keskiviikko 6. toukokuuta 2009

Palautetta molemmin puolin

Tohmajärvi

27.4.2009.

Veijo Tuunanen.

Arvoisa Pääkirjoitustoimittaja.

Osuitte tämän päivän kirjoituksessanne oikeaan. Asiat täällä Keski-Karjalassa (Kitee, Tohmajärvi, Rääkkylä, Kesälahti) ovat Paras-hankkeen väärästä toteuttamistavasta johtuen menossa täydelliseen kaaokseen.

Täällä velkaiset kunnat asettivat ensimmäiseksi pohjavaatimukseksi sen, että kuntien pitää pysyä itsenäisenä. Paras-hanketta toteuttamaan valittiin kallis konsulttitoimisto Pricewaterhouse Coopers. Tilaustyönä konsultit rakensivat hallintohimmelin, joka on jo neljän kuukauden käytön jälkeen osoittautunut täydeksi sudeksi.

Himmelin hyväksyntä mahdollistui, kun sen valmisteluun osallistui voimakkaasti ilman toimivaltaa seutuvaltuusto ja seutuvaliokunta. Viime mainittu muodostuu neljästä kunnanjohtajasta. Seutuvaliokunnalla ei ole johtosääntöä. Samoin on seutuvaltuuston laita. Näiden päätöksistä ei voi edes valittaa.

Keski-Karjalassa kunnallinen Liikelaitos Helli pitäisi huolehtia kaikista sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tuottamisista. Palvelujen tilauksesta pitäisi huolehtia neljän kunnan yhteinen sosiaali- ja terveyslautakunta. Molempien toiminnan alkuun saanti on osoittautunut todella vaikeaksi. Suurin syy lienee mahdollisimman epämääräiseksi rakennettu hallintojärjestelmä.

Tilaaja/tuottajamalli, joksi järjestelmää kutsutaan, pitäisi toimia niin, että lautakunta tilaa ja liikelaitos tuottaa palvelut. Nyt, neljän kuukauden toiminnan jälkeen, on tilaaja yrittänyt antaa tuottajalle valtuudet kilpailuttaa jopa kokonaisen terveyskeskuksen palvelut.

Kysymyksessä on palvelujen ulkoistaminen, johon ei kuntien yhteistoimintasopimus kuitenkaan vielä anna mahdollisuutta. Tuskin Paras-lakikaan. Outoa on myös se, että liikelaitos kilpailuttaisi toimintaa, jota itse tuottaa.

Toiminnan nykytilaa tarkastelemaan hankittiin, kuinkas muuten, konsulttitoimisto Nordic Healthcare Group Oy. Kokopäivän kestäneen seminaarin jälkeen tiivistän lopputuleman kahteen asiaan:

- Liikelaitos Helliltä pitää siirtää resursseja tilaajalle.

- Työjako liikelaitoksen ja tilaajan kesken menee kokonaan uusiksi.

Kun tähän lisää muut tarkastelussa esiin tulleet asiakohdat ja poliittiset ambitiot, ollaan suossa, jossa sairaat ja vanhukset unohtuvat.

Veijo Tuunanen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

Ei kommentteja: