä kuussa.
Hän antaa kiitosta oman johtokuntansa toiminnalle ja sanoo, että johtokunta on asiantunteva ja keskusteleva. Johtokunnassa on kokemusta ja näkemystä.
Ei tullut osumaa omaan jalkaan tässäkään arviossa.
******
Konsulttien suusta Helli-seminaareissa olen kuullut seuraavaa. Tilaaja/tuottaja työnjakoa on selvitettävä. Nykyisellään ei voida jatkaa.
Johtokunnan jäsenten tulisi olla terveys- ja vanhushuollon asiantuntijoita tai henkilöitä, joilla on pitkä kokemus kyseiseltä ammattialalta.
Konsultit, jotka on palkattu Hellin toimintaa ohjaamaan oikeille raiteille sanovat myös yksiselitteisesti, että kuntien ja Hellin välinen päätöksenteko on selkiytettävä epäselvien tilanteiden syntymisen estämiseksi päätöksenteossa.
******
Edellä oleva lause tarkoittaa minulle, että Helli menee liian pitkälle itsenäisen kunnan päätöksen tekoon, jos puuttuu esim. kunnan investointeihin tai rakennustoimintaan yleensä. Näin on käynyt Kesälahdella Aurinkorinteen saneerausasiassa.
Kyllä kunta saa rakentaa miten hyvän pytingin hyvänsä vanhuksilleen. Valitettavasti Hellille on kirjattu suvereeni oikeus päättää vuokrata tai ei rakennuksia käyttöön. Juttu nyt kuitenkin on lopulta kuntalaisten käsissä. Semmoinen johtokunta lukee loppulausetta itselleen, jos aikoo sivuuttaa kuntalaisten tarpeet.
******
Niin kuka niitä kapuloita heittää Hellin rattaisiin? Ja missä ovat ne alinomaan hoetut ristiriidat? Helli on toistaiseksi, eikä sen loppua näy. Sen kanssa eletään. Palvelut ovat pysyneet hyvällä tasolla. Henkilökuntaa siitä on kiittäminen.
Jos tämä juttu on ristiitoja ruokkiva niin olen pahoillani. Yritän palvella kuntalaisia kirjoittamalla. Mielipiteitäni olen valmis puolustamaan asia pohjalta. En juupaseipäs keskustelulla. Niin, kirjoitukset jatkuvat. Ainakin toistaiseksi. Kirjoitusvirheitä en kuitenkaan korjaile. Ne saa jutun piristeeksi.

tiistai 6. lokakuuta 2009

Tietoa vastaanko tapellaan?

Jos herrojen tiet ovat tuntemattomia niin samaa voi sanoa joidenkin luottamushenkilöiden aivoituksista. Paras heistä yrittää käännyttää meikäläistä mielipiteensä taakse. Viimeksi Karjalaisen mielipidepalstalla tilaajajohtajan valinta-asiassa. Pitänee panna tähänkin muutama sana samasta asiasta.
******
En ole yhdenkään hakijan puolesta enkä vastaan.
Hakumenettelyä pidän epäonnistuneena vaihtuvine sisäisine ja ulkoisine hakijoineen.
Menettelyllä selvästi ohjataan asiankulkua tiettyyn suuntaan.
Mielipiteitä hakijoista voidaan tiedustella vaikka pylväsilmoitukilla. Niiden vaikutus vastuulliseen päätöksentekoon ei saa olla merkittävä.
Tilaajajohtajan valitsee kunnanhallitus. Sillä on vastuu, että kaikki se tieto, joka hakijoista päätökseen tarvitaan tulee olla jokaisella päätökseen osallistuvalla hallituksen jäsenellä. Tässä on asian ydin.
Nyt tiedon saanti äänestettiin hallituksessa nurin, mikä on täysin käsittämätön asia. Päätöksellään hallituksen enemmistö hyväksyi kannan, etteivät halua tietoa paikan hakijoista.
Hallituksen innokkain tiedonsaannin vastustaja käy kamppailua yleisön osastossa itseään vastaan. Sitähän se tarkoittaa kun tiedon tarve hänen kohdaltaan on näköjään nolla. Tällainenkin on mahdollista demokratiassa. Äänestäjät ovat tämän hyväksyneet.
*****
Tilaajajohtaja on korkeassa asemassa oleva virkamies. Tällainen perinteisesti on kuulunut kunnanvaltuuston valitsemiin virkoihin. Hellin tullessa menettelyä rullattiin alaspäin ja vastuuta valinnasta siirrettiin tarkoitushakuisesti johtosääntöä vailla olevalle seutuvaliokunnalle. Valitettavasti.
Kunnanvaltuusto tuskin olisi ollut helposti manipuloitavissa. Ainakin keskustelua olisi kahlinnut lehdistön paikalla olo.
Miksi piti rakentaa turhaa tilaajajohtajan valinnasta ala-arvoinen näytös? Lopputulos olisi hyvässäkin päätösmenettelyssä ollut lopputulokseltaan sama. Onko niin, että kunnanjohtaja Olli Riikoselta puuttuu maltti johtaa asioita byrokratian kiemuroita noudattaen. Vai onko hän vain taipumaton kuulemaan niitä, jotka eivät ole hänen kanssaan samaa mieltä? Joku voisi Suomenkieltä käyttäen sanoa häntä itsepäiseksi. Tiedä häntä.

maanantai 5. lokakuuta 2009

Tämä on ollut tiedossa

Karjalaisen tuoreesta gallupista käy ilmi, että keskikarjalaisista 58% kannattaa kuntaliitoksia, 27% vastustaa ja 15%:lla ei ole kantaa asiaan. Vastaajat ovat valittu niin, että ne täyttävät vaatimuksen, joka mielipidekyselylle asetetaan.
Tieto ei varmasti herätä hurraa huutoja seutuvaliokunnassa eikä niiden luottamushenkilöiden piirissä, jotka toistuvasti ovat estäneet kaikki selvitykset kuntaliitosten suuntaan. Heillä kaikilla on varmaan erilainen käsitys asemastaan kuntalaisten asioiden hoidossa. Se on; kuntalaisia ei tarvitse kuunnella.
******
En usko tämänkään gallupin vaikuttavan mitään. Nyt eletään tilanteessa, jossa kuntaliitosjuna puksuttaa pois Kiteeltä. Kunnanjohtaja Olli Riikonen sanoi minulle, jossain kokouksessa, että 10,5 milj. euroa on pikkuraha, kun perustelin rahalla kuntaliitosselvitystä. Kohta nähdään vaikuttaako pikkurahan puute tulevaan veroprosenttiin.
******
En jaksa innostua gallupin tuloksesta. Vaikka pitäisi. Näyttää siltä, että Keski-Karjalassa kuljetaan johtajien perässä. Marsijärjestys pitäisi olla toinen. Kuntalaiset ja heidän tahtonsa pitäisi ohjata luottamushenkilöitä ja johtajien pitäisi marssia siihen suuntaan, johon luottamushenkilöt osoittavat.
En ymmärrä mitä demokratiaa täällä noudatetaan. Ei nähdä, että sauna palaa. Talousluvut pitäisi se näyttää niille, jotka osaavat niitä lukea. Minä kuuntelen vajavaisena viisaampien mielipiteitä ja tietenkin kuntalaisia. Kuntien virkamiehiin olen menettänyt luottamukseni raha-asioiden hoidossa.
Jos luottamushenkilöt antavat saunan palaa, niin mitä sitä täältä sivusta sammuttamaan. Antaa palaa loppuun asti. Mennään sitten kunnanjohtajien kanssa nauloja keräämään.


lauantai 3. lokakuuta 2009

Tätä tarkoitti Olli Tolkki alustuksessaan

Kuntien on selvitettävä suhteensa tilaajaan ja tuottajaan. Näin sanoi Nordic Healthcare Group:tin Olli Tolkki alustuksessaan 30.9.2009 seminaarissa Tohmajärvellä.
Otetaanpa esimerkiksi huomenna Tohmajärven kunnanhallituksessa tehtävä päätös, jossa valitaan Tohmajärven itsenäisen kunnan virkoihin kuuluva tilaajajohtajan virka.
Tiedot seuraavaan on saatu hallituksen kokouksen esityslistasta.
Ehdotuksen valittavasta tekee laajennettu seutuvaliokunta = Keski-Karjalan kunnanjohtajat. Tehtävän heille on määritellyt Tohmajärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö.
Haastatteluryhmän valinnasta, kuka sen on tehnyt ei sanota mitään. Ilmeisesti sen on valinnut seutuvaliokunta.
Haastattelutyöryhmään kuuluu 14 henkilöä, joista vain yksi on Tohmajärven kunnanhallituksen jäsen. Liekö hänkään osallistunut haastatteluun.
Olli Riikonen on tehnyt haastattelukysymykset. Siis tulevalle omalle alaiselleen.
Näillä eväillä Tohmajärven kunnanhallituksen pitäisi esittelijän kunnanjohtaja Olli Riikosen päätösehdotuksesta valita uusi tilaajajohtaja. Varsinkin, kun hakupapereita eivät hallituksen jäsenet ole päässeet tutkailemaan enempää kuin edes kuulemaan haastateltavia.
*******
Omituista menettelytavan muutosta esittää työryhmä. ( Ketä sitten lienevätkään) Alkuaan heille ja kunnanjohtaja Riikoselle oli tärkeää, että hakumenettely oli sisäinen. Siitä jopa hallituksessa äänestettiin.
Nyt työryhmä päätösehdotuksen perusteluissa esittää, että ellei Päivi Hakulinen ota tehtävää vastaan virka pannaan ulkoiseen hakuun.
Kuka "työryhmälle" on antanut tällaisen vallan puuttua itsenäisen kunnan virkojen täyttötapaan?
Lause tarkoittaa myös, ettei nyt hakeneista kukan muu täytä virkaan vaadittavia kriteereitä. Kun tunnen hakeneista ainakin yhden, tuntuu menettely syrjinnältä.
******
On valitettavaa, että sekava ja hallintokoneisto antaa niille, jotka haluavat sekavuutta käyttää hyväkseen ajaa läpi päätöksiä, jotka eivät kestä tarkastelua kuntalain ja demokradia käsitteen pohjalta.
Harmillista on myös se, että sotku jättää varjon hakuun osallistuneiden ja ennen kaikkea virkaan valittavan osalta. Heillä ei ole osaa eikä arpaa asioiden juoksutukseen.
Surullinen voi olla myös hampaattomasta kunnanhallituksen asemasta. Heillä ei näytä olevan juurikaan mahdollisuutta toimia heille annetun vallan mukaan. Äänestykset hallituksessa osoittavat tässäkin asiassa, että Olli Tolkki oli oikeassa alustuksessaan.
*******
Kunnanjohtaja Olli Riikonen on osoittanut vilkasliikkeytensä tilaajajohtajan valinnassa. Samaa liikettä hän on osoittanut monessa muussakin hommassa. Viimeksi mahlahalliasiassa.
Nyt Olli Riikonen pyytää kunnanhallitukselta mahdollisuutta päästä 15 päivän palkattomalle työlomalle. Töitä ei kai ole riittävästi kunnanjohtajahommeleissa. Kunnanjohtaja oli aikaisemminkin hoitamassa sivuhommanaan syrjäseutujen liikenneasioita. Oikein ministeriötasolla. Poissa olot eivät ole vaikuttaneet kunta-asioiden hoitoon. Ei tosin syrjäkulmien kyytiasioihinkaan.

Pipanoita

Harva uskonee, että minäkin vielä kykenen tekemään hyödyllistä työtä. Niin se vain on, että raivaussaha kestää käsissäni siihen asti kuin se särkyy. Tänään särkyi.
Olen kolmena päivänä reuhtonut taimikossa. Hyvällä menestyksellä. Ambulanssilla ei ole tarvinnut hakea kotiin. Vielä, pitää laittaa varmuudeksi.
Taimikon harvennus on yhtä terapeuttista kuin aikoinaan tien lanaaminen. Tässäkin näkee työnsä tuloksen heti kun katsoo taakseen.
Maanantaina on lähdettävä remonttiin Kiteelle. Tämmöistäkään pientä remonttia ei saa Tohmajärvellä suoritettua.
******
Matti Vanhasen kujanjuoksua olen seurannut mielenkiinnolla. Siinähän syytökset ja puolustelut sinkoilevat terävinä. Monesti niin, etteivät hipaisekaan varsinaista asiaa. Olen tainnut jo aikaisemmin sanoa, ettei vaalirahat ole enää pitkään aikaan olleet se luu, jota pitäisi kaluta. Eikä Matti Vanhasen jalkakaan.
Kysymys on hallitusvaltamme uskottavuudesta. Toimivatko siellä edushenkilömme niin, että ovat luottamuksemme arvoisia. Vai ovatko he toiminnallaan menettäneet uskottavuutensa.
Syitä alkaa löytyä niin sysistä kuin sepistäkin, jopa lapsellisiin puheisiin asti. Pahinta mielestäni on muunnetun totuuden puhuminen tai valikoidut muistikatkot. Suomeksi sanottuna valehtelu. Sitä ei hyvällä kansalaiskunnolla varustettu pitkälle siedä. Katotaan sammuuko saunapalo vai systytetäänkö kartano tuleen.
Onhan se kumma kun pääministerin talon lopputarkastuksen suorittavat valitut lehtimiehet. Ei edes ne arvan perusteella.
Keski-Karjalan teknisentoimen yhteenovittamisessa pitää ottaa käyttöön etelän kujeet. Rakennusten lopputarkastuksen suorittavat Koti-Karjalan toimittajat.