sunnuntai 23. kesäkuuta 2013

Mihin pyrkii kunnanjohtaja?

Kuten tunnettua nyt ja ennakoitavissa jo silloin kun kunnanvaltuuston puheenjohtajia viimeksi valittiin, Kuopion hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut puheenjohtaja vaalin tuloksen.
Päätös perustuu kuntalain 9 §:n 2 momenttiin ja 60§:n 4 momenttiin. Perusteluissa mainitaan myös kuntalain 90§.
Päätöksen on allekirjoittanut kolme tuomaria.
Asia pitäisi olla pläkki. Niin valtuutetuille kuin kunnanjohtaja Olli Riikosellekin. Mutta kun ei ole viime mainitulle. Hän on "uhannut" sähköpostiviestillään valtuutetuille lähteä valittamaan hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Miksi, nousee heti kysymys. Asia kun ei mitenkään kuulu virkamiehelle. Ei edes Olli Riikoselle. Sen voi tarkastaa kuntalain 12 §:stä.
Mitkä ovat Olli Riikosen motiivit aktiiviseen toimintaan asiassa, joka on puhtaasti luottamushenkilöiden päätettävissä. Esittelijällä ei puheenjohtajiston vaalissa ole mitään sijaa.
Helpoin, nopein ja halvin tie päästä eteenpäin olisi valita seuraavassa valtuuston kokouksessa puheenjohtajat. Entiset tai uudet. Miten valtuutetut tahtovat päättää.
Olli Riikosella on ollut taipumus omiin tulkintoihinsa, jotka ovat olleet monesti vallitsevan käytännön ja laintulkinnan vastaisia. Muistuu mieleen surullisen kuuluisat Hellin ajat. Silloin kuitenkin kysymyksessä ovat olleet asiat. Nyt henkilövalinnat.
Nykyisessä tilanteessa ei voi välttyä ajatukselta, että valituksella Olli Riikonen haluaa pitää Antero Nenosen tai ainakin valituksella viivyttää häntä pysymään valtuuston puheenjohtajana.
Antero Nenonenhan nostettiin valtuustovaalin 20 sijalta puheenjohtajaksi "poliittisella" vempautuksella". Nyt mahdollinen valitus tukee ajatusta myös kunnanjohtajan olleen ainakin myötämielinen "vempautukselle".
Näyttää kuitenkin siltä, että rakentavaa yhteistoimintaa ei Tohmajärvelle saada syntymään niin pitkään kuin nykyiset virkahenkilöt sotkeutuvat luottamushenkilövalintoihin. Kiteellä kaupunginvirkahenkilöt tekivät omat ratkaisunsa. He jättivät virkapaikkansa. 
Olisiko aika pohtia mikä ratkaisu olisi Tohmajärvelle paras.
******
Valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen kunnankin valituksena on outo. Voiko kunnanhallitus puuttua ohjaamaan päätöksiä, jotka ovat puhtaasti valtuuston päätettävissä.
Miksi kunnanjohtaja on aktiivinen valituksen laadinnassa. Asia ei vähäisimmässäkään määrin kuulu hänelle virkatehtävänä.
Nyt nouseekin kunnanhallituksen puheenjohtaja Marketta Sairanen hänelle kuuluvaan asemaan. Miten hän suhtautuu Olli Riikosen aloitteellisuuteen? Lähteekö kunnanjohtajan "juoksutytöksi" vai tekeekö puheenjohtajana oman ratkaisunsa. Ymmärtääkseni puheenjohtaja määrää tällaisessa tapauksessa ottaako hän edes valituksen laadintaa kokouksen esityslistalle.
Kunnanjohtaja voi valittaa, jos tahtoo minne hyvänsä. Ja hänhän tahtoo, kuten on opittu tietämään vuosien saatossa.
Olipa lopputulos mikä hyvänsä Antero Nenosen asemaa ja arvovaltaa valtuustonpuheenjohtajana ei näin menellen ainakaan nosteta. Tuskin kunnanjohtajankaan.
Keskustan ryhmäpäättäjät pistävät luullakseni päänsä pensaaseen ja seuraavat kunnanjohtajaa hamaan loppuun. Mihin suuntaan hän viittaa.

Ei kommentteja: