tiistai 8. joulukuuta 2015

Vierastan herkkähipiäisyyttä

Korkeimman oikeuden presidentti Pauliina Koskelo täyttää mielestäni minun arvoasteikolla mitattuna herkkähipiäisyyden kriteerit. On täyttänyt jo pitemmän aikaa.
Lähtiessään EU:hun hän katsoi aiheelliseksi moittia suomalaista poliittista järjestelmää kirjeestä, jonka oli saanut ilmeisesti oikeusministeriltä, mutta jonka takana oli ilmeisesti koko hallitus. Kirjeessä kehotettiin kiinnittämään huomiota harmaaseen talouteen, jota varten hallitus oli antanut korvamerkittyä rahaa.
Tällaista kirjettä Koskelo ei pitänyt asiallisena, koska tuomarit toimivat perustuslain ohjaamina. Mikä ristiriita kirjeen ja perustuslain kanssa harmaata taloutta estettäessä on, jäi ainakin minulle epäselväksi. Joku voi sanoa, etten ole tuomari, ja on tarpeetonta tällaista asiaa ymmärtää, jota korkeimman oikeuden presidentti pitää moitittavana.
******
Korkeimman oikeuden tuomarit, niin kuin oikeuslaitos yleensä, saavat palkkansa valtiolta. Eduskunta ja maanhallitus säätävät lait ja asetukset, joiden varassa tuomio- ja oikeuslaitos työtään tekee. Minun mielestä tuomareilla ei ole itsenäistä valtaa, valita tai jättää tekemättä selaista työtä, jonka valtiovalta on heille osoittanut.
Se, että henkilö, joka pahoittaa mielensä kirjeestä, jolla osoitetaan annettu raha johonkin tehtävään on yli herkkä ohjattavaksi mitenkään. Hän on kertakaikkiaan liian viisas minun ymmärrettäväksi.
*****
Pitää muistaa, että tuomarit ovat jatkuvasti valittaneet rasulssipulaa tehtäviensä hoitoon. Nyt kun varoja heille osoitetaan, tuomareiden ylimmältä taholta loukkaudutaan ja pidetään ilmeisesti jo mainintaa harmaasta taloudesta "ohjauksena".
Vallan kolmijako on hyvä. Yksinkertaisena ihmisenä pidän tärkeänä, että lopulliset lait tekee eduskunta ja niiden toteuduksesta vastaa maan hallitus. Siihen pitäisi Korkeimman oikeudenkin taipua, vaikka eduskunnassa lakeja ovat laatimassa ns. tavalliset ihmiset.
Ja miten on mahdollista, että päätöksiä korkeimmassa oikeudessakin voidaan tehdä äänestäen. Erilaisia mielipiteitä löytyy siis sieltäkin. Onneksi.

Ei kommentteja: