keskiviikko 25. syyskuuta 2013

Värtsilän kirkon tuleva käyttökö?


Alla olevan tekemäni esityksen pohjalta järjestettiin eilen seurakuntalaisille yleisötilaisuus Värtsilässä. Paikalla oli puolensataa seurakuntalaista. Mielipiteet olivat puolesta ja vastaan sekä siltä väliltä. Esitys menee seuraavaksi kirkkoneuvoston päätettäväksi miten kirkkoa tullaan käyttämään.

Kiinteistö- ja ympäristötyön johtokunnan kokous 13.8.2013 sen 23 § Muut asiat.

Puheenjohtajan esityksestä johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle seuraavaa.

Päätösehdotus:
Värtsilän kirkkokiinteistöstä muodostetaan ns. kesäkirkko.
Kiinteistön lämmitys lopetetaan. Jäätyvät lämmityksessä tarvittavat nesteet poistetaan. Kaikki lämmityksessä tarvittavat laitteet jätetään paikoilleen odottamaan mahdollista uuskäyttöä.
Sähköliittymä ja kaikki siihen liittyvä tarpeisto ja laitteisto jäävät paikoilleen.
Urut ja kirkkoirtaimisto jäävät paikoilleen kesäaikaista käyttöä varten.
Kirkon varas-, palo- ja mahdollinen muu valvonta pidetään toiminnassa ja kunnossa.
Kiinteistön lumityöt lopetetaan. Kesäaikaiset hoitotyöt jatkuvat entisellään.

Perustelut:
Seurakuntalaisten käynti kirkossa suhteessa seurakunnalle tuleviin kustannuksiin käyntikertaa kohti on kustannustasoon nähden epäedullinen.
Seurakunnalla ei ole varaa Värtsilän kirkossa edessä oleviin ja kohta pakollisiin remonttikustan Kirkkoniemen vanha pappila. Nämä kaikki yhdessä ovat liian suuri rakennusmassa pidettäväksi kaikki moitteettomassa kunnossa ja käytössä.
Samalla kun Värtsilän kirkko muutetaan kesäkirkoksi on ryhdyttävä ajattelemaan vanhan pappilan käyttöä ja mahdollista myymistä.
Värtsilän kirkon muuttaminen kesäkirkoksi ei merkittävästi heikennä varsinaista seurakuntatyötä. Haittaa seurakuntalaisille voidaan vähentää tarjoamalla heille kyyditystä Kirkkoniemen kirkkoon.

Tietoa Värtsilän kirkon käytöstä ja kustannuksista:
Vuonna 2013 on Värtsilän kirkossa ollut 4 tapahtumaa, joissa on ollut yhteensä 227 osallistujaa.
Lisäksi kylätalolla on ollut seurakuntatapahtumaan 25 osallistujaa ja kesäteatteri tapahtumaan 47 osallistujaa.
Kirkkoon on tulossa tänä vuonna vielä 28.8 messu.

Vuonna 2012 ovat toimintamenot olleet 34000 euroa
” ” toimintatulot ” 500 euroa.

Vuoden 2012 sähkökulut ovat olleet 1372,50 euroa
Vuoden 2012 lämmitysöljykulut ovat olleet 9762,12 euroa
Eli sähkö ja öljy yhteensä 11134,62 euroa.

2 kommenttia:

Verkkolehti Värtsi kirjoitti...

Värtsi verkkolehdessä on aiheesta keskustelua osoitteessa
http://www.vartsi.net/2013/09/26/vartsilan-kirkon-kohtalo/

Voisitko mahdollisesti vastata lukijoiden esittämiin kysymyksiin?

t:Eira Varonen

Veijo Tuunanen kirjoitti...

Lähetin pienen jutun asiasta Värtsiin. Asia näyttää synnyttäneen keskustelua. Se oli odotettavissakin ja tarkoitus. Niin kuin sekin, että pääsyy kesäkirkkoon on kävijöiden vähyys. Ei niinkään rahan puute. Mutta nykytilanne synnyttää vääjäämättä kysymyksen. Onko hataran kirkon lämmityksessä tai kalliilla korjaamisessa järkeä tällä kävijä määrällä. Mielestäni ei.