tiistai 12. toukokuuta 2009

Meitä viedään

Vastaesitys
Liite pöytäkirjaan

Sosiaali- ja terveyslautakunta. Kokous 12.5.2009. Asia 56 ”Lääkäripalvelujen kilpailuttaminen Helli - liikelaitoksessa.”


Vastaesitys:

Päätösehdotuksesta poistetaan kohdat 3. ”Kilpailutetaan lääkäripäivystys kokonaisuutena huomioiden sydänyönpäivystyksestä tehtävät linjaukset.” Kohta 4. ”Kilpailutetaan työterveyshuollon lääkäripalvelut.” ja kohta 5. ”Tarjouksessa voidaan pyytää tarjous terveysaseman koko vastaanottotoiminnan kilpailuttamisesta. Lautakunta tekee tarvittaessa asiasta erillisen päätöksen.”

Vastaesityksen perustelut:

Keski-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimus joka on allekirjoitettu 12.8.2008 määrittää kohdassa 3.1 kunnat; palvelurakenteen ja palvelujen tuottamisen liikelaitos Hellille.
Saman sopimuksen kohdassa 3.2 Yhteislautakunta; määritellään lautakunnan tehtäväksi; tehdä sopimuskunnille tarvittaessa esityksiä uusista palvelutarpeista ja tarvittavista rakennemuutoksista.
Antaessaan esim. päätösehdotuksen kohdan 5 mukaisen ohjeistuksen liikelaitos Hellille ja vaikka se tulkittaisiin valmisteluksi, ylittää lautakunta toimivaltansa.
Lautakunnan johtosäännön 4 pykälä tulee toteutettavaksi vasta valtuustojen asiaa koskevien päätösten jälkeen.

Tilaaja/tuottaja mallissa sosiaali- ja terveyslautakunnan ja liikelaitos Hellin keskinäinen työnjako tulisi selvittää varsinkin kilpailuttamisasioiden osalta.
Viittaan Kiteellä 23.4.2009 pidettyyn seminaariin ja siellä Nordic Healthcare Group Oy:n edustajien esittämiin näkökohtiin työnjaosta.


Veijo Tuunanen

Ei kommentteja: